Навчальні матеріали

СТУДЕНТАМ

ОГОЛОШЕННЯ

Початок другого семестру для здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів ДЕННОЇ форми навчання – 26 лютого 2024 р.

Початок другого семестру (теоретичне навчання) для здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів ЗАОЧНОЇ форми навчання – 04 березня 2024 р.

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ - ОНЛАЙН

Програми та силабуси

 • Рівень вищої освіти перший (бакалаврський)

  • Освітньо-професійна програма Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

   (РП – робоча програма; С – силабус; ПП – програма практики; ПЕ – програма атестаційного екзамену; МР – методичні рекомендації;    КФ - кафедра теоретичної та прикладної фонетики англійської мови;  КГ - кафедра граматики англійської мови;  КЛС - кафедра лексикології та стилістики англійської мови)  

   2023-2024 навчальний рік  

   1 рік навчання (ОП 2023)

   1 семестр  

   ОБОВ’ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

   Шифр     Компоненти освітньої програми
   ОК1 РП С Історія України та української культури
   ОК2 РП С Українська мова за професійним спрямуванням
   ОК9 РП C Історія зарубіжної літератури
   ОК10 РП С Латинська мова
   ОК11 РП кф С  Перша іноземна мова (англійська)
   РП кг С 
   РП клс С 

   ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

   Шифр     Компоненти освітньої програми
   ВК1 РП С Південь України в загальнодержавній та загальносвітовій історії і культурі
   РП С Збереження українських звичаїв, обрядів, культури в діаспорі
   РП С Основи конституційного права України
   РП С Правознавство
   РП С Релігієзнавство
   ВК2 РП С Безпека життєдіяльності та охорона праці 
   РП С Валеологія
   РП С Основи медичних знань та перша долікарська допомога
   РП С Основи екології
   РП С Основи туризму
   ВК7 РП С Актуальне членування англійського мовлення 
   РП С Класифікація частин мови 
   РП С Екстенсивне читання англомовного тексту

   2 семестр

   ОБОВ’ЯЗКОВІ ОСВІТНІ  КОМПОНЕНТИ

   Шифр     Компоненти освітньої програми
   ОК5 РП С Фізичне виховання
   ОК6 РП С Основи мовознавства та  літературознавства
   ОК9 РП C Історія зарубіжної літератури 
   ОК11 РП кф С  Перша іноземна мова (англійська)
   РП кг С 
   РП клс С 
   ОК12 РП С Друга іноземна мова (німецька)
   РП С Друга іноземна мова (французька)
   РП С Друга іноземна мова (іспанська)

   ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

   Шифр     Компоненти освітньої програми
   ВК3 РП С Загальна психологія і психологія особистості 
   РП С Соціальна психологія та психологія спілкування
   РП С Психологічний портрет діяча історії і культури в зарубіжній літературі
   РП С Педагогічна психологія
   РП С Психологія управління
   ВК4 РП С Логіка, теорія аргументації та основи критичного мислення
   РП С Основи герменевтики
   РП С Основи риторики
   РП С Основи мистецтвознавства: література та живопис
   РП С Етика та естетика
   ВК8 РП С Ритуалізований усний дискурс монархії Великобританії  
   РП С Методи засвоєння лексики 
   РП С Граматичні особливості простого речення

   2 рік навчання (ОП 2020)

   3 семестр

   ОБОВ’ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

   Шифр   С Компоненти освітньої програми
   ОК1 РП С Філософія
   ОК3 РП С Педагогіка
   ОК8 РП  С Історія зарубіжної літератури
   ОК10 РП кг С Основна іноземна мова (англійська) 
   РП клс

   С

   РП кф С
   ОК11 РП С Друга іноземна мова (німецька)
   РП С Друга іноземна мова (французька)
   РП С Друга іноземна мова (іспанська)
   ОК21 РП С Основи наукового дослідження, академічне письмо та академічна доброчесність
   ОК22 РП С Вступ до перекладознавства

   ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

   Шифр     Компоненти освітньої програми
   ВК5 РП С Політологія
   РП С Світова політика новітнього часу
   РП С Соціологія  
   РП С Медіаграмотність в інформаційному суспільстві
   РП С Основи підприємницької діяльності

   4 семестр

   ОБОВ’ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

   Шифр     Компоненти освітньої програми
   ОК6 РП С Вступ до германської філології
   ОК8 РП  С Історія зарубіжної літератури
   ОК10 РП кг С Основна іноземна мова (англійська) 
   РП клс

   С 

   РП кф С
   ОК11 РП С Друга іноземна мова (німецька)
   РП С Друга іноземна мова (французька)
   РП С Друга іноземна мова (іспанська)
   ОК16 РП С Основи теорії мовних комунікацій
   ОК23 МР С Курсова робота з зарубіжної літератури

   ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

   Шифр     Компоненти освітньої програми
   ВК6 РП С Основи педагогічної майстерності
   РП С Впровадження методу проектів у закладах вищої освіти
   РП С Педагогічний менеджмент
   РП С Сучасні освітні технології
   РП С Організація виховної і культурно-дозвіллєвої діяльності
   ВК21 \ ВК20 РП С Основи перекладацької майстерності
   РП С Особливості використання фразових дієслів в англійській мові
   РП С Третя іноземна мова (французька)
   РП С Третя іноземна мова (німецька)
   РП С Третя іноземна мова (іспанська)
   РП С Третя іноземна мова (італійська)
   РП С Третя іноземна мова (новогрецька)
   РП С Третя іноземна мова (китайська)

   3 рік навчання (ОП 2020)

   5 семестр

   ОБОВ’ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

   Шифр     Компоненти освітньої програми
   ОК7 РП С Історія основної іноземної мови
   ОК8 РП  С Історія зарубіжної літератури
   ОК10 РП кф С Основна іноземна мова (англійська)
   РП кг С
   РП клс

   С

   ОК11 РП С Друга іноземна мова (німецька) 
   РП С Друга іноземна мова (французька)
   РП С Друга іноземна мова (іспанська)
   ОК17 РП С Методика викладання іноземної мови та зарубіжної літератури
   ОК18 РП С Теоретична фонетика основної іноземної мови

   ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

   Шифр     Компоненти освітньої програми
   ВК10 РП С Неособові форми дієслова 
   РП С Англомовний туристичний дискурс 
   РП С Актуальні тенденції у сучасному стандартному південно-британському акценті
   ВК11 \ ВК20 РП С Культурологічні проблеми перекладу
   РП С Методи вивчення та викладання лексики
   РП С Третя іноземна мова (французька)
   РП С Третя іноземна мова (німецька)
   РП С Третя іноземна мова (іспанська)
   РП С Третя іноземна мова (італійська)
   РП С Третя іноземна мова (новогрецька)
   РП С Третя іноземна мова (китайська)

   6 семестр

   ОБОВ’ЯЗКОВІ ОСВІТНІ  КОМПОНЕНТИ

   Шифр     Компоненти освітньої програми
   ОК8 РП  С Історія зарубіжної літератури
   ОК10 РП кф С Основна іноземна мова (англійська)
   РП кг С
   РП клс

   С

   ОК11 РП С Друга іноземна мова (німецька)
   РП С Друга іноземна мова (французька)
   РП С Друга іноземна мова (іспанська)
   ОК12 РП С Лексикологія основної іноземної мови
   ОК15 РП С Лінгвокраїнознавство основної іноземної мови
   ОК18 РП С Теоретична фонетика основної іноземної мови
   ОК24 МР C Курсова робота з основної іноземної мови

   ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

   Шифр     Компоненти освітньої програми
   ВК12 РП С Поетика міфу в сучасній літературі
   РП С Людина-клон-робот в літературі країн Заходу
   РП С Комунікативні стратегії англійської драматургії ХХ ст.
   РП С Літературне виробництво у ХХІ ст.
   РП С Сучасна американська література (кінець ХХ-перша третина ХХІ ст.)
   ВК14 РП С Реалізація категорії модальності 
   РП С Хронотоп літературного тексту 
   РП С Фактори впливовості усної масової комунікації  
   ВК13 \ ВК20 РП С Термінологія в аспекті перекладу
   РП С Англомовна преса ділового спрямування
   РП С Третя іноземна мова (французька)
   РП С Третя іноземна мова (німецька)
   РП С Третя іноземна мова (іспанська)
   РП С Третя іноземна мова (італійська)
   РП С Третя іноземна мова (новогрецька)
   РП С Третя іноземна мова (китайська)

   4 рік навчання (ОП 2020)

   7 семестр

   ОБОВ’ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

   Шифр     Компоненти освітньої програми
   ОК8 РП  С Історія зарубіжної літератури
   ОК10 РП кф С Основна іноземна мова (англійська)
   РП кг С
   РП клс

   С

   ОК11 РП С Друга іноземна мова (німецька) 
   РП С Друга іноземна мова (французька)
   РП С Друга іноземна мова (іспанська)
   ОК13 РП С Теоретична граматика основної іноземної мови 
   ОК14 РП С Стилістика основної іноземної мови 
   ОК25 РП С Виробнича (педагогічна) практика 

   ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

   Шифр     Компоненти освітньої програми
   ВК15 РП С Інноваційні підходи до навчання англійської мови
   РП С Фонетичні та інтонаційні особливості соціальних та територіальних варіантів англійської мови
   РП С Текст як мовленнєвий, комунікативний та культурологічний феномен   
   РП С Синтаксичні комплекси
   ВК16 / ВК20 РП С Основи професії гіда-перекладача
   РП С Інноваційні процеси у сучасній англійській мові
   РП С Третя іноземна мова (французька)
   РП С Третя іноземна мова (німецька)
   РП С Третя іноземна мова (іспанська)
   РП С Третя іноземна мова (італійська)
   РП С Третя іноземна мова (новогрецька)
   РП С Третя іноземна мова (китайська)
   ВК17 РП С Наратив в англомовному художньому тексті 
   РП С Мовні засоби вираження нереальності 
   РП С Особливості синтаксичного, фразового наголосу та паузації в англійському мовленні
   ВК18 РП С Інтонаційні особливості емоційного мовлення  
   РП С Міжнародні іспити та тести з англійської мови 
   РП С Синтаксичний аналіз речення

   8 семестр

   ОБОВ’ЯЗКОВІ ОСВІТНІ  КОМПОНЕНТИ

   Шифр     Компоненти освітньої програми
   ОК10 РП кф С Основна іноземна мова (англійська)
   РП кг С
   РП клс С
   ОК11 РП С Друга іноземна мова (німецька)
   РП С Друга іноземна мова (французька)
   РП С Друга іноземна мова (іспанська)
   ОК19 РП ісп С Лінгвокраїнознавство другої іноземної мови
   РП нім С
   РП фр С
   ОК20 РП С Переклад ділового, художнього, публіцистичного мовлення
   ОК26 ПП С Перекладацька практика (без відриву від навчання)
   ОК25 РП С Виробнича (педагогічна) практика
   ОК27 МР С Курсова робота з зарубіжної літератури/іноземної мови/методики викладання іноземної мови
   ОК28 ПЕ С Атестаційний екзамен з англійської мови та зарубіжної літератури
   ОК29 ПЕ C Атестаційний екзамен з німецької мови
   ПЕ C Атестаційний екзамен з французької мови
   ПЕ C Атестаційний екзамен з іспанської мови 

   ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

   Шифр     Компоненти освітньої програми
   ВК19 / ВК20 РП С Євроінтеграційні процеси в Україні: перекладацький аспект
   РП С Дискурс англомовних масмедіа
   РП С Третя іноземна мова (французька)
   РП С Третя іноземна мова (німецька)
   РП С Третя іноземна мова (іспанська)
   РП С Третя іноземна мова (італійська)
   РП С Третя іноземна мова (новогрецька)
   РП С Третя іноземна мова (китайська)
  • Освітньо-професійна програма Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька

   (РП – робоча програма; С – силабус; ПП – програма практики; ПЕ – програма атестаційного екзамену; МР – методичні рекомендації) 

   2023-2024 навчальний рік

   1 рік навчання (ОП 2023)

   1 семестр

   ОБОВ’ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

   ШифрФайлиКомпоненти освітньої програми
   ОК1 РП С Історія України та української культури
   ОК2 РП С Українська мова за професійним спрямуванням
   ОК9 РП С Історія зарубіжної літератури
   ОК10 РП С Латинська мова
   ОК11 РП С Перша іноземна мова (німецька)

   ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

   ШифрФайлиКомпоненти освітньої програми
   ВК1 РП С Південь України в загальнодержавній та загальносвітовій історії і культурі
   РП С Збереження українських звичаїв, обрядів, культури в діаспорі
   РП С Основи конституційного права України
   РП С Правознавство
   РП С Релігієзнавство
   ВК2 РП С Безпека життєдіяльності та охорона праці
   РП С Валеологія
   РП С Основи медичних знань та перша долікарська допомога
   РП С Основи екології
   РП С Основи туризму
   ВК7 РП С Квазіспонтанне діалогічне мовлення
   РП С Принципи роботи з німецькомовними лексикографічними джерелами
   РП С Граматичні категорії іменників в німецькій мові

   2 семестр

   ОБОВ’ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

   ШифрФайлиКомпоненти освітньої програми
   ОК5 РП С Фізичне виховання
   ОК6 РП С Основи мовознавства та літературознавства
   ОК9 РП С Історія зарубіжної літератури
   ОК11 РП С Перша іноземна мова (німецька)
   ОК12 РП С Друга іноземна мова (англійська)

   ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

   ШифрФайлиКомпоненти освітньої програми
   ВК3 РП С Загальна психологія і психологія особистості
   РП С Соціальна психологія та психологія спілкування
   РП С Психологічний портрет діяча історії і культури в зарубіжній літературі
   РП С Педагогічна психологія
   РП С Психологія управління
   ВК4 РП С Логіка, теорія аргументації та основи критичного мислення
   РП С Основи герменевтики
   РП С Основи риторики
   РП С Основи мистецтвознавства: література та живопис
   РП С Етика та естетика
   ВК8 РП С Просодія німецькомовного дискурсу
   РП С Граматичні часи активу в німецькій мові
   РП С Сучасний німецькомовний інтернет-дискурс

   2 рік навчання (ОП 2020)

   3 семестр

   ОБОВ’ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

   ШифрФайлиКомпоненти освітньої програми
   ОК1 РП С Філософія
   ОК3 РП С Педагогіка
   ОК8 РП С Історія зарубіжної літератури
   ОК10 РП  С Основна іноземна мова (німецька)
   ОК11 РП С Друга іноземна мова (англійська)
   ОК21 РП С Основи наукового дослідження, академічне письмо та академічна доброчесність
   ОК22 РП С Вступ до перекладознавства

   ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

   ШифрФайлиКомпоненти освітньої програми
   ВК5 РП С Політологія
   РП С Світова політика новітнього часу
   РП С Соціологія
   РП С Медіаграмотність в інформаційному суспільстві
   РП С Основи підприємницької діяльності

   4 семестр

   ОБОВ’ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

   ШифрФайлиКомпоненти освітньої програми
   ОК6 РП С Вступ до германської філології
   ОК8 РП С Історія зарубіжної літератури
   ОК10 РП С Основна іноземна мова (німецька)
   ОК11 РП С Друга іноземна мова (англійська)
   ОК16 РП С Основи теорії мовних комунікацій
   ОК23 МР С Курсова робота з зарубіжної літератури

   ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

   ШифрФайлиКомпоненти освітньої програми
   ВК6 РП С Основи педагогічної майстерності
   РП С Впровадження методу проектів у закладах вищої освіти
   РП С Педагогічний менеджмент
   РП С Сучасні освітні технології
   РП С Організація виховної і культурно-дозвіллєвої діяльності
   ВК21 / ВК20 РП С Основи перекладацької майстерності
   РП С Особливості використання фразових дієслів в англійській мові
   РП С Третя іноземна мова (французька)
   РП С Третя іноземна мова (іспанська)
   РП С Третя іноземна мова (італійська)
   РП С Третя іноземна мова (новогрецька)
   РП С Третя іноземна мова (китайська)

   3 рік навчання (ОП 2020)

   5 семестр

   ОБОВ’ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

   ШифрФайлиКомпоненти освітньої програми
   ОК7 РП С Історія основної іноземної мови
   ОК8 РП С Історія зарубіжної літератури
   ОК10 РП С Основна іноземна мова (німецька)
   ОК11 РП С Друга іноземна мова (англійська)
   ОК17 РП С Методика викладання іноземної мови та зарубіжної літератури
   ОК18 РП С Теоретична фонетика основної іноземної мови

   ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

   ШифрФайлиКомпоненти освітньої програми
   ВК10 РП С Реалізація категорії модальності
   РП С Неособові форми дієслова
   РП С Фактори впливовості усної масової комунікації
   ВК11 / ВК20 РП С Культурологічні проблеми перекладу
   РП С Методи вивчення та викладання лексики
   РП С Третя іноземна мова (французька)
   РП С Третя іноземна мова (іспанська)
   РП С Третя іноземна мова (італійська)
   РП С Третя іноземна мова (новогрецька)
   РП С Третя іноземна мова (китайська)

   6 семестр

   ОБОВ’ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

   ШифрФайлиКомпоненти освітньої програми
   ОК8 РП С Історія зарубіжної літератури
   ОК10 РП С Основна іноземна мова (німецька)
   ОК11 РП С Друга іноземна мова (англійська)
   ОК12 РП С Лексикологія основної іноземної мови
   ОК15 РП С Лінгвокраїнознавство основної іноземної мови
   ОК24 МР С Курсова робота з основної іноземної мови

   ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

   ШифрФайлиКомпоненти освітньої програми
   ВК12 РП С Поетика міфу в сучасній літературі
   РП С Людина-клон-робот в літературі країн Заходу
   РП С Комунікативні стратегії англійської драматургії ХХ ст.
   РП С Літературне виробництво у ХХІ ст.
   РП С Сучасний німецькомовний роман
   ВК14 РП С Мовні засоби вираження нереальності
   РП С Особливості синтаксичного, фразового наголосу та паузації в сучасному німецькому мовленні
   РП С Синтаксис простого речення в німецькій мові
   ВК13 / ВК20 РП С Термінологія в аспекті перекладу
   РП С Англомовна преса ділового спрямування
   РП С Третя іноземна мова (французька)
   РП С Третя іноземна мова (іспанська)
   РП С Третя іноземна мова (італійська)
   РП С Третя іноземна мова (новогрецька)
   РП С Третя іноземна мова (китайська)

   4 рік навчання (ОП 2020)

   7 семестр

   ОБОВ’ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

   ШифрФайлиКомпоненти освітньої програми
   ОК8 РП С Історія зарубіжної літератури
   ОК10 РП С Основна іноземна мова (німецька)
   ОК11 РП С Друга іноземна мова (англійська)
   ОК13 РП С Теоретична граматика основної іноземної мови
   ОК14 РП С Стилістика основної іноземної мови
   ОК25 РП С Виробнича (педагогічна) практика
   ОК26 РП С Перекладацька практика (без відриву)

   ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

   ШифрФайлиКомпоненти освітньої програми
   ВК15 РП С Текст як мовленнєвий, комунікативний та культурологічний феномен
   РП С Міжнародні іспити з німецької мови
   РП С Бізнес курс німецької мови 
   ВК16 / ВК20 РП С Основи професії гіда-перекладача
   РП С Інноваційні процеси у сучасній англійській мові
   РП С Третя іноземна мова (французька)
   РП С Третя іноземна мова (іспанська)
   РП С Третя іноземна мова (італійська)
   РП С Третя іноземна мова (новогрецька)
   РП С Третя іноземна мова (китайська)
   ВК17 РП С Німецькомовний  туристичний дискурс
   РП С Переклад спеціальних текстів
   РП С Проблематика еквівалентності літературного перекладу у сучасній німецькій мові
   ВК18 РП С Мовний зв'язок давніх німецьких діалектів з сучасними
   РП С Варіативність німецького мовлення у мові мас-медіа
   РП С Синтаксис складного речення в німецькій мові 

   8 семестр

   ОБОВ’ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

   ШифрФайлиКомпоненти освітньої програми
   ОК10 РП С Основна іноземна мова (німецька)
   ОК11 РП С Друга іноземна мова (англійська)
   ОК19 РП С Лінгвокраїнознавство другої іноземної мови
   ОК20 РП С Переклад ділового, художнього, публіцистичного мовлення
   ОК26 ПП С Перекладацька практика (без відриву від навчання)
   ОК25 РП С Виробнича (педагогічна) практика
   ОК27 МР С Курсова робота з зарубіжної літератури/іноземної мови/методики викладання іноземної мови
   ОК28 ПЕ С Атестаційний екзамен з німецької мови та зарубіжної літератури
   ОК29 ПЕ С Атестаційний екзамен з англійської мови

   ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

   ШифрФайлиКомпоненти освітньої програми
   ВК19 / ВК20 РП С Євроінтеграційні процеси в Україні: перекладацький аспект
   РП С Дискурс англомовних масмедіа
   РП С Третя іноземна мова (французька)
   РП С Третя іноземна мова (іспанська)
   РП С Третя іноземна мова (італійська)
   РП С Третя іноземна мова (новогрецька)
   РП С Третя іноземна мова (китайська)
  • Освітньо-професійна програма Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька

   (РП – робоча програма; С – силабус; ПП – програма практики; ПЕ – програма атестаційного екзамену; МР – методичні рекомендації)

   2023-2024 навчальний рік

   1 рік навчання (ОП 2023)

   1 семестр

   ОБОВ’ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

   Шифр     Компоненти освітньої програми
   ОК1 РП С Історія України та української культури
   ОК2 РП С Українська мова за професійним спрямуванням
   ОК9 РП С Історія зарубіжної літератури
   ОК10 РП С Латинська мова
   ОК11 РП С Перша іноземна мова (французька)

    

   ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

   Шифр     Компоненти освітньої програми
   ВК1 РП С Південь України в загальнодержавній та загальносвітовій історії і культурі
   РП С Збереження українських звичаїв, обрядів, культури в діаспорі
   РП С Основи конституційного права України
   РП С Правознавство
   РП С Релігієзнавство
   ВК2 РП С Безпека життєдіяльності та охорона праці 
   РП С Валеологія
   РП С Основи медичних знань та перша долікарська допомога
   РП С Основи екології
   РП С Основи туризму
   ВК7 РП С Просодія усного франкомовного дискурсу
   РП С Граматичні категорії іменних частин мови
   РП С Сучасна усна франкомовна комунікація: лексико-граматичний аспект

   2 семестр

   ОБОВ’ЯЗКОВІ ОСВІТНІ  КОМПОНЕНТИ

   Шифр     Компоненти освітньої програми
   ОК6 РП С Основи мовознавства та  літературознавства
   ОК5 РП С Фізичне виховання
   ОК9 РП С Історія зарубіжної літератури 
   ОК11 РП С Перша іноземна мова (французька)
   ОК12 РП С Друга іноземна мова (англійська)

   ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

   Шифр     Компоненти освітньої програми
   ВК3 РП С Загальна психологія і психологія особистості 
   РП С Соціальна психологія та психологія спілкування
   РП С Психологічний портрет діяча історії і культури в зарубіжній літературі
   РП С Педагогічна психологія
   РП С Психологія управління
   ВК4 РП С Логіка, теорія аргументації та основи критичного мислення
   РП С Основи герменевтики
   РП С Основи риторики
   РП С Основи мистецтвознавства: література та живопис
   РП С Етика та естетика
   ВК8 РП С Письмова франкомовна комунікація
   РП С Французька пісня: історія і сучасність. Сторітелінг
   РП С Французька лексика повсякденного вжитку

   2 рік навчання (ОП 2020)

   3 семестр

   ОБОВ’ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

   Шифр   С Компоненти освітньої програми
   ОК1 РП С Філософія
   ОК3 РП С Педагогіка
   ОК8 РП С Історія зарубіжної літератури
   ОК10 РП С Основна іноземна мова (французька)
   ОК11 РП С Друга іноземна мова (англійська)
   ОК21 РП С Основи наукового дослідження, академічне письмо та академічна доброчесність
   ОК22 РП С Вступ до перекладознавства

   ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

   Шифр     Компоненти освітньої програми
   ВК5 РП С Політологія
   РП С Світова політика новітнього часу
   РП С Соціологія  
   РП С Медіаграмотність в інформаційному суспільстві
   РП С Основи підприємницької діяльності

   4 семестр

   ОБОВ’ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ 

   Шифр     Компоненти освітньої програми
   ОК6 РП С Вступ до романської філології
   ОК8 РП С Історія зарубіжної літератури
   ОК10 РП С Основна іноземна мова (французька)
   ОК11 РП С Друга іноземна мова (англійська)
   ОК16 РП С Основи теорії мовних комунікацій
   ОК23 МР С Курсова робота з зарубіжної літератури

   ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

   Шифр     Компоненти освітньої програми
   ВК6 РП С Основи педагогічної майстерності
   РП С Впровадження методу проектів у закладах вищої освіти
   РП С Педагогічний менеджмент
   РП С Сучасні освітні технології
   РП С Організація виховної і культурно-дозвіллєвої діяльності
   ВК21/ ВК20 РП С Основи перекладацької майстерності
   РП С Особливості використання фразових дієслів в англійській мові
   РП С Третя іноземна мова (німецька)
   РП С Третя іноземна мова (іспанська)
   РП С Третя іноземна мова (італійська)
   РП С Третя іноземна мова (новогрецька)
   РП С Третя іноземна мова (китайська)

   3 рік навчання (ОП 2020)

   5 семестр

   ОБОВ’ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

   Шифр     Компоненти освітньої програми
   ОК7 РП С Історія основної іноземної мови
   ОК8 РП С Історія зарубіжної літератури
   ОК10 РП С Основна іноземна мова (французька)
   ОК11 РП С Друга іноземна мова (англійська)
   ОК17 РП С Методика викладання іноземної мови та зарубіжної літератури
   ОК18 РП С Теоретична фонетика основної іноземної мови

   ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

   Шифр     Компоненти освітньої програми
   ВК10 РП С Реалії-символи французької лінгвокультури
   РП С Комунікативні стратегії усного мовлення
   РП С Асиміляція граматичної компетентності в контексті спонтанного мовлення
   ВК11 \ ВК20 РП С Культурологічні проблеми перекладу
   РП С Методи вивчення та викладання лексики
   РП С Третя іноземна мова (німецька)
   РП С Третя іноземна мова (іспанська)
   РП С Третя іноземна мова (італійська)
   РП С Третя іноземна мова (новогрецька)
   РП С Третя іноземна мова (китайська)

   6 семестр

   ОБОВ’ЯЗКОВІ ОСВІТНІ  КОМПОНЕНТИ

   Шифр     Компоненти освітньої програми
   ОК8 РП С Історія зарубіжної літератури
   ОК10 РП С Основна іноземна мова (французька)
   ОК11 РП С Друга іноземна мова (англійська)
   ОК12 РП С Лексикологія основної іноземної мови
   ОК15 РП С Лінгвокраїнознавство основної іноземної мови
   ОК24 МР C Курсова робота з основної іноземної мови

   ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

   Шифр     Компоненти освітньої програми
   ВК12 РП С Поетика міфу в сучасній літературі
   РП С Людина-клон-робот в літературі країн Заходу
   РП С Комунікативні стратегії англійської драматургії ХХ ст.
   РП С Літературне виробництво у ХХІ ст.
   РП С Масова франкомовна література
   ВК14 РП С Країнознавство франкомовних країн
   РП С Ділова комунікація французькою мовою
   РП С Сучасний медіадискурс Франції
   ВК13 / ВК20 РП С Термінологія в аспекті перекладу
   РП С Англомовна преса  ділового спрямування
   РП С Третя іноземна мова (німецька)
   РП С Третя іноземна мова (іспанська)
   РП С Третя іноземна мова (італійська)
   РП С Третя іноземна мова (новогрецька)
   РП С Третя іноземна мова (китайська)

   4 рік навчання (ОП 2020)

   7 семестр

   ОБОВ’ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

   Шифр     Компоненти освітньої програми
   ОК8 РП С Історія зарубіжної літератури
   ОК10 РП С Основна іноземна мова (французька)
   ОК11 РП С Друга іноземна мова (англійська)
   ОК13 РП С Теоретична граматика основної іноземної мови
   ОК14 РП С Стилістика основної іноземної мови
   ОК25 РП С Виробнича (педагогічна) практика 

   ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

   Шифр     Компоненти освітньої програми
   ВК15 РП С Резюме, анотація і реферування франкомовних текстів 
   РП С Сучасний французький політичний дискурс
   РП С Текст як комунікативний феномен
   ВК16 /  ВК20 РП С Основи професії гіда-перекладача
   РП С Інноваційні процеси у сучасній англійській мові
   РП С Третя іноземна мова (німецька)
   РП С Третя іноземна мова (іспанська)
   РП С Третя іноземна мова (італійська)
   РП С Третя іноземна мова (новогрецька)
   РП С Третя іноземна мова (китайська)
   ВК17 РП С Французький мовленнєвий етикет
   РП С Французький парфумерний дискурс
   РП С Франкомовний туристичний дискурс
   ВК18 РП С Афективний синтаксис сучасної французької мови 
   РП С Категорія модальності в художньому тексті
   РП С Франкомовний лінгвістичний текст: структурний та лексико-стилістичний аспекти

   8 семестр

   ОБОВ’ЯЗКОВІ ОСВІТНІ  КОМПОНЕНТИ

   Шифр     Компоненти освітньої програми
   ОК10 РП С Основна іноземна мова (французька)
   ОК11 РП С Друга іноземна мова (англійська)
   ОК19 РП С Лінгвокраїнознавство другої іноземної мови
   ОК20 РП С Переклад ділового, художнього, публіцистичного мовлення
   ОК26 ПП С Перекладацька практика (без відриву від навчання)
   ОК25 РП С Виробнича (педагогічна) практика
   ОК27 МР С Курсова робота з зарубіжної літератури/іноземної мови/методики викладання іноземної мови
   ОК28 ПЕ С Атестаційний екзамен з французької мови та зарубіжної літератури
   ОК29 ПЕ С Атестаційний екзамен з англійської мови

   ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

   Шифр     Компоненти освітньої програми
   ВК19 \ ВК20 РП С Євроінтеграційні процеси в Україні: перекладацький аспект
   РП С Дискурс англомовних масмедіа
   РП С Третя іноземна мова (німецька)
   РП С Третя іноземна мова (іспанська)
   РП С Третя іноземна мова (італійська)
   РП С Третя іноземна мова (новогрецька)
   РП С Третя іноземна мова (китайська)
  • Освітньо-професійна програма Романські мови та літератури (переклад включно), перша – іспанська

   (РП – робоча програма; С – силабус; ПП – програма практики; ПЕ – програма атестаційного екзамену; МР – методичні рекомендації)

   2023-2024 навчальний рік

   1 рік навчання (ОП 2023)

   1 семестр

   ОБОВ’ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

   ШифрФайлиКомпоненти освітньої програми
   ОК1 РП С Історія України та української культури
   ОК2 РП С Українська мова за професійним спрямуванням
   ОК9 РП С Історія зарубіжної літератури
   ОК10 РП С Латинська мова
   ОК11 РП С Перша іноземна мова (іспанська)

   ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

   ШифрФайлиКомпоненти освітньої програми
   ВК1 РП С Південь України в загальнодержавній та загальносвітовій історії і культурі
   РП С Збереження українських звичаїв, обрядів, культури в діаспорі
   РП С Основи конституційного права України
   РП С Правознавство
   РП С Релігієзнавство
   ВК2 РП С Безпека життєдіяльності та охорона праці
   РП С Валеологія
   РП С Основи медичних знань та перша долікарська допомога
   РП С Основи екології
   РП С Основи туризму
   ВК7 РП С Екстенсивне читання сучасних художніх текстів рівня А1
   РП С Формування мовної компетентності через художній текст

   2 семестр

   ОБОВ’ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

   ШифрФайлиКомпоненти освітньої програми
   ОК6 РП С Основи мовознавства та літературознавства
   ОК5 РП С Фізичне виховання
   ОК9 РП С Історія зарубіжної літератури
   ОК11 РП С Перша іноземна мова (іспанська)
   ОК12 РП С Друга іноземна мова (англійська)

   ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

   ШифрФайлиКомпоненти освітньої програми
   ВК3 РП С Загальна психологія і психологія особистості
   РП С Соціальна психологія та психологія спілкування
   РП С Психологічний портрет діяча історії і культури в зарубіжній літературі
   РП С Педагогічна психологія
   РП С Психологія управління
   ВК4 РП С Логіка, теорія аргументації та основи критичного мислення
   РП С Основи герменевтики
   РП С Основи риторики
   РП С Основи мистецтвознавства: література та живопис
   РП С Етика та естетика
   ВК8 РП С Формування початкової комунікативної компетентності
   РП С Побутове спілкування іспанською мовою

   2 рік навчання (ОП 2023)

   3 семестр

   ОБОВ’ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

   ШифрФайлиКомпоненти освітньої програми
   ОК1 РП С Філософія
   ОК3 РП С Педагогіка
   ОК8 РП С Історія зарубіжної літератури
   ОК10 РП С Основна іноземна мова (іспанська)
   ОК11 РП С Друга іноземна мова (англійська)
   ОК21 РП С Основи наукового дослідження, академічне письмо та академічна доброчесність
   ОК22 РП С Вступ до перекладознавства

   ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

   ШифрФайлиКомпоненти освітньої програми
   ВК5 РП С Політологія
   РП С Світова політика новітнього часу
   РП С Соціологія
   РП С Медіаграмотність в інформаційному суспільстві
   РП С Основи підприємницької діяльності

   4 семестр

   ОБОВ’ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

   ШифрФайлиКомпоненти освітньої програми
   ОК6 РП С Вступ до романської філології
   ОК8 РП С Історія зарубіжної літератури
   ОК10 РП С Основна іноземна мова (іспанська)
   ОК11 РП С Друга іноземна мова (англійська)
   ОК16 РП С Основи теорії мовних комунікацій
   ОК23 МР С Курсова робота з зарубіжної літератури

   ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

   ШифрФайлиКомпоненти освітньої програми
   ВК6 РП С Основи педагогічної майстерності
   РП С Впровадження методу проектів у закладах вищої освіти
   РП С Педагогічний менеджмент
   РП С Сучасні освітні технології
   РП С Організація виховної і культурно-дозвіллєвої діяльності
   ВК21 ВК20 РП С Основи перекладацької майстерності
   РП С Особливості використання фразових дієслів в англійській мові
   РП С Третя іноземна мова (німецька)
   РП С Третя іноземна мова (французька)
   РП С Третя іноземна мова (італійська)
   РП С Третя іноземна мова (новогрецька)
   РП С Третя іноземна мова (китайська)

   3 рік навчання (ОП 2020)

   5 семестр

   ОБОВ’ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

   ШифрФайлиКомпоненти освітньої програми
   ОК7 РП С Історія основної іноземної мови
   ОК8 РП С Історія зарубіжної літератури
   ОК10 РП С Основна іноземна мова (іспанська)
   ОК11 РП С Друга іноземна мова (англійська)
   ОК17 РП С Методика викладання іноземної мови та зарубіжної літератури
   ОК18 РП С Теоретична фонетика основної іноземної мови

   ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

   ШифрФайлиКомпоненти освітньої програми
   ВК10 РП С Мовленнєва практика за комунікативною методикою з елементами інтерпретації іспанської соціально-політичної інформації
   РП С Мовленнєва практика за методикою «Enfoque por tareas»
   ВК11 ВК20 РП С Культурологічні проблеми перекладу
   РП С Методи вивчення та викладання лексики
   РП С Третя іноземна мова (німецька)
   РП С Третя іноземна мова (французька)
   РП С Третя іноземна мова (італійська)
   РП С Третя іноземна мова (новогрецька)
   РП С Третя іноземна мова (китайська)

   6 семестр

   ОБОВ’ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

   ШифрФайлиКомпоненти освітньої програми
   ОК8 РП С Історія зарубіжної літератури
   ОК10 РП С Основна іноземна мова (іспанська)
   ОК11 РП С Друга іноземна мова (англійська)
   ОК12 РП С Лексикологія основної іноземної мови
   ОК15 РП С Лінгвокраїнознавство основної іноземної мови
   ОК24 МР С Курсова робота з основної іноземної мови

   ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

   ШифрФайлиКомпоненти освітньої програми
   ВК12 РП С Поетика міфу в сучасній літературі
   РП С Людина-клон-робот в літературі країн Заходу
   РП С Комунікативні стратегії англійської драматургії ХХ ст.
   РП С Літературне виробництво у ХХІ ст.
   РП С Новий латиноамериканський роман
   ВК14 РП С Суспільно-політичний дискурс іспанськомовних ЗМІ
   РП С Практична культурологія
   ВК13 ВК20 РП С Термінологія в аспекті перекладу
   РП С Англомовна преса ділового спрямування
   РП С Третя іноземна мова (німецька)
   РП С Третя іноземна мова (французька)
   РП С Третя іноземна мова (італійська)
   РП С Третя іноземна мова (новогрецька)
   РП С Третя іноземна мова (китайська)

   4 рік навчання (ОП 2020)

   7 семестр

   ОБОВ’ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

   ШифрФайлиКомпоненти освітньої програми
   ОК8 РП С Історія зарубіжної літератури
   ОК10 РП С Основна іноземна мова (іспанська)
   ОК11 РП С Друга іноземна мова (англійська)
   ОК13 РП С Теоретична граматика основної іноземної мови
   ОК14 РП С Стилістика основної іноземної мови
   ОК25 РП С Виробнича (педагогічна) практика

   ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

   ШифрФайлиКомпоненти освітньої програми
   ВК15 РП С Лінгвокраїнознавство Латинської Америки
   РП С Структурні особливості іспанського речення
   ВК16 ВК20 РП С Основи професії гіда-перекладача
   РП С Інноваційні процеси у сучасній англійській мові
   РП С Третя іноземна мова (німецька)
   РП С Третя іноземна мова (французька)
   РП С Третя іноземна мова (італійська)
   РП С Третя іноземна мова (новогрецька)
   РП С Третя іноземна мова (китайська)
   ВК17 РП С Іспанська мова Америки в історичному і сучасному аспекті
   РП С Фактори впливу на мовну картину Іспанії
   ВК18 РП С Конструювання тестових завдань і тестів
   РП С Міжнародні іспити та тести з іспанської мови

   8 семестр

   ОБОВ’ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

   ШифрФайлиКомпоненти освітньої програми
   ОК10 РП С Основна іноземна мова (іспанська)
   ОК11 РП С Друга іноземна мова (англійська)
   ОК19 РП С Лінгвокраїнознавство другої іноземної мови
   ОК20 РП С Переклад ділового, художнього, публіцистичного мовлення
   ОК26 РП С Перекладацька практика (без відриву від навчання)
   ОК25 РП С Виробнича (педагогічна) практика
   ОК27 МР С Курсова робота з зарубіжної літератури/іноземної мови/методики викладання іноземної мови
   ОК28 ПЕ C Атестаційний екзамен з іспанської мови та зарубіжної літератури
   ОК29 ПЕ С Атестаційний екзамен з англійської мови

   ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

   Шифр  Компоненти освітньої програми

   ВК19    

   ВК20

   РП С Євроінтеграційні процеси в Україні: перекладацький аспект
   РП С Дискурс англомовних масмедіа
   РП С Третя іноземна мова (німецька)
   РП С Третя іноземна мова (французька)
   РП С Третя іноземна мова (італійська)
   РП С Третя іноземна мова (новогрецька)
   РП С Третя іноземна мова (китайська)
  • Переклад з англійської мови та другої іноземної українською (2022)

  •  
 • Рівень вищої освіти другий (магістерський)

  (РП робоча програма; НП – навчальна програма; С – силабус; ПП  програма практики; ПІ – програма іспиту; Д – додаток; МР – методичні рекомендації)

   Освітньо-професійні програми

  • Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська (2022)

   ОБОВ’ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

   Шифр     Компоненти освітньої програми
   ОК01 РП С Педагогіка вищої школи
   ОК02 РП С Основна іноземна мова (англійська, очне відділення)
   РП С Основна іноземна мова (англійська, заочне відділення)
   ОК03 РП С Друга іноземна мова (французька)
   РП С Друга іноземна мова (німецька)
   РП С Друга іноземна мова (іспанська)
   ОК04 РП С Новітня зарубіжна література
   ОК05 РП С Методика викладання іноземної мови і зарубіжної літератури у вищій школі
   ОК06 РП С Теоретичне мовознавство
   ОК07 РП С Сучасні когнітивні дослідження та організація наукової роботи
   ОК08 РП С Актуальні проблеми германістики
   ОК09 РП С Асистентська практика магістра
   ОК10 РП С Теорія та практика перекладу
   ОК11 ПП С Перекладацька практика (без відриву від навчання)
   ОК12 ПП С Переддипломна практика
   ОК13 РП С Кваліфікаційна магістерська робота

   ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

   Шифр     Компоненти освітньої програми
   ВК01 РП С Науково-педагогічна творчість викладача
   РП С Андрагогіка
   РП С Професійна культура та імідж менеджера освіти
   РП С Третя іноземна мова (іспанська)
   РП С Третя іноземна мова (італійська)
   РП С Третя іноземна мова (німецька)
   РП С Третя іноземна мова (французька)
   РП С Третя іноземна мова (новогрецька)
   РП С Третя іноземна мова (китайська)
   ВК02 РП С Сучасні граматичні течії
   РП С Стратегії професійної комунікації
   РП С Міжвидова компаративістика
   РП С Література і синергетика
   ВК03 РП С Нейролінгвальні та теолінгвальні механізми мови та мовлення
   РП С Опис у художньому тексті і у сценарному трансформі
   РП С Вербалізація концептуального поля
   ВК04 РП С Проблеми перекладу нормативних документів
   РП С Стратегії науково-технічного перекладу
   РП С Гумор: лінгвістичний та перекладацький параметри
   РП С Професійні навички філолога, перекладача у медіаторському процесі 
   РП С Третя іноземна мова (французька)
   РП С Третя іноземна мова (іспанська)
   РП С Третя іноземна мова (італійська)
   РП С Третя іноземна мова (німецька)
   РП С Третя іноземна мова (новогрецька)
   РП С Третя іноземна мова (китайська)
   ВК05 РП С Психолінгвістика
   РП С Когнітивна ономастика
   РП С Фреймування ментального лексикону
   ВК06 РП С Сучасна британська ідентичність
   РП С Лінгвокультура та переклад
   РП С Сучасний український художній переклад
   РП С Тренінг особистісно-професійного росту
   РП С Третя іноземна мова (новогрецька)
   РП С Третя іноземна мова (іспанська)
   РП С Третя іноземна мова (французька)
   РП С Третя іноземна мова (італійська)
   РП С Третя іноземна мова (німецька)
   РП С Третя іноземна мова (китайська)
   ВК07 РП С Невербальна семіотика комунікації
   РП С Гендерна лінгвістика
   РП С Лінгвокультурологія: густаторний код культури
   РП С Англійський комунікативний стиль
   ВК08 РП С Методи та принципи експериментального дослідження мовлення  
   РП С Інтра- та екстралінгвальні детермінанти загальної привабливості
   РП С Вербальна та невербальна реалізація оцінки в художньому дискурсі
  • Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська (2023)

   ОБОВ’ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

   Шифр     Компоненти освітньої програми
   ОК01 РП С Педагогіка вищої школи
   ОК02 РП С Основна іноземна мова (англійська, очне відділення)
   РП С Основна іноземна мова (англійська, заочне відділення)
   ОК03 РП С Друга іноземна мова (французька)
   РП С Друга іноземна мова (німецька)
   РП С Друга іноземна мова (іспанська)
   ОК04 РП С Новітня зарубіжна література
   ОК05 РП С Методика викладання іноземної мови і зарубіжної літератури у вищій школі
   ОК06 РП С Теоретичне мовознавство
   ОК07 РП С Сучасні когнітивні дослідження та організація наукової роботи
   ОК08 РП С Актуальні проблеми германістики
   ОК09 РП С Асистентська практика магістра
   ОК10 РП С Теорія та практика перекладу
   ОК11 РП С Перекладацька практика (без відриву від навчання)
   ОК12 РП С Переддипломна практика
   ОК13 РП С Кваліфікаційна магістерська робота

   ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

   Шифр     Компоненти освітньої програми
   ВК01 РП С Науково-педагогічна діяльність викладача
   РП С Андрагогіка
   РП С Професійна культура та імідж менеджера освіти
   РП С Третя іноземна мова (іспанська)
   РП С Третя іноземна мова (італійська)
   РП С Третя іноземна мова (німецька)
   РП С Третя іноземна мова (французька)
   РП С Третя іноземна мова (новогрецька)
   РП С Третя іноземна мова (китайська)
   ВК02 РП С Сучасні граматичні течії
   РП С Стратегії професійної комунікації
   РП С Міжвидова компаративістика
   РП С Література і синергетика
   ВК03 РП С Теолінгвальні механізми у мові та мовленні
   РП С Опис у художньому тексті і у сценарному трансформі
   РП С Вербалізація концептуального поля
   ВК04 РП С Проблеми перекладу нормативних документів
   РП С Стратегії науково-технічного перекладу
   РП С Гумор: лінгвістичний та перекладацький параметри
   РП С Професійні навички філолога, перекладача у медіаторському процесі 
   РП С Третя іноземна мова (французька)
   РП С Третя іноземна мова (іспанська)
   РП С Третя іноземна мова (італійська)
   РП С Третя іноземна мова (німецька)
   РП С Третя іноземна мова (новогрецька)
   РП С Третя іноземна мова (китайська)
   ВК05 РП С Психолінгвістика
   РП С Основи когнітивної ономастики
   РП С Фреймування ментального лексикону
   ВК06 РП С Сучасна британська ідентичність
   РП С Лінгвокультура та переклад
   РП С Сучасний український художній переклад
   РП С Тренінг особистісно-професійного росту
   РП С Третя іноземна мова (новогрецька)
   РП С Третя іноземна мова (іспанська)
   РП С Третя іноземна мова (французька)
   РП С Третя іноземна мова (італійська)
   РП С Третя іноземна мова (німецька)
   РП С Третя іноземна мова (китайська)
   ВК07 РП С Невербальна семіотика комунікації
   РП С Гендерна лінгвістика
   РП С Нейролінгвальні механізми мовленнєвої діяльності
   РП С Англійський комунікативний стиль
   ВК08 РП С Методи та принципи експериментального дослідження мовлення  
   РП С Інтра-та екстралінгвальні детермінанти загальної привабливості
   РП С Вербальна та невербальна реалізація оцінки в художньому дискурсі
  • Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька (2022)

   ОБОВ’ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

   Шифр     Компоненти освітньої програми
   ОК 01 РП С Педагогіка вищої школи
   ОК 02 РП С Основна іноземна мова (німецька)
   ОК 03 РП С Друга іноземна мова (англійська) (очна форма навчання)
   РП С Друга іноземна мова (англійська) (заочна форма навчання)
   ОК 04 РП С Новітня зарубіжна література
   ОК 05 РП С Методика викладання іноземної мови і зарубіжної літератури у вищій школі
   ОК 06 РП С Теоретичне мовознавство
   ОК 07 РП С Сучасні когнітивні дослідження та організація наукової роботи
   ОК 08 РП С Актуальні проблеми германістики
   ОК 09 РП С Асистентська практика магістра
   ОК 10 РП С Теорія та практика перекладу
   ОК 11 ПП С Перекладацька практика (без відриву від навчання)
   ОК 12 ПП С Переддипломна практика
   ОК 13 РП С Кваліфікаційна магістерська робота

   ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

   Шифр     Компоненти освітньої програми
   ВК 01 РП С Науково-педагогічна творчість викладача
   РП С Андрагогіка
   РП С Професійна культура та імідж менеджера освіти
   РП С Третя іноземна мова (французька)
   РП С Третя іноземна мова (іспанська)
   РП С Третя іноземна мова (італійська)
   РП С Третя іноземна мова (новогрецька)
   РП С Третя іноземна мова (китайська)
   ВК 02 РП С Сучасні граматичні течії
   РП С Література і синергетика
   ВК 03 РП С Нейролінгвальні та теолінгвальні механізми мови та мовлення
   РП С Вербалізація концептуального поля
   ВК 04 РП С Проблеми перекладу нормативних документів
   РП С Стратегії науково-технічного перекладу
   РП С Гумор: лінгвістичний та перекладацький параметри
   РП С Професійні навички філолога, перекладача у медіаторському процесі 
   РП С Третя іноземна мова (французька)
   РП С Третя іноземна мова (іспанська)
   РП С Третя іноземна мова (італійська)
   РП С Третя іноземна мова (новогрецька)
   РП С Третя іноземна мова (китайська)
   ВК 05 РП С Психолінгвістика
   РП С Стилістичні особливості ділового спілкування
   РП С Фреймування ментального лексикону
   ВК 06 РП С Сучасна британська ідентичність
   РП С Лінгвокультура та переклад
   РП С Третя іноземна мова (французька)
   РП С Третя іноземна мова (іспанська)
   РП С Третя іноземна мова (італійська)
   РП С Третя іноземна мова (новогрецька)
   РП С Третя іноземна мова (китайська)
   ВК 07 РП С Невербальна семіотика комунікації
   РП С Гендерна лінгвістика
   РП С Німецький комунікативний стиль
   ВК 08 РП С Методи та принципи експериментального дослідження мовлення  
   РП С Лінгвістичні та стилістичні особливості медійного дискурсу
   РП С Вербальна та невербальна оцінки в художньому дискурсі
  • Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька (2023)

   ОБОВ’ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

   Шифр     Компоненти освітньої програми
   ОК01 РП С Педагогіка вищої школи
   ОК02 РП С Основна іноземна мова (німецька)
   ОК03 РП С Друга іноземна мова (англійська)
   ОК04 РП С Новітня зарубіжна література
   ОК05 РП С Методика викладання іноземної мови і зарубіжної літератури у вищій школі
   ОК06 РП С Теоретичне мовознавство
   ОК07 РП С Сучасні когнітивні дослідження та організація наукової роботи
   ОК08 РП С Актуальні проблеми германістики
   ОК09 РП С Асистентська практика магістра
   ОК10 РП С Теорія та практика перекладу
   ОК11 ПП С Перекладацька практика (без відриву від навчання)
   ОК12 ПП С Переддипломна практика
   ОК13 РП С Кваліфікаційна магістерська робота

   ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

   Шифр     Компоненти освітньої програми
   ВК01 РП С Науково-педагогічна діяльність викладача
   РП С Андрагогіка
   РП С Професійна культура та імідж менеджера освіти
   РП С Третя іноземна мова (французька)
   РП С Третя іноземна мова (іспанська)
   РП С Третя іноземна мова (італійська)
   РП С Третя іноземна мова (новогрецька)
   РП С Третя іноземна мова (китайська)
   ВК02 РП С Сучасні граматичні течії
   РП С Стратегії професійної комунікації
   РП С Міжвидова компаративістика
   РП С Література і синергетика
   ВК03 РП С Теолінгвальні механізми у мові та мовленні
   РП С Опис у художньому тексті і у сценарному трансформі
   РП С Вербалізація концептуального поля
   ВК04 РП С Проблеми перекладу нормативних документів
   РП С Стратегії науково-технічного перекладу
   РП С Гумор: лінгвістичний та перекладацький параметри
   РП С Професійні навички філолога, перекладача у медіаторському процесі 
   РП С Третя іноземна мова (французька)
   РП С Третя іноземна мова (іспанська)
   РП С Третя іноземна мова (італійська)
   РП С Третя іноземна мова (новогрецька)
   РП С Третя іноземна мова (китайська)
   ВК05 РП С Психолінгвістика
   РП С Стилістичні особливості ділового спілкування
   РП С Фреймування ментального лексикону
   ВК06 РП С Сучасна британська ідентичність
   РП С Лінгвокультура та переклад
   РП С Сучасний український художній переклад
   РП С Тренінг особистісно-професійного росту
   РП С Третя іноземна мова (французька)
   РП С Третя іноземна мова (іспанська)
   РП С Третя іноземна мова (італійська)
   РП С Третя іноземна мова (новогрецька)
   РП С Третя іноземна мова (китайська)
   ВК07 РП С Невербальна семіотика комунікації
   РП С Гендерна лінгвістика
   РП С Нейролінгвальні механізми мовленнєвої діяльності
   РП С Німецький комунікативний стиль
   ВК08 РП С Методи та принципи експериментального дослідження мовлення  
   РП С Лінгвістичні та стилістичні особливості медійного дискурсу
   РП С Вербальна та невербальна реалізація оцінки в художньому дискурсі
  • Романські мови та літератури (переклад включно), перша – іспанська (2022)

   ОБОВ’ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

   Шифр     Компоненти освітньої програми
   ОК01 РП С Педагогіка вищої школи
   ОК02 РП С Основна іноземна мова (іспанська)
   ОК03 РП С Друга іноземна мова (англійська)
   ОК03 РП С Друга іноземна мова (англійська) (заочне)
   ОК04 РП С Новітня зарубіжна література
   ОК05 РП С Основи когнітивної ономастики
   ОК06 РП С Теоретичне мовознавство
   ОК07 РП С Сучасні когнітивні дослідження та організація наукової роботи
   ОК08 РП С Актуальні проблеми романістики
   ОК09 РП С Асистентська практика магістра
   ОК10 РП С Теорія та практика перекладу
   ОК11 ПП С Перекладацька практика (без відриву від навчання)
   ОК12 ПП С Переддипломна практика
   ОК13 ПП С  Кваліфікаційна магістерська робота

   ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

   Шифр     Компоненти освітньої програми
   ВК01 РП С Науково-педагогічна творчість викладача
   РП С Андрагогіка
   РП С Професійна культура та імідж менеджера освіти
   РП С Третя іноземна мова (французька/італійська / німецька / новогрецька / китайська)
   ВК02 РП С Сучасні граматичні течії
   РП С Стратегії професійної комунікації
   РП С Міжвидова компаративістика
   РП С Література і синергетика
   ВК03 РП С Нейролінгвальні та теолінгвальні механізми мови та мовлення
   РП С Опис у художньому тексті і у сценарному трансформі
   РП С Вербалізація концептуального поля
   ВК04 РП С Проблеми перекладу нормативних документів
   РП С Гумор: лінгвістичний та перекладацький параметри
   РП С Професійні навички філолога, перекладача у медіаторському процесі 
   РП С Третя іноземна мова (французька, італійська, німецька, новогрецька, китайська)
   ВК05 РП С Психолінгвістика
   РП С Когнітивна ономастика
   РП С Фреймування ментального лексикону
   ВК06 РП С Сучасна британська ідентичність
   РП С Тренінг особистісно-професійного росту
   РП С Лінгвокультура та переклад
   РП С Сучасний український художній переклад
   РП С Третя іноземна мова (французька, італійська, німецька, новогрецька, китайська)
   ВК07 РП С Невербальна семіотика комунікації
   РП С Гендерна лінгвістика
   РП С Лінгвокультурологія: густаторний код культури
   РП С Етнолінгвістичний конфлікт у сучасній Іспанії
   ВК08 РП С Методи та принципи експериментального дослідження мовлення  
   РП С Інтра- та екстралінгвальні детермінанти загальної привабливості
   РП С Вербальна та невербальна оцінки в художньому дискурсі
   РП С Лінгвокультурні і стилістичні особливості сучасного медійного іспаномовного простору
  • Романські мови та літератури (переклад включно), перша – іспанська (2023)

   ОБОВ’ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

   Шифр     Компоненти освітньої програми
   ОК01 РП С Педагогіка вищої школи
   ОК02 РП С Основна іноземна мова (іспанcька)
   ОК03 РП С Друга іноземна мова (англійська)
   ОК04 РП С Новітня зарубіжна література
   ОК05 РП С Методика викладання іноземної мови і зарубіжної літератури у вищій школі
   ОК06 РП С Теоретичне мовознавство
   ОК07 РП С Сучасні когнітивні дослідження та організація наукової роботи
   ОК08 РП С Актуальні проблеми романістики
   ОК09 РП С Асистентська практика магістра
   ОК10 РП С Теорія та практика перекладу
   ОК11 РП С Перекладацька практика (без відриву від навчання)
   ОК12 РП С Переддипломна практика
   ОК13 РП С Кваліфікаційна магістерська робота

   ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

   Шифр     Компоненти освітньої програми
   ВК01 РП С Науково-педагогічна діяльність викладача
   РП С Андрагогіка
   РП С Професійна культура та імідж менеджера освіти
   РП С Третя іноземна мова (французька)
   РП С Третя іноземна мова (італійська)
   РП С Третя іноземна мова (німецька)
   РП С Третя іноземна мова (новогрецька)
   РП С Третя іноземна мова (китайська)
   ВК02 РП С Стратегії професійної комунікації
   РП С Міжвидова компаративістика
   РП С Сучасні граматичні течії
   РП С Література і синергетика
   ВК03 РП С Теолінгвальні механізми у мові та мовленні
   РП С Опис у художньому тексті і у сценарному трансформі
   РП С Вербалізація концептуального поля
     С Новітня іспанськомовна література
   ВК04 РП С Проблеми перекладу нормативних документів
   РП С Гумор: лінгвістичний та перекладацький параметри
   РП С Професійні навички філолога, перекладача у медіаторському процесі
   РП С Третя іноземна мова (французька)
   РП С Третя іноземна мова (італійська)
   РП С Третя іноземна мова (німецька)
   РП С Третя іноземна мова (новогрецька)
   РП С Третя іноземна мова (китайська)
   ВК05 РП С Психолінгвістика
   РП С Основи когнітивної ономастики
   РП С Фреймування ментального лексикону
   ВК06 РП С Лінгвокультура та переклад
   РП С Сучасний український художній переклад
   РП С Третя іноземна мова (французька)
   РП С Третя іноземна мова (італійська)
   РП С Третя іноземна мова (німецька)
   РП С Третя іноземна мова (новогрецька)
   РП С Третя іноземна мова (китайська)
   ВК07 РП С Невербальна семіотика комунікації
   РП С Гендерна лінгвістика
   РП С Нейролінгвальні механізми мовленнєвої діяльності
   РП С Функціональний синтаксис іспанської мови
   ВК08 РП С Методи та принципи експериментального дослідження мовлення  
   РП С Інтра-та екстралінгвальні детермінанти загальної привабливості
   РП С Лінгвокультурні і стилістичні особливості сучасного іспаномовного медійного простору
  • Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька (2022)

   ОБОВ’ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

   Шифр     Компоненти освітньої програми
   ОК01 РП С Педагогіка вищої школи
   ОК02 РП С Основна іноземна мова (французька)
   ОК03 РП С Друга іноземна мова (англійська)
   РП С Друга іноземна мова (англійська) заочне відділення 
   ОК04 РП С Новітня зарубіжна література
   ОК05 РП С Методика викладання іноземної мови і зарубіжної літератури у вищій школі
   ОК06 РП С Теоретичне мовознавство
   ОК07 РП С Сучасні когнітивні дослідження та організація наукової роботи
   ОК08 РП С Актуальні проблеми романістики
   ОК09 ПП С Асистентська практика магістра
   ОК10 РП С Теорія та практика перекладу
   ОК11 ПП С Перекладацька практика
   ОК12 ПП С Переддипломна практика
   ОК13 РП С Кваліфікаційна магістерська робота*

   ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

   Шифр     Компоненти освітньої програми
   ВК01 РП С Науково-педагогічна творчість викладача
   РП С Андрагогіка
   РП С Професійна культура та імідж менеджера освіти
   РП С Третя іноземна мова (іспанська / італійська / німецька / новогрецька / китайська)
   ВК02 РП С Стратегії професійної комунікації
   РП С Міжвидова компаративістика
   РП С Література і синергетика
   ВК03 РП С Нейролінгвальні та теолінгвальні механізми мови та мовлення
   РП С Опис у художньому тексті і у сценарному трансформі
   РП С Вербалізація концептуального поля
   ВК04 РП С Проблеми перекладу нормативних документів
   РП С Гумор: лінгвістичний та перекладацький параметри
   РП С Професійні навички філолога, перекладача у медіаторському процесі 
   РП С Третя іноземна мова (іспанська, італійська, німецька, новогрецька, китайська)
   ВК05 РП С Психолінгвістика
   РП С Когнітивна ономастика
   РП С Фреймування ментального лексикону
   ВК06 РП С Сучасна британська ідентичність
   РП С Лінгвокультура та переклад
   РП С Сучасний український художній переклад
   РП С Третя іноземна мова (іспанська, італійська, німецька, новогрецька, китайська)
   ВК07 РП С Невербальна семіотика комунікації
   РП С Гендерна лінгвістика
   РП С Лінгвокультурологія: густаторний код культури
   ВК08 РП С Французький академічний дискурс
   РП С Міжкультурна комунікація
   РП С Французький поетичний дискурс: внутрішньомовний та міжмовний аспекти
  • Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька (2023)

   ОБОВ’ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

   Шифр     Компоненти освітньої програми
   ОК01 РП С Педагогіка вищої школи
   ОК02 РП С Основна іноземна мова (французька)
   ОК03 РП С Друга іноземна мова (англійська)
   ОК04 РП С Новітня зарубіжна література
   ОК05 РП С Методика викладання іноземної мови і зарубіжної літератури у вищій школі
   ОК06 РП С Теоретичне мовознавство
   ОК07 РП С Сучасні когнітивні дослідження та організація наукової роботи
   ОК08 РП С Актуальні проблеми романістики
   ОК09 РП С Асистентська практика магістра
   ОК10 РП С Теорія та практика перекладу
   ОК11 РП С Перекладацька практика (без відриву від навчання)
   ОК12 РП С Переддипломна практика
   ОК13 РП С Кваліфікаційна магістерська робота

   ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

   Шифр     Компоненти освітньої програми
   ВК01 РП С Науково-педагогічна діяльність викладача
   РП С Андрагогіка
   РП С Професійна культура та імідж менеджера освіти
   РП С Третя іноземна мова (іспанська)
   РП С Третя іноземна мова (італійська)
   РП С Третя іноземна мова (німецька)
   РП С Третя іноземна мова (новогрецька)
   РП С Третя іноземна мова (китайська)
   ВК02 РП С Стратегії професійної комунікації
   РП С Міжвидова компаративістика
   РП С Література і синергетика
   ВК03 РП С Теолінгвальні механізми у мові та мовленні
   РП С Опис у художньому тексті і у сценарному трансформі
   РП С Вербалізація концептуального поля
   ВК04 РП С Проблеми перекладу нормативних документів
   РП С Гумор: лінгвістичний та перекладацький параметри
   РП С Професійні навички філолога, перекладача у медіаторському процесі
   РП С Третя іноземна мова (іспанська)
   РП С Третя іноземна мова (італійська)
   РП С Третя іноземна мова (німецька)
   РП С Третя іноземна мова (новогрецька)
   РП С Третя іноземна мова (китайська)
   ВК05 РП С Психолінгвістика
   РП С Основи когнітивної ономастики
   РП С Фреймування ментального лексикону
   ВК06 РП С Сучасна британська ідентичність
   РП С Лінгвокультура та переклад
   РП С Сучасний український художній переклад
   РП С Третя іноземна мова (іспанська)
   РП С Третя іноземна мова (італійська)
   РП С Третя іноземна мова (німецька)
   РП С Третя іноземна мова (новогрецька)
   РП С Третя іноземна мова (китайська)
   ВК07 РП С Невербальна семіотика комунікації 
   РП С Гендерна лінгвістика
   РП С Нейролінгвальні механізми мовленнєвої діяльності
   ВК08 РП С Французький академічний дискурс
   РП С Міжкультурна комунікація 
   РП С Французький поетичний дискурс: внутрішньомовний та міжмовний аспекти
 • Рівень вищої освіти третій (доктор філософії)

  (НП – навчальна програма; РП - робоча програма;)

  ПрограмиШифр згідно ОНПНазва освітньої компоненти або практики
  (НП, РП) ОК 1 Філософія науки та етика науковця
  (НП, РП) ОК 2 Наукова проектна діяльність та інтелектуальна власність
  (НП, РП) ОК 3 Академічне письмо іноземною мовою
  (НП, РП) ОК 4 Комунікаційні технології наукового дискурсу
  (НП, РП) ОК 5 Історія, концепції та сучасні досягнення науки
  (НП, РП) ОК 6 Методи, аналіз та презентація результатів наукових досліджень
  (РП) ОК 7 Педагогічна (асистентська) практика
  (НП, РП) ВБ 1.1 Педагогіка вищої школи
  (НП, РП) ВБ 1.2 Психологія ефективного управління часом
  (НП, РП) ВБ 1.3 Інтернаціоналізація освітньо-наукової діяльності
  (НП, РП) ВБ 1.4 Методи статистичної обробки даних
  (НП, РП) ВБ 2.1 Актуальні напрями сучасного мовознавства
  (НП, РП) ВБ 2.2 Актуальні напрями сучасного літературознавства
  (НП, РП) ВБ 2.3 Художня, наукова і мас-медійна комунікація як об’єкт лінгвістичних досліджень
  (НП, РП) ВБ 2.4 Когнітивна ономастика
  (НП, РП) ВБ 2.5 Основні проблеми прикладних лінгвістичних досліджень
  (НП, РП) ВБ 2.6 Компаративна імагологія
  (НП, РП) ВБ 2.7 Лінгвокультура і переклад в сучасному парадигмальному просторі
  (НП, РП) ВБ 3.1 Когнітивно-комунікативна аксіологія
  (НП, РП) ВБ 3.2 Вітчизняні та міжнародні наукометричні бази даних
  (НП, РП) ВБ 3.3 Теолінгвістика у руслі синергетичних процесів
  (НП, РП) ВБ 3.4 Гендерні дослідження в лінгвістиці
  (НП, РП) ВБ 3.5 Авторські світи письменників-неоромантиків
  (НП, РП) ВБ 3.6 Світова теоретико-літературна думка початку ХХІ століття
  (НП, РП) ВБ 4.1 Основи нейролінгвістичного програмування
  (НП, РП) ВБ 4.2 Густаторний код культури
  (НП, РП) ВБ 4.3 Основи лінгвоконфліктології
  (НП, РП) ВБ 4.4 Художня література як форма комунікації
  (НП, РП) ВБ 4.5 Сучасні літературознавчі стратегії інтерпретацій художніх текстів
  (НП, РП) ВБ 4.6 Проблеми та перспективи досліджень територіального варіювання мовлення
  (НП, РП) ВБ 5.1 Основи лінгвоперсонології
  (НП, РП) ВБ 5.2 Технології комунікативного впливу
  (НП, РП) ВБ 5.3 Нейролінгвістика в парадигмі сучасної філології
  (НП, РП) ВБ 5.4 Екфраза в сучасному літературознавчому сприйнятті
  (НП, РП) ВБ 5.5 Комунікативна лінгвістика крізь призму гештальт-теорії
  (НП, РП) ВБ 5.6 Функційні типи мови

Анотації вибіркових навчальних дисциплін

Методичне забезпечення

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел. (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top