Факультет хімїї та фармації

Вул. Єлисаветинська, 14,  тел.: (048) 723-82-64

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація», галузь знань 22 «Охорона здоров'я»

Шановні абітурієнти та майбутні студенти!

На хімічному факультеті Одеського національного університету імені І.І. Мечникова ліцензовано спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація», галузь знань 22 «Охорона здоров'я».

Після навчання випускникам присуджується ступінь «Магістра» та присвоюється кваліфікація «Магістр фармації. Провізор»

Фармацевтична освіта в м. Одеса була започаткована в Імператорському Новоросійському університеті (Одеський національний університет імені І.І.Мечникова) на медичному факультеті, який розпочав свою роботу у 1900 році.

Сьогодні фармація - науково-практична галузь, яка займається питаннями пошуку, отримання, синтезу, дослідження, застосування, зберігання, виготовлення та реалізації лікарських засобів, а також, сьогодні це ще і затребуваний сегмент бізнесу.

Після закінчення університету випускники можуть працювати в аптеках, на аптечних складах, фармацевтичних виробничих підприємствах, фармацевтичних фірмах, митних службах, науково-дослідних установах, контрольно-аналітичних, наукових і судово-медичних експертних лабораторіях та обіймати посади провізора, провізора-токсиколога, провізора-аналітика, завідувача аптекою, завідувача аптечним складом, завідувача аптечної бази, завідувача відділом, завідувача лабораторією, хіміка-аналітика, наукового співробітника фармацевтичної галузі.

Термін навчання 5 років. На навчання для здобуття ступеня магістр приймаються особи з повною загальною середньою освітою за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь вступників.

Школа «Юний хімік»

Шановні учні старших класів загальноосвітніх шкіл!

Доводимо до Вашого відома, що на хімічному факультеті Одеського національного університету відкрита школа "Юний хімік".

Навчання безкоштовне. Заняття ведуть провідні викладачі факультету з метою розвитку пізнавального інтересу учнів до вивчення хімії, розширення та більш глибокого засвоєння матеріалу, а також підготовки до ЗНО з хімії.

Всі бажаючи можуть надіслати електронний варіант заявки-анкети за електронними адресами: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. або зареєструватися за телефонами: 723-83-47, 723-82-64.

УВАГА!!! По суботах у Великій хімічній аудиторії за адресою вул. Єлисаветинська, 14 (вхід з вул. Пастера) з 10.00 по 12.00 заняття проводить викладач факультету кандидат хімічних наук, доцент кафедри органічної хімії Ведута Віра Василівна.

З повагою, керівництво хімічного факультету ОНУ імені І.І. Мечникова.

Декан — кандидат хімічних наук, доцент Менчук Василь Васильович

 

  • Заступник декана з навчальної роботи – кандидат хімічних наук, доцент Раскола Людмила Анатоліївна
  • Заступник декана з наукової роботи – кандидат хімічних наук, доцент Тимчук Алла Федорівна
  • Заступник декана з виховної роботи – кандидат хімічних наук, доцент Топоров Сергій Васильович
  • Методист – кандидат біологічний наук, доцент  Радаєва Ірина Миколаївна

ДО УВАГИ АБІТУРІЄНТІВ!
НА ХІМІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ ЛІЦЕНЗОВАНО НОВУ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ХІМІЯ)
Рівень освіти перший (бакалаврський).
Денна та заочна форми навчання.

Перший прийом на навчання здійснено у 2017 році.
Після закінчення випускники отримають кваліфікацію - БАКАЛАВР СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ. ВЧИТЕЛЬ ХІМІЇ ТА ЕКОЛОГІЇ.

 

Кафедри хімічного факультету

Завідувач кафедри — доктор хімічних наук, професор Сейфулліна Інна Йосипівна
тел. (048) 723-59-13
 
Завідувач кафедри — доктор хімічних наук, професор  Анікін Валерій Хомич
тел: (048) 726-84-56
 
Завідувач кафедри - доктор хімічних наук, професор Ракитська Тетяна Леонідівна
тел: (048) 723-83-47
 
Завідувач кафедри — академік НАН України Андронаті Сергій Андрійович
тел: (0482) 65-30-58, 66-30-01
 
Завідувач кафедри — кандидат хімічних наук, доцент Чеботарьов Олександр Миколайович
тел: (048) 723-82-22
 
Завідувач кафедри — доктор хімічних наук, професор Сазонова Валентина Федорівна
тел: (048) 723-83-22
 

 

Презентація кафедри загальної хімії та полімерів

Презентація кафедри неорганічної хімії

Презентація кафедри аналітичної хімії

Презентація кафедри органічної хімії

Презентація кафедри фізичної і колоїдної хімії

 

Звернення декана

Рекламний проспект

 

Підготовка студентів на хімічному факультеті проводиться на шести кафедрах:
 
  • Аналітичної хімії;
  • Неорганічної хімії та хімічної екології;
  • Органічної хімії;
  • Загальної хімії та полімерів;
  • Фармацевтичної хімії;
  • Фізичної та колоїдної хімії.
 
За кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» на денній та заочній формах навчання на факультеті навчаються понад  200  студентів. Навчальний процес зі спеціальних дисциплін на факультеті здійснюють 38 викладачів, з них 1 академік НАН України; 7 докторів наук, професорів; 29 кандидатів наук, доцентів.
 
Для забезпечення підготовки студентів за спеціальністю «Хімія» на високому навчальному, навчально-методичному, науковому рівнях, проведення фундаментальних та прикладних досліджень в Одеському національному університеті ім. І.І. Мечникова спільно з Фізико-хімічним інститутом ім. О.В. Богатського НАН України з 1997 р. працює хіміко-фармацевтичний навчально-науково-виробничий комплекс подвійного підпорядкування ( спільний наказ Міністерства освіти та Національної академії наук України № 382 від 27.10.97 р., № 257 від 6.11.97 р.). Науковий керівник комплексу та завідувач кафедри фармацевтичної хімії академік  НАНУ С.А. Андронаті.

Наукові школи

- «Металокомплексні сполуки в каталізі».Науковий керівник  доктор хімічних наук, професор, Заслужений діяч науки та техніки України Ракитська Т.Л.
- «Коордінаційна хімія металів з органічними молекулами». Науковий керівник  доктор хімічних наук, професор, Заслужений діяч науки та техніки України Сейфулліна І. Й.
- «Теоретичні основи флотаційної очистки техногенних вод». Науковий керівник  доктор хімічних наук, професор Сазонова В.Ф.

Напрямки наукових досліджень

кафедра загальної хімії та полімерів
 
Хімія координаційних сполук p-, d- і f-металів з азот-, кисень-, сірко- і фосфорутримуючимиполідентатними органічними лігандами, у тому числі з біологічно активними молекулами;
Полімеризація й сополімерізація вінілових мономерів й олігомерів, ініційована окислювально-відновними системами за участю координаційних сполук перехідних металів;
Процеси низькомолекулярного одержання й властивості полімерних композиційних матеріалів, наповнених дисперсними металами, склом і синтетичним волокном.
 
кафедра органічної хімії
 
Синтез і дослідження заміщених β-дикетонів, порфіринів і їх металокомплексів. Функціональні полімери з β-дикетонатними і порфіриновими фрагментами;
Хімія аценафтена, аценафтилена і споріднених сполук.
 
кафедра неорганічної хімії та хімічної екології
 
Екологічний каталіз:
Вивчення кінетики окислювально-відновних реакцій фосфіну, озону і монооксиду вуглецю, каталізаторами яких є нанесені на пористі матеріали металокомплекси;
Вивчення механізму утворення металокомплексів на поверхні оксидних носіїв і вуглецевих матеріалів;
Встановлення залежності між будовою металокомплексу і його каталітичною активністю;
Збір і аналіз інформації про джерела виділення і механізми утворення токсичних газоподібних забруднювачів повітря  і їхній вплив на навколишнє середовище і людину;
Професійний ризик, зв'язаний з виділенням газоподібних токсикантів на промислових підприємствах України;
Практичне застосування протигазів, респіраторів і малогабаритних установок санітарної очистки повітря для захисту органів дихання працюючих від фосфіну, монооксиду вуглецю й озону;
Розробка наукових основ захисту навколишнього середовища в південноукраїнському регіоні;
Вивчення механізму взаємодії діоксиду сірки c з азотовмісними органічними основами та розробка теоретичних основ їх утилізації;
Розробка високоефективних антикорозійних покрить для внутрішніх частин абсорберів які використовуються для санітарної очистки повітря від діоксиду сірки.
Синтез і вивчення складу, будови  і реакційної здатності комплексних сполук з органічними лігандами.
 
кафедра фармацевтичної хімії
 
Розробка стратегії спрямованого синтезу високоефективних психотропних агентів, інгібіторів агрегації тромбоцитів, противірусних засобів й індукторів інтерферонів;
Розробка й вивчення фармакологічних властивостей і біодоступності трансдермальних систем доставки, які містять високоактивні біологічно активні речовини;
Вивчення фармакологічних властивостей, біотрансформації, фармакокінетики й біодоступності синтезованих речовин;
Розробка нових лікарських препаратів на основі пролонгованих форм ферментів й алергенів;
Пошук нових методів біофармацевтичного аналізу лікарських препаратів.
 
кафедра аналітичної хімії
 
Дослідження впливу реакцій кислотно-основної природи на формування процесів взаємодії в гомогенних і гетерогенних системах;
Розробка фізико-хімічних основ вибірковості сорбційного вилучення і визначення мікрокількостей неорганічних і органічних речовин;
Комплексні фторокислоти (HF, H2Si6, HBF4) у кислотно-основних реакціях з нітрогенвмісними органічними основами;
Особливості атомно-абсорбційного і атомно(молекулярно)-емісійного визначення мікрокількостей елементів у промислових матеріалах і об’єктах, навколишньому середовищі;
Розробка нових технологій вивчення основ хімічного аналізу в спеціалізованих середніх і вищих навчальних закладах.
 
кафедра фізичної та колоїдної хімії
 
Розробка теоретичних основ флотаційних, адсорбційних і флотоекстракційних методів концентрування розведених розчинів солей важких металів та екстрагентів;
Розробка колоїдно-хімічних методів (адсорбційних, флотаційних, екстракційних) вилучення зі стічних вод промислових підприємств поверхнево-активних речовин та барвників;
Розробка колоїдно-хімічних основ глибокої очистки стічних вод від природних радіонуклідів і супутніх металів;
Розробка і впровадження технологічних схем і флотаційних установок, призначених для очистки стічних вод промислових підприємств;

Наукові зв'язки

Колектив факультету підтримує наукові зв’язки з університетами і науково-дослідними закладами багатьох держав світу – Росії, США, Туреччини, Білорусі, Польщі, Казахстану та ін. Хімічний факультет працює в рамках єдиного в Україні  Хіміко-фармацевтичного навчально- науково-виробничого комплексу (ХФННВК) подвійного підпорядкування (МОН України та Національної академії наук України). Це дозволяє використовувати наукову базу Фізико-хімічного інституту ім. О. В. Богатського при підготовці майбутніх фахівців.
 
Хімічний факультет підтримує зв’язки з провідними науковими закладами України:
 
Інститутом хімії високомолекулярних сполук НАНУ (м. Київ);
НТК „Інститут монокристалів” НАН Україні (м. Харків);
Київським національним університетом імені Тараса Шевченка;
Національним університетом „Львівська політехніка”;
Львівським національним університетом імені І. Франка;
Фізико-хімічним інститутом захисту навколишнього середовища та людини МОН України та НАН України;
Інститутом біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України;
Одеським національним педагогічним університетом імені К.Д. Ушинського;
Інститутом загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України;
Інститутом мікробіології і вірусології НАН України;
Українським державним хіміко-технологічним університетом (Дніпропетровськ)
Одеським державним медичним університетом;
Національним університетом кораблебудування ім. адмірала Макарова (м. Миколаїв).
Інститутом біоколоїдної хімії ім. Ф.А. Овчаренка НАНУ;
Інститутом колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАНУ;
Інститутом фізичної хімії імені Л.В Пісаржевського НАНУ.
 

Культурні заходи

День факультету хіміки відзначають наприкінці травня. Велика хімічна аудиторія завжди чекає викладачів, студентів  та гостей у своїх стенах на святкування Дня хімічного факультету. У цей день традиційно проводяться спортивні змагання, у яких беруть участь як студенти, так і викладачі.

Історія факультету

Перші хімічні дослідження в Новоросійськом університеті (1865 рік) проводилися на трьох кафедрах, які входили до складу фізико-математичного факультету - хімії, технічної хімії й першої в Україні кафедрі агрохімії. Після реорганізації університету в 1933 році був створений хімічний факультет.
 

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5ce3be03b4b0913659477081558429187
title_5ce3be03b4c265078169481558429187
title_5ce3be03b4d3d10884205231558429187
title_5ce3be03b4fcf3980702341558429187
Top