Сторінка абітурієнта

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРИЙОМ

НА ФАКУЛЬТЕТ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ОНУ ІМЕНІ І.І.МЕЧНИКОВА 

Адреса факультету:  
65058 м. Одеса,  
Французький бульвар 24/26, 4-ий поверх, кабінет №128 (деканат факультету РГФ)
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 1. Перелік документів: див. Правила прийому на сторінці "Абітурієнту" офіційного сайту ОНУ.
 2. Термін подання документів: див. Правила прийому на сторінці "Абітурієнту" офіційного сайту ОНУ.  

Галузь знань – 03 Гуманітарні науки; спеціальність – 035 Філологія (бакалавр/магістр)

Спеціалізації:

 • 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша англійська;
 • 035.043 Германські мови та літератури (переклад включно), перша німецька;
 • 035.051 Романські мови та літератури (переклад включно), перша іспанська;
 • 035.055 Романські мови та літератури (переклад включно), перша французька.

Галузь знань – 01 Освітні науки; спеціальність – 011 Освітні, педагогічні науки (магістр)

Спеціалізації:

 • Педагогіка вищої школи;
 • Освітні вимірювання;
 • Педагогіка та лінгводидактика вищої школи;
 • Освітній менеджмент у вищій школі.

Освітній ступінь та нормативний термін навчання:

 • бакалавр (4 роки за денною формою навчання; 5 років – заочна форма навчання)
 • магістр на базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра або спеціаліста – 1,5 роки (денна та заочна форми навчання). 

Фінансування підготовки фахівців:

 • за рахунок коштів державного бюджету (держзамовлення)
 • за рахунок державних цільових пільгових довгострокових кредитів
 • за рахунок коштів юридичних осіб
 • за рахунок коштів фізичних осіб

Факультет складається з 11 кафедр:

 • Кафедра граматики англійської мови
 • Кафедра лексикології і стилістики англійської мови
 • Кафедра теоретичної і прикладної фонетики англійської мови
 • Кафедра теорії і практики перекладу
 • Кафедра зарубіжної літератури
 • Кафедра німецької філології
 • Кафедра французької філології
 • Кафедра іспанської філології
 • Кафедра іноземних мов гуманітарних факультетів
 • Кафедра іноземних мов природничих факультетів
 • Кафедра педагогіки

На факультеті працюють:

 • Ресурсний центр американського країнознавства 
 • Ресурсний центр країнознавства Іспанії
 • Ресурсний центр німецького країнознавства
 • Центр італійської мови
 • Центр новогрецької мови
 • Центр французької мови 
 • Центр китайської мови
 • Центр перекладу конференцій
 • Кабінет мистецтвознавства
 • Кабінет педагогічної майстерності
 • Комп'ютерний клас з мовленнєвим тренажером
 • Лабораторія експериментальної фонетики

На факультеті романо-германської філології забезпечують освітній процес 154 викладача, серед яких є професори, доценти, доктори та кандидати наук. Крім того на факультеті працюють лектори з Італії, Іспанії, Греції, Німеччини, Франції. Студенти факультету мають змогу виїздити на мовне стажування та навчання до Греції, Італії, Німеччини, Іспанії, Франції, США та ін.

Диплом ОНУ імені І.І.Мечникова як навчального закладу найвищого (четвертого) рівня акредитації відповідає вітчизняним і зарубіжним стандартам. Студенти, які навчаються за освітнім ступенем "магістр", отримують кваліфікацію філолога, викладача двох іноземних мов і літератур, перекладача з двох іноземних мов.

Студенти вивчають основну і другу іноземну мову, а також третю іноземну мову (за вибором студента: французька, німецька, іспанська, італійська, новогрецька, румунська, китайська). Факультет надає унікальну можливість абітурієнтам, які мають сертифікат ЗНО з англійської мови, навчатися на відділеннях німецької, французької та іспанської філології з початкового рівня (без попереднього знання цих мов). Завдяки інтенсивним методикам за два роки студенти досягають необхідного рівня мовних компетентностей і продовжують навчання за відповідною програмою.

Загальна кількість кредитів ЄКТС складає: 

 • 240 кредитів ЄКТС за навчальним планом підготовки бакалавра
 • 90 кредитів ЄКТС за навчальним планом підготовки магістра

Факультет забезпечує викладання дисциплін професійної та практичної підготовки:

 • Основна іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська)
 • Друга іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська, італійська, новогрецька)
 • Третя іноземна мова (німецька, французька, іспанська, італійська, новогрецька, румунська, китайська)
 • Латинська мова
 • Історія основної іноземної мови
 • Стилістика
 • Лексикологія
 • Лінгвокраїнознавство основної та другої мов
 • Теоретична граматика
 • Вступ до германської/романської філології
 • Історія зарубіжної літератури
 • Методика викладання іноземної мови та літератури
 • Педагогіка
 • Теорія і практика перекладу
 • Основи теорії мовних комунікацій
 • Літературознавство
 • Мовознавство та ін.

Студенти також вивчають дисципліни загальногуманітарної підготовки та спецкурси за фахом.
 
Студенти, які навчаються за державним замовленням, мають право на отримання стипендії:

 • звичайної (ординарної)
 • підвищеної 
 • іменної: ректора Одеського національного університету, стипендії імені О. О. Потебні, стипендії Кабінету Міністрів України та стипендії Президента України. 

Студенти факультету РГФ (за потребою) проживають у гуртожитку № 4 університету, який знаходиться за адресою м. Одеса, вул. Довженка, 5.
 
Студенти факультету РГФ перемагають на Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах наукових та творчих робіт, у спортивних змаганнях в Україні і закордоном.

Факультет активно підтримує міжнародні партнерські зв’язки з іноземними університетами, викладачі проходять стажування за кордоном, студенти можуть взяти участь в партнерських програмах. Детальніше про міжнародне співробітництво можна ознайомитись тут.

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел. (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top