Науково-дослідна робота студентів та молодих вчених

Науково-дослідна робота студентів є важливою складовою діяльності університету, що сприяє вдосконаленню професійної підготовки, виявленню обдарованої молоді.

Студенти залучаються до виконання наукових досліджень в рамках держбюджетної та госпдоговірної тематики, беруть участь у роботі предметних наукових гуртків, студентських проблемних груп, секцій, лабораторій; беруть участь у наукових конференціях, конкурсах, олімпіадах.

На всіх кафедрах працюють наукові студентські гуртки, головним завданням яких є залучення студентів молодших курсів до наукової роботи, знайомство їх з науковою тематикою кафедр, комунікація з студентами старших курсів. В організації їх роботи активну учать беруть студенти магістратури та аспіранти кафедр.

Однією з найбільш поширених форм наукової роботи студентів є їх робота у складі проблемної групи. Група, як правило, керується одним з викладачів; до її складу входять аспіранти, студенти молодших курсів, зацікавлених у розв’язанні певних наукових задач. Така форма організації наукової роботи дозволяє більш ефективно використовувати обладнання кафедр та вести системну підготовку майбутніх спеціалістів.

Також існують проблемні групи, до складу яких входять викладачі, аспіранти та студенти декількох кафедр. Деякі кафедри підтримують тісний зв’язок з різними науковими установами, що дозволяє студентам долучатися до виконання наукових тем цих установ, використовувати їх обладнання, отримувати консультації у провідних фахівців конкретної галузі. Загалом в університеті працюють понад 100 наукових гуртків та проблемних груп.

Наші студенти беруть активну участь у роботі щорічних всеукраїнських та регіональних конкурсів студентських наукових робіт, міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій та семінарів, літніх шкіл, І етапі всеукраїнської студентської олімпіади.

Найбільш поширеною і масовою формою організації науково-дослідної роботи студентів в університеті є олімпіади, проведення яких дозволяє виявити обдаровану студентську молодь вже на перших курсах. З 2017 по 2019 роки 177 студентів університету брали участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади. Отримано 26 дипломів переможців: диплом І ступеня – 4, диплом ІІ ступеня – 9, диплом ІІІ ступеня – 13.

У 2017-2019 рр. університет був базовим з проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності ”економічна теорія”.

Щорічно у квітні на кожному факультеті традиційно проводиться звітна студентська наукова конференція, в роботі якої беруть участь понад 1700 студентів. За 2017-2021 рр. нашими студентами було зроблено 7581 доповідь на конференціях та семінарах різного рівня. За ці ж роки за участю студентів було опубліковано 2572 статті, з них 582 самостійно.

Кожного року проводиться всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань та спеціальностей. На конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів з актуальних проблем у галузі природничих, технічних та гуманітарних наук. З 2017 по 2021 рр. студентами університету на ІІ тур конкурсу було направлено 169 наукових робіт й отримано 59 дипломів переможців: диплом І ступеня – 15, диплом ІІ ступеня – 17, диплом ІІІ ступеня – 27.

На базі ОНУ у 2020 та 2021 рр. проводився ІІ тур всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації ”економіка та управління національним господарством”.

Кращі студенти у 2017-2021 рр. отримали академічні стипендії: стипендія Президента України – 28 студента, стипендія Верховної Ради України – 12, стипендія Кабінету Міністрів України – 4, стипендія імені М.С. Грушевського – 10.

У 2020 році студентка геолого-географічного факультету Нос Аріна отримала стипендію імені Героїв Небесної Сотні.

За успіхи в науковій, творчій та громадській діяльності з 2018 по 2021 роки 9 студентам було призначено стипендію Одеського міського голови.

Відповідальна особа – пров. фахівець ШАКУН Тетяна Валеріївна,

тел. +38048 723 04 10

Результати наукової діяльності студентів ОНУ імені І. І. Мечникова за 2021 рік

Результати наукової діяльності молодих вчених ОНУ імені І. І. Мечникова за 2021 рік

Результати наукової діяльності студентів ОНУ імені І. І. Мечникова за 2020 рік

Результати наукової діяльності молодих вчених ОНУ імені І. І. Мечникова за 2020 рік

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел. (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top