Факультет психології та соціальної роботи

Декан факультету психології та соціальноїроботи (ФПСР) – професор, доктор політичних наук ДУНАЄВА Лариса Миколаївна

Заступники декана:

 • з навчально-методичної роботи – професор, доктор психологічних наук Кононенко Оксана Іванівна
 • з наукової роботи – професор, доктор психологічних наук Родіна Наталія Володимирівна
 • з виховної роботи – ст.викладач Вернодубов Михайло Петрович

Факультет було створено з 1 січня 2018р. з метою удосконалення організаційної структури університету шляхом об’єднання спеціальностей психологія та соціальна робота, що існували у різних структурних підрозділах університету.

Кадровий склад факультету

На факультети працюють 67 викладачів, із них професорів – 11; доцентів – 37. Навчальний процес забезпечують близько 20 працівників допоміжного складу.

На факультеті навчається понад 600 студентів денної та заочної форми навчання, з них на бюджетній формі навчання – біля 100 студентів. 

В рамках ФПСР діє  7 кафедр:

Загальної психології та психології розвитку особистості

Завідувач – професор, доктор психологічних наук  КІРЕЄВА Зоя Олександрівна

Кафедра диференціальної і спеціальної психології

Завідувач – професор, доктор психологічних наук   РОДІНА Наталія Володимирівна

Соціальної і прикладної психології

Завідувачка - ПОДШИВАЛКІНА Валентина Іванівна – тел. (048) 723-63-03 

Клінічної психології

Завідувач – доцент, кандидат психологічних наук КИРИЛІШИНА Марина Геннадіївна  тел. (048) 776-07-20

Соціальної допомоги та прикладної психології

Завідувач – доктор біологічних наук, професор  ПСЯДЛО Едуард Михайлович – тел.(048) 776-07-20

Соціальних теорій 

Завідувачка – доцент,к.політичних наук ХЛІВНЮК Тетяна Петрівна .  тел. (048) 776-09-30

Соціальної роботи

Завідувачка – доцент, кандидат історичних наук ГЛАДЧЕНКО Світлана Володимирівнател. (048) 776-09-30 

Загальні збори трудового колективу факультету

Підрозділи факультету

У структурі факультету функціонують допоміжні підрозділи для забезпечення навчального процесу: деканат, Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації, Центр гендерних досліджень, лабораторія психодіагностики, міжкафедральна навчально-методична лабораторія соціально-психологічної корекції та реабілітації.

Факультет здійснює підготовку за наступними напрямками підготовки (спеціальностями):

на базі повної загальної середньої освіти (для отримання диплому бакалавра):

 • 053. Психологія
 • 231. Соціальна робота

на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста зі скороченим терміном навчання (для отримання диплому бакалавра):

 • 053.Психологія
 • 231. Соціальна робота

Конкурсний відбір випускників Коледжу економіки та соціальної роботи, які здобули ОКР молодший спеціаліст проводиться на старший курс зі скороченим терміном підготовки для отримання ОКР бакалавр, за умови вступу на відповідний напрям підготовки. Прийом зазначеної категорії вступників здійснюється за умови навчання за інтегрованими навчальними планами.

на базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (для отримання диплому магістра):

 • 053. Психологія
 • 231. Соціальна робота

надання другої вищої освіти:

 • 053. Психологія
 • 231. Соціальна робота

Форми навчання – денна та заочна.

Факультет готує фахівців як за державним замовленням, так і на контрактній основі.  

Перелік наукових тем факультету:

Науково-дослідна робота проводиться у відповідності до плану університету та факультету.
Викладачі беруть активну участь у щорічних наукових конференціях професорсько-викладацького складу і наукових працівників ОНУ імені І.І.Мечникова, а також у всеукраїнських та міжнародних конференціях.
Кожна кафедра факультету проводить наукову роботу за окремою темою, які тісно пов'язані з загальною темою факультету, а також співпрацює з іншими факультетами університету у розробці НДР в рамках пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки.

 • На період з 1 травня 2018 р. до  31 грудня  2022р. кафедрами факультету буде здійснено  розробку наступних науково-дослідницьких тем:
 • на кафедрі  соціальної допомоги та практичної  психології - «Соціально-психологічна адаптація та психологічний супровід осіб, зайнятих в особливих видах діяльності»;      
 • на кафедрі  клінічної психології - «Емоційний стрес та психологічна допомога»;            
 • на кафедрах «Соціальних  теорій» та «Соціальна робота»  - «Дослідження модифікацій розвитку українського  суспільства в умовах  Європейської  інтеграції»;
 • на кафедрі загальної  психології  та психології  розвитку особистості - «Динаміка розвитку особистості у часовій розгортці життя»;
 • на кафедрі соціальної  і прикладної  психології  -«Самодетермінація суб’єктів  соціальних  контекстів»;
 • на кафедрі    диференціальної і спеціальної психології – «Дослідження психології ортогенезу людини»


 
Засідання вченої раді факультету

На факультеті успішно працює аспірантура й докторантура, які є основними формами підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації.

В аспірантурі навчаються понад 40 осіб за спеціальностями: 

 • 19.00.01 Загальна психологія, історія психології, 
 • 19.00.04 Медична психологія, 
 • 19.00.05 Соціальна психологія; психологія соціальної роботи,
 • 19.00.08 Спеціальна психологія.
 • 23.00.02 Політичні інститути та процеси, 

На факультеті існує спеціалізована вчена рада К 41.051.07 по захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології». Голова спеціалізованої вченої ради –професор Кіреєва Зоя Олександрівна.

Наукові видання факультету:

Науковий журнал «Вісник Одеського національного університету. Серія «Психологія» входить до Переліку фахових видань України і є реферованим та індексованим у таких базах України і Світу: Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського, «Україна наукова», Інституційний депозитарій Одеського національного університету імені І.І.Мечникова, Ulrich'sPeriodicalsDirectory(США), IndexCopernicus (Польша), а також засобами GoogleАкадеміе, WorldCat, ResearchBib.  

Адреса факультету:

65026, м. Одеса, вул. Дворянська,2, к.36
Конт.телефони: +38(048)776-03-02, 748-00-68 (факс)
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5dab24156802419943147821571496981
title_5dab24156813d16913020371571496981
title_5dab2415682538776476661571496981
title_5dab24156836810351018761571496981
Top