Офіційні документи

Наказом МОН від 17.02.21 професора Трубу Вячеслава Івановича призначено ректором Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.

«Призначити Трубу Вячеслава Івановича, кандидата юридичних наук, професора, ректором Одеського національного університету імені І.І. Мечникова строком на п'ять років, з 18 лютого 2021 року», - йдеться у наказі, підписаному міністром С.М. Шкарлетом.

Нагадуємо, у грудні в ОНУ імені І.І. Мечникова у два тури пройшли вибори ректора. Більшістю голосів виборців було обрано Вячеслава Івановича Трубу.

 • Перелік напрямів наукової діяльності

  ПЕРЕЛІК НАПРЯМІВ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІОдеського національного університету імені І.І.Мечникова

  Наукова діяльність в Одеському національному університеті здійснюється відповідно до переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. № 942 та Наказом МОН України від 28 грудня 2018 року №1466, за наступними тематичними напрямами:

  1. Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави1.1 Найважливіші фундаментальні проблеми фізико-математичних і технічних наук.1.2 Фундаментальні проблеми сучасного матеріалознавства1.3 Найважливіші фундаментальні проблеми хімії та розвитку хімічних технологій 1.4 Фундаментальні проблеми наук про життя та розвиток біотехнологій.1.5 Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук

  2. Інформаційні та комунікаційні технології2.1 Нові апаратні рішення для перспективних засобів обчислювальної техніки, інформаційних та комунікаційних технологій

  3. Енергетика та енергоефективність3.1 Технології розроблення та використання нових видів палива, відновлюваних і альтернативних джерел енергії та видів палива. Технології використання скидних енергоресурсів. Теплонасосні технології

  4. Раціональне природокористування4.1 Технології сталого використання, збереження і збагачення біоресурсів та покращення їх якості і безпечності, збереження біорізноманіття4.2 Технології моделювання та прогнозування стану навколишнього природного середовища та змін клімату4.3 Технології раціонального водокористування, підвищення ефективності очищення стічних вод та запобігання забрудненню водних об'єктів4.4 Технології очищення та запобігання забрудненню атмосферного повітря4.5 Технології раціонального використання ґрунтів і збереження їх родючості4.6 Технології виявлення і оцінки корисних копалин, їх раціонального екологічно безпечного видобування

  5. Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань5.1 Молекулярні біотехнології створення нових організмів та продуктів для сільського господарства, фармацевтичної та харчової промисловості5.2 Конструювання та технології створення нових лікарських засобів на основі спрямованого дизайну біологічно активних речовин та використання наноматеріалів

  6 Нові речовини і матеріали6.1 Створення та застосування нанотехнологій і технологій наноматеріалів6.2 Нові технології виробництва матеріалів, їх оброблення, з’єднання, контролю якості; матеріалознавство; наноматеріали та нанотехнології

Розпорядження

Положення

Положення про наглядову раду

Положення про зміну умов фінансування навчання

Положення про проведення контрольних заходів з використанням технологій дистанційного навчання

Положення про ректорський контроль рівня знань здобувачів вищої освіти

Тимчасове положення про реалізацію права на академічну мобільність

Положення про факультети та інститути

Положення про науково-дослідні підрозділи

Положення про інші підрозділи

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел. (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top