Науково-дослідний інститут «Астрономічна обсерваторія»

Керівний склад підрозділу

Koshkin

Директор ННЦ «Астрономічна обсерваторія» к.ф.-.м.н. Микола Іванович Кошкін

Вчений секретар - кандидат фiзико-математичних наук, старший науковий спiвробiтник Драгунова Аліна Вікторівна

 • Історія підрозділу

  Астрономічна обсерваторія заснована 3 серпня (15 серпня нового стилю) 1871 року у складі Імператорського Новоросійського університету. Першим директором був завідувач кафедри астрономії університету професор Беркевич Л.Ф., спеціаліст з метеорології та небесної механіки, при якому обсерваторія провела експедиційні спостереження проходження планети Меркурій по диску Сонця й низку інших робіт.

  Астрофізичну спрямованість роботам обсерваторії надав її директор у 1881-1912 роках професор Кононович О.К. А з ім'ям наступного директора (1913-1933), академіка АН України, члена-кореспондента АН СРСР Орлова О.Я. пов'язано дуже багато починань і подальший розвиток обсерваторії як великої наукової установи на півдні України.

  В 1920-1933 роках обсерваторія мала статус Одеської державної астрономічної обсерваторії Наркомпросу України (в часи припинення діяльності університету в Одесі). В 1933 році, із поновленням роботи Одеського університету, обсерваторія знову увійшла до його складу. Новий директор професор Покровський К.Д., член-кореспондент АН СРСР, очолював обсерваторію у 1934-1944 роках.

  З 1945 по 1983 рік директором обсерваторії був професор Цесевич В.П., член-кореспондент АН УРСР, заслужений діяч науки й техніки України. При ньому обсерваторія побудувала дві позаміські спостережні станції в селах Крижанівка та Маяки, три високогірні станції у Вірменії, на Північному Кавказі та в Туркменії, здобула статус наукової установи 2-ї категорії, склад її науковців виріс з 15 до майже 100 осіб. В 1957-1960 роках обсерваторія була головною в СРСР по вивченню метеорних явищ (Крамер Ю.Н.), мала три доручення Міжнародного Астрономічного Союзу по вивченню змінних зір (Романов Ю.С., Макаренко К.М., Мандель О.Ю. та ін.), тощо. Були проведені дослідження і отримані значні наукові результати фундаментального та прикладного характеру, а установа збагатилась новим рефлектором АЗТ-3 виготовлення ЛОМО, придбала супутниковий телескоп КТ-50 Красногорського механічного заводу, отримала ряд телескопів власного виробництва (з дзеркалами діаметром від 20 до 80 см) та сучасні прилади для спостережень.

  Серед видатних учених, якi працювали в Одеській обсерваторiї у XX столітті, можна назвати Абалакiна В.К., Альбицького В.О., Аксентьєву З.М., Астаповича I.С., Васильєва О.С., Вiтковського I.I., Гамова Г.А., Ганського О.П., Григоревського В.М., Дiварi М.Б., Жардецького В.С., Комарова М.С., Крамера Ю.Н., Новопашенного Б.В., Савченка К.М., Стойко-Радiленка М.М., Стратонова В.В. та багатьох iнших.

  В 1983-1989 роках директором був призначений кандидат фізико-математичних наук Медведєв Ю.О., який також очолював Відділ космічних досліджень обсерваторії. В ці часи обсерваторія виконувала багато госпдоговірних робіт з космічної та іншої астрономічної тематики, згодом придбала 1-метровий лазерний теодоліт ТПЛ-1М. Колектив співробітників обсерваторії та госпдоговірних тем нараховував понад 150 осіб.

  З 1990 по 2006 рік директором обсерваторії був доктор фізико-математичних наук професор Каретніков В.Г., який одночасно очолював кафедру астрономії університету. В 1993 році обсерваторія здобула статус науково-дослідного інституту I категорії при Одеському державному університеті (та права юридичної особи) зі збереженням професійної назви "Астрономічна обсерваторія".

  Протягом 90-х – 2000-х років загальна чисельнiсть спiвробiтникiв обсерваторії постійно скорочувалася, проте збільшилась кількість кандидатів і докторів наук. Була проведена комп'ютеризацiя спостережень i обчислень. На спостережній станції в с. Маяки працювали АЗТ-3 та 60-см телескоп з аналоговою телевізійною установкою, продовжив роботу 80-см телескоп з двоканальним електро¬фотометром у Туркменiї, в Одесі нове життя отримав швидкісний супутниковий телескоп КТ-50 з ТВ ПЗЗ-камерою, а телескоп власного виготовлення з діаметром головного дзеркала 1 м оснащений двоканальним електрофотометром за договором з Вигорлатською астрономічною обсерваторією встановлений і запрацював в м. Гуменне (Словаччина).

  З 2006 року обсерваторію і кафедру астрономії очолював д.ф.-м.н., проф. С.М.Андрієвський. Але згодом, кафедра астрономії була приєднана до кафедри теоретичної фізики фізичного факультету ОНУ, а через певний час відбулось об’єднання математичного і фізичного факультетів з утворенням единої кафедри физики та астрономії.

  У 2000-ні роки НДІ “АО” ОНУ продовжував виконувати завдання за держбюджетними конкурсними темами та декількома госпдоговорними темами. Завдяки спонсорській допомозі і особистій участі в роботах колишнього випускника кафедри астрономії ОНУ та співробітника обсерваторії В.В.Жукова, на спостережній станції в с. Маяки був доведений до ладу, оснащений сучасним обладнанням і запрацював багатофункціональний ОМТ-800 – автоматизований телескоп з діаметром головного дзеркала 800 мм. Завдяки співпраці з Шанхайською обсерваторією був автоматизований та встановлений на станції в с. Маяки швидкісний супутниковий телескоп КТС. Продовжив роботу сучасний телевізійний метеорний патруль на спостережнiй станцiї Крижанiвка. Завдяки активним діям Голови Одеського астрономічного товариства М.І.Рябова (к.ф.-м.н., співробітника Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАНУ), допомозі спонсорів та у співпраці з міською владою Одеси на території обсерваторії побудовано і запущено в дію університетський цифровий Планетарій.

  В другій половині ХХ століття в Одеській обсерваторiї було накопичено велику колекцію (бiльш як 100 тисяч) фотографiчних платiвок iз зображеннями зоряного неба, яка є третьою у свiтi за кількістю і яка у XXI столітті стала суттєвим внеском обсерваторії як складової Віртуальної Астрономічної Обсерваторії України. Наукова бібліотека обсерваторії має бiльш як 200 тисяч одиниць зберiгання.

  На початку 2021 року відбулося катастрофічне для обсерваторії зменшення державного фінансування, що призвело до звільнення майже 90 відсотків штатних співробітників. Згодом ситуція з фінансуванням трохи виправилася – за результатами конкурсів наукових проєктів в МОН України обсерваторія отримала фінансування, яке дозволило збільшити штат установи до 14 науковців. У 2023 році обсерваторією виконуються дві держбюджетні теми, наукові керівники яких – доктори наук В.В. Ковтюх та Т.В.Мішеніна.

  У вересні 2021 року Наказом Ректора був утворений Навчально-науковий центр освітніх програм «Астрономічна обсерваторія», під який виділено ставку директора обсерваторії та 3 ставки фахівців, які виконують обов’зки начальників позаміських спостережних станцій та матеріально-відповідальних осіб. Директором ННЦ «Астрономічна обсерваторія» ОНУ призначений завідуючий Відділом космічних досліджень канд. фіз.-мат. наук М.І.Кошкін.

 • Напрямки наукових досліджень

  В НДІ АО ОНУ ще в минулому сторіччі започаткована наукова школа "Одеська наукова астрономічна школа". Науковими керівниками школи були професори Цесевич В.П., Каретніков В.Г., зараз її очолює професор Андрієвський С.М. Наукові дослідження НДІ АО ОНУ охоплюють широке коло об’єктів і наукових проблем – це і визначення хімічної еволюції матерії у Всесвіті взагалі, і в нашій Галактиці зокрема, і проблеми темної енергії і темної матерії, і моніторинг ближнього космічного простору, інших пов’язаних з ними завдань. Історично напрямки наукової діяльності склалися таким чином:

  • Визначення координат небесних тіл (зір, планет тощо) започатковано в 1920 році Дюковим І.О. і продовжено Циммерманом М.В. в 1924-1929 роках. Однак найбільші ряди спостережень отримані кандидатом наук, доцентом Новопашенним Б.В., який був керівником робіт в 1929 - 1976 роках. Пізніше керівником цих робіт були професор Чернієв Л.Ф. і кандидат наук Волянська М.Ю.
  • Дослідження змінних зір (фізичних і подвійних) виникло в 1937 році, але значно було розширене доктором наук, професором Цесевичем В.П. і очолювалось ним з 1945 до 1983 року. Визначні результати в дослідженнях змінних зір свого часу були отримані Рубльовим С.В., Манделем О.Ю., Макаренко К.М., Шульбером О.М., Ланге Г.О., Каретніковим В.Г., Андроновим І.Л., Назаренко В.В. та ін.
  • Дослідження фізичних характеристик та еволюції зір диску і гало Галактики виникло у 1968-70 роках та продовжувалося до 2003 року під керівництвом доктора наук, професора Комарова М.С. Значний внесок зроблений Панчуком В.Є., Коротіним С.А., Драгуновою А.В., Бєліком С.І., Гопкою В.Ф., Мотрічем В.Д. та ін.
  • Просторовий розподіл, фізичні характеристики і еволюція міжпланетної речовини в Сонячній системі та метеорних тіл започатковано доктором наук, професором Крамером Ю.Н. в 1956 році й очолювалось ним до 1994 року. Визначні результати отримані Шестакою І.С. Дослідження пилової складової речовини навколоземного простору виконували Діварі М.Б., Загинайло Ю.І.
  • Дослідження руху та обертання штучних супутників Землі у 1957-1958 роках організував доктор наук, професор Цесевич В.П., а потім продовжив його учень доктор наук, професор Григоревський В.М., який керував напрямком до 1976 року. В 1976-1999 роках керівником наукового напрямку був кандидат наук Медведєв Ю.О. Багато прикладних досліджень щодо фотометрії ШСЗ виконали Колеснік С.Я., Добровольський О.В., Коробко А.О., Петров М.П, Бурлак М.Р. та інші.
  • Розробку нових систем телескопів, методів і засобів астрономічних спостережень і реєстрації даних з 1968 року очолював доктор наук, професор Цесевич В.П., потім в цьому напрямку праювали Іванов В.Н., Фащевський М.М., Паулін Л.С., Переверзенцєв А.Ф., Дорохов М.Г., Драгомирецький В.В., Рябов А.В., Подлесняк С.В., Бондаренко Ю.М. та ін.

  Напрямки сучасних наукових досліджень:

  • Дослідження фізичних характеристик, хімічного складу, будови й еволюції зір та галактик. Наукові керівники доктори фіз.-мат. наук С.М.Андрієвський, В.В.Ковтюх, Т.В.Мішеніна, канд. фіз.-мат. наук С.М.Удовіченко.
  • Дослідження руху, фотометричних характеристик і фізичних особливостей штучних небесних тіл. Науковий керівник кандидат фіз.-мат. наук М.І.Кошкін.
  • Просторовий розподіл, фізичні характеристики й еволюція метеорної й кометної речовини. Наукові керівники доктор фіз.-мат. наук С.М.Андрієвський, кандидат фіз.-мат. наук Ю.М.Горбаньов.
  • Космологічні моделі в чотиривимірному та багатовимірному просторі-часі. Великомасштабна структура Всесвіту. Науковий керівник доктор фіз.-мат. наук О.І.Жук.
  • Відносні визначення координат і небесно-механічні дослідження природних і штучних небесних тіл. Наукові керівники кандидати фіз.-мат. наук М.І.Кошкін, О.А.Базєй, В.В.Троянський.
  • Розробка й створення нових систем телескопів, методів і засобів реєстрації астрономічних даних. Наукові керівники Зав. лабораторією ГАО НАНУ В.В.Жуков, кандидат фіз.-мат. наук С.М.Удовіченко.
   

 • Основні наукові результати і розробки

  Вперше проаналізовано вміст елементів від Літію до Європію в вибраних зорях (близько 200 карликів диску з планетами та без них). Знайдено дефіцит літію та барію, і надлишок алюмінію в зорях, що мають планетні системи. На основі визначення Літію в 280 зорях вперше проаналізовано зв'язок між надспалахами та вмістом Літію, та показано, що високий вміст Літію позв’язаний з насиченням рівня активності зір.

  Вперше показано, що основним чинником розкиду вмісту Літію у зір, сонячних двійників, може бути залежність вмісту Li від їх віку, тобто зміни вмісту внаслідок зоряної еволюції. Отримано узгодження з теоріями, що розглядають індуковано-обертальне перемішування зоряної речовини. Виявлено, що існує певне значення ефективної температури для зір- карликів, при якій змінюється характер їх поверхневої активності. Визначено вміст Ітрію та Барію в зорях розсіяних скупчень. Знайдена кореляція вмісту Ітрію для молодих скупчень з галактичною відстанню, яка схожа з отриманою по цефеїдам, і це підтверджує існування градієнту радіального розподілу Ітрію в галактичному диску. За дослідженням вмісту Барію та інших елементів в зорях розсіяних і кулястих скупчень (РС і КС), що належать до різних галактичних субструктур, встановлені кореляції між вмістами Ітрію і Лантану та віком. Вони виявилися однаковими для зір РС і зір тонкого диску, що вказує на схожість походження зір галактичного тонкого диску і розсіяних скупчень. Запропоновано нове джерело виробництва Барію – і-процес нейтронного захвату. Визначені вмісти Стронцію, Молібдену, Рутенію в близько 300 зорях галактичного диску. Вперше підтверджено, що внески s-процесу від зір асимптотичної гілки гігантів (АГГ) та від масивних зір є основними джерелами Стронцію в Галактичному диску та на Сонці, тоді як різні джерела нуклеосинтезу можуть пояснити високі співвідношення [Sr/Ba] і [Sr/Eu], що спостерігаються в ранній Галактиці. Вперше, з використанням чотирьох кодів Галактичної Хімічної Еволюції (ГХЕ) показано, що запропонований додатковий внесок в збагачення Молібденом від Наднових Ia типу покращує відтворення його поведінки сучасними теоретичними розрахунками ГХЕ на сонячних металевостях, але все ще спостерігається недовиробництво Молібдену і Рутенію на всіх металевостях в порівнянні зі спостереженнями. Вперше визначено вміст Молібдену у зорях 13 зоряних скупчень. Порівняльний аналіз поведінки Молібдену у зорях розсіяних скупчень і зорях галактичного диску показує схожі тенденції зменшення вмісту Молібдену зі збільшенням [Fe/H]; така модель поведінки свідчить про спільне походження розглянутих популяцій. Проаналізовано хід вмісту Молібдену з віком скупчень та відстанями від центру Галактики. Співставлення з поведінкою елементів s-, r- процесу показало, що існує інше джерело збагачення Молібденом. Це може бути і-процес або процеси протонного захвату. Це вказує на необхідність розгляду чи перерахунку процесів нуклеосинтезу, які ще не задіяні в сучасному моделюванні. Вперше досліджено хімічні характеристики 12 зір з установленою наявністю планет на основі однорідних спектральних даних з метою знайдення «хімічних відбитків» в їх атмосферах, включаючи вміст Літію, Карбону, Оксигену, Магнію і Силікону, та їх співвідношень, що може допомогти у визначенні чи віддати перевагу одній з двох основних теорій походження планет: теорії акреції протопланетних дисків чи випадіння планетезималей. Визначено вміст марганцю та Сульфуру в атмосферах зір-карликів, що належать тонкому і товстому дискам Галактики та потоку Геркулеса. Виявлено зростання вмісту Марганцю зі збільшенням металічності, що підтверджує базовий сценарій, де більша частина Марганцю в диску Галактики і на Сонці походить від термоядерних Наднових, та проаналізовано і використано інші нові джерела. Проведено дослідження збагачення диска Галактики елементами нейтронного захвату: Gd, Dy і Th. Разом із даними щодо європію (Eu, Z= 63) із попередніх досліджень проведено порівняння нових спостережень з прогнозами нуклеосинтезу та моделюванням галактичної хімічної еволюції. Підтверджено, що Гадоліній і Диспрозій демонструють однакову поведінку з Європієм. Проте, на відміну від Eu, виробництво Th або залежить від металічності у випадку унікального джерела r-процесу в Галактиці, або частота багатого Th джерела r-процесу зменшується зі збільшенням металічності/

  Отримано зоряні параметри 25 зір, що містять масивні планети, і вміст елементів від Li до Eu. Проаналізовано вміст заліза [Fe/H] і ключових елементів (Li, C, O, Mg, Si), що вказують на формування планети, а також залежність [El/Fe] від Tcond. Вміст заліза, визначений у вибраних зорях із виявленими масивними планетами, коливається в межах -0,3 < [Fe/H] < 0,4. Поведінка [C/Fe], [O/Fe], [Mg/Fe] і [Si/Fe] відносно [Fe/H] узгоджується з тенденціями галактичної хімічної еволюції. Середні значення C/O та [C/O] трохи менше сонячних. Співвідношення Mg/Si коливається від 0,83 до 0,95 для чотирьох зір у вибірці та від 1,0 до 1,86 для решти 21 зорі. Вперше були знайдені різні нахили [El/Fe] проти Tcond. Вперше для досліджуваних зір були розглянуті залежності маси планети від металічності, вмісту літію, відношень C/O і Mg/Si, а також від нахилів [El/Fe]-Tcond.

  Вперше для 56 зір сонячного типу, включаючи 22 сонячних двійника, проаналізовано дисперсію Li в їх атмосферах. Вміст літію отримано шляхом порівняння спостережуваних і синтетичних спектрів в області лінії Li I 6707 A з урахуванням поправок NLTE. Розглянуто спостережуваний розкид вмісту Li сонячних близнюків як функцію віку, швидкості обертання та інших факторів. Порівняно прогнози моделей еволюції зір, які включають різні процеси транспортування кутового моменту та хімічних речовин. (Мішеніна Т.В., Горбаньова Т.І., Ковтюх В.В., Коротін С.А.).

  Вперше визначено вміст актинію у трьох червоних надгігантах Малої Магелланової Хмари (ММХ), вміст торію в цефеїдах Магеланових Хмар та вміст тяжких елементів в зорі BL138, що входить до карликової сфероїдальної галактики Fornax. Показана можливість акреції газу навколишнього середовища на поверхню зір ММХ з високими просторовими швидкостями (Гопка В.Ф., Ющенко В.О.).

  Вперше проведено прямий аналіз ліній вуглецю та азоту в спектрах дев'яти зір типу RR Ліри методом синтетичного спектру при відмові від локальної термодинамічної рівноваги. Вперше зроблено висновок, що це ознака першого виносу, який відбувся на попередній стадії гілки червоного гіганта, і приніс на поверхню зорі матеріал, перероблений у неповному CNO циклі. (Андрієвський С.М., Ковтюх В.В.). Вперше отримано вибірку VLT спектрів високої якості для калібрування радіальної швидкості спектрометра радіальної швидкості (RVS) на борту супутника Gaia. Також вперше виконано хімічний аналіз цих 80 зір. Відкрито дві нові супер-літієві цефеїди, які мають великий вміст літію А(Li)=2.94±0,09 dex, це ASAS 075842-2536.1 та ASAS 131714-6605.0. Це відкриття збільшило число відомих супер-літієвих цефеїд нашої Галактики до 5 (з них 3 відкрито в НДІ АО ОНУ) (Ковтюх В.В.).

  Вперше досліджено хімічний склад чотирьох класичних цефеїд, які розташовані в ядрі Галактики. Було застосовано власний вдосконалений метод визначення ефективної температури програмних зір, який базується на калібрувальних співвідношеннях між температурою та глибиною спектральних ліній. Нинішні результати підтвердили попереднє відкриття про приблизно сонячний рівень металічності в центрі Галактики. (Ковтюх В.В., Андрієвський С.М.). Вперше показано, що класичні цефеїди можна використовувати для відстеження спіральних рукавів навіть на великих відстанях від Сонця. Для цього була вперше використана наявна деформація диску нашої Галактики. Вперше отримано детальний хімічний склад (25 елементів) 105 класичних цефеїд за допомогою спектрів, отриманих на телескопі SALT з діаметром головного дзеркала 10 м. Вперше знайдені досить значні азимутальні зміни вмісту кисню [O/H]. Таким чином підтверджуються аналогічні висновки для найближчих спіральних галактик, а також нещодавні 2D хемодинамічні моделі галактик. (Ковтюх В.В., Усенко І.О.)

  Вперше відкрито випромінювання в інфрачервоному (ІЧ) триплеті лінії He I з довжиною хвилі 10 830 Å у класичній цефеїді X Cyg. Це перше виявлення ІЧ-випромінювання гелію в класичних цефеїдах. Вперше показано, що взаємодія реакцій обміну зарядом внаслідок акреції міжзоряної матерії та механізму газопилового поділу може впливати на початковий хімічний склад і може бути використана для якісного пояснення моделей надлишку ряду елементів в атмосфері зорі HD47536 з планетною системою. (Ковтюх В.В., Андрієвський С.М.). Запропоновано новий сценарій пояснення явища аномальної зорі Пшибильського (HD 101065). Він заснований на припущенні, що ця зоря є компонентом подвійної системи з нейтронною зорею. (Андрієвський С.М., Ковтюх В.В.).

  Виконані фотометричні спостереження змінних зір, астероїдів та ядер активних радіогалактик за допомогою телескопа АЗТ-3 (спостережна станція в с. Маяки, Одеський національний університет). Одержані та опубліковані результати для змінних зір типу RR Lyr – детальні криві зміни блиску з часом в різних фазах ефекту Блажко, знайдені періоди ефекту Блажко. Для карликових нових зір типу SU Uma зафіксованіо періодичність зміни блиску напередодні та в кінці спалахів. (Удовіченко С.М, Кейр Л.Е. та інші). Для активних радіогалактик – блазарів OJ 287, 3C371, Mrk421, Mrk501, 3С84 одержані детальні криві блиску, що в сукупності з спостереженнями в радіодіапазоні дозволило встановити короткоперіодичні та довготривалі періоди коливань блиску, пов’язаних з акрецією речовини на чорну діру. (Удовіченко С.М, Кейр Л.Е., Сухарев А., Рябов М.І. та інші).

  Для астероїдів типу Vesta-family отримані криві зміни блиску з часом, що в сукупності з результатами спостережень інших авторів дозволило визначити періоди їх осьового обертання (Троянський В.В., Кашуба В.І., Удовіченко С.М, Кейр Л.Е., та інші.).

  Виконані тривимірні гідродинамічні обчислення формування газової оболонки в системі β Lyrae з врахуванням всіх відомих спостережуваних фактів, що впливають на цей процес: перенесення речовини через точку Лагранжа L1, втрати речовини зоряним вітром акретора і донора. В результаті вперше отримано модель, яка не лише якісно, але і кількісно близька до сучасних уявлень про складну структуру газової оболонки системи β Lyrae, отриманих на підставі великої кількості спостережень у всіх діапазонах довжин хвиль різними методами. На прикладі тісної подвійної системи Cyg X-1 виконано тривимірне числове гідродинамічне моделювання запуску та зникнення прискорених джетів випромінюванням у виключеному стані, моделювання спалахів у тісних подвійних системах (ТПС). Показано, що механізм генерації спалахів, завдяки нестабільності переносу речовини, може досить реалістично зображувати спалахи в ТПС. (Назаренко В.В., Назаренко С.В.).

  Вперше отримані параметри затемнюваних подвійних систем 2MASS J11080308-6145589 та GSC 3692-00624. Розроблені математичні феноменологічні моделі затемнюваних подвійних зір різних типів. (Андронов І.Л., Чинарова Л.Л. ).

  Вперше було показано, що багатовимірні гравітаційні моделі Калуци-Клейна з різними типами компактифікації внутрішніх просторів не суперечать відомим гравітаційним тестам у Сонячній системі, якщо гравітуючі маси рівномірно розмазані по внутрішніми просторам і мають негативний тиск (тобто натяг) у цих вимірах. Ці результати було опубліковано у циклі статей у провідних зарубіжних журналах. Вперше було запропоновано новий підхід до дослідження великомасштабної структури Всесвіту. У рамках цього підходу, що отримав назву космічного екранування, були розглянуті скалярні та векторні збурення метричних коефіцієнтів. В результаті акуратний аналіз лінеаризованих рівнянь Ейнштена показав, що гравітаційні потенціали гравітуючих мас піддаються експоненційному обрізанню на великих (порядку 2-3 гігапарсек) відстанях. Це суто релятивістський ефект пов'язаний із нелінійністю рівнянь Ейнштейна. Тензор енергії-імпульсу, що є джерелом гравітаційного поля, сам залежить від гравітаційного поля. Ефект космічного екранування підтверджено чисельним моделюванням за допомогою суперкомп'ютера в Стамбульському технічному університеті. Були отримані спектри потужності для скалярних та векторних збурень метрики, а також для контрасту щільності маси. Також було показано, що комп'ютерний код на базі рівнянь у підході космічного екранування працює на 40% швидше за відомий релятивістський код gevolution. Це дозволяє суттєво економити дорогий час суперкомп'ютерів.

  (Жук О.І., Ейнгорн М.В., Чоповський О.В., Бриленков М.Д., Бриленков Р.Д., Бургазлі А.Ю.)

  Проведено нові оригінальні спостереження штучних і природних космічних об’єктів у навколоземному просторі, фотометричні та динамічні характеристики яких внесені у відповідні бази астрономічних даних. На основі швидкісних фотометричних спостережень отримано високоточні (за часом) дані та розраховано параметри обертання низки штучних космічних об’єктів (ШСЗ), зокрема геодезичного ШСЗ Аджисай. Розраховано його оптико-геометрична модель, з використанням якої на базі спостережень аналізуються варіації частоти обертання супутника, причини цієї нестабільності, що є важливим для побудови теорії вільного обертання багатьох інших навколоземних тіл. Розроблено ряд методів, що дозволяють контролювати повільні зміни просторової орієнтації і характеру обертання різних супутників, які іноді дзеркально відбивають світло гранями поверхні. Цей моніторинг дає можливість визначити вікові зміни інерційного періоду обертання, уточнити положення полюсу обертання та їх еволюцію під дією YORP-ефекту. Отримані параметри обертання та орієнтація непрацюючого великого ШСЗ Енвісат, що необхідно для місії по його активному видаленню з орбіти. (Кошкін М.І., Шакун Л.С., Коробейнікова О.О., Страхова С.Л., Мелікянц С.М., Драгомірецький В.В., Рябов А.В., Терпан С.С. та ін.).

  Побудовано чисельну модель орбітального руху штучних навколоземних тіл з використанням астродинамічної бібліотеки OREKIT, що враховує: високі гармоніки гравітаційного потенціалу Землі, збурення від тіл Сонячної системи, припливи в океані і в твердому тілі Землі, вплив атмосфери за статичними і динамічними моделями (зокрема DTM), світловий тиск від Сонця з урахуванням тіні Землі та релятивістську поправку. На базі стандарту SOFA розроблено ПЗ для перетворень моментів часу між шкалами UTC, TAI, TT та астрометричних перетворень координат тіл на орбіті Землі з точністю до 1 µas. Розроблено метод оцінки координат станції на основі оптичних астрометричних спостережень еталонних ШСЗ, що наразі дозволило оцінити систематичні поправки шкали часу з точністю до 0.1 мілісекунди та зменшити похибки астрометричних спостережень низькоорбітальних об'єктів до долей кутової секунди. (Шакун Л.С.).

  Розроблено модель глобального розташування пунктів спостереження з можливістю уніфікованого аналізу забезпечення мережею безперервного стеження за усіма каталогізованими космічними об'єктами. Розроблено методику та формули для оцінки потенційної точності прогнозування руху космічних об'єктів на різних орбітах з використанням узагальненої моделі вимірювань локальною мережею пунктів спостереження. Розраховано граничні можливості уточнення елементів орбіти з мінімізацією кількості необхідних вимірювань та використанням апріорної інформації. (Кошкін М.І., Шакун Л.С. та ін.).

  Модернізовано метод Гауса (з підвищеною стійкістю процесу обчислень), призначений для пошуку первинних елементів орбіти малих небесних тіл, що рухаються у навколосонячному просторі. Використання модернізованого методу Гауса дозволило отримати первинні елементи орбіти 34 спостережених астероїдів, тоді як визначення первинних елементів орбіти класичним методом Гауса було неможливе для 9 з них. Вивчено вплив тиску сонячного світла на еволюцію орбіт супутників астероїдів з урахуванням тіньової функції. Вперше визначені умови розпаду під впливом приливних сил однієї з великих планет систем з двох і більше астероїдів, які гравітаційно пов'язані між собою і рухаються навколо власного центру мас. Створена статистична база критичних зближень подвійних і кратних астероїдів c великими планетами. Проаналізовано періоди обертання 536 астероїдів у вибірці з V-типів. Вперше побудовано чітко визначені фазові криві для ~20 астероїдів V-типу. (Базей О.А., Кара І.В., Троянський В.В.)

  Протягом 2003 – 2018 рр. зафіксовано телевізійні зображення 3571 метеорів за допомогою метеорного телевізійного патруля, до складу якого входять: телескоп системи Шмідта та 3 астрокамери. Повна база даних спостережень складається з 15535 зареєстрованих метеорних подій. Метеорний патруль Астрономічної обсерваторії Одеського національного університету дозволяє проводити регулярні спостереження з кутовою роздільною здатністю в одну кутову секунду, та часовою роздільною здатністю в 20 мс та фіксувати метеорні явища до 12 зоряної величини. У світі таких метеорних патрулів існує не більше десятка. Регулярність метеорного патрулювання та достатнє число спостережних ночей дозволяє поповнити статистику метеорних явищ для пошуку аномальних метеорів. Встановлено нове обладнання метеорного патруля в с. Маяки та створено програмне забезпечення для запису (реєстрації) метеорів на цій станції. Створено мобільну базисну станцію на азимутальній установці для астрокамери КО-140 з ТВ-приймачем. Проведено базисні метеорні спостереження по спеціальній програмі фіксації метеорів на висотах 130–180 км. Обчислено характеристики базисних станцій для спостережень надвисоких метеорів. Оцінено достовірності реєстрації надвисоких метеорів. Оброблено результати спостережень метеорів та отримано висоти, швидкості і гальмування метеорних тіл.. Виконано аналіз існування в навколоземному просторі дев'яти метеоритоутворюючих груп на астероїдних орбітах, що включають спорадичні боліди з бази метеорних даних IAU MDC 2007, спорадичні метеори з бази даних SonotaCo і метеорити типу звичайних хондритів L5, L6, H4-H6 та Ureilite, з відомими за інструментальними спостереженнями атмосферними і орбітальними параметрами. (Горбаньов Ю.М., Кімаковська І.І., Кімаковський С.Р., Шестопалов В.О.)

  На спостережній станції в с. Маяки завершено виготовлення вузлів, оснащено сучасним обладнанням та введено в дію багатофункціональний автоматизований телескоп ОМТ-800 з діаметром головного дзеркала 800 мм. (Жуков В.В.)

  Виконані роботи по реконструкції ПЗЗ фотометра на телескопі АЗТ-3 (заміна мікропроцесора та електронних компонентів). Розроблені комп’ютерні програми для автоматизації спостережень (автоматична зміна оптичних фільтрів та обертання купола). На телескопі АЗТ-3 виготовлений та установлений релейний щиток для управління обертанням купола телескопу. Встановлено нову стойку для електроніки телескопа та фотометра. Завершено ремонт приміщення аппаратної кімнати (Жуков В.В., Кейр Л.Е, Удовіченко С.М.)

  Закінчено виготовлення оптичного комплекту для майбутнього телескопа з широким полем зору, який складається із головного дзеркала (діаметр 0.6 м), форма якого є гіперболоїдом обертання, і дволінзового коректора поля зору системи Росса (Подлєсняк С.В., Бондаренко Ю.М.).

 • Міжнародне співробітництво

  Міжнародна співпраця НДІ АО ОНУ відбувається як у рамках укладених договорів і угод, наприклад, з Вигорлатською астрономічною обсерваторією (Словаччина), Шанхайською астрономічною обсерваторією (Китай), Техаським університетом в Остіні (США), так і за індивідуальними грантами та запрошеннями до співпраці науковців із зарубіжними колегами за спільними програмами досліджень. Зокрема: з Institut fur Astronomie und Astrophysik, Kepler Center for Astro and Particle Physics, Universitat Tubingen, Німеччина (Андрієвський С.М., Ковтюх В.В.); CASUS - Center for Advanced Systems Understanding Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf e.V. (HZDR), Німеччина (Жук О.І.); Institute of Theoretical Physics, Jagellonian University, Krakow, Польща (Жук О.І.); Університет імені Адама Міцкевича у Познані, Польща (Троянський В.В.); Department of Mathematics and Physics, North Carolina Central University, США (Жук О.І.); Інститут астрофізики АН Таджикистану (Горбаньов Ю.М.); Dept. of Physics, Faculty of Science and Letters, Istanbul Technical University, Туреччина (Жук О.І); SCOPES – Scientific Co-operation between Eastern Europe and Switzerland, Швейцарія, 2010-2016 рр. (Мішеніна Т.В., науковий керівник української частини програми); Університет м. Бордо, Лабораторія Астрофізики, Франція (Мішеніна Т.В.); CERN, Geneva, Швейцарія (Жук О.І; Медонська астрономічна обсерваторія та Університет м. Париж, Франція (Андрієвський С.М.); Sejong University, Seoul, Південна Корея (Гопка В.Ф., Ющенко В.О.); тощо. З 2018 року АО ОНУ в особі Мішеніної Т.В. є учасником програми «ChETEC - Chemical Elements as Tracers of the Evolution of the Cosmos» Європейської кооперації в науці і технології (СOST - European Cooperation in Science and Technology), Heidelberg, Germany.

  Напрямки міжнародної співпраці – астрофізика, космологія, близький космос, навколоземний простір, зокрема: дослідження розподілу та еволюції хімічних елементів в Галактиці; дослідження хімічного складу зоряних атмосфер; дослідження хімічних характеристик комет; дослідження великомасштабної структури Всесвіту, тощо.

Опубліковані роботи співробітників НДІ АО ОНУ за 2018 – 2022 роки

 • 2022

  1. Andrievsky S.M. An enigma of the przybylski star // Odessa Astronomical Publications, 2022, v.35, pp.13-17. 10.18524/1810-4215.2022.35.268673
  2. Bazyey O., Bazyey N. On one property of the movement on the outskirts of the Solar System// Astronomical and Astrophysical Transactions, 2022, Том 33, Випуск 1, Стор. 5 – 10. 10.17184/eac.6465
  3. Canay, Ezgi; Eingorn, Maxim; McLaughlin, Andrew; Savaş Arapoğlu, A.; Zhuk, Alexander. Effect of peculiar velocities of inhomogeneities on the shape of gravitational potential in spatially curved universe // Physics Letters B, 2022, Volume 831, article id. 137175. 10.1016/j.physletb.2022.137175
  4. da Silva, R.; Crestani, J.; Bono, G.; Braga, V. F.; D'Orazi, V.; Lemasle, B.; Bergemann, M.; Dall'Ora, M.; Fiorentino, G.; François, P.; Groenewegen, M. A. T.; Inno, L.; Kovtyukh, V.; Kudritzki, R. -P.; Matsunaga, N.; Monelli, M.; Pietrinferni, A.; Porcelli, L.; Storm, J.; Tantalo, M.; Thévénin, F. A new and Homogeneous metallicity scale for Galactic classical Cepheids. II. Abundance of iron and α elements // Astronomy & Astrophysics, 2022, 661, A104. 31 pp. doi: 10.1051/0004-6361/202142957
  5. da Silva, R.; Crestani, J.; Bono, G.; Braga, V. F.; D'Orazi, V.; Lemasle, B.; Bergemann, M.; Dall'Ora, M.; Fiorentino, G.; François, P.; Groenewegen, M. A. T.; Inno, L.; Kovtyukh, V.; Kudritzki, R. -P.; Matsunaga, N.; Monelli, M.; Pietrinferni, A.; Porcelli, L.; Storm, J.; Tantalo, M.; Thévénin, F. // yCat, J/A+A/661/A104, 2022, 2022yCat..36610104D
  6. Eingorn, Maxim; Yükselci, A. Emrah; Zhuk, Alexander. Screening vs. gevolution: In chase of a perfect cosmological simulation code //Physics Letters B, 2022, Volume 826, article id. 136911. 10.1016/j.physletb.2022.136911
  7. Gopka, V. F.; Shavrina, A. V.; Yushchenko, V. A.; Pavlenko, Ya. V.; Yushchenko, A. V.; Glazunova, L. V. Analysis of Actinium Abundances in the Atmosphere of Cepheid HIP13962// Kinematics and Physics of Celestial Bodies, 2022, vol. 38, issue 2, pp. 100-107. 10.3103/S0884591322020040
  8. Gorbanev Yu. M., Kleshchonok V. V. and Kimakovsky S. R. Observation of an occultation of the UCAC4 488-082551 star by asteroid (76228) 2000 eh 75 on 31 May 2022. //Odessa Astronomical Publications, 2022, v.35, pp. 71-73. DOI 10.18524/1810-4215.2022.35.268213
  9. Kato, Taichi; Kasai, Kiyoshi; Pavlenko, Elena P.; Pit, Nikolaj V.; Sosnovskij, Aleksei A.; Itoh, Hiroshi; Akazawa, Hidehiko; Brincat, Stephen M.; Keir, Leonid E.; Udovichenko, Sergei N; Tampo, Yusuke; Kojiguchi, Naoto; Shibata, Masaaki; Wakamatsu, Yasuyuki; Tordai, Tamas; Vanmunster, Tonny; Galdies, Charles. Analysis of the IW And star ASAS J071404+7004.3// eprint arXiv:2202.11832, February 2022, arXiv:arXiv:2202.11832 E-Print Comments:25 pages, 14 figures, VSOLJ Variable Star Bulletin No. 92 . http://vsolj.cetus-net.org/vsoljno92.pdf
  10. Kleshchonok, V. V.; Kashuba V. I.; Andrievsky S. M.; Gorbanev Yu. M. Surface structure and assessment of dust productivity of the cometary nucleus C/2017 K2 (PANSTARRS) //Mathematical Modeling and Computing, Volume 9, Number 1, pp.159-165 (2022). 10.23939/mmc2022.01.159
  11. Kovtyukh V., Lemasle B., Bono G., Usenko I.~A., da Silva R., Kniazev A., Grebel E.~K., et al., Andronov, I. L. ; Shakun, L. ; Chinarova, L. The MAGIC project - III. Radial and azimuthal Galactic abundance gradients using classical Cepheids // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2022, Volume 510, Issue 2, pp.1894-1901. doi: 10.1093/mnras/stab3530
  12. Kovtyukh, V. V.; Andrievsky, S. M.; Korotin, S. A. First detection of the He I 10830 Å emission in spectra of Classical Cepheid X Cyg// Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters, Advance Access, 2022, 10.1093/mnrasl/slac130
  13. Kovtyukh, V. V.; Korotin, S. A.; Andrievsky, S. M.; Matsunaga, N.; Fukue, K. Chemical properties of the central part of the Galactic nuclear stellar disc. Abundances in four classical Cepheids revisited //Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2022, Volume 516, Issue 3, pp.4269-4275. 10.1093/mnras/stac2468
  14. Kwiatkowski, Tomasz; Koleńczuk, Paweł; Mykhailova, Sofiia; Kamińska, Monika; Kamiński, Krzysztof; Troianskyi, Volodymyr; Kryszczyńska, Agnieszka; Oszkiewicz, Dagmara; Wilawer, Emil. Photometry and model of near-Earth asteroid 2022 AB from one apparition// 16th Europlanet Science Congress 2022, held 18-23 September 2022 at Palacio de Congresos de Granada, Spain. Online at https://www.epsc2022.eu/, id.EPSC2022-1073. 10.5194/epsc2022-1073
  15. Lemasle, B.; Lala, H. N.; Kovtyukh, V. and 10 more Tracing the Milky Way warp and spiral arms with classical Cepheids// Astronomy & Astrophysics, 2022, Volume 668, id.A40, 28 pp. 10.1051/0004-6361/202243273
  16. Mishenina T.. From spectroscopy to the chemical evolution of the galaxy. Part 1.//Odessa Astronomical Publications, 2022, v.35, pp.50-61. 10.18524/1810-4215.2022.35.268105
  17. Mishenina, T.; Pignatari, M.; Gorbaneva, T.; Côté, B.; López, A. Yagüe; Thielemann, F. -K.; Soubiran, C. Enrichment of the Galactic disc with neutron-capture elements: Gd, Dy, and Th //Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Advance Access. https://doi.org/10.1093/mnras/stac2361
  18. Mishenina, Tamara; Charbonnel, Corinne; Lagarde, Nadege; Borisov, Sviatoslav; Soubiran, Caroline; Katsova, Maria; Nizamov, Bulat; Dumont, Thibaut; Palacios, Ana. Lithium Abundance Scatter in Solar Twins // The 21st Cambridge Workshop on Cool Stars, Stellar Systems, and the Sun (CS21), held 4-8 July, 2022 in Toulouse, France. Online at https://coolstars21.github.io/, id.58
  19. Okhotko H., Troianskyi V., Bazyey O. Physical properties of “hot population” objects in the kuiper belt. // Odessa Astronomical Publications, 2022, v.35, pp. 74-76. 10.18524/1810-4215.2022.35.268732
  20. Oszkiewicz, Dagmara; Troianskyi, Volodymyr; Wilawer, Emil and 14 more Spins and shapes of V-type asteroids outside the dynamical Vesta family //16th Europlanet Science Congress 2022, held 18-23 September 2022 at Palacio de Congresos de Granada, Spain. Online at https://www.epsc2022.eu/, id.EPSC2022-340, 10.5194/epsc2022-340
  21. Santos-Sanz, P.; … Kashuba, V.; Kiss, Cs.; Koshkin, N.; Kozhukhov, O. M.; Zhukov, V.; et al. (88). Physical properties of the trans-Neptunian object (38628) Huya from a multi-chord stellar occultation// Astronomy & Astrophysics, 2022, Volume 664, id.A130, 18 pp. 10.48550/arXiv.2205.12882
  22. Sukharev, A.; Ryabov, M.; Bezrukovs, V.; Ul'yanov, O.; Udovichenko, S.; Keir, L.; Dubovskii, P.; Kudzej, I.; Konovalenko, A.; Zakharenko, V.; Bakun, D.; Eglitis, I. Study of the Rapid Variability of the BL Lac Object MRK 421 in the Optical Range// Astrophysics, 2022, Volume 65, Issue 1, p.1-18. 10.1007/s10511-022-09718-2
  23. Sukharev, A.; Ryabov, M.; Bezrukovs, V. Ulyanov, O. ; Udovichenko, S. ; Keir, L. ; Dubovsky, P. ; Kudzej, I. ; Konovalenko, A. ; Zakharenko, V. ; Eglitis, I. ; Tsehmeystrenko, V. ; Bakun, D. Results of studying the radio and optical variability properties of MRK 501 active galaxy// Astronomical & Astrophysical Transactions, 2022, Vol. 33, Issue 1, pp. 45-66. 2022A&AT...33...45S
  24. Sukhov Peter , Yepishev, Vitaly , Sukhov Konstantin . Determination of external GSS payload from light curves. // Odessa Astronomical Publications, 2022, v.35, pp. 87-90 10.18524/1810-4215.2022.35.268799
  25. Sukhov Peter. P. , Yepishev Vitaly P. , Sukhov Konstantin P. , Pavlovskyi Alexei L. 3 , Mamrai Sergei A. 3determination degradation of satellite surface optical features by photometric method. // Odessa Astronomical Publications, 2022, v.35, pp. 81-86. 10.18524/1810-4215.2022.35.268215
  26. Sukhov, P.P., Sukhov, K.P., Pavlovskyi, A.L., Mamray, S.A. Photometric method for degradation surface determination of a geostationary object// Космічна наука і технологія (Space Science and Technology), 2022,. Том 28, Випуск 5, Стор.75 – 80, 10.15407/knit2022.05.075
  27. Troianskyi, Volodymyr; Kankiewicz, Pawel; Oszkiewicz, Dagmara . Dynamical evolution of basaltic asteroids outside the dynamical Vesta family// 16th Europlanet Science Congress 2022, held 18-23 September 2022 at Palacio de Congresos de Granada, Spain. Online at https://www.epsc2022.eu/, id.EPSC2022-888. 10.5194/epsc2022-888
  28. Yushchenko, Alexander; Doikov, Dmytry; Andrievsky, Sergei; Jeong, Yeuncheol; Yushchenko, Volodymyr; Rittipruk, Pakakaew; Kovtyukh, Valery; Demessinova, Aizat; Gopka, Vira; Raikov, Alexander; Jeong, Kyung Sook. The Chemical Composition of HD47536: A Planetary Host Halo Giant with Possible lambda Bootis Features and Signs of Interstellar Matter Accretion// Journal of Astronomy and Space Sciences, 2022, Vol. 39, No. 4, pp. 169-180. 10.5140/JASS.2022.39.4.169
  29. Zhuk, Alexander; Shulga, Valerii. Effect of Medium on Fundamental Interactions in Gravity and Condensed Matter // Frontiers in Physics, 2022, vol. 10, id. 875757 10.3389/fphy.2022.875757, (Q2, SNIP 20211.248)
  30. Голубаєв О. В., Горбаньов Ю. М., Шульга О. В., Андрєєв О. А., Бушуєв Ф. І., Відьмаченко А. П., Грудинін Б. О., Жиляєв Б. Є., Калюжний М. П., Козак П. М., Куліченко М. О., Малиновський Є. В., Мозгова А. М., Савчук С. Г., Стєклов О. Ф., Сумарук Ю. П., Янків-Вітковська Л. М. Створення Української метеорної спостережної мережі: інструменти, методи обробки, спостережні можливості. Космічна наука і технологія ( Space Science and Technology) 2022. 28, № 4 (137). С. 39—70. https://doi.org/10.15407/knit2022.04.039
  31. Клещонок В. В., Карбовський В. Л., Буромський М. І., Лашко М. В., Горбаньов Ю. М., Кашуба В. І., Кімаковський С. Р., Шавловський В. І., Ангельський О. В., Цехмейстренко В. С., Мишевський М. М., Ревун А. В. Покриття зір малими планетами Сонячної системи: стан спостережних програм в Україні. Космічна наука і технологія ( Space Science and Technology) 2022. 28, № 5 (138). С. 56—66. https://doi.org/10.15407/knit2022.05.056
  32. Клещонок В., Горбаньов Ю., Кімаковський С. Покриття зорі астероїдом (853) НАНСЕНІЯ 8 квітня 2021 р. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка АСТРОНОМІЯ, випуск 1(65)/2022, с.5-9 DOI: https://doi.org/10.17721/BTSNUA.2022.65.5-9
  33. Фудулей Н.О., Горбаньов Ю.М. Використання астрономічної камери ZWO ASI120MM для дослідження молекулярного розсіяння світла //Фізика аеродисперсних систем. – 2022. – № 60. – С.53.-62 DOI: 10.18524/0367-1631.2022.60.266607
 • 2021

  1. Andrievsky, S.~M., Korotin, S.~A., Kovtyukh, V.~V., Khrapaty, S.~V., Rudyak, Y.(2021) NLTE CNO abundances in a sample of nine field RR lyr type stars.// Astronomische Nachrichten, 2021, Volume 342, Issue 6, pp. 887-897. 10.1002/asna.202113955
  2. Caffau, E.; Bonifacio, P.; Korotin, S. A.; François, P.; Lallement, R.; Matas Pinto, A. M.; Di Matteo, P.; Steffen, M.; Mucciarelli, A.; Katz, D.; Haywood, M.; Chemin, L.; Sartoretti, P.; Sbordone, L.; Andrievsky, S. M.; Kovtyukh, V. V.; Spite, M.; Spite, F.; Panuzzo, P.; Royer, F.; Thévenin, F.; Ludwig, H. -G.; Marchal, O.; Plum, G. \2021.\ The Gaia RVS benchmark stars. I. Chemical inventory of the first sample of evolved stars and its Rb NLTE investigation.// Astronomy & Astrophysics, Volume 651, id.A20, 23 pp. 10.1051/0004- 6361/202140808
  3. Canay, E., Brilenkov, R., Eingorn, M., Arapoğlu, A.S., Zhuk, A.(2021).Scalar and vector perturbations in a universe with nonlinear perfect fluid.// European Physical Journal C . 2021, Volume 81, Issue 3, article id.246. 10.1140/epjc/s10052-021-09032-9
  4. Carry, B.; Thuillot, W., Spoto, F., Kashuba, V.; Troianskyi, V.; et al and 40 colleagues (2021) Potential asteroid discoveries by the ESA Gaia mission. Results from follow-up observations.// Astronomy and Astrophysics, v. 648. 10.1051/0004-6361/202039579
  5. Eglitis, I.; Cernis, K., Nazarov, S., Kashuba, Volodymyr; Troianskyi, V.; Kashuba, S.; and 323 colleagues 2021.\ Observations and Orbits of Comets and a/ Objects.// Minor Planet Electronic Circulars 2021-A190. 2021MPEC. A..190E
  6. Eingorn, M., Canay, E., Metcalf, J.M., Brilenkov, M., Zhuk, A. Effect of the cubic torus topology on cosmological perturbations.// Universe, 2021, vol. 7, p. 469. 10.3390/universe7120469
  7. Eingorn, M., McLaughlin, A., Canay, E., Brilenkov, M., Zhuk, A.\ 2021.\ Gravitational Interaction in the Chimney Lattice Universe.// Universe, vol. 7, issue 4, p. 101 10.3390/universe7040101
  8. Eingorn, M., O'Briant, N., Arzu, K., Brilenkov, M., Zhuk, A.(2021). Gravitational potentials and forces in the Lattice Universe: a slab.// The European Physical Journal Plus, Volume 136, Issue 2, article id.205. https://doi.org/10.1140/epjp/s13360-021-01139-y
  9. Kwiatkowski, T.; Koleńczuk, P.; Kryszczyńska, A.; Oszkiewicz, D.; Kamiński, K.; Kamińska, M. K.; Troianskyi, V.; Skiff, B.; Moskowitz, N.; Kashuba, V.; Kim, M. -J.; Kim, T.; Mottola, S.; Santana-Ros, T.; Kluwak, T.; Buzzi, L.; Bacci, P.; Birtwhistle, P.; Miles, R.; Chatelain, J. Photometry and model of near-Earth asteroid 2021 DW1 from one apparition. // Astronomy & Astrophysics, Volume 656, id.A126, 9 pp. 10.1051/0004-6361/202142013
  10. Mishenina, T., Basak, N., Adibekyan, V., Soubiran, C., Kovtyukh, V. (2021) Chemical composition of stars with massive planets.// Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2021, Volume 504, Issue 3, pp.4252-4273. 10.1093/mnras/stab1171
  11. Mishenina, T., Basak, N., Adibekyan, V., Soubiran, C., Kovtyukh, V. (2021) Chemical imprints in atmospheric abundances of stars with massive planets.\ The 20.5th Cambridge Workshop on Cool Stars, Stellar Systems, and the Sun (CS20.5), virtually anywhere, March 2-4, 2021. Online at http://coolstars20.cfa.harvard.edu/cs20half, id.324 10.5281/zenodo.4743921
  12. Mishenina, T.V., Usenko, I.A., Kniazev, A.Y., Kovtyukh, V.V. TYC5594-576-1: R-Process Enrichment Metal-Poor Star. // Odessa Astron. Publs., 2021, v.34, pp. 48-52. doi:10.18524/1810-4215.2021.34.244291
  13. Nazarenko V.V. The 3-d numerical simulations of the dependence of the disk structure from the wind configuration in one-point in microquasar Cyg X-1. The case of the high resolution grid in the vertical direction // Odessa Astron. Publs., 2021, v.34, pp. 56-58. DOI 10.18524/1810-4215.2021.34.244295
  14. Nazarenko V.V.THE 3-D NUMERICAL SIMULATIONS OF THE SMALL Radius accretion diskformation in microquasar Cyg X-1. The case of the high resolution grid in the vertical direction // Odessa Astron. Publs., 2021, v.34, pp. 53-55. DOI 10.18524/1810- 4215.2021.34.244293
  15. Nodyarov A.S., Miroshnichenko A.S., Khokhlov S.A., Zharikov S.V., Manset N., Klochkova V.G., Usenko I.A. High-resolution spectroscopy of the B[e] star MWC 645. // Odessa Astron. Publs., 2021, v.34, pp.59-64. DOI 10.18524/1810-4215.2021.34.244321
  16. Oszkiewicz, D.; Wilawer, Emil; Podlewska-Gaca, Edyta; Kryszczyńska, Agnieszka; Kwiatkowski, Tomasz; Troianskyi, Volodymyr; Koleńczuk, Paweł; Föhring, Dóra; Galád, Adrián; Skiff, Brian A.; Geier, Stefan; Borczyk, Wojciech; Moskovitz, Nicholas A.; Gajdoš, Štefan; Világi, Jozef; Polcic, Ludovít; Kashuba, Volodymyr; Benishek, Vladimir; Shevchenko, Vasilij. 2021. First survey of phase curves of V-type asteroids.// Icarus, Volume 357, article id. 114158. 10.1016/j.icarus.2020.114158
  17. Pavlenko, E.; Kato, T.; Antonyuk, K.; Pit, N.; Keir, L.; Udovichenko, S.; Dubovský, P.; Sosnovskij, A.; Antonyuk, O.; Shimansky, V.; Gabdeev, M.; Rakhmatullaeva, F.; Kokhirova, G.; Belan, S.; Simon, A.; Baklanov, A.; Kojiguchi, N.; Godunova, V. MASTER OT J172758.09+380021.5: a peculiar ER UMa-type dwarf nova, probably a missed nova in the recent past.// Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso, 2021, vol. 51, no. 2, p. 138-162. 10.31577/caosp.2021.51.2.138
  18. Podlesnyak S.V., Fashchevsky N.N., Bondarenko Yu.N., Andrievsky S.M. Spherical Primary Mirror in Telescopes with Complex (Multi-Element) Optical Designs.// Odessa Astron. Publs., 2021, vol. 34, p. 81-84 1. DOI 10.18524/1810-4215.2021.34.244333
  19. Romanyuk Ya.O., Shulga O.V., Shakun L.S., Koshkin M.I., Vovchyk Ye.B., Bilinsky А.І., Kozyryev Y.S., Kulichenko M.O., Kriuchkovsky V.F., Kashuba V.I., Korobeynikova E.A., Меlikyants S.M., Strakhova S.L., Теrpan S.S., Golubovskaya T.A., Martyniuk-Lototskiy K.P., Nogacz R.T., Epishev V.P., Kudak V.I., Neubauer І.F., Perig V.М., Prysiazhnyi V.I., Ozeryan A.P., Kozhukhov O.M., Kozhukhov D.M., Ivaschenko Yu.M. Monitoring the artificial space objects with Ukrainian network of optical stations // Odessa Astron. Publs., 2021, v.34, pp.85- 92 1. DOI 10.18524/1810-4215.2021.34.244926
  20. Shakun, L., Koshkin, N., Korobeynikova, E., Kozhukhov, D., Kozhukhov, O., Strakhova, S. (2021). Comparative analysis of global optical observability of satellites in LEO.// Advances in Space Research, 2021, Volume 67, Issue 6, p. 1743-1760. 10.1016/j.asr.2020.12.021
  21. Sukhov P.P., Yepishev V.P., Motrunich I.I., Sukhov K.P. Application of photometry to understand the behaviour of geostationary objects on orbit // Odessa Astron. Publs., 2021, v.34, pp. 93-99 DOI 10.18524/1810-4215.2021.34.244335
  22. Usenko, I. A. ; Kniazev, A. Yu. ; Miroshnichenko, A. S. ; Danford, S. ; Kovtyukh, V. V. ; Mishenina, T. V. Spectroscopic investigations of Galactic open cluster Collinder 394 - New Results. // Odessa Astron. Publs., 2021, vol. 34, p. 65 DOI: 10.18524/1810- 4215.2021.34.244381
  23. Yushchenko V., Gopka V., Yushchenko A., Shavrina A., Pavlenkо Ja., Vasil’eva S. Actinium abundances in stellar atmospheres // Odessa Astron. Publs., 2021, v.34, pp.70-73 DOI 10.18524/1810-4215.2021.34.244288
 • 2020

  1. Akarsu, O.,Chopovsky, A., Shulga, V., Yalçinkaya, E.,Zhuk, A. 2020. Weak field limit of higher dimensional massive Brans-Dicke gravity: Observational constraints . Physical Review D 101, 024004. ui.adsabs.harvard.edu
  2. Andrievsky S. M., Wallerstein G., Korotin S. A., Kovtyukh V. V., Khrapaty S. V., Rydyak Yu., Mishenina T. V., Wenjin Huang. NLTE C and O abundances in RR lyrae stars// Astronomische Nachrichten , 2020, Volume 341, Issue 8, 9 pages. doi.org
  3. Andronov, Ivan L.; Andrych, Kateryna D.; Chinarova, Lidia L. Multi-algorithm analysis of the semi-regular variable DY Per, the prototype of the class of cool RCRB variables// Annales Astronomiae Navae, vol.1, p. 179-190, 2020 ui.adsabs.harvard.edu
  4. Andrych K. D., Andronov I. L., Chinarova L. L. mavka: program of statistically optimal determination of phenomenological parameters of extrema. parabolic spline algorithm and analysis of variability of the semi-regular star z uma// Journal of Physical Studies 24 (1), Article 1902 [10 pages] doi.org
  5. Andrych, K.D.; Tvardovskyi, D.E.; Chinarova, L.L.; Andronov, I.L. MAVKA: Investigation of stellar brightness extrema approximation stability for various methods// Contributions of the Astronomical Observatory Skalnatй Pleso , vol. 50, no. 2, p. 557-559. DOI: doi.org
  6. Bono, G.; Braga, V. F.; Crestani, J.; Fabrizio, M.; Sneden, C.; Marconi, M.; Preston, G. W.; Mullen, J. P.; Gilligan, C. K.; Fiorentino, G.; Pietrinferni, A.; Altavilla, G.; Buonanno, R.; Chaboyer, B.; da Silva, R.; Dall'Ora, M.; Degl'Innocenti, S.; Di Carlo, E.; Ferraro, I.; Grebel, E. K.; Iannicola, G.; Inno, L.; Kovtyukh, V.; Kunder, A.; Lemasle, B.; Marengo, M.; Marinoni, S.; Marrese, P. M.; Martínez-Vázquez, C. E.; Matsunaga, N.; Monelli, M.; Neeley, J.; Nonino, M.; Moroni, P. G. Prada; Prudil, Z.; Stetson, P. B.; Thévenin, F.; Tognelli, E.; Valenti, E.; Walker, A. R. On the Metamorphosis of the Bailey Diagram for RR Lyrae Stars // The Astrophysical Journal Letters , Volume 896, Issue 1, id.L15, 9 pp. (2020) ui.adsabs.harvard.edu
  7. Burgazli Alvina; Shulga Valerii; Emrah Yükselci, A.; Zhuk, Alexander Effect of peculiar velocities on the gravitational potential in cosmological models with perfect fluids // Physics Letters B , 2020, Vol. 809, 135761, 7 p. DOI: ui.adsabs.harvard.edu
  8. Canay, Ezgi; Eingorn, Maxim; Zhuk, Alexander Effects of nonlinearity of f(R) gravity and perfect fluid in Kaluza-Klein models with spherical compactification //The European Physical Journal C, 2020, Volume 80, Issue 5, article id.379. ui.adsabs.harvard.edu
  9. Cernis, K; Eglitis, I.; Sonka, A.; Kulichenko, M.; … Kashuba, V.; Troianskyi, V.; Kashuba, S.; … et al. (2020). Observations and Orbits of Comets and A/ Objects . Minor Planet Electronic Circ., No. 2020-P19 (2020). www.minorplanetcenter.net
  10. Cervak, G.; Svoren, J.; Rychtarek, Pittich. E . ; … Kashuba, V.; Troianskyi, V.; Kashuba, S.; … et al. (2020). Observations and Orbits of Comets and A/ Objects . Minor Planet Electronic Circ., No. 2020-W26 (2020). minorplanetcenter.net
  11. Coffano, A.; Marinello, W.; Micheli, M.; ….. ; Kashuba, V.; Troianskyi, V.; Kashuba, S.; et al. Observations and Orbits of Comets and A/ Objects//Minor Planet Electronic Circ., No. 2020-U96 (2020); ui.adsabs.harvard.edu
  12. Eglitis, I.; Cernis, K.; Bacci, P., ... , Troianskyi, V.; Kashuba, V.; Kashuba, S.; and 227 more Observations and Orbits of Comets and A/ Objects// Minor Planet Electronic Circ., No. 2020-E26 (2020). ui.adsabs.harvard.edu
  13. Fashchevsky N.N., Podlesnyak S.V., Bondarenko Yu.N., Andrievsky S.M., Romanyuk Ya.O. A new wide-field telescope with a mirror diameter of 600 mm for the telescope network of the Odessa observatory // ОdАР, 2020, v. 33, pp.97-100. DOI: dx.doi.org
  14. Gorbanev Yu.M., Konovalova N.A., Davruqov N.Kh. Groups of meteorite-producing meteoroids and meteorites in asteroidal orbits and their sources // ОdАР, 2020, v. 33,.pp101-104. DOI:dx.doi.org
  15. Khokhlov S.A., Miroshnichenko A.S, Zharikov S.V., Manset N., Zakhozhay O.V., Bilinskyi I.O., Grankin K.N., Kusakin A.V., Omarov C.T.,Kokumbaeva R.I., Reva I.V., Korv{c}'akov'a D., UsenkoA., Kuratova A.K. The Emission-Line Dusty Object IRAS 07080+0605, a Less-Evolved Example of the Red Rectangle Odessa Astronomical Publications, 2020, v 33, pp. 141-146. DOI:dx.doi.org
  16. Kim Yonggi; Andronov Ivan L.; Andrych Kateryna D.; Yoon Joh-Na; Han Kiyoung; Chinarova Lidia L. Poorly Studied Eclipsing Binaries in the Field of DO Draconis: V454 Dra and V455 Dra // Journal of the Korean Astronomical Society , vol. 53, pp. 43-48 (2020) doi: dx.doi.org
  17. Kleshchonok V.V., Kashuba S.G., Andrievsky S.M., Gorbanev Yu.M. Specific features of structures in the inner coma of comet C/2017 T2 (PANSTARRS) as observed with the OMT-800 telescope of the Odessa observatory telescope network. // ОdАР, 2020, v. 33, pp.105-108. DOI: doi.org
  18. Korotin, S. A.; Andrievsky, S. M.; Caffau, E.; Bonifacio, P.; Oliva, E. Study of the departures from LTE in the unevolved stars infrared spectra //Monthly Notices of the Royal Astronomical Society , 2020, Volume 496, Issue 2, pp.2462-2473. ui.adsabs.harvard.edu
  19. Koshkin N.,Shakun L.,Melikyants, Korobeynikova E., Strakhova S., Bilinsky A., Vovchyk Ye., Kudak V., Motrunich І., Neubauer I., Kozhukhov O., Romanyuk Ya., Ryabov A., Terpan S., Dragomiretsky V., Golubovskaya T. Simultaneous multi-site photometry of LEO satellites to characterise their rotation states // ОdАР, 2020, v. 33, pp.119-124. DOI: dx.doi.org
  20. Kozhukhov O.M., Dementiev T.O., Rischenko S.V., KoshkinI., ShakunL.S., Strakhova S.L., at al. (2019). Observation of LEO objects using optical surveillance facilities: the geographic aspect / Artificial Satellites , Volume 54, Issue 4, pp.113-128 Опубликовано: ‏ DEC 2019 ui.adsabs.harvard.edu
  21. Mishenina, UsenkoI., Kniazev A., Kovtyukh V. HD 121135: Features of its chemical composition // ОdАР, 2020, v. 33, pp.40-44. DOI: dx.doi.org
  22. Mishenina, T.; Soubiran, C.; Charbonnel, C.; Katsova, M.; Nizamov, B.Solar twins: lithium abundance scatter// Memorie della Societa Astronomica Italiana , v.91, p.171 (2020)
  23. Mishenina, Tamara, Shereta, Elena, Pignatari, Marco, Carraro, Giovanni, Gorbaneva, Tatyana, Soubiran, Caroline Molybdenum in the open cluster stars// Accepted for publication in Journal of Physical Studies , 2020, v.24, N3 ui.adsabs.harvard.edu
  24. NazarenkoV. The on- and off-state generations in classical microquasars. 3-d numerical hydrodynamical simulations on high resolution grid in the case of intermediate mass transfer rate in accretion disk of microquasar Cyg X-1 // ОdАР, 2020, v. 33, pp.45-47. DOI: dx.doi.org
  25. Oszkiewicz, Dagmara; Troianskyi, Volodymyr; Fohring, Dora; Galad, Adrian; Kwiatkowski, Tomasz; Marciniak, Anna; Skiff, Brian A.; Geier, Stefan; Borczyk, Wojciech; Moskovitz, Nicholas A.; Kankiewicz, Pawef; Gajdos, Stefan; Vilagi, Jozef; Polc, L. udovit; Kluwak, Tomasz; Wilawer, Emil; Kashuba, Volodymyr; Udovichenko, Sergei; Keir, Leonid; Kaminski, Krzysztof; Devogele, Maxime; Gustafsson, Annika. Spin rates of V-type asteroids // Astronomy & Astrophysics , 2020, Volume 643, id.A117, 26 pp. DOI: dx.doi.org
  26. Sukharev, A.; Ryabov, M.; Bezrukovs, V.; Orbidans, A.; Bleiders, M.; Udovichenko, S.; Keir, L.;Eglitits, I.; Dubovsky, P. Study of Rapid Variability of the Blazar OJ 287 in the Radio and Optical Ranges // Astrophysics , Volume 63, Issue 1, p.32-44. ui.adsabs.harvard.edu
  27. Sukharev, Artem; Ryabov, Michail; Bezrukovs, Vladislavs; Orbidans, Arturs; Bleiders, Marcis;Udovichenko, Sergei; Keir, Leonid; Eglitis, Ilgmars; Kudsey, Igor; Dubovsky, Pavol//Program and Results of Investigations Rapid Variability of the BL Lac Object 3C 371 in Radio and Optical Ranges,2020, Galaxies , vol. 8, issue 3, p. 69 DOI: dx.doi.org
  28. SukhovP., SukhovK.P. Degradation of the reflectance properties of some GSS in space, preliminary results // ОdАР, 2020, v. 33, pp.138-140. DOI: dx.doi.org
  29. Tvardovskyi, D. E.; Andronov, I. L.; Andrych, K. D.; Chinarova, L. L.Analysis of Photometry of Stars from Space and Ground-Based Surveys// Proceedings of the conference Stars and their Variability Observed from Space, held in Vienna on August 19-23, 2019. Eds.: C. Neiner, W. W. Weiss, D. Baade, R. E. Griffin, C. C. Lovekin, A. F. J. Moffat. University of Vienna, 2020, pp.381-382
  30. UdovichenkoN., KeirL.E. Photometry and the Blazhko effect in the RR Lyr variable star Y Vul // ОdАР, 2020, v. 33, pp.53-57; DOI: dx.doi.org
  31. UsenkoA., Kniazev A.Yu., Katkov I.Yu., KovtyukhV.V., Mishenina T.V., Miroshnichenko A.S., Turner D.G. Spectroscopic investigations of galactic clusters with associated cepheid variables. IV. Collinder 220 and UW Car // ОdАР, 2020, v. 33, pp. 58-64; DOI: dx.doi.org
  32. UsenkoA., Miroshnichenko A.S., Danford S., KovtyukhV.V., Turner D.G. Spectroscopic investigations of the Polaris (α Umi) system: radial velocity measurements, new orbit, and companion influence for the cepheid polaris Aa pulsation activity // ОdАР, 2020, v. 33, pp. 65-71; DOI: dx.doi.org
  33. Yushchenko, Alexander V.; Kim, Chulhee; ,Jeong Yeuncheol; Doikov, Dmytry N.; Yushchenko, Volodymyr A.; Khrapatyi, Sergii V.; Demessinova, Aizat. The Chemical Composition of V1719 Cyg: δ Scuti Type Star without the Accretion of Interstellar Matter // Journal of Astronomy and Space Sciences , 2020, Vol. 37, No. 3, pp. 157-163, ui.adsabs.harvard.edu
  34. Коновалова Н.А.,Горбанев Ю.М., Давруков Н.Х. эволюция метеоритных групп с кометными орбитами семейства юпитера // Вестник Таджикского национального университета. Серия естественных наук/ ISSN 2413-452Х /2020. № 2. 157-167 с.
 • 2019

  1. Andrievsky S. M., Shereta A., Khrapaty S. V., Korotin S. A., Kovtyukh V. V., Kashuba V. I. Diffuse interstellar band 6202 å as an indicator of organic matter in cosmos: cepheid spectra / OAP, 2019, v.32, pp.52-54, DOI: http://dx.doi.org/10.18524/1810-4215.2019.32.182049
  2. Berdnikov L.N., Pastukhova E.N., Kovtyukh V.V., Lemasle B., Kniazev A.Yu., Usenko I.A., Bono D., Grebel E., Hajdu G., Zhuiko S.V., Udovichenko S.N., and Keir L.E.,.\ Search for Evolutionary Changes in the Periods of Cepheids: V1033 Cyg, a Classical Cepheid at the First Crossing of the Instability Strip.\ Astronomy Letters, 2019, 45, 227-236. 2019AstL...45..227B, 10.1134/S1063773719040017
  3. Berdnikov, L. N.; Kniazev, A. Yu.; Kovtyukh, V. V.; Kravtsov, V. V.; Mishenina, T. V.; Pastukhova, E. N.; Usenko, I. A. Search for Evolutionary Changes in the Periods of Cepheids: BG Cru//Astronomy Letters, Volume 45, Issue 7, pp.445-452 Pub Date: July 2019, 10.1134/S1063773719070028
  4. Caffau E., Monaco L., Bonifacio P., Korotin S., Andrievsky S., Cristallo S., Spite M., Spite F., Sbordone L., François P., Cescutti G. and Salvadori S. The CEMP star SDSS J0222-0313: the first evidence of proton ingestion in very low-metallicity AGB stars?.\ Astronomy and Astrophysics, 2019, 628, A46. 2019A&A...628A..46C, 10.1051/0004-6361/201935680
  5. Caffau, E.; Bonifacio, P.; Oliva, E.; Korotin, S.; Capitanio, L.; Andrievsky, S.; Collet, R.; Sbordone, L.; Duffau, S.; Sanna, N.; Tozzi, A.; Origlia, L.; Ryde, N.; Ludwig, H.-G. Systematic investigation of chemical abundances derived using IR spectra obtained with GIANO//Astronomy & Astrophysics, 2019, Volume 622, id.A68, 14 pp. 10.1051/0004-6361/201834318, 10.1051/0004-6361/201834318
  6. Eingorn, M., Duygu Guran, N., Zhuk, A.\ 2019.\ Analytic expressions for the second-order scalar perturbations in the {$\Lambda$}CDM Universe within the cosmic screening approach.\ Physics of the Dark Universe, 2019, 26, 100329. 2019PDU....2600329E 10.1016/j.dark.2019.100329
  7. Eingorn, Maxim; Emrah Yukselci, A.; Zhuk, Alexander. Effect of the spatial curvature of the Universe on the form of the gravitational potential //European Physical Journal C 79, 655. 2019EPJC...79..655E
  8. Jeong, Yeuncheol; Yushchenko, Alexander; Gopka, Vira; Yushchenko, Volodymyr; Rittipruk, Pakakaew; Jeong, Kyung Sook; Demessinova, Aizat. The Barium Star HD204075: Iron Abundance and the Absence of Evidence for Accretion // Journal of Astronomy and Space Sciences, Vol. 36, p. 105-114, 10.5140/JASS.2019.36.3.105
  9. Kniazev, A.~Y., Usenko, I.~A., Kovtyukh, V.~V., Berdnikov, L.~N.\ 2019.\ The MAGIC Project. I. High-Resolution Spectroscopy on Salt Telescope and the Cepheid RsNor as a Test Object.\ Astrophysical Bulletin 74, 208-220. 2019AstBu..74..208K, 10.1134/S199034131902010X
  10. Kolesnikov S.V. Development of Equipment and Techniques of the Polarimetric Method as an Effective Method Of Astrophysical Research. I //Journal of Physical Studies, 2019, Vol. 23, id. 3901, 10.30970/jps.23.3901
  11. Konovalova N. A., Gorbanev Yu. M., Davruqov N. H. Evolution of comet-like orbits of meteoriteproducing groups and their parent bodies / OAP, 2019, v.32, pp.151-157, DOI:http://dx.doi.org/10.18524/1810-4215.2019.32.182510
  12. Konovalova, N.~A., Gorbanev, Y.~M., Davruqov, N.~K.\ 2019.\ On the Annual Occurrence of Large and Small Sporadic Meteoroids and Meteorites.\ 50th Lunar and Planetary Science Conference, LPI Contribution No. 2132, id.1502; 2019LPI....50.1502K
  13. Koshkin N. (ed.), Korobeynikova E. at al. (2019) Atlas of light curves of space objects. Part 5 (2016-2018). 295 pages (http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/23814) DOI: 10.13140/RG.2.2.25562.18881
  14. Koshkin N., Melikyants S., Korobeinikova E., Shakun L., Strakhova S., Kashuba V., Romanyuk Ya., Terpan S. Simulation of the orbiting spacecraft to analysis and understand their rotation based on photometry / OAP, 2019, v.32, pp.158-161, DOI:http://dx.doi.org/10.18524/1810-4215.2019.32.183899
  15. Kovtyukh, V., Lemasle, B., Kniazev, A., Berdnikov, L., Bono, G., Usenko, I., Grebel, E.~K., Hajdu, G., Pastukhova, E. The MAGIC project - II. Discovery of two new Galactic lithium-rich Cepheids.\ Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2019, v.488, 3211-3221. 2019MNRAS.488.3211K, 10.1093/mnras/stz1872
  16. Kovtyukh, V.V., Andrievsky, S.M., Martin, R.P., Korotin, S.A., Lepine, J.R.D., Maciel, W.J., Keir, L.E., Panko, E.A\ Elemental abundances in the centre of the Galactic nuclear disc.\ Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2019, v.489, 2254-2260. 2019MNRAS.489.2254K, 10.1093/mnras/stz2316
  17. Kulichenko M. O., Shulga O. V., Gorbanev Yu. M. Results of positional and photometric measurements of meteor trajectories observed in mykolaiv 2017-2018 / OAP, 2019, v.32, pp.165-167, DOI:http://dx.doi.org/10.18524/1810-4215.2019.32.181908
  18. Kuratova A. K., Miroshnichenko A. S., Zharikov S. V., Manset N., Khokhlov S. A., Raj A., Kusakin A. V., Reva I. V., Kokumbaeva R. I., Usenko I. A., Knyazev A. Y. Spectroscopic monitoring of the B(e) objects FS cma and MO Cam / OAP, 2019, v.32, pp.63-65, DOI:http://dx.doi.org/10.18524/1810-4215.2019.32.182100
  19. Maciel, W.J., Andrievsky, S.\ 2019.\ Galactic radial abundance gradients: cepheids and photoionized nebulae.// II Workshop on Chemical Abundances in Gaseous Nebulae// 11-14 March 2019, Sao Jose dos Campos, SP, Brazil (invited talk), Boletin Asociacion Astronomica de Argentina, in press Also available from http://www.astro.iag.usp.br/~maciel/research/articles/art172.pdf
  20. Mishenina T., Basak N., Kovtyukh V. Chemical imprints in atmospheric abundances in planet- hosting stars / OAP, 2019, v.32, pp.66-69, DOI:http://dx.doi.org/10.18524/1810-4215.2019.32.181736
  21. Mishenina, T., Pignatari, M., Gorbaneva, T., Bisterzo, S., Travaglio, C., Thielemann, F.-K., Soubiran, C. Enrichment of the Galactic disc with neutron capture elements: Sr.\ Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2019, v.484, 3846-3864. 10.1093/mnras/stz178
  22. Mishenina, T., Pignatari, M., Gorbaneva, T., Travaglio, C., Côté, B., Thielemann, F.-K., Soubiran, C. Enrichment of the Galactic disc with neutron-capture elements: Mo and Ru.\ Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2019, v.489, 1697-1708. 10.1093/mnras/stz2202
  23. Nazarenko V. V. The on- and off-state generations in the case of the thick accretion disk and undefined precession period. 3-d numerical hydrodynamical simulations in accretion disk in microquasar cyg x-1 / OAP, 2019, v.32, pp.70-74, DOI:http://dx.doi.org/10.18524/1810-4215.2019.32.182111
  24. Oszkiewicz, Dagmara; Kryszczyńska, Agnieszka; Kankiewicz, Paweł; Durech, Josef; Marciniak, Anna; Moskovitz, Nick; Skiff, Brian; Geier, Stefan; Fedorets, Grigori; Włodarczyk, Ireneusz; Troianskyi, Volodymyr. The unusual V-type asteroid (2579) Spartacus// European Planetary Science Congress 2018, held 16-21 September 2018 at TU Berlin, Berlin, Germany, id.EPSC2018-846 (2018); 2018EPSC...12..846O
  25. Oszkiewicz, Dagmara; Kryszczyńska, Agnieszka; Kankiewicz, Paweł; Moskovitz, Nicholas A.; Skiff, Brian A.; Leith, Thomas B.; Ďurech, Josef; Włodarczyk, Ireneusz; Marciniak, Anna; Geier, Stefan; Fedorets G.; Troianskyi, Volodymyr; Fцhring, Dуra. Physical and dynamical properties of the unusual V-type asteroid (2579) Spartacus //Astronomy & Astrophysics, 2019, v. 623, id.A170, 7 pp.; 10.1051/0004-6361/201833641
  26. Pavlenko, E., Niijima, K.; Mason, P.; Wells, N.; ... Troianskyi, V.; Kashuba, V.: 2019.\ ASASSN-18fk: A new WZ Sge-type dwarf nova with multiple rebrightenings and a new candidate for a superhumping intermediate polar.\ Contributions of the Astronomical Observatory Skalnate Pleso 49, 204-216. 2019CoSka..49..204P
  27. Picazzio, Enos; Luk'yanyk, Igor V.; Ivanova, Oleksandra V.; Zubko, Evgenij; Cavichia, Oscar; Videen, Gorden; Andrievsky, Sergei M. Comet 29P/Schwassmann-Wachmann 1 dust environment from photometric observation at the SOAR Telescope //Icarus, 2019, Volume 319, p. 58-67. 10.1016/j.icarus.2018.09.008, 10.1016/j.icarus.2018.09.008
  28. Salvadori S., Bonifacio P., Caffau E., Korotin S., Andreevsky S., Spite, M., Skúladóttir, Á. Probing the existence of very massive first stars// Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Volume 487, Issue 3, 2019, Pages 4261-4284 https://doi.org/10.1093/mnras/stz1464
  29. Simon, A., Pavlenko, E.; Shugarov, S.; Vasylenko, V.; Izviekova, I.; Reshetnyk, V.; Godunova, V.; Bufan, Yu.; Baransky, A.; Antonyuk, O.; Baklanov, V.; Troianskyi, V.; Udovichenko, S.; Keir, L. Gaia18aak is a new SU UMa-type dwarf nova.\ Contributions of the Astronomical Observatory Skalnate Pleso, 2019, 49, 420-423. 2019CoSka..49..420S
  30. Troianskyi, Volodymyr; Kashuba, Volodymyr; Krugly, Yu. Photometry of Selected Asteroids on the OMT-800 Telescope // The Minor Planet Bulletin (ISSN 1052-8091). Bulletin of the Minor Planets Section of the Association of Lunar and Planetary Observers, Vol. 46, No. 2, pp. 109-110 (2019); 2019MPBu...46..109T
  31. Udovichenko S. N., Kovtyukh V. V., Keir L. E. Lithium-rich classical cepheid v1033 cyg: evolutionary status / OAP, 2019, v.32, pp.83-86, DOI:http://dx.doi.org/10.18524/1810-4215.2019.32.182232
  32. Usenko I. A., Kniazev A. Yu., Katkov I. Yu., Kovtyukh V. V., Mishenina T. V., Miroshnichenko A. S., Turner D. G. Spectroscopic investigations of galactic clusters with associated cepheid variables. Iii. Collinder 394 and bb sgr / OAP, 2019, v.32, pp.91-96, DOI:http://dx.doi.org/10.18524/1810-4215.2019.32.182233
  33. Usenko I. A., Miroshnichenko A. S., Danford S., Kovtyukh V. V. Pulsational activity of the small–amplitude cepheid Polaris (α Umi) in 2018-2019 / OAP, 2019, v.32, pp.87-90, DOI:http://dx.doi.org/10.18524/1810-4215.2019.32.182238
  34. Yalçınkaya E., Zhuk, A.\ 2019.\ Weak-field limit of Kaluza-Klein model with non-linear perfect fluid.\ Gravitation and Cosmology, Volume 25, Issue 4, p.349-353, 10.1134/S0202289319040145
  35. Єпішев В.П., Кудак В.І., Мотрунич І.І., Найбауер І.Ф., Періг В.М., Сухов П.П., Кожухов Д.М., Мамарєв В.М. "Аналіз розвитку і можливостей оптичних систем, розміщених на космічних апаратах стратегічного призначення США і Росії ". Аерокосмічні технології, НТЖ, Випуск 3(3) – Київ, НЦУ та ВКЗ, 2019. – с.5 – 12.
  36. Кошкін М., Шакун Л. Програмно-апаратний комплекс оптичного дистанційного зондування космічних об’єктів на орбіті Землі / ІННОВАЦІЙНІ РОЗРОБКИ УНІВЕРСИТЕТІВ І НАУКОВИХ УСТАНОВ МОН УКРАЇНИ. Т. 2, Київ, 2018, с.188.
  37. Кудак, В. І.; Шакун, Л. С.; Періг, В. М.; Саваневич, В. Є. Comparison of the geosynchronous objects position accuracy with different software. Scientific Herald of Uzhhorod University.Series Physics, Uzhhorod National University, 2019, 45, 134-140. DOI: 10.24144/2415-8038.2019.45.134-140
 • 2018

  1. Akarsu, Ö., Brilenkov, R., Eingorn, M., Shulga, V., Zhuk, A.\ 2018.\ Scalar perturbations in cosmological f(R) models: the cosmic screening approach.\ The European Physical Journal C, 2018, Volume 78, Issue 8, article id. 609, 6 pp. 10.1140/epjc/s10052-018-6091-7
  2. Akarsu, Ö., Chopovsky, A., Eingorn, M., Fakhr, S.H., Zhuk, A.\ 2018.\ Brane world models with bulk perfect fluid and broken 4D Poincaré invariance.\ Physical Review D 97, 044024. 10.1103/PhysRevD.97.044024
  3. Akarsu, Ö., Chopovsky, A., Zhuk, A.\ 2018.\ Black branes and black strings in the astrophysical and cosmological context.\ Physics Letters B 778, 190-196. 10.1016/j.physletb.2018.01.022
  4. Andrievsky, S., Bonifacio, P., Caffau, E., Korotin, S., Spite, M., Spite, F., Sbordone, L., Zhukova, A.V.\ 2018.\ Galactic evolution of copper in the light of NLTE computations.\ Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 473, 3377-3384. 10.1093/mnras/stx2526
  5. Andrievsky, S., Wallerstein, G., Korotin, S., Lyashko, D., Kovtyukh, V., Tsymbal, V., Davis, C.E., Gomez, T., Huang, W., Farrell, E.M.\ 2018.\ The Relationship of Sodium and Oxygen in Galactic Field RR Lyrae Stars.\ Publications of the Astronomical Society of the Pacific 130, 024201. 10.1088/1538-3873/aa9783
  6. Bushuev F., Kaliuzhnyi M., Mazhaev O., Shulga O., Shakun L., Bezrukovs V., Reznichenko O., Moskalenko S., Malynovskyi Ye. External comparison satellite positions obtained by the network of passive correlation ranging of gestationary telecommunication satellites //OAP, 2018, v.31, pp. 171 DOI: https://doi.org/10.18524/1810-4215.2018.31.145360
  7. Duggan, Gina E.; Kirby, Evan N.; Andrievsky, Serge M.; Korotin, Sergey A. Neutron Star Mergers Are the Dominant Source of the r-process in the Early Evolution of Dwarf Galaxies//eprint arXiv:1809.04597, The Astrophysical Journal, Volume 869, Issue 1, article id. 50, 17 pp. (2018). 10.3847/1538-4357/aaeb8e
  8. Gopka V.F., Yushchenko A.V., Yushchenko V.A., Shavrina A.V., Andrievsky S.M., Jeong Y. and Shereta E.P.. The abundances of heavy elements in BL138 – red giant of local group fornax dwarf spheroidal galaxy // Physical Sciences and Technology, Vol. 5 (No. 1), 2018: 70-78. DOI: https://doi.org/10.26577/phst-2018-1-146
  9. Gopka, V.F., Shavrina, A.V., Yushchenko, V.A., Yushchenko, A.V., Pavlenko, Y.V., Andrievsky, S.M., Vasileva, S.V., Kim, C., Jeong, Y., Lyubchik, Y.P.\ 2018.\ Actinium Abundance in the Atmospheres of Three Red Supergiants in the Magellanic Clouds.\ Kinematics and Physics of Celestial Bodies, 2018, 34, 123-133. 10.3103/S0884591318030054
  10. Gorbaneva T.I., Mishenina T.V. Hafnium abundances in FGK dwarf of galactic disk //OAP, 2018, v.31, pp. 75 -77 DOI: https://doi.org/10.18524/1810-4215.2018.31.144500
  11. Ivanova, O.V., Picazzio, E., Luk'yanyk, I.V., Cavichia, O., Andrievsky, S.M.\ 2018.\ Spectroscopic observations of the comet 29P/Schwassmann-Wachmann 1 at the SOAR telescope.\ Planetary and Space Science, 157, 34-38. 10.1016/j.pss.2018.04.003
  12. Jeong, Y., Yushchenko, A.V., Gopka, V.F., Yushchenko, V.O., Kovtyukh, V.V., Vasil'eva, S.V.\ Magellanic Clouds Cepheids: Thorium Abundances.\ Journal of Astronomy and Space Sciences, 2018, 35, 19-30. 10.5140/JASS.2017.35.1.19
  13. Kashuba S., Tsvetkov M., Bazyey N., The current state of the Odessa collection of astrophotonegatives. //Publ. Astron. Soc. “Rudjer Bošković” No 18, 2018, 75-86. http://www.astro.bas.bg/XIBSAC/CD/11bugarska/pdfs/08.pdf
  14. Kashuba Svitlana, Milcho Tsvetkov, Natalya Bazyey, Elena Isaeva and Valentina Golovnia. The Simeiz plate collection of the Odessa astronomical observatory // Proceedings of the XI Bulgarian-Serbian Astronomical Conference (XI BSAC) Belogradchik, Bulgaria, May 14-18, 2018 Editors: Milcho K. Tsvetkov, Milan S. Dimitrijević and Momchil Dechev Publ. Astron. Soc. “Rudjer Bošković” No 18, 2018, 207-216. http://www.astro.bas.bg/XIBSAC/Proceedings/Proceedings_11BSAC.pdf
  15. Konovalova N.A., Gorbanev Yu.M., Davruqov N.H. The existence of groups of meteorite-producing fire-balls and meteorites in comet-like orbits//OAP, 2018, v.31, pp. 174-178. DOI: http://dx.doi.org/10.18524/1810-4215.2018.31.145083
  16. Korotin, S.A., Andrievsky, S.M., Zhukova, A.V.\ 2018.\ Copper abundance from Cu I and Cu II lines in metal-poor star spectra: NLTE vs LTE.\ Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2018, Volume 480, Issue 1, p.965-971 10.1093/mnras/sty1886
  17. Koshkin N., Shakun L., Korobeinikova Е., Melikyants S., Strakhova S., Dragomiretsky V., Ryabov A., Golubovskaya T., Terpan S. Monitoring of space debris rotation based on photometry//OAP, 2018, v.31, pp. 179-185. http://dx.doi.org/10.18524/1810-4215.2018.31.147807
  18. Kovtyukh, V., Wallerstein, G., Yegorova, I., Andrievsky, S., Korotin, S., Saviane, I., Belik, S., Davis, C.E., Farrell, E.M.\ 2018.\ Metal-poor Type II Cepheids with Periods Less Than Three Days.\ Publications of the Astronomical Society of the Pacific 130, Issue 987, pp. 054201 (2018), 10.1088/1538-3873/aaacf7
  19. Kovtyukh, V., Yegorova, I., Andrievsky, S., Korotin, S., Saviane, I., Lemasle, B., Chekhonadskikh, F., Belik, S.\ 2018.\ Type II Cepheids: evidence for Na-O anticorrelation for BL Her type stars?.\ Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 477, 2276-2285. 10.1093/mnras/sty671
  20. Lemasle, B.; Inno, L.; Groenewegen, M. A. T.; Kovtyukh, V. V.; Bono, G.; da Silva, R.; Françcois, P.; Genovali, K.; Grebel, E. K.; Matsunaga, N.; Romaniello, M. Chemical Composition of Cepheids in the Milky Way and in the Magellanic Clouds// The RR Lyrae 2017 Conference. Revival of the Classical Pulsators: from Galactic Structure to Stellar Interior Diagnostics. Proceedings of the meeting held 17-21 September, 2017 in Niepołomice, Poland. Proceedings of the Polish Astronomical Society, Vol. 6. Edited by R. Smolec, K. Kinemuchi, and R.I. Anderson, ISBN 978-83-938279-9-2, pp.82-87
  21. Lemasle, B.; Kovtyukh, V.; da Silva, R.; Mor, R.; Bono, G.; Figueras, F.; François, P.; Inno, L.; Magurno, D.; Matsunaga, N.; and 2 coauthors. Cepheids as Swiss army knives for Milky Way archaeology//Rediscovering our Galaxy, Proceedings of the International Astronomical Union, IAU Symposium, 2018, Volume 334, pp. 329-330. 10.1017/S1743921317007451
  22. Lemasle, Bertrand; Hajdu, Gergely; Kovtyukh, Valery; Inno, Laura; Grebel, Eva. K.; Catelan, Márcio; Bono, Giuseppe; François, Patrick; Kniazev, Alexei; da Silva, Ronaldo; Storm, Jesper. Milky Way metallicity gradient from Gaia DR2 F/1O double-mode Cepheids // eprint arXiv:1809.07352, 2018, Astronomy & Astrophysics, Volume 618, id.A160, 10 pp. DOI: 10.1051/0004-6361/201834050
  23. Mishenina T., Usenko I., Kniazev A., Kovtyukh V. Status refinement of metal-poor star HD 6268 //OAP, 2018, v.31, pp. 84-89 DOI: https://doi.org/10.18524/1810-4215.2018.31.145081
  24. Mishenina T.V., Gorbaneva T.I. Molybdenum and ruthenium in the Galaxy //OAP, 2018, v.31, pp. 78-83 DOI: https://doi.org/10.18524/1810-4215.2018.31.145080
  25. Mishenina, T., …, Basak, N.; Gorbaneva, T.; Korotin, S. A.; Kovtyukh, V. V.; and 12 colleagues 2018.\ Stellar Parameters, Chemical composition and Models of chemical evolution.\ IAU Symposium 330, 331-332. 10.1017/S1743921317005439
  26. Mishenina, T., Gorbaneva, T., Pignatari, M., Thielemann, F.-K., Korotin, S.\ 2018.\ Manganese Abundances in the Stars with Metallicities -1 $\lt$[Fe/Hhttp://dx.doi.org/10.18524/1810-4215.2018.31.144615
  27. Nazarenko V.V. The dependence of on- and off-state generations in classical microquasars from the disk density. 3-d numerical hydrodynamical simulations of the high and low mass accretion rate in accretion disk in microquasar Cyg X-1 //OAP, 2018, v.31, pp. 90-93. DOI: http://dx.doi.org/10.18524/1810-4215.2018.31.144615
  28. Picazzio, Enos; Luk'yanyk, Igor V.; Ivanova, Oleksandra V.; Zubko, Evgenij; Cavichia, Oscar; Videen, Gorden; Andrievsky, Sergei M. Comet 29P/Schwassmann-Wachmann 1 dust environment from photometric observation at the SOAR Telescope // Icarus, 2019, Volume 319, p. 58-67. 10.1016/j.icarus.2018.09.008
  29. Proxauf, B., da Silva, R.; Kovtyukh, V. V.; and 23 colleagues .\ A new and homogeneous metallicity scale for Galactic classical Cepheids. I. Physical parameters.//Astronomy & Astrophysics, 2018, Volume 616, id.A82, 13 pp. 10.1051/0004-6361/201833087
  30. Proxauf, B.; da Silva, R.; Kovtyukh, V. V.; Bono, G.; Inno, L.; Lemasle, B.; Pritchard, J.; Przybilla, N.; Storm, J.; Urbaneja, M. A.; and 16 coauthors. VizieR Online Data Catalog: Physical parameters of classical Cepheids (Proxauf+, 2018)// VizieR On-line Data Catalog: J/A+A/616/A82. Originally published in: 2018A&A...616A..82P
  31. Shakun L.S. Features of KOTLIN orbit estimation library//OAP, 2018, v.31, pp. 191-195. DOI: http://dx.doi.org/10.18524/1810-4215.2018.31.145962
  32. Shereta E., Carraro G., Gorbaneva T., Mishenina T. Molybdenum abundance in some open clusters//OAP, 2018, v.31, pp. 100-102. DOI: http://dx.doi.org/10.18524/1810-4215.2018.31.144691
  33. Troianskyi, V. V.; Bazyey, O. A. Numerical simulation of asteroid system dynamics// 14th INTEGRAL/BART Workshop : Karlovy Vary, Czech Republi. Apr 03-07, 2017. Contributions of the Astronomical observatory Skalnate Pleso, 2018, v. 48, no. 2, 356-380.
  34. Tvardovskyi D.E., Marsakova V.I., Andronov I.L., Shakun L.S. Period variations and possible third components in the eclipsing binaries AH TaurI AND ZZ Cassiopeiae//OAP, 2018, v.31, pp. 103-109. DOI: http://dx.doi.org/10.18524/1810-4215.2018.31.145280
  35. Udovichenko S.N., Keir L.E. On the irregular variations in the light curves of RY Vul //OAP, 2018, v.31, pp.110-112. DOI: http://dx.doi.org/10.18524/1810-4215.2018.31.145374
  36. Usenko I.A., Kniazev A.Yu., Kovtyukh V.V., Mishenina T.V., Miroshnichenko A.S., Turner D.G., Protsyuk Yu.I. Spectroscopic investigations of galactic clusters with associated cepheid variables. II. NGC 5662 AND V Cen //OAP, 2018, v.31, pp. 117-122. DOI: http://dx.doi.org/10.18524/1810-4215.2018.31.145374
  37. Usenko I.A., Miroshnichenko A.S., Danford S.,.Kovtyukh V.V., Turner D.G., Shul'ga A.V., Protsyuk Yu.I. Spectroscopic investigations of galactic clusters with associated cepheid variables. I. Polaris cluster and α Umi //OAP, 2018, v.31, pp. 113-116. DOI: https://doi.org/10.18524/1810-4215.2018.31.145379
  38. Usenko, I. A.; Kovtyukh, V. V.; Miroshnichenko, A. S.; Danford, S.; Prendergast, P. Pulsational activity changes in the Cepheid Polaris (α UMi) during 2017-2018: a new amplitude decrease//Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters, 2018, Volume 481, Issue 1, p.L115-L119. 10.1093/mnrasl/sly170
  39. Єпішев В. П., Мотрунич І. І., Періг В. М., Сухов П. П., Сухов К. П., Павлажек Р. К. Про можливості контролю поведінки геосинхронних об'єктів за результатами їх наземних спостережень. Науковий вісник Ужгородського університету. Том 43 (2018) с.41-49. http://fizyka-visnyk.uzhnu.edu.ua/article/view/148983
  40. Єпішев В. П., Сухов П. П., Мотрунич I.I., Кашуба В. I., Кудак В. I., Перiг В. М., Сухов К. П., Найбауер I. Ф.. Комплексні спостереження маневруючих геосинхронних об'єктів українськими наземними засобами. Науковий вісник Ужгородського університету. Том 43 (2018) с.54-62. http://fizyka-visnyk.uzhnu.edu.ua/article/view/148858
  41. Єпішев В.П., Мотрунич І.І., Найбауер І.Ф., Кудак В.І., Періг В.М., Москаленко С.С., Сухов П.П., Сухов К.П. Ідентифікація космічних об’єктів за результатами фотометричних спостережень. Аерокосмічні технології, 2017, № 2 (02),26-34 http://spacecenter.gov.ua/contents/uploads/2018/08/Part1.pdf
  42. Єпішев В.П., Мотрунич І.І., Періг В.М., Кудак В.І., Найбауер І.Ф. Сухов П.П., Кашуба В.І., Сухов К.П., Варламов І.Д., Албул В.В., Москаленко С.С., Мисливий С.О. Можливості національних оптичних засобів спостереження за космічним простором щодо контролю геостационпрної орбити у інтересах збройних сил України. Сучасни інформаційні технології у сфери беспеки та оборони. №3 (33) 2018. с. 61-71.

Адреса, контактні дані:

65014, м. Одеса, вул. Маразліївська, 1-В, Астрономічна обсерваторія;

тел:+38 (048) 722-03-96, 722-84-42;

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сайт: astro-observ-odessa0.1gb.ua

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел. (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top