Вчена рада

  • 1.Склад Вченої ради

   СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

   ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА

   Затверджено наказом ректора університету №81-02 від 29 червня 2021 року (зі змінами, наказ №274-18 від 20.02.2024 р.)

   1. Труба Вячеслав Іванович -  Голова Вченої ради, ректор ОНУ імені І.І.Мечникова, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України
   2. Ніколаєва Майя Іванівна -  перший проректор, кандидат політичних наук, доцент
   3. Іваниця Володимир Олексійович – проректор з наукової роботи, член-кореспондент НАН України, доктор біологічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України
   4. Запорожченко Олександр Вікторович - проректор з науково-педагогічної роботи, кандидат біологічних наук, доцент, Заслужений працівник освіти України
   5. Григор'єв Олександр Віталійович - проректор з науково-педагогічної роботи та соціально-економічного розвитку, кандидат політичних наук, доцент
   6. Смітюх Андрій Володимирович - проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародного співробітництва та зовнішньоекономічної діяльності, доктор юридичних наук, професор
   7. Курандо Світлана Володимирівна - вчений секретар університету, кандидат хімічних наук,  доцент
   8. Суровцева Олена Володимирівна - в.о. директора Наукової бібліотеки
   9. Шафлінська Світлана Миколаївна – головний бухгалтер
   10. Глебов Віктор Вікторович – декан факультету міжнародних відносин, політології та соціології, кандидат історичних наук, доцент
   11. Дунаєва Лариса Миколаївна – декан факультету психології та соціальної роботи, доктор політичних наук, профессор
   12. Заморов Веніамін Веніамінович - декан біологічного факультету, кандидат біологічних наук, доцент
   13. Іванова Олена Андріївна- декан факультету журналістики, реклами та видавничої справи, доктор наук із соціальних комунікацій, професор
   14. Копійка Олександр Кузьмич – кандидат фізико-математичних наук, доцент, начальник науково-дослідної частини.
   15. Кравченко Ніна Олександрівна – декан факультету романо-германської філології, доктор філологічних наук, професор
   16. Крючкова Наталія Михайлівна – директор Інституту міжнародної освіти, кандидат економічних наук, доцент
   17. Кушнір В’ячеслав Григорович - декан факультету історії та філософії, доктор історичних наук, доцент, Заслужений працівник освіти України
   18. Менчук Василь Васильович - декан факультету хімії та фармації, кандидат хімічних наук, доцент
   19. Нікогосян Ольга Олександрівна - директор Фахового коледжу ОНУ імені І.І.Мечникова, кандидат політичних наук, доцент
   20. Ніцук Юрій Андрійович - декан факультету математики, фізики та інформаційних технологій, доктор фізико-математичних наук, професор
   21. Пащенко Микола Васильович - декан факультету довузівської підготовки, кандидат філологічних наук, доцент
   22. Ружицька Ольга Миколаївна – кандидат біологічних наук, доцент, завідуюча відділом аспірантури та докторантури
   23. Сминтина Олена Валентинівна – керівник Центру забезпечення якості освіти, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри археології та етнології України
   24. Стрій Людмила Іванівна  – т.в.о. декана філологічного факультету, кандидат філологічних наук
   25. Токарчук Людмила Михайлівна – декан економіко-правового факультету, доктор юридичних наук, доцент, Заслужений юрист України
   26. Яворська Вікторія Володимирівна – декан геолого-географічного факультету, доктор географічних наук, професор
   27. Маслій Наталія Дмитрівна – голова Ради молодих вчених університету, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри світового господарства та міжнародних економічних відносин
   28. Пєнов Вадим Васильйович - голова профкому співробітників, кандидат педагогічних наук, доцент
   29. Хріщева Олександра Георгіївна - голова Студентського самоврядування університету. здобувачка 3-го рівня вищої освіти зі спеціальності «081-Право»
   30. Юраш Євген Олександрович - голова профкому студентів та аспірантів
   31. Буяновський Андрій Олександрович – кандидат географічних наук, доцент, завідувач кафедри географії України, грунтознавства і земельного кадастру
   32. Волков Віктор Едуардович – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри теоретичної механіки, автоматизації та інформаційних технологій
   33. Галкін Борис Миколайович – доктор біологічних наук, професор, директор Біотехнологічного навчально-наукового центру
   34. Гвоздій Світлана Петрівна – керівник навчального відділу, доктор педагогічних наук, професор
   35. Голубович Інна Володимирівна – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії
   36. Гоцульський Володимир Якович – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри загальної фізики та фізики теплоенергетичних і хімічних процесів
   37. Друзь Анастасія Геннадіївна – голова профбюро студенів та аспірантів геолого-географічного факультету
   38. Євтухов В’ячеслав Михайлович – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри диференціальних рівнянь, геометрії та топології
   39. Євчук Максим Анатолійович – голова профбюро студентів та аспірантів факультету математики, фізики та інформаційних технологій
   40. Канзафарова Ілона Станіславівна – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін, Заслужений юрист України
   41. Карпенко Олена Юріївна - доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри граматики англійської мови
   42. Ковалевська Тетяна Юріївна – доктор філологічних наук, професор, завідувач  кафедри української мови та мовної підготовки іноземців
   43. Коваль Ігор Миколайович - доктор політичних наук, професор, професор кафедри міжнародних відносин, Заслужений діяч науки і техніки України
   44. Колегаєва Ірина Михайлівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри лексикології і стилістики англійської мови
   45. Кондратенко Наталія Василівна – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри прикладної лінгвістики
   46. Коч Світлана Вадимівна – доктор політичних наук, доцент, професор кафедри політології
   47. Кузнєцов Едуард Анатолійович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту та інновацій
   48. Левчук Людмила Володимирівна - кандидат біологічних наук, директор Ботанічного саду
   49. Лепіх Ярослав Ілліч - доктор фізико-математичних наук, професор, директор Міжвідомчого науково-навчального фізико-технічного центру, Заслужений діяч науки і техніки України
   50. Мальцева Ксенія Костянтинівна – голова профбюро студентів та аспірантів економіко-правового факультету
   51. Марінашвілі Мальвіна Джангізівна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри французької філології
   52. Марцинко Олена Едуардівна – доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри прикладної хімії та хімічної освіти
   53. Медінець Сергій Володимирович – доктор філософії у галузі «природничі науки», старший дослідник, провідний науковий співробітник Регіонального міжвідомчого Центру інтегрованого моніторингу екологічних досліджень
   54. Пилипенко Ірина Сергіївна – голова профбюро студентів та аспірантів факультету міжнародних відносин, політології та соціології
   55. Попков Василь Васильович – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри політології 
   56. Псядло Едуард Михайлович – доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри практичної та клінічної психології
   57. Садченко Олена Василівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування
   58. Сминтина Валентин Андрійович - доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри фізики та астрономії,   Заслужений діяч науки і техніки України
   59. Стойкова Дар'я Геннадіївна – голова профбюро студентів та аспірантів факультету міжнародних відносин, політології та соціології
   60. Стойловський Володимир Петрович - доктор біологічних  наук, професор,  завідувач кафедри зоології, гідробіології та загальної екології
   61. Стрельцова Євдокія Джонівна – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри загальноправових дисциплін та міжнародного права, Заслужений працівник освіти України
   62. Хмарський Вадим Михайлович – доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії України та спеціальних історичних дисциплін
   63. Черкез Євген Анатолійович - доктор геолого-мінералогічних наук, професор, завідувач кафедри морської геології, гідрогеології, інженерної геології та палеонтології, заступник декана геолого-географічного факультету
   64. Якубовський Сергій Олексійович - доктор економічних  наук, професор, завідувач кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин
   65. Янко Валентина Венедиктівна – доктор геолого-мінералогічних наук, професор, професор кафедри морської геології, гідрогеології, нженерної геології та палеонтології.
   • 2.План роботи Вченої ради

   • 3.ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І.І.МЕЧНИКОВА
   • 4.Нормативно-правові документи

   • 5.Вимоги щодо присвоєння вчених звань: професора, доцента, старшого дослідника

    ПОЛОЖЕННЯ «Про присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам Одеського національного університету імені І.І.Мечникова»

    Затверджено на засіданні Вченої ради ОНУ імені І.І.Мечникова (протокол №8 від 25.04.2017 р.) Внесено зміни відповідно до наказу МОН України за №322 від 17 березня 2021 року

    ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

    1. Цей Порядок визначає механізм присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам ОНУ імені І.І.Мечникова, а також основні критерії оцінки їх науково-педагогічної або наукової діяльності.
    2. Рішення про присвоєння вчених звань професора, доцента та старшого дослідника (далі – вчені звання) науковим і науково-педагогічним працівникам приймаються Вченою радою ОНУ імені І.І.Мечникова (далі – Вченою радою).
    3. Рішення Вченої ради про присвоєння вченого звання приймається таємним голосуванням.
    4. Засідання Вченої ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж дві третини її членів.
    5. Рішення Вченої ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше ніж три чверті від кількості членів Вченої ради, присутніх на засіданні.
    6. Рішення Вченої ради дійсне протягом одного календарного року.
    7. Рішення Вченої ради про присвоєння вченого звання затверджується Атестаційною колегією МОН.

    ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ АБО НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ УЧЕНИХ ЗВАНЬ

    І. Вчене звання ПРОФЕСОРА присвоюють працівникам ОНУ імені І.І.Мечникова, які здійснюють освітню діяльність за відповідною спеціальністю на відповідному рівні вищої освіти та:

    1. Яким присуджено науковий ступінь доктора наук;
    2. Яким присвоєно вчене звання доцента або старшого дослідника (старшого наукового співробітника);
    3. Період роботи яких на посадах асистента, викладача, старшого викладача, доцента, професора, завідувача (або його заступника) кафедри становить не менш як 10 років, у тому числі останній навчальний рік на одній кафедрі в ОНУ імені І.І.Мечникова на посаді доцента, професора, завідувача (або його заступника) кафедри, зокрема за сумісництвом (не менше 0,25 посадового окладу) або за трудовим договором (контрактом) з погодинною оплатою (не менше 120 годин). Для наукових працівників, які займаються науково-педагогічною діяльністю, період роботи становить не менше п’ятнадцяти років на посадах наукових (відповідно до підпункту 3 пункту ІІ цього розділу) та науково-педагогічних (відповідно до цього підпункту) працівників.
    4. Які мають:
     • не менше 3 навчально-методичних праць або 1 підручника чи навчального посібника та опублікували після захисту докторської дисертації не менше 10 наукових праць, з яких не менше 5 наукових статей уміщено у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях та з яких не менше двох публікацій у виданнях, включених до наукометричних баз «Scopus» або «Web of Science» та які мають ISSN-номер, підтверджений на вебсайті Міжнародного центру реєстрації періодичних видань;
     • сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче В2) з мов країн Європейського Союзу, або кваліфікаційні документи (диплом про вищу освіту, науковий ступінь), пов’язані з використанням іноземної мови, або не менш як 10 праць, які опубліковані англійською мовою у виданнях, включених до наукометричних баз «Scopus» або «Web of Science» та які мають ISSN-номер, підтверджений на вебсайті Міжнародного центру реєстрації періодичних видань (крім осіб з інвалідністю I групи).
    5. Які підтверджують свій міжнародний досвід документами (сертифікатами, свідоцтвами, дипломами, іншими документами), зокрема про навчання, стажування або роботу у закладі вищої освіти, науковій (або науково-технічній) установі в країні, яка входить до Організації економічного співробітництва та розвитку (далі - ОЕСР) та/або Європейського Союзу (далі - ЄС), або участь (керівниками/виконавцями) у проєктах, які фінансуються (фінансувалися) зазначеними країнами (крім осіб з інвалідністю I групи).
    6. Які викладають навчальні дисципліни, як правило, лекції, державною мовою (для філологів – мовою спеціальності) та/або мовою країни, яка входить до ОЕСР, на високому науково-методичному рівні, що підтверджено висновком кафедри і науково-методичної ради факультету.

    ІІ. Вчене звання ПРОФЕСОРА присвоюється працівникам НАУКОВИХ ПІДРОЗДІЛІВ університету:

    1. Яким присуджено науковий ступінь доктора наук;
    2. Яким присвоєно вчене звання доцента або старшого дослідника (старшого наукового співробітника);
    3. Які працюють на посаді завідувача (начальника) наукового відділу (відділення, сектору, лабораторії), головного наукового співробітника, провідного наукового співробітника, старшого наукового співробітника або директора, заступника директора, вченого секретаря;
    4. які мають:
     • стаж наукової та науково-педагогічної роботи не менше 10 років, у тому числі, останній календарний рік в ОНУ імені І.І.Мечникова на одній із зазначених посад у підпункті 1 цього розділу;
     • 15 наукових праць, опублікованих після захисту докторської дисертації, з яких не менше 10 наукових статей уміщено у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях та не менше 3 статей, у виданнях, включених до наукометричних баз «Scopus» або «Web of Science» та які мають ISSN-номер, підтверджений на вебсайті Міжнародного центру реєстрації періодичних видань;
     • сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче В2) з мов країн ЄС або кваліфікаційні документи (диплом про вищу освіту, науковий ступінь), пов’язані з використанням іноземної мови, або не менш як 10 праць, які опубліковані англійською мовою у виданнях, включених до наукометричних баз «Scopus» або «Web of Science» та які мають ISSN-номер, підтверджений на вебсайті Міжнародного центру реєстрації періодичних видань (крім осіб з інвалідністю I групи).
    5. Які підтверджують свій міжнародний досвід документами (сертифікатами, свідоцтвами, дипломами, іншими документами), зокрема про навчання, стажування або роботу у закладі вищої освіти, науковій (або науково-технічній) установі в країні, яка входить до ОЕСР та/або ЄС, або участь (керівниками/виконавцями) у проєктах, які фінансуються (фінансувалися) зазначеними країнами (крім осіб з інвалідністю I групи).
    6. Які підготували не менше трьох докторів філософії (кандидатів наук).

    Рішення Вченої ради про присвоєння вченого звання професора працівникам наукових підрозділів ОНУ імені І.І.Мечникова (зі спеціальності) приймається з урахуванням відгуків не менше шести працівників цього наукового підрозділу – фахівців, яким із відповідної галузі знань (науки) та спеціальності присуджено науковий ступінь доктора наук, доктора філософії (кандидата наук) та/або присвоєно вчене звання професора.

    ІІІ. Вчене звання ПРОФЕСОРА присвоюється працівникам ОНУ імені І.І.Мечникова, ЯКИМ НЕ ПРИСУДЖЕНО СТУПІНЬ ДОКТОРА НАУК:

    1. Які мають науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук);
    2. Яким присвоєно вчене звання доцента або старшого дослідника (старшого наукового співробітника);
    3. Які провадять навчальну діяльність не менш як 15 навчальних років на посаді асистента, викладача, старшого викладача, доцента, професора, завідуючого (його заступника) кафедрою, у тому числі останній календарний рік на одній кафедрі в ОНУ імені І. І. Мечникова на посаді доцента, професора, завідуючого (або його заступника) кафедрою, зокрема за сумісництвом (не менше 0,25 посадового окладу або за трудовим договором (контрактом) з погодинною оплатою(не менше 120 годин).
    4. Які мають:
     • не менше 3 навчально-методичних праць або 2 підручників чи навчальних посібників та 15 наукових праць, із яких не менше 8 наукових статей уміщено у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях та не менше 4 статей у виданнях, включених до наукометричних баз «Scopus» або «Web of Science» та які мають ISSN-номер, підтверджений на вебсайті Міжнародного центру реєстрації періодичних видань;
     • які мають сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче В2) з мов країн ЄС або кваліфікаційні документи (диплом про вищу освіту, науковий ступінь), пов’язані з використанням іноземної мови (крім осіб з інвалідністю I групи).
    5. Які підтверджують свій міжнародний досвід документами (сертифікатами, свідоцтвами, дипломами, іншими документами), зокрема про навчання, стажування або роботу у закладі вищої освіти, науковій (або науково-технічній) установі в країні, яка входить до ОЕСР та/або ЄС, або участь (керівниками/виконавцями) у проєктах, які фінансуються (фінансувалися) зазначеними країнами (крім осіб з інвалідністю I групи).
    6. Які викладають навчальні дисципліни, як правило, лекції, державною мовою (для філологів – мовою спеціальності) та/або мовою країни, яка входить до ОЕСР, на високому науково-методичному рівні, що підтверджено висновком кафедри і науково-методичної ради факультету.
    7. Які підготували не менше трьох докторів філософії (кандидатів наук).

    IV.Вчене звання ДОЦЕНТА присвоюється працівникам ОНУ імені І.І.Мечникова, які здійснюють освітню діяльність за відповідною спеціальністю на відповідному рівні вищої освіти:

    1. Яким присуджено науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук), доктора наук;
    2. Період роботи яких на посадах асистента, викладача, старшого викладача, доцента, професора, завідувача (або його заступника) кафедри становить не менше ніж п’ять навчальних років, у тому числі останній календарний рік на одній кафедрі в ОНУ імені І. І. Мечникова зокрема за сумісництвом (не менше 0,25 посадового окладу або за трудовим договором (контрактом) з погодинною оплатою(не менше 120 годин).
    3. Які мають:
     • не менше 2 навчально-методичних праць або 1 підручника чи навчального посібника та 5 наукових праць, які опубліковані після захисту дисертації, з яких не менше 3 наукових статей уміщено у вітчизняних/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, з яких не менше однієї публікації у виданнях, включених до наукометричних баз «Scopus» або «Web of Science» та які мають ISSN-номер, підтверджений на вебсайті Міжнародного центру реєстрації періодичних видань;
     • які мають сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче В2) з мов країн ЄС або кваліфікаційні документи (диплом про вищу освіту, науковий ступінь), пов’язані з використанням іноземної мови, або не менш як 10 праць, які опубліковані англійською мовою у виданнях, включених до наукометричних баз «Scopus» або «Web of Science» та які мають ISSN-номер, підтверджений на вебсайті Міжнародного центру реєстрації періодичних видань (крім осіб з інвалідністю I групи).
    4. Які підтверджують свій міжнародний досвід документами (сертифікатами, свідоцтвами, дипломами, іншими документами), зокрема про навчання, стажування або роботу у закладі вищої освіти, науковій (або науково-технічній) установі в країні, яка входить до ОЕСР та/або ЄС, або участь (керівниками/виконавцями) у проєктах, які фінансуються (фінансувалися) зазначеними країнами (крім осіб з інвалідністю I групи).
    5. Які викладають навчальні дисципліни, як правило, лекції державною мовою (для філологів – мовою спеціальності) та/або мовою країни, яка входить до ОЕСР, на високому науково-методичному рівні, що підтверджено висновком кафедри і науково-методичної ради факультету.

    V.Вчене звання СТАРШОГО ДОСЛІДНИКА присвоюється працівникам ОНУ імені І.І.Мечникова, зарахованим на посади після обрання за конкурсом чи в порядку атестації, зокрема за сумісництвом:

    1. яким присуджено науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук), доктора наук;
    2. Період наукової роботи яких становить не менш як п’ять років та які працюють на посадах старшого наукового співробітника, провідного наукового співробітника, головного наукового співробітника, доцента, професора, заступника завідуючого та завідуючого науково-дослідним відділом (відділенням, сектором, лабораторією), завідуючого кафедрою, ректора, проректора з наукової роботи, директора, заступника директора з наукової роботи, вченого секретаря, за умови успішної роботи на зазначених посадах не менше календарного року. Якщо особа працює одночасно на науковій і науково-педагогічній посаді, то зараховується період роботи на одній з цих посад.
    3. Які мають:
     • 15 наукових праць, опублікованих після захисту дисертації, з яких не менше 10 наукових статей уміщено у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях та не менше 2 статей, у виданнях, включених до наукометричних баз «Scopus» або «Web of Science» та які мають ISSN-номер, підтверджений на вебсайті Міжнародного центру реєстрації періодичних видань;
     • сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче В2) з мов країн ЄС або кваліфікаційні документи (диплом про вищу освіту, науковий ступінь), пов’язані з використанням іноземної мови, або не менш як 10 праць, які опубліковані англійською мовою у виданнях, включених до наукометричних баз «Scopus» або «Web of Science» та які мають ISSN-номер, підтверджений на вебсайті Міжнародного центру реєстрації періодичних видань (крім осіб з інвалідністю I групи).
    4. Які підтверджують свій міжнародний досвід документами (сертифікатами, свідоцтвами, дипломами, іншими документами), зокрема про навчання, стажування або роботу у закладі вищої освіти, науковій (або науково-технічній) установі в країні, яка входить до ОЕСР та/або ЄС, або участь (керівниками/виконавцями) у проєктах, які фінансуються (фінансувалися) зазначеними країнами, або участь у роботі не менш як однієї наукової конференції (конгресу, симпозіуму, семінару), проведеної у зазначених країнах (крім осіб з інвалідністю I групи).
    5. Рішення Вченої ради про присвоєння вченого звання старшого дослідника приймається з урахуванням відгуків не менше шести працівників ОНУ імені І.І.Мечникова – фахівців, яким із відповідної галузі знань (науки) та спеціальності присуджено науковий ступінь доктора наук, доктора філософії (кандидата наук) та/або присвоєно вчене звання професора, доцента чи старшого дослідника (старшого наукового співробітника).

    Вчене звання старшого дослідника може бути присвоєно за спеціальністю, яка належить до іншої галузі, ніж галузь, у якій здобувачеві присуджено науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук), за умови, що опубліковані наукові праці містять отримані здобувачем нові науково обґрунтовані результати, які у сукупності розв’язують конкретне наукове завдання, що має істотне значення для відповідної галузі знань.

    Якщо при присвоєнні вченого звання старшого дослідника в ОНУ імені І.І.Мечникова немає достатньої кількості висококваліфікованих фахівців із відповідної спеціальності, то Вчена рада може розглядати питання щодо присвоєння вченого звання здобувачу з урахуванням відгуків фахівців інших вищих навчальних закладів або наукових установ, які відповідають вимогам (фахівці, яким із відповідної галузі знань (науки) та спеціальності присуджено науковий ступінь доктора наук, доктора філософії (кандидата наук) та/або присвоєно вчене звання професора), або за клопотанням Вченої ради питання щодо присвоєння вченого звання старшого дослідника може розглядати вчена рада іншого вищого навчального закладу чи наукової установи.

    РОЗГЛЯД АТЕСТАЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ

    1. Атестація здобувачів учених звань професора і доцента, які ведуть навчально-методичну роботу, здійснюється на кафедрі, де вони працюють. При цьому профіль педагогічної роботи здобувача повинен відповідати основному напряму діяльності даної кафедри. Якщо здобувач працює на багатопрофільній кафедрі, то у рішенні щодо присвоєння вченого звання вказується основний курс, який він викладає.
    2. Атестація здобувачів ученого звання професора та старшого дослідника, які працюють у наукових підрозділах ОНУ імені І.І.Мечникова, здійснюється зі спеціальності за профілем їх основної діяльності відповідно до галузей знань і спеціальностей з урахуванням трансформації галузей науки та наукових спеціальностей відповідно до законодавства.
    3. Розгляд атестаційних матеріалів здобувачів учених звань здійснюється Вченою радою, за висновком кафедри, відповідного структурного підрозділу (факультету, інституту) або наукової установи.
    4. Розгляду атестаційних матеріалів на кафедрі має передувати проведення відкритої лекції для студентів відповідного напряму підготовки (спеціальності) за умови присутності на ній не менше трьох викладачів кафедри.
    5. На засіданні кафедри у присутності не менше ніж двох третин членів кафедри заслуховується звіт про науково-педагогічну діяльність здобувача та результати проведення відкритої лекції.
    6. За результатами розгляду атестаційних матеріалів кафедра:
     • готує висновок, яким підтверджуються високий науково-методичний рівень викладання навчальних дисциплін, відповідність здобувача заявленому вченому званню та дотримання здобувачем академічної доброчесності і передає вченому секретареві Вченої ради;
     • або рекомендує доопрацювати атестаційні матеріали.
    7. Рішення кафедри приймається більшістю голосів від складу кафедри відкритим або таємним голосуванням (за вибором членів кафедри). Повторно атестаційні матеріали розглядаються на кафедрі ОНУ імені І.І.Мечникова після доопрацювання.
    8. Порядок розгляду атестаційних матеріалів здобувачів учених звань на засіданні Вченої ради щодо присвоєння вчених звань професора, доцента і старшого дослідника визначається Вченою радою.
    9. Вчений секретар після прийняття Вченою радою рішення про присвоєння здобувачу вченого звання протягом 15 днів оформлює атестаційну справу здобувача вченого звання відповідно до вимог та надсилає її до МОН України.
    10. Вчена рада на запити МОН України надає додаткову інформацію і матеріали про діяльність здобувача вченого звання, процедуру його атестації.
    11. На рішення Вченої ради про присвоєння/відмову у присвоєнні вченого звання здобувач ученого звання протягом двох місяців із дня прийняття рішення Вченою радою може подати апеляцію до Вченої ради або до МОН України. У разі надходження апеляції до Вченої ради формується склад апеляційної комісії, крім випадків, коли апеляція не містить аргументів по суті виявлених недоліків. Апеляційна комісія формується у складі голови і членів комісії. Рішення щодо утворення апеляційної комісії та затвердження її складу приймає Вчена рада. Апеляційна комісія готує висновок, який підписують усі члени комісії.
    12. На підставі висновку апеляційної комісії Вчена рада приймає рішення про задоволення або про відмову в задоволенні апеляції. Якщо апеляцію здобувача вченого звання задоволено, то Вчена рада може прийняти рішення про присвоєння вченого звання та в установленому порядку надіслати до МОН атестаційну справу здобувача вченого звання.
   • 6.Порядок підготовки та перелік документів щодо присвоєння вчених звань

    ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ТА ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ АТЕСТАЦІЙНОЇ СПРАВИ ЗДОБУВАЧА ВЧЕНОГО ЗВАННЯ ПРОФЕСОРА (ДОЦЕНТА), ЩО ПОДАЮТЬСЯ ДО ВЧЕНОГО СЕКРЕТАРЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І.І.МЕЧНИКОВА

    І. Здобувач вченого звання професора (доцента)  звертається до вченого секретаря університету (Контакти керівництва університету або Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ) щодо перевірки виконання кваліфікаційних нормативів.

    ІІ. За наявністю виконання вимог відповідно до «Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки   № 322 від 17.03.2021» потрібно підготувати атестаційні документи щодо подання на розгляд Вченою радою університету.

    Послідовність  підготовки атестаційних документів

    1. Проведення здобувачем вченого звання відкритої лекції (обов’язково у присутності не менше трьох науково-педагогічних працівників кафедри, які мають наукові ступені та вчені звання) та одержання відповідної рецензії.
    2. Атестація на засіданні кафедри (обов’язково у присутності не менше 2/3 науково-педагогічних працівників кафедри).

    При цьому профіль педагогічної роботи здобувача повинен відповідати основному напрямку діяльності даної кафедри.

    На засіданні кафедри аналізується педагогічна, науково-методична, організаційна і виховна робота здобувача вченого звання, а саме:

    • заслуховується звіт за термін роботи на посаді з зазначенням навчальних курсів, з яких здобувач є провідним лектором (обов’язково із зазначенням кількості лекційних годин); здобувачем надається список друкованих праць (у тому числі навчально-методичних), виданих за час роботи на посаді, вказуються дані щодо апробації професійної діяльності (виступи з доповідями та повідомленнями на науково-методичних конференціях); дані про проходження підвищення кваліфікації; а також, вказується наявність почесних звань, державних премій і нагород та ін.
    • педагогічними працівниками кафедри надається оцінка якості проведення здобувачем лекцій, семінарських і практичних занять, та заслуховується рецензія щодо проведеної відкритої лекції;
    • завідувачем кафедри характеризуються: якість керівництва кваліфікаційними (магістерськими) роботами; участь у виконанні науково-дослідних робіт на кафедрі; підготовка кандидатів наук (із зазначенням прізвищ тих, хто захистив дисертації і спеціальностей); участь у роботі спецрад по захисту дисертацій;
    • окремо зазначається дотримання здобувачем вченого звання академічної доброчесності.

    На підставі обговорення здобувачеві надається висновок кафедри з результатами голосування щодо присвоєння вченого звання.

    1. Висновок кафедри та рецензія на відкриту лекцію здобувача обговорюються на засіданні Навчально-методичної комісії факультету з наданням довідки з відповідною рекомендацією.

    Всі документи оформляються відповідно до переліку (за відповідними посиланнями) та надаються вченому секретарю не пізніше, 

    ніж за 10 робочих днів до засідання Вченої ради.

    1. Довідка про здобувача щодо присвоєння вченого звання професора (доцента) 1 прим.
    2. Висновок кафедри про рекомендацію щодо присвоєння вченого звання. 1 прим.
    3. Список наукових та навчально-методичних праць (наукові роботи, опубліковані до захисту дисертації; наукові роботи, опубліковані після захисту дисертації; основні навчально-методичні роботи, за період науково-педагогічної діяльності) 2 прим.
    4.Звіт про науково-педагогічну роботу 1 прим.
    5. Рецензія на відкриту лекцію 1 прим.
    6. Довідка про рішення навчально-методичної комісії факультету. 1 прим.
    7.Сертифікат (оригінал) відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче В2) з мов країн Європейського Союзу або кваліфікаційні документи (диплом про вищу освіту, науковий ступінь) та 2 прим. (копій)
    8.Довідка про науково-педагогічну, наукову діяльність на посадах у вищих навчальних закладах (надається відділом кадрів) 2 прим.
    9.Довідка з основного місця роботи (надається відділом кадрів) 2 прим.
    10.Копії документів, що підтверджують навчання, стажування у вищому навчальному закладі, науковій (або науково-технічній) установі в країні, що входить до ОЕСР та/або ЄС , та/або участь у наукових конференціях. (Оголошення) 2 прим.
    11.Копії дипломів кандидата, доктора наук (для вченого звання професора - обидва документи) 2 прим.
    12.Копія атестата доцента 2 прим.
    13.Скриншоти за наукометричних баз про наявність публікацій після захисту дисертації: для вченого звання професора-не менше двох, професора (без наукового ступеня доктора наук) - не менше чотирьох; доцента - однієї; старшого дослідника - не менше двох статей 2 прим.
    14.Копія документу, що підтверджує зміну прізвища 2 прим.

    Документи, надруковані 14 шрифтом, міжрядковий інтервал – 1. Документи подаються до секретаря Вченої ради не пізніше, ніж за 10 (десять) робочих днів до засідання Вченої ради.

   • Перелік електронних, друкованих фахових видань та українських журналів у Scopus и Web of Science

   • Рішення Вченої ради

    2024 рік

    2023 рік

    2022 рік

   • Оголошення

   • Фотогалерея

    title_66922667d536195787991720854119
    title_66922667d536c19311737501720854119
    title_66922667d537411431062461720854119
    title_66922667d537c5789295031720854119
    title_66922667d538320658643631720854119
    title_66922667d538a20492267371720854119
    title_66922667d539110486020561720854119
    title_66922667d539916322867731720854119
    title_66922667d53a021179775901720854119
    title_66922667d53a719367520101720854119
   • Конкурс

    

   Контактна інформація

   Вчений секретар: кандидат хімічних наук, доцент Курандо Світлана Володимирівна

   Адреса: вул. Дворянська, 2, кімн. 65

   Телефон: (048) - 723-59-42, 117 (внутрішній)

   e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

   Час прийому з питань атестаційних справ щодо здобувачів вчених звань:

   • Вівторок 14.00 - 16.00
   • Середа 11.00 - 13.00
   • Четвер 14.00 - 16.00

   Засідання Вченої ради університету відбувається у останній вівторок щомісяця в залі засідань Вченої ради. Всі оголошення розміщуються на стенді «Ректорат».

   Приймальна комісія

   Французький б-р 24/26
   Телефон: (+38-0482) 68-12-84
   Телефон: (+38-0482) 68-18-58
   Телефон: (+38-093) 755 78 24
   E-mail: vstup@onu.edu.ua

   Ректор

   вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
   Ректор (приймальня):
   (+38-048) 723-52-54
   Тел. (+38-048) 723-35-15
   Email: rector@onu.edu.ua

    

   Наші партнери

   Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

   Top