Наукові школи Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

 1. Одеська наукова астрономічна школа.
  науковий керівник - доктор фіз.-мат. наук, професор Андрієвський С.М.
 2. Фізика гетерогенних середовищ.
  науковий керівник - доктор фіз.-мат. наук, професор Драган Г.С.
 3. Проблеми фізики напівпровідників.
  науковий керівник - доктор фіз.-мат. наук, професор Сминтина В.А.
 4. Теорія класичних і квантових рідин.
  науковий керівник - доктор фіз.-мат. наук, професор Адамян В.М.
 5. Теплофізика і хімічна фізика дисперсних систем.
  науковий керівник - доктор фіз.-мат. наук, професор Калінчак В.В.
 6. Теорія функцій дійсної та комплексної змінної.
  науковий керівник - доктор фіз.-мат. наук, професор Кореновський А.О.
 7. Морська мікробіологія і екологічна біотехнологія.
  науковий керівник - чл.-кор. НАНУ, доктор біолог. наук, професор Іваниця В.О.
 8. Генетичний поліморфізм і механізми адаптації.
  науковий керівник - доктор біолог. наук, професор Чеботар С.В.
 9. Ґрунтоутворювальні процеси в чорноземах Степової зони.
  науковий керівник - доктор біолог. наук, професор Красєха Є.Н.
 10. Проблеми інженерної геодинаміки.
  науковий керівник - доктор геол.-мін. наук, проф. Черкез Є.А.
 11. Суспільно-географічні засади планування територій.
  науковий керівник - доктор географ. наук, проф. Топчієв О.Г.
 12. Координаційна хімія металів з органічними молекулами.
  науковий керівник - доктор хім. наук, проф. Сейфулліна І.Й.
 13. Металокомплексні сполуки в каталізі.
  науковий керівник - доктор хім. наук, проф. Ракитська Т.Л.
 14. Світова політика, міжнародні відносини і дипломатія.
  науковий керівник - доктор політ. наук, проф. Коваль І.М.
 15. Давня історія, археологія та етнологія.
  науковий керівник - доктор істор. наук, проф. Сминтина О.В.
 16. Одеська школа сугестивної лінгвістики.
  науковий керівник - доктор філол. наук, проф. Ковалевська Т.Ю.
 17. Проблеми морской геології та палеонтології.
  науковий керівник - доктор геол.-мін.наук, проф Янко В.В.
 18. Чорноморська українська школа соціокультурної та економічної історії.
  науковий керівник - доктор істор. наук, проф. Бачинська О.А
 19. Історія українського Причорномор’я у ХІХ-ХХ ст.: історіографія, інституції, персоналії.
  науковий керівник - доктор істор. наук, проф. Хмарський В.М.

Структура паспорта наукової школи (шаблон)

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел. (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top