Економіко-правовий факультет

Декан факультету – кандидат юридичних наук, професор Труба Вячеслав Іванович

 Действующий декан - к.ю.н., доцент Труба Вячеслав Иванович

 

Заступники декана з навчально-виховної роботи:

кандидат юридичних наук, професор Токарчук Л.М.

доктор економічних наук, професор Кузнєцов Е.А.

 

Заступник декана з наукової роботи:

кандидат юридичних наук, доцент Смітюх А.В.

 

Загальна інформація

Економіко-правовий факультет – один із провідних факультетів Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Його витоки сягають у далеке ХIХ  століття, коли в 1865 р. на базі Рішельєвського ліцею був створений  і розпочав свою діяльність Імператорський Новоросійський університет, маючи у своєму складі три факультети, серед яких був і юридичний.

Об’єднання  юридичної та економічної освіти на одному факультеті стало результатом впровадження в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова відповідної практики, яка вже давно існує у  багатьох університетах світу (особливо європейських, де є значний позитивний досвід такої інтеграції). Це надає можливість забезпечити глибоку економічну підготовку фахівців-юристів і надати необхідні правові знання фахівцям-економістам.

На економіко-правовий факультет покладено завдання підготовки фахівців за трьома спеціальностями: «Правознавство», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Облік і аудит».

Навчальний процес забезпечують 7 кафедр факультету (кафедра конституційного права та правосуддя (завідувачка – доктор юридичних наук, професор  Корчевна Л.О.), кафедра загальноправових дисциплін та міжнародного права (завідувач – доктор філософських наук, кандидат юридичних наук, професор Плавич В.П.), кафедра цивільно-правових дисциплін (завідувачка – доктор юридичних наук, професор Канзафарова І.С.), кафедра адміністративного і господарського права (завідувач – доктор юридичних наук, професор Миколенко О.І.), кафедра кримінального права, кримінального процесу та криміналістики  (завідувач – кандидат юридичних наук, доцент Дрішлюк І.А), кафедра бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту (завідувачка – кандидат економічних наук, доцент Кусик Н.Л.), кафедра економіки та управління (завідувач – доктор економічних наук, професор Кузнєцов Е.А.), а також інші кафедри університету.

Зараз на факультеті працюють понад 120 викладачів, понад 70  із яких мають наукові ступені і вчені звання, в тому числі 16 докторів наук.

Контингент вчених економіко-правового факультету інтенсивно поповнюється за рахунок захисту дисертацій, в першу чергу, молодими викладачами віком до 30 років.

На економіко-правовому факультеті видаються наукові журнали: «Правова держава», «Вісник Одеського національного університету. Серія “Правознавство”, «Вісник Одеського національного університету. Серія “Менеджмент і адміністрування”, «Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Науковий збірник».

В цілому можна зазначити, що економіко-правовий факультет перебуває у стані інтенсивного позитивного розвитку, планомірно підвищує свій освітянський і науковий потенціал.

Сучасний етап розвитку юридично-економічної освіти в Одесі і на Півдні України в цілому характеризується безперервним динамічним розвитком. Можна із впевненістю констатувати, що прогресивні ідеї сучасного підходу до процесу юридично-економічної освіти отримали всебічне втілення саме на економіко-правовому факультеті як невід’ємній структурній одиниці Одеського національного університету імені І.І.Мечникова.

Міжнародне співробітництво

Важливим чинником роботи факультету є розвиток системи міжнародного співробітництва. З 2007 року факультет є консультантом – партнером ВНЗ України з проекту TEMPUS “Семінари по впровадженню практичних підходів при трансформації системи вищої освіти в Україні”// проект TEMPUS-WIPATH_SCM-T015B05-2005, Університет Сивілі, Іспанія.

На базі економіко – правового факультету створено „Консультаційний Центр впровадження „Болонського” процесу в вищій освіті”. В рамках проекту в 2007 році частина  викладачів факультету  отримали сертифікати з підвищення кваліфікації за проходженням семінару – майстерні „Трансформація українських навчальних планів та програм в контексті „Болонського” процесу в вищій освіті”.

Факультет продуктивно веде співпрацю з WSB-NLU (Вищою Школою Бізнесу – Національного Університету ім. Луіса -http://www.wsb-nlu.edu.pl/ ), м. Новий Сонч, Польща, по обміну викладачами. Планується проведення взаємообміну студентами, а також організація спільного web-порталу для розширення українсько-польських відносин в області бізнесу, культури, освіти.
Періодично запрошуються гостьові лектори з Національного Університету ім. Луіса, Чикаго, Іллінойс, США (http://www.nl.edu/ ). На факультеті створена міні-бібліотека сучасної літератури передових світових видавництв по міжнародному менеджменту та управлінському обліку – дар професора Університету ім. Луіса Федеріка Відлака. Бібліотека постійно поповнюється.

Діючим проектом є проект Європейського Союзу TEMPUS - WIPATH: Workshops for Introduction of Practical Approaches in Transforming the Higher Education in Ukraine (трансформація Вищої освіти в контексті Болонського процесу – семінари для викладачів та адміністрації українських вузів).

Кафедра економіки та управління -  одержувач гранту по проекту WIPATH. Проект передбачає спільну роботу з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, університетом економіки і права КРОК (м. Київ), Донецьким державним університетом управління, Вищою Школою Бізнесу Національного Університету ім. Луіса, м. Новий Сонч, Польща, Університетом де Сельвія (Іспанія) та Науковим Парком/ІТТ, (Швеція).

В липні 2011 р.  за підтримки проекту програми ТЕМПУС: «Університети для інновацій» створено  Центр «Інноваційний офіс».Метою діяльності Центру є ефективне використання інтелектуального потенціалу та сприяння розвитку цивілізованої системи комерціалізації об'єктів права інтелектуальної власності.

Важливим напрямком роботи факультету є розширення контактів із зарубіжними бізнес–партнерами. Кафедрою встановлено зв’язки з міжнародною мережею незалежних фірм – KPMG, що надають аудиторські, податкові та консультаційні послуги (www.kpmg.ua ), які передбачають спільну наукову роботу та публікації, обмін методичними розробками, участь студентів у безкоштовних навчальних програмах K-Foundation, отримання сертифікатів, участь в Міжнародних конкурсах по рішенню  бізнес–кейсів KPMG.

Студенти і молоді науковці можуть стати учасниками програмиМіжнародної співпраці «Erasmus Mundus», яка фінансується Європейською комісією і передбачає можливість навчатися за кордоном (http://www.eu-edu.org/ua/euerasmusmundus.html ).

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5c1968a7b29f19219173991545169063
title_5c1968a7b2c648029064931545169063
title_5c1968a7b2d8f20960140501545169063
title_5c1968a7b2eb1149666871545169063
Top