Геолого-географічний факультет

Декан факультету - доктор геолого-мінералогічних наук, професор Черкез Євген Анатолійович

Декан факультету - доктор геолого-мінералогічних наук, професор Черкез Євген Анатолійович

Шампанський провулок, 2, Одеса, 65058, Україна;
тел.: (048) 746-66-69
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 • Заступник декана - проф. Яворська Вікторія Володимирівна
 • Заступник декана з наукової роботи - доцент Сучков Ігор Олександрович
 • Заступник декана з виховної роботи - доцент Буяновський Андрій Олександрович
 • Відповідальний за профорієнтаційну роботу серед школярів - доцент Кадурін Володимир Миколайович
 • Відповідальний за проведення навчальних і виробничих практик (географічне відділення) - доцент Нефедова Ніна Євгенівна
 • Відповідальний за проведення навчальних і виробничих практик (геологічне відділення) - доцент Кадурін Сергій Володимирович
 • Відповідальний за проведення педагогічної практики – доцент Куделіна Світлана Борисівна

Схема підрозділів факультету

shema ggf ukr 2019 01

Культурні заходи

Приблизно 25% навчального процесу на геолого-географічному факультеті - це польові, навчальні, виробничі практики.

День геолого-географічного факультету святкується в першу суботу квітня.

Короткий нарис історії становлення і розвитку геолого – географічних наук та освіти в університеті

Становлення і розвиток географічних і геологічних наук та підготовка фахівців за цими розділами наук про Землю започатковані в Одеському (був. Новоросійському Імператорському) університеті вже з першого (1865) року його існування і здійснювались на природничому відділенні фізико – математичного факультету.

З 1934 року центром розвитку наук про Землю і підготовки кадрів географів і геологів в університеті стає географічний факультет, відкритий на виконання Постанови ЦК ВКП(б) і РНК СРСР від 16. 05. 1934 р. “Про викладання географії в початковій і середній школі” і Постанови президії комітету вищої технічної освіти при ЦВК СРСР від 14. 07. 1934 р. “Про викладання економічної географії у вузах і втузах” на базі кафедр фізичної географії і геології університету та кафедри економічної географії Одеського інституту народного господарства. У складі факультету були кафедри фізичної географії і геології, економічної географії, метеорології і гідрології, геодезії і картографії, геології, мінералогії і петрографії. Всі кафедри були випусковими. Основною матеріально – технічною базою факультету були навчальні кабінети при відповідних кафедрах, метеостанція, петрографо – мінералогічний і палеонтологічний музеї. Першими деканами географічного факультету були доц. О. М. Смирнов (1934 – 1935, 1937 - 1938), проф. Ш. Г. Вишнепольський (1936 – 1937), доц. І. Ю. Калібердін (1938 – 1939), проф. І. Д. Андросов (1940 – 1941). До війни факультет випустив 171 фахівця, на кафедрах навчались 10 аспірантів. Викладачі і співробітники факультету проводили дослідження і картографування природних умов і ресурсів півдня України, надавали методичну допомогу учителям географії шкіл регіону.

В роки Великої Вітчизняної війни підготовка фахівців – географів проводилась в евакуації (в місті Майкопі 1941 – 1942 р. р., м. Байрам – Алі 1942 – 1944 р. р.). Деканом факультету у воєнні та перші післявоєнні роки був завідувач кафедри економічної географії доц. О. М. Смирнов. Значна частина довоєнного контингенту студентів, аспірантів і викладачів знаходилась на фронтах війни.

Восени 1945 року на базі кафедри геології, музеїв, кабінету і лабораторії ґрунтознавства та студентів геологічної фуркації був відкритий геолого – ґрунтовий факультет (декан проф. Ю. А. Гапонов) у складі трьох кафедр – геології і палеонтології, гідрогеології, мінералогії і петрографії, кабінету і лабораторії ґрунтознавства (у 1948 – 1949 р. р. кафедри ґрунтознавства).

1952 року географічний і геолого – ґрунтовий факультети університету були об’єднані у геолого – географічний факультет (декан – доц. О. М. Смирнов у 1952 – 1960 р. р.). Студенти факультету в 50 – і роки спеціалізувались з географії, геології і пошуку корисних копалин, гідрогеології, мінералогії і петрографії, гідрології і метеорології.

Факультет у ці та наступні роки очолювали декани доц. Г. П. Міщенко (1960 – 1970 р. р.), проф. І. П. Зелінський (1970 – 1979 р. р.), доц. І. О. Полоса (1979 – 1983 р. р.), проф. О. Г. Топчієв (1983 – 1985 р. р.), доц. Я. М. Біланчин (1985-2007 р. р.).З 2007 року факультет очолює проф. Є. А.Черкез.

За 70 років існування факультет підготував майже 10 тисяч фахівців географів і геологів, 600 аспірантів і докторантів з географічних і геологічних спеціальностей. Майже 500 випускників факультету захистили кандидатські і докторські дисертації. Випускник факультету І. І. Чебаненко став академіком АН УРСР. Лауреатами Ленінської премії є випускники О. А. Гордієнко, В. М. Степанов, В. Є. Хаджи. Останньому була також присуджена Державна премія СРСР. Лауреатом Державної премії СРСР також є випускник факультету Л. Л. Перчук. Лауреатами Державної премії Молдавської РСР у 1988 р. стали випускники В. М. Баранова, І. В. Зеленін, В. О. Подражанський. В останні десятиріччя Лауреатами Державної премії України стали професори факультету Г. І. Швебс (1993 р.), І. П. Зелінський та Є. А. Черкез (1996 р.).

Факультет сьогодні і завтра

Геолого-географічний факультет в останні роки

 • це його географічне і геологічне відділення;
 • п'ять випускних кафедр і загальноуніверситетська кафедра фізичного виховання і спорту:
  • Кафедра загальної та морської геології  (зав. проф. В. В. Янко)
  • Кафедра інженерної геології і гідрогеології (зав.  доц. Т. В. Козлова)
  • Кафедра фізичної географії та природокористування (зав. проф. Ю. Д. Шуйський)
  • Кафедра географії України, ґрунтознавства і земельного кадастру (зав. доц. Я. М. Біланчин)
  • Кафедра економічної і соціальної географії та туризму (зав. проф. О. Г. Топчієв)
 • дві проблемні та галузева науково – дослідні лабораторії;
 • відомі унікальними колекціями і експонатами палеонтологічний і петрографо – мінералогічний музеї;
 • полігон бурової геологічної практики та навчально – наукова база польових практик студентів у Балтському районі Одеської області;
 • понад 800 студентів денної і заочної форми навчання. Факультет здійснює підготовку фахівців зі спеціальностей “Географія”, “Геологія” і “Гідрогеологія” та за 10 спеціалізаціями. Підготовка фахівців багаторівнева: бакалавр – спеціаліст, магістр.

В останні два десятиріччя на кафедрах і наукових підрозділах факультету сформувались наступні пріоритетні напрямки наукових досліджень:

 • розробка геолого – геохімічних методів пошуку корисних копалин на дні морів і океанів, включаючи дослідження нафто-, газо- і золотоносності регіону;
 • розробка теоретичних і методичних засад прогнозування сучасних екзогенних і техногенних геологічних процесів, включаючи землетруси;
 • дослідження стійкості морських берегів і морського дна в умовах інтенсифікації господарської діяльності;
 • розробка теоретичних і методичних основ природокористування та охорони довкілля;
 • берегознавство та дослідження берегів Чорного моря і Світового океану;
 • дослідження та оцінка ресурсного потенціалу, ефективності використання та охорони ґрунтів регіону в сучасних умовах реформування власності на землю;
 • дослідження та екологічна експертиза природно – ресурсного й рекреаційно – туристичного потенціалу регіону Українського Причорномор’я;
 • розробка і впровадження ГІС – технологій в практику навчання та наукових досліджень;
 • методологічна й методична розробка концепції регіональних водогосподарських комплексів;
 • аналіз геодемографічних процесів та геодемографічної ситуації у регіонах України;
 • методологія і методика оцінки якості життя сільського населення регіону;
 • розробка генерального плану м. Одеси (2008 р.) та його державна експертиза (2009 р.);
 • теорія та методологія планування територій (геопланування) регіонів.

Сьогоднішній етап інтеграції факультету в міжнародний науково – освітній простір характеризується налагодженням науково – економічних і соціокультурних зв’язків із науковими та університетськими центрами Російської Федерації, Польщі, Румунії, Угорщини, Туреччини, Нідерландів, США та інших країн в області геологічних і географічних наук, моніторингу та охорони довкілля, розробки і впровадження в практику ГІС – технологій. Вчені факультету приймають участь у розробці і провадженні проектів і програм по міжнародному і регіональному науковому та економічному співробітництву, зокрема в організації біосферних заповідників у Причорномор’ї, збереженні ландшафтного і біологічного різноманіття, з екології та організації моніторингу природокористування, еколого – економічному обґрунтуванню проектів і програм в рамках Чорноморського економічного співтовариства, Єврорегіону “Нижній Дунай”, ряду за участю України міжнародних транспортних коридорів тощо.

Географи і геологи Одеського університету за 145 річну його історію, і особливо в останні 75 років існування географічного (з 1952 р. геолого – географічного) факультету внесли вагомий вклад у скарбницю вітчизняної і світової географічної і геологічної науки, підготовки висококваліфікованих фахівців. Це стало результатом діяльності декількох поколінь вчених університету і факультету.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5e87afd4cc8752000937911585950676
title_5e87afd4cc98621336752201585950676
title_5e87afd4cca8714385621171585950676
Top