Науково-дослідний інститут «Астрономічна обсерваторія»

Керівний склад підрозділу

Андрієвський Cергій Михайлович
 
Директор – доктор фізико-математичних наук, професор Андрієвський Cергій Михайлович

Заступник директора обсерваторії з наукової роботи – кандидат фiзико-математичних наук Кошкiн Микола Іванович

Вчений секретар - кандидат фiзико-математичних наук, старший науковий спiвробiтник Драгунова Аліна Вікторівна

 • Історія підрозділу

  Астрономічна обсерваторія заснована 3 серпня (15 серпня нового стилю) 1871 року у складі Імператорського Новоросійського університету. Першим директором був завідувач кафедри астрономії університету професор Беркевич Л.Ф., спеціаліст з метеорології та небесної механіки, при якому обсерваторія провела експедиційні спостереження проходження планети Меркурій по диску Сонця й низку інших робіт.

  Астрофізичну спрямованість роботам обсерваторії надав її директор (1881-1912) професор Кононович О.К. А з ім'ям наступного директора (1913-1933), академіка АН України, члена-кореспондента АН СРСР Орлова О.Я. пов'язано дуже багато починань і подальший розвиток обсерваторії як великої наукової установи на півдні України.

  В 1920-1933 роках, після ліквідації університету в Одесі, обсерваторія мала статус Одеської державної астрономічної обсерваторії Наркомпросу України.

  В 1933 році, із поновленням Одеського університету, обсерваторія знову увійшла до його складу. Новий директор професор Покровський К.Д., член-кореспондент АН СРСР, очолював обсерваторію у 1934-1944 роках.

  З 1945 по 1983 рік директором обсерваторії був професор Цесевич В.П., член-кореспондент АН УРСР, заслужений діяч науки й техніки України. При Цесевичі В.П. обсерваторія побудувала дві позаміські спостережні станції в селах Крижанівка та Маяки, три високогірні станції у Вірменії, на Північному Кавказі та в Туркменії, здобула статус наукової установи 2-ї категорії, склад її науковців виріс з 15 до 150 осіб. Були проведені дослідження і отримані значні наукові результати фундаментального та прикладного характеру, а установа збагатилась рядом нових телескопів з дзеркалами діаметром від 20 до 80 см, сучасними приладами для спостережень, тощо.

  В 1957-1960 роках обсерваторія була головною в СРСР по вивченню метеорних явищ (Крамер Ю.Н.), мала три доручення Міжнародного Астрономічного Союзу по вивченню змінних зір (Романов Ю.С., Макаренко К.М., Мандель О.Ю. та ін.), тощо.

  В 1984-1989 роках директором був кандидат фізико-математичних наук Медведєв Ю.О., а з 1990 по 2006 рік – доктор фізико-математичних наук професор Каретніков В.Г., який одночасно очолював кафедру астрономії університету. В 1993 році обсерваторія здобула статус науково-дослідного інституту I категорії при Одеському державному університеті зі збереженням професійної назви "Астрономічна обсерваторія".

  Серед видатних учених, якi працювали в обсерваторiї, можна назвати Абалакiна В.К., Альбицького В.О., Аксентьєву З.М., Астаповича I.С., Васильєва О.С., Вiтковського I.I., Гамова Г.А., Ганського О.П., Григоревського В.М., Дiварi М.Б., Жардецького В.С., Комарова М.С., Крамера Ю.Н., Новопашенного Б.В., Савченка К.М., Стойко-Радiленка М.М., Стратонова В.В. та багатьох iнших.

  За останнi роки в обсерваторiї чисельнiсть спiвробiтникiв обсерваторії скоротилась, проте збільшилась кількість кандидатів і докторів наук. Була проведена комп'ютеризацiя спостережень i обчислень. Працює низка телескопів: АЗТ-3 та 60-см телескоп з ПЗЗ-приймачами, нові автоматизовані – швидкісний КТС та сучасний багатофункціональний телескоп ОМТ-80 на спостережній станції в с. Маяки, супутниковий КТ-50 з ТВ ПЗЗ-камерою в Одесі, 80-см телескоп з двоканальним електрофотометром у Туркменiї, телескоп з діаметром головного дзеркала 1 м, оснащений двоканальним електрофотометром, в Словаччині. Виконуються роботи по спорудженню 1-метрового лазерно-локацiйного теодоліта ТПЛ-1М та 70-см телескопа для спостережень штучних супутникiв Землi, вже працює сучасний метеорний патруль на спостережнiй станцiї Крижанiвка. В другій половині ХХ століття в обсерваторiї було накопичено велику колекцію (бiльш як 100 тисяч) фотографiчних платiвок iз зображеннями зоряного неба, яка є третьою у свiтi за кількістю і яка є суттєвим внеском обсерваторії як учасниці Віртуальної Астрономічної Обсерваторії України. Наукова бібліотека обсерваторії має бiльш як 200 тисяч одиниць зберiгання.

 • Напрямки наукових досліджень

  В НДІ АО ОНУ ще в минулому сторіччі започаткована наукова школа "Одеська наукова астрономічна школа". Науковими керівниками школи були професори Цесевич В.П., Каретніков В.Г., зараз її очолює професор Андрієвський С.М.. Наукові дослідження НДІ АО ОНУ всебічно охоплюють широкий загал об’єктів і наукових проблем, на вирішення яких направлені зусилля міжнародної астрономічної спільноти – це і моніторинг ближнього космічного простору, і проблеми темної енергії і темної матерії, і визначення еволюційних шляхів матерії у Всесвіті взагалі, і в Галактиці зокрема, та інших пов’язаних з ними завдань. Історично напрямки наукової діяльності склалися таким чином:

  • Визначення координат небесних тіл (зір, планет тощо) започатковано в 1920 році Дюковим І.О. і продовжено Циммерманом М.В. в 1924-1929 роках. Однак найбільші ряди спостережень отримані кандидатом наук, доцентом Новопашенним Б.В., який був керівником робіт в 1929 - 1976 роках. Пізніше керівником цих робіт були професор Чернієв Л.Ф. і кандидат наук Волянська М.Ю.. Зараз дослідження з астрометрії та небесної механіки проводять кандидат наук Базєй О.А., Базєй Н.В., Кара І.В. та ін.
  • Дослідження змінних зір (фізичних і подвійних) виникло в 1937 році, але значно було розширене доктором наук, професором Цесевичем В.П. і очолювалось ним з 1945 до 1983 року. Визначні результати в дослідженнях змінних зір свого часу були отримані кандидатами наук Рубльовим С.В., Манделем О.Ю., Макаренко К.М., Шульбером О.М., Ланге Г.О., д.ф.-м.н. Андроновим І.Л., та ін. Зараз в рамках цього напрямку працюють доктори наук Андрієвський С.М., Каретніков В.Г., Ковтюх В.В., Коротін С.А., кандидати наук Удовіченко С.М., Назаренко В.В. та інші.
  • Просторовий розподіл, фізичні характеристики і еволюція міжпланетної речовини в Сонячній системі та метеорних тіл започатковано доктором наук, професором Крамером Ю.Н. в 1956 році й очолювалось ним до 1994 року. Зараз роботами напрямку займаються співробітники відділу фізики малих тіл Сонячної системи (канд.ф.-м. наук Горбаньов Ю.М. та ін.). В 90-х роках започатковані дослідження пилової складової речовини навколоземного простору, які до 1993 року очолював доктор наук, професор Діварі М.Б., пізніше дослідження продовжили кандидат наук, ст. науковий співробітник Загинайло Ю.І. та Шакун Л.С.
  • Дослідження руху та обертання штучних супутників Землі у 1957-1958 роках організував доктор наук, професор Цесевич В.П., а потім продовжив його учень доктор наук, професор Григоревський В.М., який керував напрямком до 1976 року. В 1976-1999 роках керівником наукового напрямку був кандидат наук Медведєв Ю.О. В ці роки було також виконано багато прикладних досліджень щодо фотометрії ШСЗ співробітниками відділу космічних досліджень Добровольським О.В., Коробко А.О. та іншими. Зараз вивчення руху ШСЗ виконується відділом під керівництвом кандидата наук Кошкіна М.І.
  • Дослідження фізичних характеристик та еволюції зір диску і гало Галактики й інших галактик виникло у 1968-70 роках під керівництвом доктора наук, професора Комарова М.С. й очолювалося ним до 2003 року. Зараз наукове керівництво напрямком здійснює зав. відділом фізики зір та Галактики доктор наук Мішеніна Т.В.. Успішно працюють також доктори наук Андрієвський С.М., Ковтюх В.В., Коротін С.А., кандидати наук Гопка В.Ф., Горбаньова Т.І. та ін.
  • Дослідження темної енергії і темної матерії в багатовимірній космології започатковано в 2009 році і очолюється доктором наук Жуком О.І..
  • Розробку нових систем телескопів, методів і засобів астрономічних спостережень і реєстрації даних з 1968 року очолював доктор наук, професор Цесевич В.П., а потім - кандидати наук Іванов В.Н., Фащевський М.М. та пров. інженер Паулін Л.С.. Зараз розробкою астрономічного устаткування займаються також співробітники НДІ АО ОНУ Драгомирецький В.В., Рябов А.В., Подлесняк С.В., Бондаренко Ю.М. та ін.
   
 • Основні наукові результати і розробки

   

  Науковцями НДІ АО ОНУ розроблені власні високоточні методики отримання параметрів зоряних атмосфер (температури і світності), модернізовані методи дослідження хімічного складу зір, розроблено методику і підтверджено результатами визначення приналежності зір різним підструктурам Галактики, створені багаторівневі моделі атомів кальцію, калію, стронцію і барію та ін., які були застосовані для аналізу спектрів перших зір Галактики за методикою, яка враховує відхилення від припущення локальної термодинамічної рівноваги (неЛТР підхід), тощо.

  Вперше побудовано розподіли для 25 хімічних елементів в Галактиці від вуглецю до диспрозію, а для розподілу заліза була досягнута точність, якої раніше досягнути не вдавалося. Це дозволило виділити тонку структуру радіального розподілу на інтервалі галактоцентричних відстаней від 4000 до 16000 пк – наявність трьох зон, кожна з яких характеризується власним значенням градієнту і середнього значення вмісту, а також довести існування своєрідного розриву у розподілі на галактоцентричній відстані 11 000 пк.

  На основі статистичної моделі Галактики вперше показано, що зроблені фахівцями обсерваторії оцінки середньої маси оксигену і заліза, яка викидається в кожному типі Наднових (SNe) в галактичному диску суттєво обмежують відповідні попередні моделі різних типів Наднових. Статистичний аналіз радіальних градієнтів в галактичному диску дозволяє оцінити середню масу кисню і заліза, викинутих у вибухах Наднових. Нами вперше отримано:

  1. середня маса кисню, яка викидається за колапсом ядра Наднових SNe (CC SNe) (які зосереджені в спіральних рукавах) становить близько 0.27 сонячної маси;
  2. середня маса заліза, яка викидається «запізнілими» Надновими типу Ia (SNeIa, попередники яких є довгоживучі зорі з віком від 100 млн. до декількох млрд років, що не концентруються в спіральних рукавах) становить 0.58 Mо;
  3. верхня маса заліза, яка викидається швидкими SNeIa (Наднові, чиї попередники молоді/короткоживучі зорі, вік яких 100 млн. років, які зосереджені в спіральних рукавах) становить 0.23 Mо на подію;
  4. відповідна середня маса заліза, отримана від CC Наднових – 0.04 Mо на подію;
  5. короткоживучі Наднові (з колапсом ядра або швидкі SNeIa ) поставляють 85 % від всього заліза галактичного диску.

  Отримані однорідні дані про хімічний склад більш як 600 зір – це безпрецедентний результат!; виконано визначення та дослідження поведінки Na, Al, Cu, Zn, Y, Zr, Ba (неЛТР підхід), La, Ce, Nd, Sm, Eu у зорях, що належать до товстого та тонкого дисків Галактики і групи Геркулеса. Показано вперше, що більший розкид в поведінці елементів нейтронного захвату порівняно з альфа-елементами зумовлений вторинністю їх виробництва та відсутністю залежності металічність – вік для зір тонкого диску. Запропоновано вперше, що хід залежності нікелю від металічності на значеннях, вище сонячних, може бути наслідком залежності виходу нестабільного ізотопу нікелю 56Ni, який э основним джерелом заліза, від металевості. Зі спектрального матеріалу, отриманого на спектрометрі SOPHIE 1.93 м телескопу ОВП (Франція), для 5 зір в діапазоні металевості -0.8 <[Fe/H] < -3 вперше по розширеному списку ліній визначено вміст 8 елементів нейтронного захвату.

  Запропоновано сценарій виробництва літію в деяких зоряних системах на еволюційних етапах, коли один з компонентів є молодою нейтронною зорею (NS). В таких системах джерелом літію є результат опромінювання поверхні оптичної зорі високоенергетичними частками, прискореними до релятивістських швидкостей у внутрішній частині диска навколо NS.

  Побудовані тривимірні гідродинамічні моделі акреційних дисків, їх прецесії та зоряних вітрів у тісних подвійних зоряних системах та на основі власних розроблених моделей. При розрахунках тривимірного гідродинамічного обміну речовини в системі β Lyr додано зоряний вітер донора. Обчислення показали, що завдяки взаємодії потоку речовини, що витікає з точки Лагранжа L1, з вітром акретора навколо акретора формується оптично та геометрично товста оболонка. В центрі диску над полюсами акретора відбувається вільний рух вітру. Поза зоною розповсюдження вітру над товстим акреційним диском виникають джетоподібні структури. Речовина, що витікає із зовнішньої межі диску, взаємодіє з вітром донора, що призводить в області між точкою L1 та зовнішньою межею диску в напрямі орбітальної фази 0.25 до формування стоячої ударної хвилі, яка може бути причиною рентгенівського випромінювання від системи β Lyr.

  Визначені умови утворення при злитті зір протопланетних об'єктів – широких конфігурацій типу Земної групи, групи Юпітера і групи пояса Койпера.

  Побудовані залежності зміни ефективної температури, прискорення сили тяжіння на поверхні, мікротурбулентної швидкості і атмосферного вмісту заліза від фази пульсації для кількох десятків цефеїд.

  В дослідженнях молодого для нашої наукової школи космологічного напрямку на прикладі нелінійної моделі гравітації, у якій одночасно розглядаються квадратична та четверна нелінійності, описаний новий тип інфляції нашого Всесвіту, названий “відскоковою інфляцією” (“bouncing inflation”), який відкриває нові можливості для опису ранніх етапів еволюції нашого Всесвіту. Досліджено границю слабкого поля в нелінійних f(R) гравітаційних моделях, розглянуто збурення метричних коефіцієнтів і визначені умови, при яких ці моделі задовольняють гравітаційним тестам. Отримано поправки першого і другого порядку для метричних коефіцієнтів у багатовимірних моделях Калуци-Клейна з різними типами компактифікації і знайдено експериментальні обмеження на ці моделі. Описано взаємну динаміку галактик Чумацький шлях та Андромеди і утворення Хабблівських потоків в околиці нашої Локальної групи.

  Отримано багаторічні моніторингові спостереження штучних супутників Землі та створені бази даних координатної та фотометричної інформації про ШСЗ; розроблено методики і визначено типи обертання, орієнтація у просторі та форми космічних апаратів за їхніми кривими блиску. В рамках координованих оптичних спостережень ШСЗ на 9 телескопах української мережі УМОС поповнено каталог положень ШСЗ. За 2013 рік отримано 55569 положень 280 ШСЗ на низьких орбітах. За результатами спостережень на декількох вітках та власної чисельної моделі руху ШСЗ був розрахований каталог орбіт у вигляді векторів стану та кеплерових елементів орбіти; за елементами орбіт розраховано уточнені ефемериди у форматі подібному ILRS. У 2013 році на КТ-50 отримано криві блиску та щільні траєкторні вимірювання 151 ШСЗ у 928 проходженнях. Підготовлений до випуску третій том Атласу кривих блиску ШСЗ за 2011-2013 рр. який включає 1800 кривих блиску 324 штучних тіл та інформацію щодо їхніх початкових орбіт, розмірів та геометричної форми. Закінчено розробку та випробування програмного забезпечення для автоматичної роботи у дистанційному режимі нового супутникового телескопа КТС на станції в Маяках.

  Продовжено роботи по накопиченню координатних та фотометричних спостережень астероїдів та метеорів на телескопах ОМТ-80, “Метеорному патрулі Шмідта” та різних короткофокусних камерах. До базисних спостережень метеорів щорічно залучається станція на о. Зміїний.

 

Міжнародне співробітництво

Астрономічна обсерваторія має тісні стосунки з усіма астрономічними організаціями України. Також укладені Угоди про науково-технічне співробітництво з Державним астрономічним інститутом ім. П.К.Штернберга МДУ (Москва), Головною астрономічною обсерваторією РАН (Санкт-Петербург), Фізико-технічним інститутом Туркменії (Ашгабат), Белградською астрономічною обсерваторією (Сербія), Вигорлатською астрономічною обсерваторією в м. Гуменне (Словаччина), Шанхайською астрономічною обсерваторією АН Китаю, тощо.

Обсерваторія бере участь у багатьох міжнародних спостережних програмах, співробітники НДІ АО ОНУ часто відвідують закордонні обсерваторії (Франція, Бразилія, Литва, США, Португалія, Іспанія, Італія, Швейцарія та ін.) для проведення спільних наукових досліджень, спостережень, участі в конференціях. В 2009-2012 рр. НДІ АО ОНУ виконував НДР за міжнародними угодами: «Вміст легких елементів та елементів, що утворилися в процесах нейтронних захватів в атмосферах гігантів кулястих скупчень як тестування власної еволюції зорі та еволюції кулястих скупчень» (Литва); "Астрометрія і фотометрія навколоземних космічних об’єктів" (Китай); «Фотометрія для ефективного вивчення взаємодії планет і їхніх супутників у Сонячній Системі» (В’єтнам).

Опубліковані роботи співробітників НДІ АО ОНУ за 2020 – 2016 роки

 • 2020

  1. Akarsu, O.,Chopovsky, A., Shulga, V., Yalçinkaya, E.,Zhuk, A. 2020. Weak field limit of higher dimensional massive Brans-Dicke gravity: Observational constraints . Physical Review D 101, 024004. ui.adsabs.harvard.edu
  2. Andrievsky S. M., Wallerstein G., Korotin S. A., Kovtyukh V. V., Khrapaty S. V., Rydyak Yu., Mishenina T. V., Wenjin Huang. NLTE C and O abundances in RR lyrae stars// Astronomische Nachrichten , 2020, Volume 341, Issue 8, 9 pages. doi.org
  3. Andronov, Ivan L.; Andrych, Kateryna D.; Chinarova, Lidia L. Multi-algorithm analysis of the semi-regular variable DY Per, the prototype of the class of cool RCRB variables// Annales Astronomiae Navae, vol.1, p. 179-190, 2020 ui.adsabs.harvard.edu
  4. Andrych K. D., Andronov I. L., Chinarova L. L. mavka: program of statistically optimal determination of phenomenological parameters of extrema. parabolic spline algorithm and analysis of variability of the semi-regular star z uma// Journal of Physical Studies 24 (1), Article 1902 [10 pages]doi.org
  5. Andrych, K.D.; Tvardovskyi, D.E.; Chinarova, L.L.; Andronov, I.L. MAVKA: Investigation of stellar brightness extrema approximation stability for various methods// Contributions of the Astronomical Observatory Skalnatй Pleso , vol. 50, no. 2, p. 557-559. DOI: doi.org
  6. Bono, G.; Braga, V. F.; Crestani, J.; Fabrizio, M.; Sneden, C.; Marconi, M.; Preston, G. W.; Mullen, J. P.; Gilligan, C. K.; Fiorentino, G.; Pietrinferni, A.; Altavilla, G.; Buonanno, R.; Chaboyer, B.; da Silva, R.; Dall'Ora, M.; Degl'Innocenti, S.; Di Carlo, E.; Ferraro, I.; Grebel, E. K.; Iannicola, G.; Inno, L.; Kovtyukh, V.; Kunder, A.; Lemasle, B.; Marengo, M.; Marinoni, S.; Marrese, P. M.; Martínez-Vázquez, C. E.; Matsunaga, N.; Monelli, M.; Neeley, J.; Nonino, M.; Moroni, P. G. Prada; Prudil, Z.; Stetson, P. B.; Thévenin, F.; Tognelli, E.; Valenti, E.; Walker, A. R. On the Metamorphosis of the Bailey Diagram for RR Lyrae Stars // The Astrophysical Journal Letters , Volume 896, Issue 1, id.L15, 9 pp. (2020) ui.adsabs.harvard.edu
  7. Burgazli Alvina; Shulga Valerii; Emrah Yükselci, A.; Zhuk, Alexander Effect of peculiar velocities on the gravitational potential in cosmological models with perfect fluids // Physics Letters B , 2020, Vol. 809, 135761, 7 p. DOI: ui.adsabs.harvard.edu
  8. Canay, Ezgi; Eingorn, Maxim; Zhuk, Alexander Effects of nonlinearity of f(R) gravity and perfect fluid in Kaluza-Klein models with spherical compactification //The European Physical Journal C, 2020, Volume 80, Issue 5, article id.379. ui.adsabs.harvard.edu
  9. Cernis, K; Eglitis, I.; Sonka, A.; Kulichenko, M.; … Kashuba, V.; Troianskyi, V.; Kashuba, S.; … et al. (2020). Observations and Orbits of Comets and A/ Objects . Minor Planet Electronic Circ., No. 2020-P19 (2020). www.minorplanetcenter.net
  10. Cervak, G.; Svoren, J.; Rychtarek, Pittich. E . ; … Kashuba, V.; Troianskyi, V.; Kashuba, S.; … et al. (2020). Observations and Orbits of Comets and A/ Objects . Minor Planet Electronic Circ., No. 2020-W26 (2020). minorplanetcenter.net
  11. Coffano, A.; Marinello, W.; Micheli, M.; ….. ; Kashuba, V.; Troianskyi, V.; Kashuba, S.; et al. Observations and Orbits of Comets and A/ Objects//Minor Planet Electronic Circ., No. 2020-U96 (2020); ui.adsabs.harvard.edu
  12. Eglitis, I.; Cernis, K.; Bacci, P., ... , Troianskyi, V.; Kashuba, V.; Kashuba, S.; and 227 more Observations and Orbits of Comets and A/ Objects// Minor Planet Electronic Circ., No. 2020-E26 (2020). ui.adsabs.harvard.edu
  13. Fashchevsky N.N., Podlesnyak S.V., Bondarenko Yu.N., Andrievsky S.M., Romanyuk Ya.O. A new wide-field telescope with a mirror diameter of 600 mm for the telescope network of the Odessa observatory // ОdАР, 2020, v. 33, pp.97-100. DOI: dx.doi.org
  14. Gorbanev Yu.M., Konovalova N.A., Davruqov N.Kh. Groups of meteorite-producing meteoroids and meteorites in asteroidal orbits and their sources // ОdАР, 2020, v. 33,.pp101-104. DOI:dx.doi.org
  15. Khokhlov S.A., Miroshnichenko A.S, Zharikov S.V., Manset N., Zakhozhay O.V., Bilinskyi I.O., Grankin K.N., Kusakin A.V., Omarov C.T.,Kokumbaeva R.I., Reva I.V., Korv{c}'akov'a D., UsenkoA., Kuratova A.K. The Emission-Line Dusty Object IRAS 07080+0605, a Less-Evolved Example of the Red Rectangle Odessa Astronomical Publications, 2020, v 33, pp. 141-146. DOI:dx.doi.org
  16. Kim Yonggi; Andronov Ivan L.; Andrych Kateryna D.; Yoon Joh-Na; Han Kiyoung; Chinarova Lidia L. Poorly Studied Eclipsing Binaries in the Field of DO Draconis: V454 Dra and V455 Dra // Journal of the Korean Astronomical Society , vol. 53, pp. 43-48 (2020) doi: dx.doi.org
  17. Kleshchonok V.V., Kashuba S.G., Andrievsky S.M., Gorbanev Yu.M. Specific features of structures in the inner coma of comet C/2017 T2 (PANSTARRS) as observed with the OMT-800 telescope of the Odessa observatory telescope network. // ОdАР, 2020, v. 33, pp.105-108. DOI: doi.org
  18. Korotin, S. A.; Andrievsky, S. M.; Caffau, E.; Bonifacio, P.; Oliva, E. Study of the departures from LTE in the unevolved stars infrared spectra //Monthly Notices of the Royal Astronomical Society , 2020, Volume 496, Issue 2, pp.2462-2473. ui.adsabs.harvard.edu
  19. Koshkin N.,Shakun L.,Melikyants, Korobeynikova E., Strakhova S., Bilinsky A., Vovchyk Ye., Kudak V., Motrunich І., Neubauer I., Kozhukhov O., Romanyuk Ya., Ryabov A., Terpan S., Dragomiretsky V., Golubovskaya T. Simultaneous multi-site photometry of LEO satellites to characterise their rotation states // ОdАР, 2020, v. 33, pp.119-124. DOI: dx.doi.org
  20. Kozhukhov O.M., Dementiev T.O., Rischenko S.V., KoshkinI., ShakunL.S., Strakhova S.L., at al. (2019). Observation of LEO objects using optical surveillance facilities: the geographic aspect / Artificial Satellites , Volume 54, Issue 4, pp.113-128 Опубликовано: ‏ DEC 2019 ui.adsabs.harvard.edu
  21. Shakun,, N.Koshkin, E.Korobeynikova, D.Kozhukhov, O.Kozhukhov, S.Strakhova.Comparative Analysis of Global Optical Observability of Satellites in LEO// Advances in Space Research Available online 30 December 2020. In Press, Journal Pre-proofWhat are Journal Pre-proof articles? doi.org
  22. Mishenina, UsenkoI., Kniazev A., Kovtyukh V. HD 121135: Features of its chemical composition // ОdАР, 2020, v. 33, pp.40-44. DOI: dx.doi.org
  23. Mishenina, T.; Soubiran, C.; Charbonnel, C.; Katsova, M.; Nizamov, B.Solar twins: lithium abundance scatter// Memorie della Societa Astronomica Italiana , v.91, p.171 (2020)
  24. Mishenina, Tamara, Shereta, Elena, Pignatari, Marco, Carraro, Giovanni, Gorbaneva, Tatyana, Soubiran, Caroline Molybdenum in the open cluster stars// Accepted for publication in Journal of Physical Studies , 2020, v.24, N3 ui.adsabs.harvard.edu
  25. NazarenkoV. The on- and off-state generations in classical microquasars. 3-d numerical hydrodynamical simulations on high resolution grid in the case of intermediate mass transfer rate in accretion disk of microquasar Cyg X-1 // ОdАР, 2020, v. 33, pp.45-47. DOI: dx.doi.org
  26. Oszkiewicz, Dagmara; Troianskyi, Volodymyr; Fohring, Dora; Galad, Adrian; Kwiatkowski, Tomasz; Marciniak, Anna; Skiff, Brian A.; Geier, Stefan; Borczyk, Wojciech; Moskovitz, Nicholas A.; Kankiewicz, Pawef; Gajdos, Stefan; Vilagi, Jozef; Polc, L. udovit; Kluwak, Tomasz; Wilawer, Emil; Kashuba, Volodymyr; Udovichenko, Sergei; Keir, Leonid; Kaminski, Krzysztof; Devogele, Maxime; Gustafsson, Annika. Spin rates of V-type asteroids // Astronomy & Astrophysics , 2020, Volume 643, id.A117, 26 pp. DOI: dx.doi.org
  27. Sukharev, A.; Ryabov, M.; Bezrukovs, V.; Orbidans, A.; Bleiders, M.; Udovichenko, S.; Keir, L.;Eglitits, I.; Dubovsky, P. Study of Rapid Variability of the Blazar OJ 287 in the Radio and Optical Ranges // Astrophysics , Volume 63, Issue 1, p.32-44. ui.adsabs.harvard.edu
  28. Sukharev, Artem; Ryabov, Michail; Bezrukovs, Vladislavs; Orbidans, Arturs; Bleiders, Marcis;Udovichenko, Sergei; Keir, Leonid; Eglitis, Ilgmars; Kudsey, Igor; Dubovsky, Pavol//Program and Results of Investigations Rapid Variability of the BL Lac Object 3C 371 in Radio and Optical Ranges,2020, Galaxies , vol. 8, issue 3, p. 69 DOI: dx.doi.org
  29. SukhovP., SukhovK.P. Degradation of the reflectance properties of some GSS in space, preliminary results // ОdАР, 2020, v. 33, pp.138-140. DOI: dx.doi.org
  30. Tvardovskyi, D. E.; Andronov, I. L.; Andrych, K. D.; Chinarova, L. L.Analysis of Photometry of Stars from Space and Ground-Based Surveys// Proceedings of the conference Stars and their Variability Observed from Space, held in Vienna on August 19-23, 2019. Eds.: C. Neiner, W. W. Weiss, D. Baade, R. E. Griffin, C. C. Lovekin, A. F. J. Moffat. University of Vienna, 2020, pp.381-382
  31. UdovichenkoN., KeirL.E. Photometry and the Blazhko effect in the RR Lyr variable star Y Vul // ОdАР, 2020, v. 33, pp.53-57; DOI: dx.doi.org
  32. UsenkoA., Kniazev A.Yu., Katkov I.Yu., KovtyukhV.V., Mishenina T.V., Miroshnichenko A.S., Turner D.G. Spectroscopic investigations of galactic clusters with associated cepheid variables. IV. Collinder 220 and UW Car // ОdАР, 2020, v. 33, pp. 58-64; DOI: dx.doi.org
  33. UsenkoA., Miroshnichenko A.S., Danford S., KovtyukhV.V., Turner D.G. Spectroscopic investigations of the Polaris (α Umi) system: radial velocity measurements, new orbit, and companion influence for the cepheid polaris Aa pulsation activity // ОdАР, 2020, v. 33, pp. 65-71; DOI: dx.doi.org
  34. Yushchenko, Alexander V.; Kim, Chulhee; ,Jeong Yeuncheol; Doikov, Dmytry N.; Yushchenko, Volodymyr A.; Khrapatyi, Sergii V.; Demessinova, Aizat. The Chemical Composition of V1719 Cyg: δ Scuti Type Star without the Accretion of Interstellar Matter // Journal of Astronomy and Space Sciences , 2020, Vol. 37, No. 3, pp. 157-163, ui.adsabs.harvard.edu
  35. Андрієвський С. М.Астрономічна обсерваторія Одеського національного університету імені І. І. Мечникова// Велика українська енциклопедія. URL: gov.ua
  36. Коновалова Н.А.,Горбанев Ю.М., Давруков Н.Х. эволюция метеоритных групп с кометными орбитами семейства юпитера // Вестник Таджикского национального университета. Серия естественных наук/ ISSN 2413-452Х /2020. № 2. 157-167 с. vestnik-tnu.com
 • 2019

  1. Akarsu, O., Chopovsky, A., Shulga, V., Yalcinkaya, E., Zhuk, A.\ 2019.\ Weak field limit of higher dimensional massive Brans-Dicke gravity: observational constraints.\ arXiv e-prints arXiv:1907.04234. 2019arXiv190704234A
  2. Andrievsky S. M., Shereta A., Khrapaty S. V., Korotin S. A., Kovtyukh V. V., Kashuba V. I. Diffuse interstellar band 6202 å as an indicator of organic matter in cosmos: cepheid spectra / OAP, 2019, v.32, pp.52-54, DOI: http://dx.doi.org/10.18524/1810-4215.2019.32.182049
  3. Berdnikov L.N., Pastukhova E.N., Kovtyukh V.V., Lemasle B., Kniazev A.Yu., Usenko I.A., Bono D., Grebel E., Hajdu G., Zhuiko S.V., Udovichenko S.N., and Keir L.E.,.\ Search for Evolutionary Changes in the Periods of Cepheids: V1033 Cyg, a Classical Cepheid at the First Crossing of the Instability Strip.\ Astronomy Letters, 2019, 45, 227-236. 2019AstL...45..227B, 10.1134/S1063773719040017
  4. Berdnikov, L. N.; Kniazev, A. Yu.; Kovtyukh, V. V.; Kravtsov, V. V.; Mishenina, T. V.; Pastukhova, E. N.; Usenko, I. A. Search for Evolutionary Changes in the Periods of Cepheids: BG Cru//Astronomy Letters, Volume 45, Issue 7, pp.445-452 Pub Date: July 2019, 10.1134/S1063773719070028
  5. Caffau E., Monaco L., Bonifacio P., Korotin S., Andrievsky S., Cristallo S., Spite M., Spite F., Sbordone L., François P., Cescutti G. and Salvadori S. The CEMP star SDSS J0222-0313: the first evidence of proton ingestion in very low-metallicity AGB stars?.\ Astronomy and Astrophysics, 2019, 628, A46. 2019A&A...628A..46C, 10.1051/0004-6361/201935680
  6. Caffau, E.; Bonifacio, P.; Oliva, E.; Korotin, S.; Capitanio, L.; Andrievsky, S.; Collet, R.; Sbordone, L.; Duffau, S.; Sanna, N.; Tozzi, A.; Origlia, L.; Ryde, N.; Ludwig, H.-G. Systematic investigation of chemical abundances derived using IR spectra obtained with GIANO//Astronomy & Astrophysics, 2019, Volume 622, id.A68, 14 pp. 10.1051/0004-6361/201834318, 10.1051/0004-6361/201834318
  7. Eingorn, M., Duygu Guran, N., Zhuk, A.\ 2019.\ Analytic expressions for the second-order scalar perturbations in the {$\Lambda$}CDM Universe within the cosmic screening approach.\ Physics of the Dark Universe, 2019, 26, 100329. 2019PDU....2600329E 10.1016/j.dark.2019.100329
  8. Eingorn, Maxim; Emrah Yukselci, A.; Zhuk, Alexander. Effect of the spatial curvature of the Universe on the form of the gravitational potential //European Physical Journal C 79, 655. 2019EPJC...79..655E
  9. Jeong, Yeuncheol; Yushchenko, Alexander; Gopka, Vira; Yushchenko, Volodymyr; Rittipruk, Pakakaew; Jeong, Kyung Sook; Demessinova, Aizat. The Barium Star HD204075: Iron Abundance and the Absence of Evidence for Accretion // Journal of Astronomy and Space Sciences, Vol. 36, p. 105-114, 10.5140/JASS.2019.36.3.105
  10. Kniazev, A.~Y., Usenko, I.~A., Kovtyukh, V.~V., Berdnikov, L.~N.\ 2019.\ The MAGIC Project. I. High-Resolution Spectroscopy on Salt Telescope and the Cepheid RsNor as a Test Object.\ Astrophysical Bulletin 74, 208-220. 2019AstBu..74..208K, 10.1134/S199034131902010X
  11. Kolesnikov S.V. Development of Equipment and Techniques of the Polarimetric Method as an Effective Method Of Astrophysical Research. I //Journal of Physical Studies, 2019, Vol. 23, id. 3901, 10.30970/jps.23.3901
  12. Konovalova N. A., Gorbanev Yu. M., Davruqov N. H. Evolution of comet-like orbits of meteoriteproducing groups and their parent bodies / OAP, 2019, v.32, pp.151-157, DOI:http://dx.doi.org/10.18524/1810-4215.2019.32.182510
  13. Konovalova, N.~A., Gorbanev, Y.~M., Davruqov, N.~K.\ 2019.\ On the Annual Occurrence of Large and Small Sporadic Meteoroids and Meteorites.\ 50th Lunar and Planetary Science Conference, LPI Contribution No. 2132, id.1502; 2019LPI....50.1502K
  14. Koshkin N. (ed.), Korobeynikova E. at al. (2019) Atlas of light curves of space objects. Part 5 (2016-2018). 295 pages (http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/23814) DOI: 10.13140/RG.2.2.25562.18881
  15. Koshkin N., Melikyants S., Korobeinikova E., Shakun L., Strakhova S., Kashuba V., Romanyuk Ya., Terpan S. Simulation of the orbiting spacecraft to analysis and understand their rotation based on photometry / OAP, 2019, v.32, pp.158-161, DOI:http://dx.doi.org/10.18524/1810-4215.2019.32.183899
  16. Kovtyukh, V., Lemasle, B., Kniazev, A., Berdnikov, L., Bono, G., Usenko, I., Grebel, E.~K., Hajdu, G., Pastukhova, E. The MAGIC project - II. Discovery of two new Galactic lithium-rich Cepheids.\ Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2019, v.488, 3211-3221. 2019MNRAS.488.3211K, 10.1093/mnras/stz1872
  17. Kovtyukh, V.V., Andrievsky, S.M., Martin, R.P., Korotin, S.A., Lepine, J.R.D., Maciel, W.J., Keir, L.E., Panko, E.A\ Elemental abundances in the centre of the Galactic nuclear disc.\ Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2019, v.489, 2254-2260. 2019MNRAS.489.2254K, 10.1093/mnras/stz2316
  18. Kulichenko M. O., Shulga O. V., Gorbanev Yu. M. Results of positional and photometric measurements of meteor trajectories observed in mykolaiv 2017-2018 / OAP, 2019, v.32, pp.165-167, DOI:http://dx.doi.org/10.18524/1810-4215.2019.32.181908
  19. Kuratova A. K., Miroshnichenko A. S., Zharikov S. V., Manset N., Khokhlov S. A., Raj A., Kusakin A. V., Reva I. V., Kokumbaeva R. I., Usenko I. A., Knyazev A. Y. Spectroscopic monitoring of the B(e) objects FS cma and MO Cam / OAP, 2019, v.32, pp.63-65, DOI:http://dx.doi.org/10.18524/1810-4215.2019.32.182100
  20. Maciel, W.J., Andrievsky, S.\ 2019.\ Galactic radial abundance gradients: cepheids and photoionized nebulae.\ arXiv e-prints arXiv:1906.01686. 2019arXiv190601686M
  21. Mishenina T., Basak N., Kovtyukh V. Chemical imprints in atmospheric abundances in planet- hosting stars / OAP, 2019, v.32, pp.66-69, DOI:http://dx.doi.org/10.18524/1810-4215.2019.32.181736
  22. Mishenina, T., Pignatari, M., Gorbaneva, T., Bisterzo, S., Travaglio, C., Thielemann, F.-K., Soubiran, C. Enrichment of the Galactic disc with neutron capture elements: Sr.\ Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2019, v.484, 3846-3864. 10.1093/mnras/stz178
  23. Mishenina, T., Pignatari, M., Gorbaneva, T., Travaglio, C., Côté, B., Thielemann, F.-K., Soubiran, C. Enrichment of the Galactic disc with neutron-capture elements: Mo and Ru.\ Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2019, v.489, 1697-1708. 10.1093/mnras/stz2202
  24. Nazarenko V. V. The on- and off-state generations in the case of the thick accretion disk and undefined precession period. 3-d numerical hydrodynamical simulations in accretion disk in microquasar cyg x-1 / OAP, 2019, v.32, pp.70-74, DOI:http://dx.doi.org/10.18524/1810-4215.2019.32.182111
  25. Oszkiewicz, Dagmara; Kryszczyńska, Agnieszka; Kankiewicz, Paweł; Durech, Josef; Marciniak, Anna; Moskovitz, Nick; Skiff, Brian; Geier, Stefan; Fedorets, Grigori; Włodarczyk, Ireneusz; Troianskyi, Volodymyr. The unusual V-type asteroid (2579) Spartacus// European Planetary Science Congress 2018, held 16-21 September 2018 at TU Berlin, Berlin, Germany, id.EPSC2018-846 (2018); 2018EPSC...12..846O
  26. Oszkiewicz, Dagmara; Kryszczyńska, Agnieszka; Kankiewicz, Paweł; Moskovitz, Nicholas A.; Skiff, Brian A.; Leith, Thomas B.; Ďurech, Josef; Włodarczyk, Ireneusz; Marciniak, Anna; Geier, Stefan; Fedorets G.; Troianskyi, Volodymyr; Fцhring, Dуra. Physical and dynamical properties of the unusual V-type asteroid (2579) Spartacus //Astronomy & Astrophysics, 2019, v. 623, id.A170, 7 pp.; 10.1051/0004-6361/201833641
  27. Pavlenko, E., Niijima, K.; Mason, P.; Wells, N.; ... Troianskyi, V.; Kashuba, V.: 2019.\ ASASSN-18fk: A new WZ Sge-type dwarf nova with multiple rebrightenings and a new candidate for a superhumping intermediate polar.\ Contributions of the Astronomical Observatory Skalnate Pleso 49, 204-216. 2019CoSka..49..204P
  28. Picazzio, Enos; Luk'yanyk, Igor V.; Ivanova, Oleksandra V.; Zubko, Evgenij; Cavichia, Oscar; Videen, Gorden; Andrievsky, Sergei M. Comet 29P/Schwassmann-Wachmann 1 dust environment from photometric observation at the SOAR Telescope //Icarus, 2019, Volume 319, p. 58-67. 10.1016/j.icarus.2018.09.008, 10.1016/j.icarus.2018.09.008
  29. Salvadori S., Bonifacio P., Caffau E., Korotin S., Andreevsky S., Spite, M., Skúladóttir, Á. Probing the existence of very massive first stars// Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Volume 487, Issue 3, 2019, Pages 4261-4284 https://doi.org/10.1093/mnras/stz1464
  30. Simon, A., Pavlenko, E.; Shugarov, S.; Vasylenko, V.; Izviekova, I.; Reshetnyk, V.; Godunova, V.; Bufan, Yu.; Baransky, A.; Antonyuk, O.; Baklanov, V.; Troianskyi, V.; Udovichenko, S.; Keir, L. Gaia18aak is a new SU UMa-type dwarf nova.\ Contributions of the Astronomical Observatory Skalnate Pleso, 2019, 49, 420-423. 2019CoSka..49..420S
  31. Troianskyi, Volodymyr; Kashuba, Volodymyr; Krugly, Yu. Photometry of Selected Asteroids on the OMT-800 Telescope // The Minor Planet Bulletin (ISSN 1052-8091). Bulletin of the Minor Planets Section of the Association of Lunar and Planetary Observers, Vol. 46, No. 2, pp. 109-110 (2019); 2019MPBu...46..109T
  32. Udovichenko S. N., Kovtyukh V. V., Keir L. E. Lithium-rich classical cepheid v1033 cyg: evolutionary status / OAP, 2019, v.32, pp.83-86, DOI:http://dx.doi.org/10.18524/1810-4215.2019.32.182232
  33. Usenko I. A., Kniazev A. Yu., Katkov I. Yu., Kovtyukh V. V., Mishenina T. V., Miroshnichenko A. S., Turner D. G. Spectroscopic investigations of galactic clusters with associated cepheid variables. Iii. Collinder 394 and bb sgr / OAP, 2019, v.32, pp.91-96, DOI:http://dx.doi.org/10.18524/1810-4215.2019.32.182233
  34. Usenko I. A., Miroshnichenko A. S., Danford S., Kovtyukh V. V. Pulsational activity of the small–amplitude cepheid Polaris (α Umi) in 2018-2019 / OAP, 2019, v.32, pp.87-90, DOI:http://dx.doi.org/10.18524/1810-4215.2019.32.182238
  35. Yalçınkaya E., Zhuk, A.\ 2019.\ Weak-field limit of Kaluza-Klein model with non-linear perfect fluid.\ Gravitation and Cosmology, Volume 25, Issue 4, p.349-353, 10.1134/S0202289319040145
  36. Єпішев В.П., Кудак В.І., Мотрунич І.І., Найбауер І.Ф., Періг В.М., Сухов П.П., Кожухов Д.М., Мамарєв В.М. "Аналіз розвитку і можливостей оптичних систем, розміщених на космічних апаратах стратегічного призначення США і Росії ". Аерокосмічні технології, НТЖ, Випуск 3(3) – Київ, НЦУ та ВКЗ, 2019. – с.5 – 12.
  37. Кошкін М., Шакун Л. Програмно-апаратний комплекс оптичного дистанційного зондування космічних об’єктів на орбіті Землі / ІННОВАЦІЙНІ РОЗРОБКИ УНІВЕРСИТЕТІВ І НАУКОВИХ УСТАНОВ МОН УКРАЇНИ. Т. 2, Київ, 2018, с.188.
  38. Кудак, В. І.; Шакун, Л. С.; Періг, В. М.; Саваневич, В. Є. Comparison of the geosynchronous objects position accuracy with different software. Scientific Herald of Uzhhorod University.Series Physics, Uzhhorod National University, 2019, 45, 134-140. DOI: 10.24144/2415-8038.2019.45.134-140
 • 2018

  1. Akarsu, Ö., Brilenkov, R., Eingorn, M., Shulga, V., Zhuk, A.\ 2018.\ Scalar perturbations in cosmological f(R) models: the cosmic screening approach.\ The European Physical Journal C, 2018, Volume 78, Issue 8, article id. 609, 6 pp. 10.1140/epjc/s10052-018-6091-7
  2. Akarsu, Ö., Chopovsky, A., Eingorn, M., Fakhr, S.H., Zhuk, A.\ 2018.\ Brane world models with bulk perfect fluid and broken 4D Poincaré invariance.\ Physical Review D 97, 044024. 10.1103/PhysRevD.97.044024
  3. Akarsu, Ö., Chopovsky, A., Zhuk, A.\ 2018.\ Black branes and black strings in the astrophysical and cosmological context.\ Physics Letters B 778, 190-196. 10.1016/j.physletb.2018.01.022
  4. Andrievsky, S., Bonifacio, P., Caffau, E., Korotin, S., Spite, M., Spite, F., Sbordone, L., Zhukova, A.V.\ 2018.\ Galactic evolution of copper in the light of NLTE computations.\ Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 473, 3377-3384. 10.1093/mnras/stx2526
  5. Andrievsky, S., Wallerstein, G., Korotin, S., Lyashko, D., Kovtyukh, V., Tsymbal, V., Davis, C.E., Gomez, T., Huang, W., Farrell, E.M.\ 2018.\ The Relationship of Sodium and Oxygen in Galactic Field RR Lyrae Stars.\ Publications of the Astronomical Society of the Pacific 130, 024201. 10.1088/1538-3873/aa9783
  6. Bushuev F., Kaliuzhnyi M., Mazhaev O., Shulga O., Shakun L., Bezrukovs V., Reznichenko O., Moskalenko S., Malynovskyi Ye. External comparison satellite positions obtained by the network of passive correlation ranging of gestationary telecommunication satellites //OAP, 2018, v.31, pp. 171 DOI: https://doi.org/10.18524/1810-4215.2018.31.145360
  7. Caffau, E.; Bonifacio, P.; Oliva, E.; Korotin, S.; Capitanio, L.; Andrievsky, S.; Collet, R.; Sbordone, L.; Duffau, S.; Sanna, N.; and 3 coauthors. Systematic investigation of chemical abundances derived using IR spectra obtained with GIANO//eprint arXiv:1812.05100, 12/2018, A&A in press
  8. Duggan, Gina E.; Kirby, Evan N.; Andrievsky, Serge M.; Korotin, Sergey A. Neutron Star Mergers Are the Dominant Source of the r-process in the Early Evolution of Dwarf Galaxies//eprint arXiv:1809.04597, The Astrophysical Journal, Volume 869, Issue 1, article id. 50, 17 pp. (2018). 10.3847/1538-4357/aaeb8e
  9. Gopka V.F., Yushchenko A.V., Yushchenko V.A., Shavrina A.V., Andrievsky S.M., Jeong Y. and Shereta E.P.. The abundances of heavy elements in BL138 – red giant of local group fornax dwarf spheroidal galaxy // Physical Sciences and Technology, Vol. 5 (No. 1), 2018: 70-78. DOI: https://doi.org/10.26577/phst-2018-1-146
  10. Gopka, V.F., Shavrina, A.V., Yushchenko, V.A., Yushchenko, A.V., Pavlenko, Y.V., Andrievsky, S.M., Vasileva, S.V., Kim, C., Jeong, Y., Lyubchik, Y.P.\ 2018.\ Actinium Abundance in the Atmospheres of Three Red Supergiants in the Magellanic Clouds.\ Kinematics and Physics of Celestial Bodies, 2018, 34, 123-133. 10.3103/S0884591318030054
  11. Gorbaneva T.I., Mishenina T.V. Hafnium abundances in FGK dwarf of galactic disk //OAP, 2018, v.31, pp. 75 -77 DOI: https://doi.org/10.18524/1810-4215.2018.31.144500
  12. Ivanova, O.V., Picazzio, E., Luk'yanyk, I.V., Cavichia, O., Andrievsky, S.M.\ 2018.\ Spectroscopic observations of the comet 29P/Schwassmann-Wachmann 1 at the SOAR telescope.\ Planetary and Space Science, 157, 34-38. 10.1016/j.pss.2018.04.003
  13. Jeong, Y., Yushchenko, A.V., Gopka, V.F., Yushchenko, V.O., Kovtyukh, V.V., Vasil'eva, S.V.\ Magellanic Clouds Cepheids: Thorium Abundances.\ Journal of Astronomy and Space Sciences, 2018, 35, 19-30. 10.5140/JASS.2017.35.1.19
  14. Kashuba S., Tsvetkov M., Bazyey N., The current state of the Odessa collection of astrophotonegatives. //Publ. Astron. Soc. “Rudjer Bošković” No 18, 2018, 75-86. http://www.astro.bas.bg/XIBSAC/CD/11bugarska/pdfs/08.pdf
  15. Kashuba Svitlana, Milcho Tsvetkov, Natalya Bazyey, Elena Isaeva and Valentina Golovnia. The Simeiz plate collection of the Odessa astronomical observatory // Proceedings of the XI Bulgarian-Serbian Astronomical Conference (XI BSAC) Belogradchik, Bulgaria, May 14-18, 2018 Editors: Milcho K. Tsvetkov, Milan S. Dimitrijević and Momchil Dechev Publ. Astron. Soc. “Rudjer Bošković” No 18, 2018, 207-216. http://www.astro.bas.bg/XIBSAC/Proceedings/Proceedings_11BSAC.pdf
  16. Konovalova N.A., Gorbanev Yu.M., Davruqov N.H. The existence of groups of meteorite-producing fire-balls and meteorites in comet-like orbits//OAP, 2018, v.31, pp. 174-178. DOI: http://dx.doi.org/10.18524/1810-4215.2018.31.145083
  17. Korotin, S.A., Andrievsky, S.M., Zhukova, A.V.\ 2018.\ Copper abundance from Cu I and Cu II lines in metal-poor star spectra: NLTE vs LTE.\ Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2018, Volume 480, Issue 1, p.965-971 10.1093/mnras/sty1886
  18. Koshkin N., Shakun L., Korobeinikova Е., Melikyants S., Strakhova S., Dragomiretsky V., Ryabov A., Golubovskaya T., Terpan S. Monitoring of space debris rotation based on photometry//OAP, 2018, v.31, pp. 179-185. http://dx.doi.org/10.18524/1810-4215.2018.31.147807
  19. Kovtyukh, V., Wallerstein, G., Yegorova, I., Andrievsky, S., Korotin, S., Saviane, I., Belik, S., Davis, C.E., Farrell, E.M.\ 2018.\ Metal-poor Type II Cepheids with Periods Less Than Three Days.\ Publications of the Astronomical Society of the Pacific 130, Issue 987, pp. 054201 (2018), 10.1088/1538-3873/aaacf7
  20. Kovtyukh, V., Yegorova, I., Andrievsky, S., Korotin, S., Saviane, I., Lemasle, B., Chekhonadskikh, F., Belik, S.\ 2018.\ Type II Cepheids: evidence for Na-O anticorrelation for BL Her type stars?.\ Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 477, 2276-2285. 10.1093/mnras/sty671
  21. Lemasle, B.; Inno, L.; Groenewegen, M. A. T.; Kovtyukh, V. V.; Bono, G.; da Silva, R.; Françcois, P.; Genovali, K.; Grebel, E. K.; Matsunaga, N.; Romaniello, M. Chemical Composition of Cepheids in the Milky Way and in the Magellanic Clouds// The RR Lyrae 2017 Conference. Revival of the Classical Pulsators: from Galactic Structure to Stellar Interior Diagnostics. Proceedings of the meeting held 17-21 September, 2017 in Niepołomice, Poland. Proceedings of the Polish Astronomical Society, Vol. 6. Edited by R. Smolec, K. Kinemuchi, and R.I. Anderson, ISBN 978-83-938279-9-2, pp.82-87
  22. Lemasle, B.; Kovtyukh, V.; da Silva, R.; Mor, R.; Bono, G.; Figueras, F.; François, P.; Inno, L.; Magurno, D.; Matsunaga, N.; and 2 coauthors. Cepheids as Swiss army knives for Milky Way archaeology//Rediscovering our Galaxy, Proceedings of the International Astronomical Union, IAU Symposium, 2018, Volume 334, pp. 329-330. 10.1017/S1743921317007451
  23. Lemasle, Bertrand; Hajdu, Gergely; Kovtyukh, Valery; Inno, Laura; Grebel, Eva. K.; Catelan, Márcio; Bono, Giuseppe; François, Patrick; Kniazev, Alexei; da Silva, Ronaldo; Storm, Jesper. Milky Way metallicity gradient from Gaia DR2 F/1O double-mode Cepheids // eprint arXiv:1809.07352, 2018, Astronomy & Astrophysics, Volume 618, id.A160, 10 pp. DOI: 10.1051/0004-6361/201834050
  24. Mishenina T., Usenko I., Kniazev A., Kovtyukh V. Status refinement of metal-poor star HD 6268 //OAP, 2018, v.31, pp. 84-89 DOI: https://doi.org/10.18524/1810-4215.2018.31.145081
  25. Mishenina T.V., Gorbaneva T.I. Molybdenum and ruthenium in the Galaxy //OAP, 2018, v.31, pp. 78-83 DOI: https://doi.org/10.18524/1810-4215.2018.31.145080
  26. Mishenina, T., …, Basak, N.; Gorbaneva, T.; Korotin, S. A.; Kovtyukh, V. V.; and 12 colleagues 2018.\ Stellar Parameters, Chemical composition and Models of chemical evolution.\ IAU Symposium 330, 331-332. 10.1017/S1743921317005439
  27. Mishenina, T., Gorbaneva, T., Pignatari, M., Thielemann, F.-K., Korotin, S.\ 2018.\ Manganese Abundances in the Stars with Metallicities -1 $\lt$[Fe/Hhttp://dx.doi.org/10.18524/1810-4215.2018.31.144615
  28. Nazarenko V.V. The dependence of on- and off-state generations in classical microquasars from the disk density. 3-d numerical hydrodynamical simulations of the high and low mass accretion rate in accretion disk in microquasar Cyg X-1 //OAP, 2018, v.31, pp. 90-93. DOI: http://dx.doi.org/10.18524/1810-4215.2018.31.144615
  29. Picazzio, Enos; Luk'yanyk, Igor V.; Ivanova, Oleksandra V.; Zubko, Evgenij; Cavichia, Oscar; Videen, Gorden; Andrievsky, Sergei M. Comet 29P/Schwassmann-Wachmann 1 dust environment from photometric observation at the SOAR Telescope // Icarus, 2019, Volume 319, p. 58-67. 10.1016/j.icarus.2018.09.008
  30. Proxauf, B., da Silva, R.; Kovtyukh, V. V.; and 23 colleagues .\ A new and homogeneous metallicity scale for Galactic classical Cepheids. I. Physical parameters.//Astronomy & Astrophysics, 2018, Volume 616, id.A82, 13 pp. 10.1051/0004-6361/201833087
  31. Proxauf, B.; da Silva, R.; Kovtyukh, V. V.; Bono, G.; Inno, L.; Lemasle, B.; Pritchard, J.; Przybilla, N.; Storm, J.; Urbaneja, M. A.; and 16 coauthors. VizieR Online Data Catalog: Physical parameters of classical Cepheids (Proxauf+, 2018)// VizieR On-line Data Catalog: J/A+A/616/A82. Originally published in: 2018A&A...616A..82P
  32. Shakun L.S. Features of KOTLIN orbit estimation library//OAP, 2018, v.31, pp. 191-195. DOI: http://dx.doi.org/10.18524/1810-4215.2018.31.145962
  33. Shereta E., Carraro G., Gorbaneva T., Mishenina T. Molybdenum abundance in some open clusters//OAP, 2018, v.31, pp. 100-102. DOI: http://dx.doi.org/10.18524/1810-4215.2018.31.144691
  34. Troianskyi, V. V.; Bazyey, O. A. Numerical simulation of asteroid system dynamics// 14th INTEGRAL/BART Workshop : Karlovy Vary, Czech Republi. Apr 03-07, 2017. Contributions of the Astronomical observatory Skalnate Pleso, 2018, v. 48, no. 2, 356-380.
  35. Tvardovskyi D.E., Marsakova V.I., Andronov I.L., Shakun L.S. Period variations and possible third components in the eclipsing binaries AH TaurI AND ZZ Cassiopeiae//OAP, 2018, v.31, pp. 103-109. DOI: http://dx.doi.org/10.18524/1810-4215.2018.31.145280
  36. Udovichenko S.N., Keir L.E. On the irregular variations in the light curves of RY Vul //OAP, 2018, v.31, pp.110-112. DOI: http://dx.doi.org/10.18524/1810-4215.2018.31.145374
  37. Usenko I.A., Kniazev A.Yu., Kovtyukh V.V., Mishenina T.V., Miroshnichenko A.S., Turner D.G., Protsyuk Yu.I. Spectroscopic investigations of galactic clusters with associated cepheid variables. II. NGC 5662 AND V Cen //OAP, 2018, v.31, pp. 117-122. DOI: http://dx.doi.org/10.18524/1810-4215.2018.31.145374
  38. Usenko I.A., Miroshnichenko A.S., Danford S.,.Kovtyukh V.V., Turner D.G., Shul'ga A.V., Protsyuk Yu.I. Spectroscopic investigations of galactic clusters with associated cepheid variables. I. Polaris cluster and α Umi //OAP, 2018, v.31, pp. 113-116. DOI: https://doi.org/10.18524/1810-4215.2018.31.145379
  39. Usenko, I. A.; Kovtyukh, V. V.; Miroshnichenko, A. S.; Danford, S.; Prendergast, P. Pulsational activity changes in the Cepheid Polaris (α UMi) during 2017-2018: a new amplitude decrease//Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters, 2018, Volume 481, Issue 1, p.L115-L119. 10.1093/mnrasl/sly170
  40. Єпішев В. П., Мотрунич І. І., Періг В. М., Сухов П. П., Сухов К. П., Павлажек Р. К. Про можливості контролю поведінки геосинхронних об'єктів за результатами їх наземних спостережень. Науковий вісник Ужгородського університету. Том 43 (2018) с.41-49. http://fizyka-visnyk.uzhnu.edu.ua/article/view/148983
  41. Єпішев В. П., Сухов П. П., Мотрунич I.I., Кашуба В. I., Кудак В. I., Перiг В. М., Сухов К. П., Найбауер I. Ф.. Комплексні спостереження маневруючих геосинхронних об'єктів українськими наземними засобами. Науковий вісник Ужгородського університету. Том 43 (2018) с.54-62. http://fizyka-visnyk.uzhnu.edu.ua/article/view/148858
  42. Єпішев В.П., Мотрунич І.І., Найбауер І.Ф., Кудак В.І., Періг В.М., Москаленко С.С., Сухов П.П., Сухов К.П. Ідентифікація космічних об’єктів за результатами фотометричних спостережень. Аерокосмічні технології, 2017, № 2 (02),26-34 http://spacecenter.gov.ua/contents/uploads/2018/08/Part1.pdf
  43. Єпішев В.П., Мотрунич І.І., Періг В.М., Кудак В.І., Найбауер І.Ф. Сухов П.П., Кашуба В.І., Сухов К.П., Варламов І.Д., Албул В.В., Москаленко С.С., Мисливий С.О. Можливості національних оптичних засобів спостереження за космічним простором щодо контролю геостационпрної орбити у інтересах збройних сил України. Сучасни інформаційні технології у сфери беспеки та оборони. №3 (33) 2018. с. 61-71. http://nuou.org.ua/pro-universytet/dokumenty/finish/16-zhurnal-suchasni-informatsiini-tekhnolohii-u-sferi-bezpeky-ta-oborony/2055-naukovyi-zhurnal-suchasni-informatsiini-tekhnolohii-u-sferi-bezpeky-ta-oborony-3-33-2018/0.html
 • 2017

  1. Akarsu, Ozgur; Chopovsky, Alexey; Eingorn, Maxim; Fakhr, Seyed Hossein; Zhuk, Alexander. Brane world models with bulk perfect fluid and broken 4D Poincare invariance // eprint arXiv:1709.02368, 09/2017, 10 pages, 7 figures 2017arXiv170902368A
  2. Akarsu, Ozgur; Chopovsky, Alexey; Zhuk, Alexander. Black branes and black strings in the astrophysical and cosmological context// eprint arXiv:1711.08372, General Relativity and Quantum Cosmology, 2017arXiv171108372A
  3. Andrievsky S.M., Korotin S.A., Hill V., Zhukova A.V. Zirconium abundances in the central part of the dsph fornax galaxy // Odessa Astron. Publs., 2017, v.30, pp. 54-56, DOI: 10.18524/1810-4215.2017.30.117154
  4. Andrievsky S.M., Korotin S.A., Hill V., Zhukova A.V. Barium abundance in the central part of the dSph Fornax galaxy// eprint arXiv:1710.04930, 2017arXiv171004930A
  5. Andronov, Ivan L.; Tkachenko, Mariia G.; Chinarova, Lidia. "Comparative Analysis of Phenomenological Approximations for the Light Curves of Eclipsing Binary Stars with Additional Parameters"//Astrophysics, 2017, vol.60, No.1, p.57-69, DOI 10.1007/s10511-017-9462-0
  6. Andrych K.D., Andronov I.L., Chinarova L.L. statistically optimal modeling of flat eclipses and exoplanet transitions.the “wall-supported polynomial” (WSP) algoritms // Odessa Astron. Publs., 2017, v.30, pp. 57-62. DOI: 10.18524/1810-4215.2017.30.118521
  7. Brilenkov R, Eingorn M., Zhuk A., Dark and visible matter distribution in Coma cluster: theory vs observations. Astronomical and Astrophysical Transactions, 30 (2017) N1, 81-94; arXiv:1507.07234 [astro-ph.CO]. arxiv.org/pdf/1507.07234
  8. Cerniauskas, A.; Kucinskas, A.; Klevas, J.; Prakapavicius, D.; Korotin, S.; Bonifacio, P.; Ludwig, H.-G.; Caffau, E.; Steffen, M. Abundances of Na, Mg, and K in the atmospheres of red giant branch stars of Galactic globular cluster 47 Tucanae//Astronomy & Astrophysics, Volume 604, id.A35, 12 pp. 10.1051/0004-6361/201630305
  9. Doikov D.N., Andrievsky S.M. ionisation loss and shock excitation of atoms in cold remnants of type ii supernovae. // Odessa Astron. Publs., 2017, v.30, pp. 63-68. DOI: 10.18524/1810-4215.2017.30.118314
  10. D'Orazi, V.; Desidera, S.; Gratton, R. G.; Lanza, A. F.; Messina, S.; Andrievsky, S. M.; Korotin, S.; Benatti, S.; Bonnefoy, M.; Covino, E.; Janson, M. A critical reassessment of the fundamental properties of GJ 504: chemical composition and age // Astronomy & Astrophysics, 2017, Volume 598, id.A19, 11 pp. 10.1051/0004-6361/201629283
  11. Duffau, S.; Caffau, E.; Sbordone, L.; Bonifacio, P.; Andrievsky, S.; Korotin, S.; Babusiaux, C.; Salvadori, S.; Monaco, L.; Francois, P.; and 41 coauthors. The Gaia-ESO Survey: Galactic evolution of sulphur and zinc// Astronomy & Astrophysics, 2017,Volume 604, id.A128, 14 pp. 10.1051/0004-6361/201730477
  12. Duffau, S.; Caffau, E.; Sbordone, L.; Bonifacio, P.; Andrievsky, S.; Korotin, S.; Babusiaux, C.; Salvadori, S.; Monaco, L.; Francois, P.; and 41 coauthors VizieR Online Data Catalog: S abundances for 1301 stars from GES (Duffau+, 2017)?// VizieR On-line Data Catalog: J/A+A/604/A128. Originally published in: 2017A&A...604A.128D, 2017yCat..36040128D
  13. Eingorn, Maxim; Kiefer, Claus; Zhuk, Alexander. Cosmic screening of the gravitational interaction // International Journal of Modern Physics D, 2017, Volume 26, Issue 12, id. 1743012, 10.1142/S021827181743012X
  14. Gorbanev Yu.M., Stogneeva I.A., Shestopalov V.A., Knyazkova E.F., Kimakovskaya I.I., Kimakovsky S.R., Golubaev A.V. the effect of major meteor streams on the total ozone in the earth's atmosphere // Odessa Astron. Publs., 2017, v.30, pp.209-218 DOI: 10.18524/1810-4215.2017.30.114643
  15. Gorbaneva T.I., Mishenina T.V. molybdenum and ruthenium abundances in cool stars of the galactic disc // Odessa Astron. Publs., 2017, v.30, pp.76-77 DOI: 10.18524/1810-4215.2017.30.114274
  16. Han, Kiyoung; Kim, Yonggi; Andronov, Ivan L.; Yoon, Joh-Na; Chinarova, Lidia L. Quasi-Periodic Oscillation of a Magnetic Cataclysmic Variable, DO Draconis//Journal of Astronomy and Space Sciences, 2017, vol. 34, issue 1, pp. 37-44 10.5140/JASS.2017.34.1.37
  17. Jeong, Yeuncheol; Yushchenko, Alexander V.; Doikov, Dmytry N.; Gopka, Vira F.; Yushchenko, Volodymyr O. Chemical Composition of RR Lyn - an Eclipsing Binary System with Am and ? Boo Type Components// Journal of Astronomy and Space Sciences, 2017, Vol. 34, No. 2, p. 75-82. 10.5140/JASS.2017.34.3.199
  18. Kaliuzny, M. P.; Bushuev, F. I.; Sibiriakova, Ye. S.; Shulga, O. V.; Shakun, L. S.; Bezrukovs, V.; Kulishenko, V. F.; Moskalenko, S. S.; Malynovsky, Ye. V.; Balagura, O. A. Monitoring of the orbital position of a geostationary satellite by the spatially separated reception of signals of digital satellite television // Science and Innovation (ISSN 1815-2066), 2017, v.13, No.1, p.45-49. 2017SciIn..13a..45K
  19. Kashuba S., Andruk V., Kashuba V. On the digitisation of odessa collection of astronomical negatives. Examination of the epson perfection v700 photo scanner // Odessa Astron. Publs., 2017, v.30, pp.174-177 DOI: 10.18524/1810-4215.2017.30.114277
  20. Katsova, M. M.; Livshits, M. A.; Mishenina, T. V.; Nizamov, B. A. Activity of the Baby Sun // Life and Universe. V.N.Obridko, M.V.Ragulskaya, Eds. BBM, SPb. 2017. ISBN: 978-5-9651-1061-2, p. 63-72. 2017liun.book...63K
  21. Kondratyev V.N., Nurtayeva U.M., Zhomartova A.Zh., MisheninaT.V.SYNTHESIS OF MAGNETIZED NUCLEI AT SUPERNOVA EXPLOSION // Odessa Astron. Publs., 2017, v.30, pp.91-92 DOI: 10.18524/1810-4215.2017.30.114335 22. Koshkin N., Savanevych V., Pohorelov A., Shakun L., Zhukov V., Korobeynikova E., Strakhova S., Moskalenko S., Kashuba V., Krasnoshchokov A.UKRAINIAN DATABASE AND ATLAS OF LIGHT CURVES OF ARTIFICIAL SPACE OBJECTS // Odessa Astron. Publs., 2017, v.30, pp.226-229 DOI: 10.18524/1810-4215.2017.30.117655
  22. Koshkin, N.; Shakun, L.; Burlak, N.; Korobeynikova, E.; Strakhova, S.; Melikyants, S.; Terpan, S.; Ryabov, A. Ajisai spin-axis precession and rotation-period variations from photometric observations // Advances in Space Research, 2017, Volume 60, Issue 7, p. 1389-1399. 10.1016/j.asr.2017.06.045
  23. Kulichenko, N.; Pomazan, A. V.; Maigurova, N. V.; Bodryagin, D. V.; Bacci, P.; Maestripieri, M.; Tesi, L.; Fagioli, G.; Bonomi, R.; Facchini, M.; … Kashuba, V.; Troianskyi, V.; Kashuba, S. ,…and 223 coauthors. Observations and Orbits of Comets // Minor Planet Electronic Circ., No. 2017-N58 (2017). 2017MPEC....N...58K
  24. Lemasle, B.; Groenewegen, M. A. T.; Grebel, E. K.; Bono, G.; Fiorentino, G.; Francois, P.; Inno, L.; Kovtyukh, V. V.; Matsunaga, N.; Pedicelli, S.; and 4 coauthors. Detailed chemical composition of classical Cepheids in the LMC cluster NGC 1866 and in the field of the SMC // Astronomy & Astrophysics, 2017, Volume 608, id.A85, 36 pp. 10.1051/0004-6361/201731370
  25. Mishenina T., Klochkova V., Panchuk V., Basak N., Kovtyukh V., Korotin S., Velichko A. THREE GIANTS – MEMBERS OF THE OPEN CLUSTER M 67 // Odessa Astron. Publs., 2017, v.30, pp.108-112 DOI: 10.18524/1810-4215.2017.30.114355
  26. Mishenina, T.; Pignatari, M.; Cot'e, B.; Thielemann, F.-K.; Soubiran, C.; Basak, N.; Gorbaneva, T.; Korotin, S. A.; Kovtyukh, V. V.; Wehmeyer, B.; and 7 coauthors. Observing the metal-poor solar neighbourhood: a comparison of galactic chemical evolution predictions// Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2017, Volume 469, Issue 4, p.4378-4399. 10.1093/mnras/stx1145
  27. Nazarenko V.V., Nazarenko S.V.3D NUMERICAL HYDRODYNAMICAL MODELS OF THE PRECESSING THICK ACCRETION DISK AND ON- AND OFF-STATE GENERATIONS IN MICROQUASARS // Odessa Astron. Publs., 2017, v.30, pp. 113-116 DOI: 10.18524/1810-4215.2017.30.114365
  28. Savastru S.V., Marsakova V.I., Andrych K.D., Dubovsky P. IMPROVED EPHEMERIS of Poorly Studied Eclipsing Binary GSC 3950-00707 = 2MASS J20355082+5242136 // Odessa Astron. Publs., 2017, v.30, pp. 126-127 DOI: 10.18524/1810-4215.2017.30.115819
  29. Shakun L., Koshkin N., Korobeynikova E., Strakhova S., Dragomiretsky V., Ryabov A., Melikyants S., Golubovskaya T., Terpan S. ACCURACY OF SATELLITE OPTICAL OBSERVATIONS AND PRECISE ORBIT DETERMINATION // Odessa Astron. Publs., 2017, v.30, pp.242-245 DOI: 10.18524/1810-4215.2017.30.117660
  30. Sukhov, P. P.; Epishev, V. P.; Sukhov, K. P.; Karpenko, G. F.; Motrunich, I. I. The Results of Complex Research of GSS "SBIRS-Geo 2" Behavior in the Orbit//Space Science and Technology (Kosmicheskaya nauka i tekhnologiya), 2017. Vol. 23. No. 1, p. 63-70. 2017KosNT..23a..63S
  31. Tvardovskyi D.E., Marsakova V.I., Andronov I.L EFFECTS OF THE MASS TRANSFER AND PRESENCE OF THE THIRD COMPONENTS IN CLOSE BINARY STELLAR SYSTEMS // Odessa Astron. Publs., 2017, v.30, pp. 135-139 DOI: 10.18524/1810-4215.2017.30.115463
  32. Udovichenko S.N., Keir L.E.PHOTOMETRY AND BLAZHKO EFFECT IN RR LYR-TYPE STAR AE LEO // Odessa Astron. Publs., 2017, v.30, pp.140-142 DOI: 10.18524/1810-4215.2017.30.114381
  33. Usenko I.A. Spectroscopic studies of yellow supergiants in the Cepheid instability strip// Astronomy Letters, 2017, Volume 43, Issue 4, pp.265-283. 10.1134/S1063773717040090
  34. Usenko I. A., Miroshnichenko A. S. and Danford S., Spectroscopic Studies of the Unique Yellow Supergiant ? Aqr in the Cepheid Instability Strip”, Astronomy Letters 43, 751, 2017. 10.1134/S1063773717110068
  35. Usenko I.A., Kniazev A.Yu., Kovtyukh V.V., Belik S.I., Berdnikov L.N. spectroscopical study of faint southern cepheids with southern african large telescope (SALT). First results. // Odessa Astron. Publs., 2017, v.30, pp. 143-145. DOI: 10.18524/1810-4215.2017.30.117156
  36. Usenko I.A., Kovtyukh V.V., Miroshnichenko A.S., Danford S. Pulsational activity of the small–amplitude cepheid polaris ( ?UMi) in 2016-2017 // Odessa Astron. Publs., 2017, v.30, pp.146-148 DOI:10.18524/1810-4215.2017.30.114382
  37. Usenko, I. O.; Kovtyukh, V. V.; Miroshnichenko, A. S.; Danford, S. Polaris: history of pulsation activity since discovery. // Science and Innovation (ISSN 1815-2066), 2017, v.13, No.1, p.109-113. 2017SciIn..13a.109U
  38. Valeev, A. F.; Antonyuk, K. A.; Pit, N. V.; Moskvitin, A. S.; Grauzhanina, A. O.; Gadelshin, D. R.; Kolesnikov, S. V.; Zhuzhulina, E. A.; Burlakova, T. E.; Galazutdinov, G. A.; and 8 coauthors. Search for and study of photometric variability in magnetic white dwarfs // Astrophysical Bulletin, 2017, Volume 72, Issue 1, pp.44-50. 10.1134/S1990341317030051
  39. Voitko А.S., Troianskyi V.V. RESONANCES IN SATURN’S SYSTEM // Odessa Astron. Publs., 2017, v.30, pp.250-251. DOI: 10.18524/1810-4215.2017.30.117157
  40. Zhuk, Alexander; Chopovsky, Alexey; Fakhr, Seyed Hossein; Shulga, Valerii; Wei, Han. Weak-field limit of Kaluza-Klein models with spherically symmetric static scalar field: observational constraints// The European Physical Journal C, 2017, Volume 77, Issue 11, article id. #721, 7 pp. 10.1140/epjc/s10052-017-5311-x
  41. Yushchenko, A. V.; Gopka, V. F.; Shavrina, A. V.; Yushchenko, V. A.; Vasileva, S. V.; Andrievsky, S. M.; Raikov, A. A.; Kim, S.; Rittipruk, P.; Jeong, Y.; Kang, Y.-W. Peculiarities of the abundance of chemical elements in the atmosphere of PMMR23-red supergiant in the Small Magellanic Cloud due to interstellar gas accretion // Kinematics and Physics of Celestial Bodies,2017, vol. 33, issue 5, pp. 199-216. 10.3103/S0884591317050075
  42. Yushchenko, Alexander V.; Jeong, Yeuncheol; Gopka, Vira F.; Vasil`eva, Svetlana V.; Andrievsky, Sergey M.; Yushchenko, Volodymyr O. Chemical Composition of RM_1-390 - Large Magellanic Cloud Red Supergiant // Journal of Astronomy and Space Sciences, 2017, Vol. 34, p. 199-205. 10.5140/JASS.2017.34.3.199
  43. Мишенина Т.В. Галактика, ее строение и обогащение химическими элементами Одесса Астропринт 2017 - 180 с.( ISBN 978-966-927-260-7 )
  44. Жизнь и Вселенная. Коллективная монографія под редакцией В.Н. Обридко и М.В. Рагульской, Москва, 2017, 334 с. ISBN 978-5-9651-1061-2. Глава 5. М.М. Кацова, М.А. Лившиц, Т.В. Мишенина, Б.А. Низамов. Активность самого раннего Солнца. стр. 63 – 73
 • 2016

  1. Andrievsky, S. M.; Martin, R. P.; Kovtyukh, V. V.; Korotin, S. A.; Lépine, J. R. D. Oxygen, α-element and iron abundance distributions in the inner part of the Galactic thin disc – II // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2016, Volume 461, Issue 4, p.4256-4259
  2. Andronov, I. L.; Tkachenko, M. G.; Chinarova, L. L. Phenomenological modelling of eclipsing binary stars // Proceedings of the 47th Conference on Variable Stars Research, vol. 176, held 27-29 November, 2015 in Ostrava, Czech Republic, 2015. 2016, p. 35-49
  3. Andronov, Ivan L.; Tkachenko, Mariia G.; Chinarova, Lidia L. Phemenological Modelling of a Group of Eclipsing Binary Stars // Physics Journal, 2016, Vol.2, No.2, p. 140-150
  4. Antonyuk, K. A.; Kolesnikov, S. V.; Pit, N. V.; Valyavin, G. G.; Valeev, A. F.; Burlakova, T. E.; Galazutdinov, G. A. Detection of circular polarization and low-amplitude photometric variability of the white dwarf WD1748+508 // Astrophysical Bulletin, Volume 71, Issue 4, pp.475-478
  5. Bono G., Braga V.F., Pietrinferni A., Magurno D., Kovtyukh V., et al. Classical Cepheids and RR Lyrae stars: similar, but not too much. // Memoria Societa Astr. Italiano. – 2016 – V.75. – P. 282-305.
  6. Bouhmadi-López, Mariam; Morais, João; Zhuk, Alexander. The late Universe with non-linear interaction in the dark sector: The coincidence problem // Physics of the Dark Universe, 2016, Volume 14, p. 11-20.
  7. Bouhmadi-López, Mariam; Sravan Kumar, K.; Marto, João; Morais, João; Zhuk, Alexander. K-essence model from the mechanical approach point of view: coupled scalar field and the late cosmic acceleration // Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, Issue 07, article id. 050 (2016).
  8. Burgazli, Alvina; Zhuk, Alexander; Morais, João; Bouhmadi-López, Mariam; Sravan Kumar, K. Coupled scalar fields in the late Universe: the mechanical approach and the late cosmic acceleration // Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, Issue 09, article id. 045 (2016). 14 pages.
  9. Caffau, E.; Andrievsky, S.; Korotin, S.; Origlia, L.; Oliva, E.; Sanna, N.; Ludwig, H.-G.; Bonifacio, P. GIANO Y-band spectroscopy of dwarf stars: Phosphorus, sulphur, and strontium abundances // Astronomy & Astrophysics, 2016, Volume 585, id.A16, 6 pp.
  10. Eingorn, Maxim; Kiefer, Claus; Zhuk, Alexander. Scalar and vector perturbations in a universe with discrete and continuous matter sources // Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, Issue 09, article id. 032 (2016)
  11. Glazunova L. V. The chemical composition of the active stars. // Odessa Astron. Publs., 2016, v.29, pp.63-69
  12. Gorbaneva T. I., Mishenina T. V. Strontium abundances in cool dwarf stars of galactic thin and thick disks. // Odessa Astron. Publs., 2016, v.29, p. 70
  13. Ivanova, Oleksandra V.; Luk`yanyk, Igor V.; Kiselev, Nikolay N.; Afanasiev, Viktor L.; Picazzio, Enos; Cavichia, Oscar; de Almeida, Amaury A.; Andrievsky, Sergei M. Photometric and spectroscopic analysis of Comet 29P/Schwassmann-Wachmann 1 activity // Planetary and Space Science, 2016, Volume 121, p. 10-17.
  14. Kaliuzhnyi M., Bushuev F., Shulga O., Sybiryakova Ye., Shakun L., Bezrukovs V., Moskalenko S., Kulishenko V., Malynovskyi Ye. International network of passive correlation ranging for orbit determination of a geostationary satellite. // Odessa Astron. Publs., 2016, v.29, pp. 203-206
  15. Kashuba, S. V.; Andrievsky, S. M.; Chekhonadskikh, F. A.; Luck, R. E.; Kovtyukh, V. V.; Korotin, S. A.; Krełowski, J.; Galazutdinov, G. A. An investigation of the 661.3 nm Diffuse Interstellar Band in Cepheid spectra //Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Advance Access, 2016, Volume 461, Issue 1, p.839-844
  16. Katsova, M. M.; Livshits, M. A.; Mishenina, T. V.; Nizamov, B. A. Superflare G and K Stars and the Lithium abundance // eprint arXiv:1609.05793, 09/2016 The 19th Cambridge Workshop on Cool Stars, Stellar Systems, and the Sun (CS19), Uppsala, Sweden, 06-10 June 2016, id.124, 5p.
  17. Kiselev N., Rosenbush V., Zaitsev S., Afanasiev V., Kolesnikov S., Shakhovskoy D.. Polarimetric properties of icy moons of the outer planets.// Astrophysics, 2016. Pp.203-209
  18. Kolesnikov S. V., Breus V. V., Kiselev N. N., Andronov I. L. A technique for simultaneous measurement of circular and linear polarization with a single-channel polarimeter. // Odessa Astron. Publs., 2016, v.29, pp. 74-77
  19. Komendant V.H., Koshkin N.I., Ryabov M.I., Sukharev A.L. On the dynamics of drag of artificial satellite // Odessa Astron. Publs., 2016, v.29, pp. 207-210
  20. Kondratyev V. N., Mishenina T. V. Nucleosynthesis at magnetorotational supernova explosion and galactic chemical evolution. // Odessa Astron. Publs., 2016, v.29, pp. 60-62
  21. Koshkin, N.; Korobeynikova, E.; Shakun, L.; Strakhova, S.; Tang, Z. H. Remote Sensing of the EnviSat and Cbers-2B satellites rotation around the centre of mass by photometry // Advances in Space Research, 2016, Volume 58, Issue 3, p. 358-371.
  22. Kovtyukh, V.; Lemasle, B.; Chekhonadskikh, F.; Bono, G.; Matsunaga, N.; Yushchenko, A.; Anderson, R. I.; Belik, S.; da Silva, R.; Inno, L. The chemical composition of Galactic beat Cepheids // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2016, Volume 460, Issue 2, p.2077-2086
  23. Mishenina, T. V.; Korotin, S. A.; Carraro, G.; Kovtyukh, V. V.; Yegorova, I. A. On the subject of the Ba overabundance in the open clusters stars // Journal of Physics: Conference Series, Volume 665, Issue 1, article id. 012025 (2016), 4p.
  24. Mishenina, T.; Kovtyukh, V.; Soubiran, C.; Adibekyan, V. Zh. Behaviour of elements from lithium to europium in stars with and without planets // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2016, Volume 462, Issue 2, p.1563-1576
  25. Nazarenko V. V., Nazarenko S. V. 3D numerical hydrodynamical simulations of a radiation-driven jet launch and disappearing over low/hard state. // Odessa Astron. Publs., 2016, v.29, pp. 82-86
  26. Pinigin G.I., Poshalova, Zh. A.; Rostopchina-Shakhovskaya, A. N.; Bondar, N. I.; Kazantseva, L. V.; Andrievsky, S. M.; Karetnikov, V. G. Astronomical Observatories in Ukraine relevance to the Unesco Astronomy World Heritage Initiative //Astronomy and World Heritage: across time and continents, edited by Mikhail Ya. Marov, Kazan: Publishing House of Kazan University, 274 p., p.203-211
  27. Shakun L., Korobeynikova E., Koshkin N., Melikyants S., Strakhova S., Terpan S., Burlak N., Golubovskaya T., Dragomiretsky V., Ryabov A. The observations of artificial satellites and space debris using KT-50 telescope in the Odessa University. // Odessa Astron. Publs., 2016, v.29, pp. 217-220
  28. Tkachenko, Mariia G.; Andronov, Ivan L.; Chinarova, Lidia L. Phenomenological Parameters of the Prototype Eclipsing Binaries Algol, β Lyrae and W UMa // eprint arXiv:1612.01204, Journal of Physical Studies, 2016, 20, N4, 10 pages, 4 figures (2016, V.20, No. 4, 4902, 1)
  29. Troianskyi V.V. Resonances in asteroid systems. // Odessa Astron. Publs., 2016, v.29, p. 221-223
  30. Udovichenko S. N. Photometric observations of a new eclipsing binary NSVS 8213217. // Odessa Astron. Publs., 2016, v.29, pp. 98-99
  31. Usenko I. A., Kovtyukh V. V., Miroshnichenko A. S., Danford S. Effective temperature and radial velocity of the small-amplitude cepheid Polaris (α UMi) in 2015. // Odessa Astron. Publs., 2016, v.29, pp. 100-102
  32. Usenko I.A. Spectroscopic studies of the classical Cepheid ζ Gem: Analysis of the velocity field in the atmosphere and manifestation of the presence of a circumstellar envelope // Astronomy Letters, 2016, Volume 42, Issue 6, pp.393-412
  33. Yushchenko V., Yushchenko A., Gopka V., Shavrina A., Kovtyukh V., Hong K.S., Mkrtichian D., A-Thano N. HIP 13962 – the possible former member of binary system with supernova. // Odessa Astron. Publs., 2016, v.29, pp. 229-232
  34. Zhuk, A. Perfect fluids coupled to inhomogeneities in the late Universe // Gravitation and Cosmology, 2016, vol. 22, issue 2, pp. 159-165
  35. Горбанев Ю.М., Князькова Е.Ф., Шульга А.В., Куличенко Н.А., Козак П.Н., Мозговая А.М., Голубаев А.В. “Украинская оптическая метеорная сеть” // Всеукраинский межведомственный научно-технический сборник “Радиотехника”. 2016. Вып. 185. С. 5 – 8.
 • Статті

  1. Acharova, I.; Gibson, B.; Mishurov, Yu.; Kovtyukh, V. Galactic Constraints on Supernova Progenitor Models // eprint arXiv:1307.0928, 2013, 10 pages (2013, Astronomy & Astrophysics.– V.557, id.A107, 9 pp.
  2. Andrievsky, S. M.; Lepine, J. R. D.; Korotin, S. A.; Luck, R. E.; Kovtyukh, V. V.; Maciel, W. J. Barium abundances in Cepheids// Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Volume 428, Issue 4, p.3252-3261
  3. Andrievsky, S. M.; Luck, R. E.; Korotin, S. A. Barium in Cepheids: new data on the abundance distribution in the Galactic disc//Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2013, Advance Access. 5 pp.
  4. Basak N.Yu., Mishenina T.V. Analysis of the parameters and abundance of n-capture elements for four stars with different metallicity // Od. Astron. publs., v.26, part.1, p.30
  5. Breus, Vitalii V.; Andronov, Ivan L.; Dubovsky, Pavol; Kolesnikov, Sergey V.; Zhuzhulina, Elena A.; Hegedus, Tibor; Beringer, Pal; Petrik, Karol; Robertson, Jeffrey W.; Ryabov, Andrey V.; and 3 coauthors. Is There a Third Component in the Intermediate Polar V405 Aur? // eprint arXiv:1308.3856, 2013, 4 pages, 5 figures, to appear in the Conference Proceedings, "Cz{,e}stochowski Ka{\l}endarz Astronomiczny 2014"
  6. Brilenkov M., Eingorn M., Jenkovszky L., Zhuk A dark side of quark bag model. // Od. Astron. publs., v.26, part.2, pp.180-182
  7. Brilenkov R., Eingorn M., Zhuk A . Schwarzschild-de sitter and mechanical approaches comparison with respect to dark matter halos. // Od. Astron. publs., v.26, part.2, pp.179
  8. Brilenkov, Maxim; Eingorn, Maxim; Jenkovszky, Laszlo; Zhuk, Alexander Dark matter and dark energy from quark bag model // Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, Issue 08, article id. 002, pp. (2013).
  9. Chopovsky A. Two-body problem in kaluza-klein models with ricci-flat internal spaces // Od. Astron. publs., v.26, part.2, pp.183
  10. Eingorn M., Novak J. scalar perturbations in f(r)-cosmologies. // Od. Astron. publs., v.26, part.2, pp.190
  11. Eingorn, Maxim; Fakhr, Seyed Hossein; Zhuk, Alexander Kaluza–Klein models with spherical compactification: observational constraints and possible examples // Classical and Quantum Gravity, Volume 30, Issue 11, article id. 115004 (2013).
  12. Eingorn, Maxim; Kudinova, Alexandra; Zhuk, Alexander. Dynamics of astrophysical objects against the cosmological background // Journal of Cosmology and astroparticle Physics, Issue 04, article id. 010, 20 pp. (2013).
  13. Gopka V., Yushchenko A., Kovtyukh V., Shavrina A., Yushchenko V., Vasilyeva S., Pavlenko Y., Andrievsky S. The abundances of heavy elements in red supergiants of Magellanic Clouds // Od. Astron. publs., v.26, part.1, pp. 54-59
  14. Gopka, V. F.; Shavrina, A. V.; Yushchenko, V. A.; Vasil'eva, S. V.; Yushchenko, A. V.; Andrievsky, S. M. On the thorium absorption lines in the visible spectra of supergiant stars in the magellanic clouds// Bulletin of the Crimean Astrophysical Observatory, Volume 109, Issue 1, pp.41-47
  15. Gorbaneva T.I. Manganese abundances in the atmosphere of clump giants // Od. Astron. publs., v.26, part.1, p. 60
  16. Gorbaneva, T. I.; Mishenina, T. V.; Orlova, L. F. Manganese content in stars of the galactic thick and thin disks // Bulletin of the Crimean Astrophysical Observatory, 2013, Volume 109, Issue 1, pp.38-40
  17. Kang, Young-Woon; Yushchenko, Alexander V.; Hong, Kyeongsoo; Guinan, Edward F.; Gopka, Vira F. Signs of Accretion in the Abundance Patterns of the Components of the RS CVn-type Eclipsing Binary Star LX Persei // The Astronomical Journal, Volume 145, Issue 6, article id. 167, 15 pp. (2013).
  18. Katsova M.M., Livshits M.A., Mishenina T.V. The Main Factors Determining
  19. the Caracter of the Solr-Type Activity .Geomagnetism and Aeronomy, 2013, V.53 No 8, pp.937 - 940.
  20. Katsova, M. M.; Livshits, M. A.; Mishenina, T. V. The character of solar-type activity and the depth of the convective zone // Astronomy Reports, 2013, Volume 57, Issue 9, pp.702-713
  21. Kudinova A.V. dynamical friction in the local group.// Od. Astron. publs., v.26, part.2, pp.197
  22. Lemasle, B.; Francois, P.; Genovali, K.; Kovtyukh, V. V.; Bono, G.; Inno, L.; Laney, C. D.; Kaper, L.; Bergemann, M.; Fabrizio, M.; and 4 coauthors. Galactic abundance gradients from Cepheids. ? and heavy elements in the outer disk // Astronomy & Astrophysics, Volume 558, id.A31, 16 pp. (2013)
  23. Luck, R. E.; Andrievsky, S. M.; Korotin, S. N.; Kovtyukh, V. V. Oxygen Abundances in Cepheids. //The Astronomical Journal, Volume, v. 146, Issue 1, article id. 18, 10 pp. (2013)
  24. Marsakov V.A., Koval' B.B., Gozha M.L., Kovtyukh B.B., Mishenina T.V. Open clusters and field cepheids in the galactic disk - contradictions in properties // Od. Astron. publs., v.26, part.1, pp.74-77
  25. Marsakov V.A., Koval V.V., Kovtyukh V.V., Mishenina T.V. Properties of the Population of Classical Cepheides in the Galaxy. Astron. Letters, 2013, V. 39, N12, pp.851 - 865
  26. Marsakova V.I. T Cep, U Umi, Z Sco – Mira-type variables with cyclic period changes // Od. Astron. publs., v.26, part.1, pp.78-82
  27. Mishenina, T. V.; Korotin, S. A.; Yegorova, I. A.; Kovtukh, V. V.; Carraro, G. Yttrium and barium in open clusters // Bulletin of the Crimean Astrophysical Observatory, 2013, Volume 109, Issue 1, pp.32-34
  28. Mishenina, T. V.; Pignatari, M.; Korotin, S. A.; Soubiran, C.; Charbonnel, C.; Thielemann, F.-K.; Gorbaneva, T. I.; Basak, N. Yu. Abundances of neutron-capture elements in stars of the galactic disk substructures //Astronomy & Astrophysics, Volume 552, id.A128, 12 pp. (2013)
  29. Mishenina, T.; Korotin, S.; Carraro, G.; Kovtyukh, V. V.; Yegorova, I. A. Barium and yttrium abundance in intermediate-age and old open clusters //Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2013,Volume 433, Issue 2, p.1436-1443
  30. Nazarenko V.V., Glazunova L.V., Nazarenko S.V. The numerical three-dimensional hydrodynamic simulation of the gamma-ray bursters and X-ray bursters // Od. Astron. publs., v.26, part.1, pp. 84-86
  31. Nazarenko V.V., Glazunova L.V., Nazarenko S.V. The numerical three-dimensional hydrodynamic simulation of colliding stellar winds in a close binary system // Od. Astron. publs., v.26, part.1, pp. 87-89
  32. Nazarenko, V. V.; Glazunova, L. V. Three-dimensional hydrodynamical modeling of the two-component wind and accretion disk in the close binary ? Lyrae // Astronomy Reports, 2013, Volume 57, Issue 4, pp.294-302
  33. Pakuliak L., Golovnya V., Virun N., Kazantseva L., Kashuba S. UKRVO joint digital archive: current status and perspectives // Od. Astron. publs., v.26, part.2, pp.236
  34. Paramonova O.P., Mishenina T.V., Chepizhko O. Sulfur abundance in the galactic disc stars // Od. Astron. publs., v.26, part.1, p. 94
  35. Shahrukhanov O.S. effect of rotation on changes of interference fringes in the michelson interferometer. // Od. Astron. publs., v.26, part.2, pp.310
  36. Turner, D. G.; Kovtyukh, V. V.; Luck, R. E.; Berdnikov, L. N. The Pulsation Mode and Distance of the Cepheid FF Aquilae // The Astrophysical Journal Letters, Volume 772, Issue 1, article id. L10, 5 pp. (2013).
  37. Turner, D. G.; Kovtyukh, V. V.; Usenko, I. A.; Gorlova, N. I. The Pulsation Mode of the Cepheid Polaris // The Astrophysical Journal Letters, Volume 762, Issue 1, article id. L8, 4 pp. (2013).
  38. Udovichenko S.N., Kovtyukh V.V., Egorova I.A., Belik S.I. HQ Car is a new W Vir type star // Od. Astron. publs., v.26, part.1, pp. 120-122
  39. Udovichenko S.N., Kovtyukh V.V., Egorova I.A., Belik S.I. HQ Car is a new W Vir type star // Od. Astron. publs., v.26, part.1, pp. 120-122
  40. Usenko I.A., Kravtsov V.V., Kovtyukh V.V., Berdnikov L.N., Knyazev A.Yu., Chini R., Fokin A.B. Multiphase spectroscopic observations of the long-period cepheids l Carinae // Od. Astron. publs., v.26, part.1, pp.123-126
  41. Usenko I.A., Kravtsov V.V., Kovtyukh V.V., Berdnikov L.N., Knyazev A.Yu., Chini R., Fokin A.B. Multiphase spectroscopic observations of the long-period cepheids l Carinae // Od. Astron. publs., v.26, part.1, pp.123-126
  42. Usenko, I. A.; Klochkova, V. G.; Tavolzhanskaya, N. S. “Spectroscopic studies of the small-amplitude Cepheid SU Cas” 2013, Astronomical Letters. –V.39. – P. 634
  43. Usenko, I. A.; Kniazev, A. Yu.; Berdnikov, L. N.; Kravtsov, V. V.; Fokin, A. B. Spectroscopic studies of southern-hemisphere Cepheids: Six objects in Centaurus (V Cen, V737 Cen) and Sagittarius (BB Sgr, W Sgr, X Sgr, Y Sgr) // Astronomy Letters, Volume 39, Issue 7, pp.432-445 (2013)
  44. Yushchenko A.V., Rittipruk P., Yushchenko V.A., Kang Y.-W. The planetary host red giant HD47536 – chemical composition and signs of accretion // Od. Astron. publs., v.26, part.1, pp. 131-136
  45. Yushchenko A.V., Rittipruk P., Yushchenko V.A., Kang Y.-W. The planetary host red giant HD47536 – chemical composition and signs of accretion // Od. Astron. publs., v.26, part.1, pp. 131-136
  46. Molotov I., …, Andrievsky S., Dorokhov N., et all. Current status and developments of the ISON optical network.//Proceedings of 6th European Conference on Space Debris, 22-25 April 2013, Darmstadt, Germany, European Space Agency, ISBN 978-92-9221-287-2, ISSN 1609-042X, 6 pages.
  47. Kiselev, V. K. Rosenbush, V. L. Afanasiev, S. V. Kolesnikov, S. V. Zaitsev, and D. N. Shakhovskoy "Linear and circular polarization of comet C/2009 P1 (Garradd)"// Earth, Planets and Space, 2013, vol. 65 no. 10 pp. 1151-1157
  48. Andrievsky S.M., Molotov I.E., Fashchevsky N.N., Podlesnyak S.V., Zhukov V.V., Kouprianov V.V., Kashuba S.G., Kashuba V.I., Mel'nichenko V.F., Gorbanev Yu.M.. A new 800 mm Automatic telescope // Odessa Astron. Publs., 2013, v.26, part 2, p. 6 -25
  49. Bondarenko Yu.N. Interesting moon's surface features. Our study and some inferences // Odessa Astron. Publs., 2013, v.26, part 2, p.31
  50. Kara I.V. determination of the ephemeris accuracy for ajisai, lageos and etalon satellites, obtained with a simplified numerical motion model using the ilrs coordinates. // Odessa Astron. Publs., 2013, v.26, part 2, p.66
  51. Pavlenko D. Determination of the satellite's rotation using its light curve . // Odessa Astron. Publs., 2013, v.26, part 2, p.95
  52. Shakhrukhanov O.Sh.. Increase in the array television camera sensitivity.// Odessa Astron. Publs., 2013, v.26, part 2, p.107
  53. Shakhrukhanov O.Sh. Determination of the stellar scintillation properties with the fast-photometric camera // Odessa Astron. Publs., 2013, v.26, part 2, p.108
  54. Picazzio E., Churyumov K.I. , Andrievsky S.M. , Lukyanyk I.V. , Kleshchonok V.V. , Almeida A.A. Spectroscopic Study of Comet 9P / Tempel 1. //Astronomical and Astrophysical Transactions. – 2013. – V. 28. – T. 3. – p. 34-44
  55. Shereta, E. P. Study of dwarfs and giants in the Hyades cluster. // Kinematics and Physics of Celestial Bodies, 2013, vol. 29, issue 2, pp. 71-77
 

Адреса, контактні дані:

65014 м. Одеса, вул. Маразліївська, 1 в,
тел:+38 (048) 722-03-96
факс: +38(048) 722-84-42
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Сайт: astro-observ-odessa0.1gb.ua

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел./факс (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top