Філологічний факультет

Декан професор Черноіваненко Євген Михайлович

Декан професор Черноіваненко Євген Михайлович 

Телефон деканату – (048) 746-56-97

Електронна пошта деканату – Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 • Заступник декана з навчальної роботи – доц. Стрій Людмила Іванівна
 • Заступник декана з наукової роботи - професор Мусій Валентина Борисівна
 • Заступник декана з питань зарубіжних зв’язків – доц. Мурадян Ірина Володимирівна
 • Заступник декана з виховної роботи – ст. викладач Сеник Ганна Володимирівна
 • Методист деканату – Кравецька Людмила Максимівна
 • Методист заочного відділення – Рибіна Валентина Валентинівна

Кафедри філологічного факультету

Кафедра української мови

Завідувач кафедри – професор, доктор філологічних наук Тетяна Юріївна Ковалевська

Кафедра української літератури

Завідувач кафедри – доцент, кандидат філологічних наук Оксана Григорівна Шупта-В'язовська

Кафедра російської мови

Завідувач кафедри – професор, доктор філологічних наук Євген Миколайович Степанов

Кафедра світової літератури

Завідувач кафедри – доцент, кандидат філологічних наук Ніна Михайлівна Раковська

Кафедра теорії літератури та компаративістики

Завідувач кафедри – доцент, кандидат філологічних наук Наталя Костянтинівна Коробкова

Кафедра загального та слов’янського мовознавства

Завідувач кафедри – професор, доктор філологічних наук Олена Андріївна Войцева

Кафедра прикладної лінгвістики

Завідувач кафедри прикладної лінгвістики – професор, доктор філологічних наук Кондратенко Наталя Василівна

Кафедра болгарської філології

Завідувач кафедри – професор, доктор філологічних наук Колесник Валентина Олександрівна 

Ступінь вищої освіти:

Українська мова та література

 • 035 «Філологія» – бакалавр
 • 035.01 «Філологія» – магістр

 Слов’янські мови та літератури (переклад включно): російська мова та література

 • 035 «Філологія» – бакалавр
 • 035.03 «Філологія» - магістр

Слов’янські мови та літератури (переклад включно): болгарська мова і література

 • 035 «Філологія» – бакалавр
 • 035.03 «Філологія» - магістр

Прикладна лінгвістика

 • 035 «Філологія» – бакалавр
 • 035.10 «Філологія» – магістр

Галузь знань – Гуманітарні науки; спеціальність – 035 Філологія.

Спеціалізації:

 • 035.01 Українська мова і література
 • 035.032 Слов’янські мови та літератури (переклад включно): перша - болгарська
 • 035.034 Слов’янські мови та літератури (переклад включно): перша – російська
 • 035.10 Прикладна лінгвістика

Освітній ступінь та нормативний термін навчання:

 • бакалавр (4 роки за денною формою навчання; 5 років – заочна форма навчання)
 • магістр на базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра або спеціаліста – 1,5 року (денна та заочна форми навчання). 

Історія факультету

Історико-філологічний факультет, разом з юридичним та фізико-математичним, – найстаріший підрозділ заснованого у 1865 р. Новоросійського (Одеського) університету. Першим його деканом був видатний філолог-славіст В. І. Григорович (1815-1876). До революції тут працювали такі відомі вчені, як Ф. І. Успенський, А. М. Деревицький, О. О. Кочубинський, В. М. Мочульський, Д. М. Овсянико-Куликовський.
 
Після ліквідації університетів факультет стає частиною Інституту народної освіти. У середині 30-х рр. університети відновлюються. Друге народження факультету (тепер вже суто як філологічного) відбулося у 1937 р. Першим деканом новоствореного факультету став відомий літературознавець і фольклорист професор Р. М. Волков. З початком війни факультет у складі університету було евакуювало до міста Майкоп, а звідти – до міста Байрам-Алі, де продовжував готувати фахівців. У 1944 р. факультет повернувся до Одеси.
 
Протягом майже шести десятиліть на факультеті існували дві спеціальності – «українська мова та література» і «російська мова та література». Тут працювали й продовжують працювати такі відомі вчені, як Н. І. Букатевич, С. П. Бевзенко, Л. М. Лосєва, А. А. Москаленко, Г. А. В’язовський, І. М. Дузь, М. О. Левченко, А. О. Слюсар, В. В. Фащенко, А. К. Смольська, Ю. О. Карпенко, Н. М. Шляхова, ін. Друга половина 90-х років стала періодом ліцензування нових спеціальностей: "Болгарська мова та література", "Прикладна лінгвістика", "Видавнича справа та редагування", "Журналістика". За час свого існування факультет підготував майже 40 тисяч фахівців, серед яких багато відомих педагогів, вчених, журналістів, письменників.

Викладацький склад факультету

На восьми кафедрах факультету працюють 64 викладачі, з них 12 докторів наук і майже 45 кандидатів наук. 

Підготовка викладацьких кадрів

Щороку за рекомендаціями кафедр і Ради факультету кращі випускники  вступають до аспірантури. Прийом здійснюється за такими спеціальностями, як «українська мова», «українська література», «слов’янські мови», «російська мова», «російська література», «порівняльне літературознавство», «структурна, прикладна та математична лінгвістика», «теорія літератури». При факультеті працюють спеціалізовані вчені ради, які проводять захисти докторських дисертацій за спеціальністю «українська мова» та кандидатських дисертацій за спеціальностями «українська література», «російська література». За низкою спеціальностей при факультеті працює докторантура.
У 2018 році було захищено 2 докторські дисертації та 7 кандидатських. 

Наукові видання факультету

У 2018 році факультетом були видані чергові випуски наукових збірників та журналів:

 • «Проблеми сучасного літературознавства» (3 випуски: 25, 26, 27);
 • «Мова» (два випуски: 28, 29);
 • Слов’янський збірник (22-й випуск);
 • Записки з українського мовознавства  (25-й випуск).

Усі ці збірники включені до наукової міжнародної бази даних Slavic Humanities Index і до міжнародної науково-метричної бази Copernicus.
Факультетом видано два випуски (літературознавчий та мовознавчий) «Вісника Одеського національного університету. Серія філологія» (Том 23. Випуски 1 (17) та 2 (18); черговий (ІХ) збірник студентських наукових статей «Філологічні студії».

У 2018 році також вийшли друком:

 • «Слово про Василя Фащенка: продовження діалогу» / Упорядники М. Фащенко, Я. Машарова. - Одеса: Чорномор’я, 2018. – 600 c.
 • ЛЕСЬ ГОМІН (Олександр Дмитрович Королевич): Збірник матеріалів до вивчення творчості / Упорядник, вступна стаття А. К. Димовська. – Овідіополь, 2018. – 61 с. (видано аспіранткою кафедри теорії літератури та компаративістики)

Наукові публікації

Монографії окремих вчених факультету:

 • Сподарец Н. В. Модернизм Серебряного века: литературоведческая идентификация: Монография / Надежда Сподарец. – Одесса: Астропринт, 2017. – 452 с. (25,27 п.л.)
 • Кутуза Н. В. Комунікативна сугестія в рекламному дискурсі: психолінгвістичний аспект : монографія. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. – 736 с. 
 • Яроцкая Г. С. Русский язык как зеркало экономического сознания: монография / Г. С. Яроцкая. – Одесса: Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова, 2017. – 456 с.

Колективні монографії, які видано філологічним факультетом:

 • Одеська лінгвістична школа: модерні парадигми : колект. моногр. / За заг. ред. д-ра філол. наук, проф. Ковалевської Т. Ю. - Одеса : ПолиПринт, 2018. – 247 с.

Колективні монографії, у створенні яких взяли участь науковці факультету:

 • Одеса та Чорне море як літературний простір / ред. Я. Лавський, Н. Малютіна, Білосток-Одеса: PRYMAT, 2018 – 636 с. (автори розділів: А. Малиновський, В. Колесник, Н. Раковська, Н. Малютіна, І. Нечиталюк, О. Шупта-В᾽язовська, В. Мусій, Л. Мостова, Н. Коробкова, О. Казанова, Т. Морєва, О. Подлісецька, В. Саєнко, О. Мізінкіна, Н. Сподарець, О.Ткачук).
 • Słowiańskie światy wyobraźni / Slavic Worlds of Imagination / pod red. M. Dyras, A. Fidorowicz, M. Grudy, Krakow: UT, 2018 (автором двох розділів є професор кафедри української літератури Н.П. Малютіна)
 • Małe formy w literaturze rosyjskiej 2» / pod red. K. Prus, Rzeszów: Wyd. UR, 2018,. Розділ: Наталья Малютина, Явление художественной вариативности в драмах „малой формы” (две версии пьесы Гало в творчестве Александра Строганова), s. 67-86; Милена Кипэр, Наталья Малютина, Принципы деконструкции поэтики сюжета в рассказе Людмилы Улицкой «Счастливые» s. 47-65. 
 • Лінгвокультурологічні засади мовознавчих досліджень : [монографія] / Л. М. Марчук, Т. М. Сукаленко, Н. В. Вдовиченко, А. М. Сріант. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. – 196 с.
 • Русистика и современность : Старые вопросы, новые ответы / [Uniwersytet Śląski w Katowicach; ред. И. Любоха-Круглик, О. Малыса, Г. Вильк, А. Зых]. – Katowice : Śląsk, 2017. – Раздел:
 • Степанов Е. Н. Юридический и социолингвистический статус русского языка на постсоветском пространстве. – S. 285–302.
 • Харчові традиції – ментальний код нації: колективна монографія / За заг. ред. Віват Г. І. – Одеса: ВМВ, 2018. – 232 с. (у її створенні взяли участь викладачі кафедри світової літератури А.Т. Малиновський та В. Б. Мусій).

Викладачі факультету щорічно впроваджують результати своїх наукових досліджень у навчальний процес. У 2018 році було видано два підручники:

 • Войцева О. А. Польська мова : підручник для 1 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою. – Чернiвцi : Букрек, 2018. – 128 с. (Співавтор: Т. Г. Бучацька).
 • Войцева О. А. Польська мова (10-й рік навчання, рівень стандарту) : підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою. – Чернівці : Букрек, 2018. – 248 с. (Співавтор: Т. Г. Бучацька).

Навчальні посібники:

 1. Програми лекційних курсів, семінарських і практичних занять кафедри загального та слов’янського мовознавства: метод. посіб. / відпов. ред. д-р філол. наук, професор О. А. Войцева. – Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018. – 185 с.
 2. „Золотий ювілей”: історія і сучасність кафедри загального та слов’янського мовознавства філологічного факультету ОНУ імені І. І. Мечникова. Редколегія: О. А. Войцева (відпов. ред.) та ін. – Одеса: Айс-Принт, 2018. – 36 с.
 3. Мусий В. Б., Добробабина О. Ю., Морева Т. Ю. Анализ литературного произведения: тексты лекций и материалы для самостоятельной работы / В. Б. Мусий, О. Ю. Добробабина, Т. Ю. Морева. – Одесса: ПолиПринт, 2018. – 186 с.
 4. Мальцева О. В. Историческая грамматика русского языка: методические указания и задания для подготовки к практическим занятиям студентов 2 курса дневной формы обучения специальности 035.03 Славянские языки и литературы (перевод включительно): русский язык и литература. – Одесса : ОНУ имени И. И. Мечникова. 2018. – 66 с.
 5. Собченко Н. С. Функциональное словообразование: методические рекомендации / Н. С. Собченко. – Одесса : Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова, 2018. – 68 с.
 6. Шумарина Т. Ф., Мурадян И. В. Современный русский язык. Лексикология. Методические указания и задания / Т. Ф. Шумарина, И. В. Мурадян. – Одесса : ОНУ, 2018. – 58 с.
 7. И. И. Мечникова, 2018. – 68 с.
 8. Хрустик Н. М. Вивчення фонетики української мови в середній школі : навч. посібн. – Одеса : Фенікс, 2018. – 74 с.
 9. Практикум з українського правопису : навчальний посібник / М. Л. Дружинець, О. В. Антонюк, О. П. Вартик, Г. В. Сеник [та ін.]; за заг. ред. М. Л. Дружинець. – Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова,2018. – 396 с.
 10. Форманова Світлана. Розбіжності у вивченні синтаксису в школі й виші: навч. посіб. / Світлана Форманова, Лариса Хаценко, Ілона Романюк. - 2-ге вид., доповн. і переробл. - Одеса : Середняк Т. К., 2018. - 124 с.
 11.  Форманова С. В. Основи культури й техніки мовлення: навч. посіб. / С. В. Форманова, І. В. Романюк. - Одеса : ПолиПринт, 2018. - 144 с.
 12. Форманова С. Українська мова як іноземна : експрес-курс / Світлана Форманова, Ірина Розман. - Ужгород : РІК-У, 2018. - 108 с.

Наукові конференції

Науковцями факультету в 2018 році було організовано та проведено значну кількість наукових заходів міжнародного, всеукраїнського та регіонального рівнів:

 1. Міжнародна наукова конференція «Мова в різних лінгвокультурних просторах» (організатор – кафедра російської мови);
 2. XVІІ Міжнародна студентська Кирило-Мефодіївська конференція (організатор – кафедра болгарської філології);
 3. IV Міжнародна наукова конференція «Поляки в Одесі та українському
  Причорномор’ї. Історія-спадщина-співіснування в мультикультурному середовищі міста» (організатор – кафедра української літератури);
 4. Наукові читання, присвячені пам’яті доктора філологічних наук, професора Нонни Михайлівни Шляхової (організатор – кафедра теорії літератури та компаративістики);
 5. Відкритий науково-методичний семінар кафедри російської мови «Русский язык в полилингвокультурном пространстве»;
 6. ІІІ науковий семінар «Сучасні шляхи літературознавчого відкриття сенсів художнього твору» (організатор – кафедра світової літератури);
 7. Міжнародна конференція «Żywioły. Motyw wody w literaturze, kulturze i sztuce» (організатори – Гданський університет (Польща), кафедра неофілології та кафедра української літератури);
 8. XV Всеукраїнська науково-методична конференція студентів і молодих науковців Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (організатори – Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова та кафедра української мови);
 9. Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих учених «Антропоцентрична скерованість сучасної наукової лінгвістичної парадигми» (організатори – Миколаївський національнимй університет імені В. О. Сухомлинського, а також за участю Херсонського державного університету, Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова та кафедра української мови).

В останні роки факультет дедалі частіше проводить студентські наукові конференції всеукраїнського масштабу. Особливо слід відзначити: міжнародну конференцію «Мова в різних лінгвокультурних просторах»;, «Кирило-Мефодіївську конференцію», щорічну студентську звітну наукову конференцію. Значна частина студентів виголошує свої доповіді іноземними мовами.

Партнерські зв’язки

Наукове співробітництво із закордонними організаціями здійснюється за такими напрямами: спільне проведення наукових заходів; підвищення фаху викладачів шляхом стажування в навчальних закладах інших країн, а також участі у міжнародних семінарах; спільна видавнича діяльність з ученими інших країн.
Так: докторант кафедри української літератури, доцент Шевченко Т. М. пройшла стажування в університеті м. Білосток (Польща) на кафедрі неофілології); доцент кафедри прикладної лінгвістики Билінська О. С. пройшла стажування в Університеті суспільних наук (UNS) м. Лодзь  (Польща); доцентом кафедри української мови Дружинець М. Л. здійснено роботу у галузі розробки програми підготовки, вивчення досвіду інноваційних технологій та наукової роботи на кафедрі славістики  університету імені Фр. Палацького в м.Оломоуц (Чехія).
Завідувач кафедри російської мови, професор Є. М. Степанов провів два майстер-класи («Юридичний і соціолінгвістичний статус російської мови на пострадянському просторі» та «Вплив полілінгвокультурності регіону на формування граматичних особливостей його стрижневої мови») на факультеті усного та письмового перекладу Інституту мовознавства та літературознавства Болонського університету (Італія).
Проф. Войцева О. А. є членом Наукової ради міжнародного часопису „Media. Biznes. Kultura” (Гданський університет, Польща); професор Яковлєва О. В. є членом редакційної колегії журналу «Софія» (Мінськ, Білоруський державний університет).

Спеціалізації

Студенти філологічних спеціальностей факультету мають можливість поглибленого вивчення англійської чи німецької (за вибором студента) з правом викладання зазначеної мови після закінчення навчання. Вивченню польської та болгарської мов сприяє наявність добре обладнаних сучасною навчальною технікою кабінетів полоністики та болгаристики.

Культурне та спортивне життя

Студенти факультету відвідують театри та музеї міста. Частими гостями факультету є відомі письменники і поети. Так, студенти та викладачі  філологічного факультету мали можливість зустрітися з Тарасом Федюком, Григорієм Гусейновим, Оксаною Забужко, Володимиром Рудківським, Сергієм Жаданом, Андрієм Любкою та іншими відомими майстрами пера. На факультеті працює літературна студія. Щороку у грудні студенти готують концертну програму «Слов’янське Різдво», в якій представлено різдвяні традиції та звичаї різних слов’янських народів. У цьому заході зазвичай беруть участь представники національно-культурних товариств Одеси, працівники Генеральних консульств Болгарії та Польщі.
 
Наші студенти активно займаються спортом. Вони є переможцями змагань у командних видах спорту з волейболу, чирлідингу, спортивної аеробіки, гри у шахи. 
Студенти-філологи є членами університетського танцювального гуртка «Liberty»; студенти-болгаристи відвідують гурток народного танцю у Болгарському центрі, тож впродовж року беруть участь у всіх заходах, пов’язаних із знаменними датами болгарського народу та рідного факультету.

На факультеті постійно проходить акція «Допоможи солдатам АТО».

День факультету ми зазвичай проводимо в перші дні квітня.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5dcd6a2bb50211710075301573743147
title_5dcd6a2bb513c9578302931573743147
title_5dcd6a2bb52519268204331573743147
title_5dcd6a2bb536518894944911573743147
Top