Навчальний відділ

Про відділ

Навчальний відділ являється основним структурним підрозділом, який здійснює організацію і контроль навчального процесу і навчально-методичної роботи в університеті.

Навчальний відділ здійснює свою роботу за такими напрямами:

 • Організація розробки навчальних, робочих навчальних планів напрямів/спеціальностей, контроль за їх виконанням.
 • Організація формування графіку навчального процесу університету на навчальний рік.
 • Організація складання графіків та розкладів навчальних занять, розкладів заліково-екзаменаційних сесій, контроль за їх виконанням.
 • Організація планування та перевірка обсягів навчального навантаження кафедр, розподілу навантаження між викладачами.
 • Контроль виконання навчального навантаження кафедр, індивідуальних планів викладачів.
 • Організація та проведення моніторингу якості навчання.
 • Організація, документальне оформлення, контроль проходження підвищення кваліфікації науково-педагогічними працівниками.
 • Організація проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників.
 • Організація, документальне оформлення, контроль та підведення підсумків усіх видів практики.
 • Організація проведення, документальне оформлення, систематизація підсумків роботи Державних екзаменаційних (кваліфікаційних) комісій.
 • Формування планів видання (звітів про видання) навчальної, навчально-методичної, наукової літератури.
 • Замовлення документів про освіту випускникам університету (дипломів, додатків до дипломів); оформлення академічних довідок.
 • Замовлення студентських квитків.
 • Формування та подання статистичної звітності з усіх видів навчальної роботи

Керівник навчального відділу
Світлана Петрівна Гвоздій

 • Нікола Людмила Валеріївна заступник начальника відділу
 • Браславська Ольга Семенівна завідувач практиками
 • Кисіль Валентина Михайлівна провідний фахівець
 • Соколова Наталя Павлівна фахівець І категорії
 • Журавльова Євгенія В'ячеславівна провідний фахівець
 • Котлярова-Баламса Н.О. провідний фахівець

Інформаційні матеріали

 • Графік освітнього процесу

 • Підвищення кваліфікації

 • Звіт про видання навчальної, навчально-методичної, наукової літератури (Форма)

 • План видання навчальної. навчально-методичної, наукової літератури

 • Графік представлення навчальними підрозділами університету документації до навчального відділу

 • Інструкція щодо подання документів для проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників ОНУ імені І.І.Мечникова

 • Вакантні посади

  Одеський національний університет імені І. І. Мечникова оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників:

  • по кафедрі граматики англійської мови доцент, кандидат наук;
  • по кафедрі іноземних мов гуманітарних факультетів доцент, кандидат наук;
  • по кафедрі філософії доцент (2 шт.од.), вища освіта за спеціальністю «філософія», кандидат філософських наук, стаж роботи на посаді доцента більше 5 років;
  • по кафедрі культурології доцент, вища освіта за спеціальністю «філософія», «культурологія», кандидат філософських наук, кандидат мистецтвознавства, стаж роботи на посаді доцента більше 5 років;
  • по кафедрі України, ґрунтознавства та земельного кадастру завідувач кафедри, доктор чи кандидат географічних наук за спеціалізацією (11.00.05 – біогеографія та географія ґрунтів), та/або доцент, стаж викладання дисциплін за фахом 10 років, землевпорядну освіту або сертифікат оцінювача майна (земельних ділянок);
  • по кафедрі загальної морської геології та палеонтології доцент (0,8 шт.од.) кандидат геологічних наук та/або доцент.

  Документи на участь у конкурсі відповідно до інструкції щодо подання документів для проведення конкурсного відбору (Вчена рада вкладка “Конкурс") необхідно подавати з 10 листопада до 10 грудня до навчального відділу (вул. Дворянська, 2, к. 59, з 9 до 17, тел. 048-723-54-06).


  Одеський національний університет імені І.І.Мечникова оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників:

  • по кафедрі загальної психології та психології розвитку особистості доцент (1,0 шт.од.), кандидат наук, повна вища освіта за спеціальністю «Психологія» (магістр/спеціаліст);
  • по кафедрі органічної та фармацевтичної хімії професор (1,0 шт.од), доктор хімічних наук, педагогічний стаж не менше 10 років;
  • по кафедрі теоретичної фізики та астрономії завідувач кафедри (1,0 шт.од.), доктор фізико-математичних наук, професор або кандидат фізико-математичних наук, доцент;
  • по кафедрі менеджменту та інновацій професор (2,0 шт.од.) доктор економічних наук, професор/доцент, стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років;
  • по кафедрі менеджменту та інновацій доцент (2,0 шт.од.), кандидат економічних наук, стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років;
  • по кафедрі цивільно-правових дисциплін доцент (1,0 шт.од.), кандидат юридичних наук, доцент, стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років;
  • по кафедрі загально-правових дисциплін доцент (1,0 шт.од.), кандидат юридичних наук, доцент, стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років;

  Документи на участь у конкурсі відповідно до інструкції щодо подання документів для проведення конкурсного відбору (Вчена рада вкладка “Конкурс") необхідно подавати з 01 листопада до 1 грудня до навчального відділу (вул.Дворянська, 2, к. 59, з 9 до 17, тел. 048-723-54-06).


  Одеський національний університет імені І.І.Мечникова оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників:

  • по кафедрі фінансів, банківської справи та страхування завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, доктор або кандидат економічних наук, професор або доцент, стаж педагогічної роботи понад 5 років;
  • по кафедрі фінансів, банківської справи та страхування професор, доктор економічних наук, професор або доцент, стаж педагогічної роботи понад 5 років;
  • по кафедрі фінансів, банківської справи та страхування доцент, кандидат економічних наук, стаж педагогічної роботи понад 5 років;
  • по кафедрі маркетингу та бізнес-адміністрування професор, доктор економічних наук, професор або доцент, стаж педагогічної роботи понад 5 років;
  • по кафедрі маркетингу та бізнес-адміністрування доцент, кандидат економічних наук, стаж педагогічної роботи понад 5 років;
  • по кафедрі економіки та підприємництва доцент, кандидат економічних наук, доцент, стаж педагогічної роботи понад 5 років;
  • по кафедрі кримінального права, кримінального процесу та криміналістики доцент, кандидат юридичних наук, доцент, стаж педагогічної роботи понад 5 років;
  • по кафедрі обліку та оподаткування доцент, кандидат економічних наук, доцент, стаж педагогічної роботи понад 5 років;
  • по кафедрі математичного аналізу завідувач кафедри математичного аналізу, доктор або кандидат фіз.-мат. наук, професор або доцент, стаж педагогічної роботи понад 5 років;
  • по кафедрі комп’ютерної алгебри та дискретної математики завідувач кафедри комп’ютерної алгебри та дискретної математики, доктор або кандидат фіз.-мат. наук, професор або доцент, стаж педагогічної роботи понад 5 років;
  • по кафедрі методів математичної фізики доцент, кандидат фіз.-мат. наук, стаж педагогічної роботи понад 5 років;
  • по кафедрі оптимального керування і економічної кібернетики доцент (2 шт. од.), кандидат фіз.-мат. наук, доцент, стаж педагогічної роботи понад 5 років;
  • по кафедрі теоретичної механіки доцент, кандидат технічних наук, стаж педагогічної роботи понад 5 років;
  • по кафедрі німецької філології завідувач кафедри німецької філології, доктор або кандидат філологічних наук, професор або доцент, стаж педагогічної роботи понад 5 років;
  • по кафедрі теорії та практики перекладу завідувач кафедри теорії та практики перекладу, доктор або кандидат філологічних наук, професор або доцент, стаж педагогічної роботи понад 5 років;
  • по кафедрі педагогіки завідувач кафедри педагогіки, доктор або кандидат педагогічних наук, професор, або доцент, стаж педагогічної роботи понад 5 років;
  • по кафедрі лексикології і стилістики англійської мови професор, доктор філологічних наук, професор, або доцент, стаж педагогічної роботи понад 5 років;
  • по кафедрі лексикології і стилістики англійської мови доцент, кандидат філологічних наук, стаж педагогічної роботи понад 5 років;
  • по кафедрі зарубіжної літератури професор, доктор філологічних наук, професор або доцент, стаж педагогічної роботи понад 5 років;
  • по кафедрі зарубіжної літератури доцент (2 шт. од.), кандидат філологічних наук, стаж педагогічної роботи понад 5 років;
  • по кафедрі теоретичної і прикладної фонетики англійської мови доцента (2 шт. од.), кандидат філологічних наук, доцент, стаж педагогічної роботи понад 5 років;
  • по кафедрі французької філології старший викладач, магістр зі спеціальності «філологія» (французька мова і література);
  • по кафедрі іспанської філології доцент (2 шт. од.), кандидат філологічних наук, стаж педагогічної роботи понад 5 років;
  • по кафедрі іноземних мов природничих факультетів доцент (2 шт. од.), кандидат філологічних наук, стаж педагогічної роботи понад 5 років;
  • по кафедрі педагогіки доцент (6 шт. од.), кандидат педагогічних наук, стаж педагогічної роботи понад 5 років;
  • по кафедрі мовної та загальногуманітарної підготовки іноземців завідувач кафедри мовної та загальногуманітарної підготовки іноземців, доктор або кандидат філологічних наук, професор або доцент, стаж педагогічної роботи понад 5 років;

  Документи на участь у конкурсі відповідно до інструкції щодо подання документів для проведення конкурсного відбору необхідно подавати з 23 вересня по 23 жовтня до навчального відділу (вул.Дворянська, 2, к. 59, з 9 до 17, тел. 7235406).


  Одеський національний університет імені І.І.Мечникова оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників:

  • по кафедрі генетики завідувач кафедри, доктор або кандидат біологічних наук, професор або доцент, стаж педагогічної роботи понад 5 років;
  • по кафедрі генетики доцент (2 шт. од.), кандидат біологічних наук, доцент, стаж педагогічної роботи понад 5 років;
  • по кафедрі фізіології людини і тварин доцент (2 шт. од.), кандидат біологічних наук, доцент, стаж педагогічної роботи понад 5 років;
  • по кафедрі зоології доцент (5 шт. од.), кандидат біологічних наук, доцент, стаж педагогічної роботи понад 5 років;
  • по кафедрі біохімії доцент (2 шт. од.), кандидат біологічних наук, доцент, стаж педагогічної роботи понад 5 років;
  • по кафедрі мікробіології доцент (3 шт. од.), кандидат біологічних наук, стаж педагогічної роботи понад 2 роки;
  • по кафедрі географії України, грунтознавства та земельного кадастру доцент (2 шт. од.), кандидат географічних або педагогічних наук, доцент, стаж педагогічної роботи понад 5 років;;
  • по кафедрі економічної і соціальної географії та туризму професор, доктор географічних наук, професор або доцент, стаж педагогічної роботи понад 5 років;
  • по кафедрі загальної, морської геології та палеонтології доцент, кандидат геолого-мінералогічних або геологічних наук, доцент, стаж педагогічної роботи понад 5 років;
  • по кафедрі періодичної преси та медіаредагування завідувач кафедри, доктор або кандидат наук, професор або доцент, стаж педагогічної роботи за профілем кафедри понад 5 років;
  • по кафедрі періодичної преси та медіаредагування доцент, кандидат наук, стаж педагогічної роботи за профілем кафедри понад 5 років;
  • по кафедрі нових медіа та медіадизайну завідувач кафедри, доктор або кандидат наук, професор або доцент, стаж педагогічної роботи за профілем кафедри понад 5 років;
  • по кафедрі журналістики, реклами та медіакомунікацій доцент, кандидат наук, стаж педагогічної роботи за профілем кафедри понад 5 років;
  • по кафедрі міжнародних відносин доцент (5 шт. од.), кандидат політичних наук, стаж педагогічної роботи понад 5 років;
  • по кафедрі міжнародних відносин доцент, кандидат історичних наук, стаж педагогічної роботи понад 5 років;
  • по кафедрі міжнародних відносин доцент, кандидат філологічних наук, досвід викладання грецької мови, стаж педагогічної роботи понад 5 років;
  • по кафедрі історії і світової політики професор, доктор політичних наук, професор або доцент, стаж педагогічної роботи понад 5 років;
  • по кафедрі історії і світової політики доцент, кандидат політичних наук, доцент, стаж педагогічної роботи понад 5 років;
  • по кафедрі політології доцент, кандидат політичних наук, доцент, стаж педагогічної роботи понад 5 років;
  • по кафедрі світового господарства і міжнародних економічних відносин старший викладач, освіта за профілем кафедри.
  • по кафедрі практичної та клінічної психології доцент, кандидат психологічних наук, доцент, стаж педагогічної роботи понад 5 років;
  • по кафедрі диференціальної та спеціальної психології доцент, кандидат психологічних наук, стаж педагогічної роботи за профілем кафедри понад 2 роки;
  • по кафедрі практичної та клінічної психології доцент, кандидат психологічних наук, доцент, стаж педагогічної роботи понад 5 років;
  • по кафедрі соціальної роботи доцент, кандидат психологічних наук, стаж педагогічної роботи понад 5 років;
  • по кафедрі соціальних теорій старший викладач, вища освіта за спеціальністю «Соціальна робота», стаж педагогічної роботи понад 2 роки;
  • по кафедрі неорганічної хімії та хімічної освіти завідувач кафедрою, доктор або кандидат хімічних наук, професор або доцент, стаж педагогічної роботи понад 5 років;
  • по кафедрі фізичної та колоїдної хімії завідувач кафедрою, доктор або кандидат хімічних наук, професор або доцент, стаж педагогічної роботи понад 5 років;
  • по кафедрі аналітичної та токсикологічної хімії завідувач кафедрою, доктор або кандидат хімічних наук, професор або доцент, стаж педагогічної роботи понад 5 років;
  • по кафедрі неорганічної хімії та хімічної освіти професор, доктор хімічних або педагогічних наук, професор або доцент, вища освіта за спеціальністю «хімія», стаж педагогічної роботи понад 5 років;
  • по кафедрі фармакології та технології ліків доцент, кандидат біологічних наук спеціальність «біохімія», стаж педагогічної роботи понад 5 років;
  • по кафедрі аналітичної та токсикологічної хімії доцент (2 шт. од.), кандидат хімічних наук, стаж педагогічної роботи понад 5 років;
  • по кафедрі культурології доцент, кандидат філософських наук, доцент, стаж педагогічної роботи понад 5 років;
  • по кафедрі культурології доцент (0.7 шт. од.), кандидат філософських наук, стаж педагогічної роботи понад 5 років;
  • по кафедрі філософії професор (0.9 шт. од.), доктор філософських наук, професор або доцент, стаж педагогічної роботи понад 5 років;
  • по кафедрі теоретичної фізики та астрономії професор, доктор фізико-математичних наук, професор або доцент, стаж педагогічної роботи понад 5 років;
  • по кафедрі загальної фізики і фізики теплоенергетичних та хімічних процесів професор, доктор фізико-математичних наук, професор або доцент, стаж педагогічної роботи понад 5 років;
  • по кафедрі експериментальної фізики завідувач кафедрою, доктор або кандидат фізико-математичних наук, професор або доцент, стаж педагогічної роботи понад 5 років;
  • по кафедрі комп’ютерної алгебри та дискретної математики професор, доктор фізико-математичних наук, професор або доцент, стаж педагогічної роботи понад 5 років;
  • по кафедрі методів математичної фізики доцент, кандидат фіз.-мат. наук, доцент, стаж педагогічної роботи понад 5 років;
  • по кафедрі оптимального керування та економічної кібернетики доцент, кандидат фіз.-мат. наук, стаж педагогічної роботи понад 5 років

  Документи на участь у конкурсі відповідно до інструкції щодо подання документів для проведення конкурсного відбору необхідно подавати з 28 вересня по 28 жовтня до навчального відділу (вул.Дворянська, 2, к. 59, з 9 до 17, тел. 7235406).

Методичні рекомендації

Адреса:

вул. Дворянська, 2. Кабінети: № 59, № 63
 
Телефони:
 • Гвоздій С. П. 723 54 06
 • Нікола Л. В. 723 84 20
E-mail:
 • Гвоздій С. П. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 • Нікола Л. В. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 • Кисіль В. М. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 • Браславська О. С. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 • Соколова Н. П. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел./факс (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top