Ботанічний сад ОНУ імені І.І.Мечникова

Міжнародна наукова конференція «Генофонд колекцій ботанічних садів і дендропарків - запорука сталих фітоценозів в умовах кліматичних змін»

Інформаційний лист

Другий інформаційний лист

Матеріали конференції

Директор Левчук Людмила Володимирівна

Французький бульвар, 48/50, Одеса, 65058, Україна

тел. (0482) 63-92-76. 

 

Галерея Ботанічного саду

 

Історична довідка:

Імператорський Новоросійський університет було засновано 1865 року на базі Рішельєвського ліцею. Створення університетського Ботанічного саду розпочалося 1867 року, коли перші 70 видів рослин, що були тоді придбані, зберігалися у приватній теплиці під наглядом колективу кафедри ботаніки.

Того ж року, завдяки завідувачу кафедри ботаніки Л.С. Ценковському, університет передав ліцейську лазню і університетське подвір'я для організації ботанічного саду і, з часом, на надані університетом кошти, була збудована невелика оранжерея і тепличка. Трохи пізніше, на цій самій території (Дворянська, 2), було започатковано колекцію рослин відкритого ґрунту, яка безперервно поповнювалась. У 1880 році ділянка була повністю зайнята, що унеможливлювало розширення колекції. Рішенням адміністрації університету ботанічний сад було переведено на університетський хутір у районі Малого Фонтану (зараз Французький бульвар, 87). На території саду зусиллями зав. кафедрою ботаніки Л.В. Рейнгарда, який був призначений його директором, було побудовано оранжерею та організовано ділянку «Система рослин».

У 1885 р. ботанічний сад очолив проф. Л.А. Рішаві, який змінив систему клумб без будь-якого плану. Тоді ж було побудовано приміщення для персоналу. Пізніше була проведена перевірка ботанічного саду Міністерством освіти і комісією університету. Роботу з керівництва садом визнали незадовільною і управління садом у 1895 р передали проф. Ф.М. Каменському. Для поліпшення роботи саду було запропоновано розв'язати ряд проблемних завдань:

 • проблему кадрів;
 • систематизації і поповнення колекційного фонду;
 • розширення співпраці з ботанічними садами світу;
 • реорганізації експозицій саду.

Нажаль, ініціатива проф. Каменського не була підтримана керівництвом університету, і знову постало питання щодо закриття ботанічного саду на Малому Фонтані. Однак, детальне ознайомлення з роботою саду дозволило комісії зробити висновок, що ботанічний сад є єдиним у степовій частині південного узбережжя Чорного моря, у великому морському місті ботанічний сад є необхідним і не підлягає закриттю. Одночасно комісія визнала за необхідне розширення саду і введення до його структури лабораторії, бібліотеки та гербарію.

З 1912 по 1915 рр обов'язки завідувача садом виконував зав. кафедри анатомії і фізіології рослин, проф. В.В. Половцов. Наступні п'ять років роботою саду керував проф. Б.Б. Гриневецький.

У 1920 р. університет реорганізували у три окремих навчальних заклади, натомість, ботанічний сад опинився поза цими установами. Ці події, а також часта зміна керівництва негативно вплинули на стан ботанічного саду.

У 1923 р. керівником ботанічного саду був призначений проф. Д.О. Свіренко. Завдяки його таланту організатора, вже у 1924 р. була отримана субсидія на утримання саду, і Ботанічний сад отримав статус науково-дослідної і культурно-освітньої установи. На базі Ботанічного саду проводили науково-дослідницькі роботи, були поновлені: робота розсадника і насіннєвої лабораторії, проведення екскурсій та зв'язки з ботанічними садами світу. Так, поступово, сформувався колектив дослідників, у який залучалися студенти та аспіранти – у майбутньому наукові співробітники ботанічного саду.

У 1928 р. Ботанічний сад очолив академік В.І. Липський, який віддав цій установі останні 9 років свого життя. Липським проведена величезна робота з упорядкування колекції живих рослин саду, облаштування гербарію, бібліотеки, хімічної лабораторії та музею. Проводилося систематичне вивчення рослинних ресурсів південно-західної частини України і Одеської області. Були розпочаті роботи з вивчення водоростей Чорного моря. Наслідком цієї роботи стало будівництво йодного заводу на Пересипу (завод з виробництва агар-агару). Також збільшилась кількість екскурсій у Ботанічний сад.

Стрімкий розвиток саду потребував додаткових земельних площ, тому у 1930 р. була досягнута домовленість з міською владою щодо передачі Ботанічному саду дачі Маразлі на Французькому бульварі, 85. У цьому ж році Ботанічний сад набув статусу наукової установи республіканського значення. Зусиллями усього колективу нова територія саду набула досконалого вигляду. Однак, у 1932 р територія саду, що знаходилася на ділянці дачі Маразлі, була передана Центральній Медичній Комісії.

У 1933 р. сад увійшов до складу науково-дослідних установ Одеського державного університету ім. Мечникова і був закріплений за кафедрою ботаніки. В.І. Липський залишив посаду директора і продовжив роботу як консультант, а директором було призначено І.О. Власенко. Територію саду було переплановано, оранжереї, теплиці - відремонтовано. У цей період співробітниками Ботанічного саду проведено ряд великих за обсягом науково-дослідних робіт.

У 1939 р. директором саду було призначено Г.Й. Потапенка, на якого була покладена величезна відповідальність за збереження колекційного фонду під час Другої Світової війни. У післявоєнні роки сад потребував термінового відновлення, оскільки був майже знищений.

У 1948 р. для розширення площі університету було передано територію за адресою Французький бульвар, 48/50. З того часу сад розташований на двох територіях. У цей час директором була призначена доц. А.З. Жаренко, а пізніше – проф. Ю. М. Кіркопуло. Результатом наукової діяльності проф. Кіркопуло стало те, що культура персика увійшла у сільське господарство південно-західних областей України.

У 1963 р. Ботанічному саду надано статус парка-пам'ятки садово-паркового мистецтва. Наполеглива робота колективу сприяла розвитку саду як учбово-допоміжної, так і наукової установи.

Зараз Ботанічний сад загальнодержавного значення ім. академіка В.І. Липського Одеського національного університету імені І.І. Мечникова є базою підготовки студентів біологічних напрямків для ряду вищих навчальних закладів Одеси, Херсону та Миколаєву. На двох територіях саду зберігається колекційний фонд рослин, який постійно розвивається і забезпечує навчальний процес. Щорічно сад відвідує до 10 тис. екскурсантів, серед яких переважають школярі. Рослини, вирощені у Ботанічному саду, прикрашають одеські вулиці, сквери та парки.

Наукова діяльність:

Головний напрямок наукової діяльності – охорона, вивчення та збагачення рослинного світу. Проведення науково-дослідних робіт з інтродукції, селекції, розмноження та ефективного використання рослин. Забезпечення та здійснення навчальної і навчально-виховної роботи з питань ботаніки, охорони довкілля, селекції, рослинництва, декоративного садівництва, паркового будівництва і ландшафтної архітектури.

Головні напрямки наукових досліджень Ботанічного сада:
 • збереження біологічної різноманітності рослинного світу, розробка наукових засад його охорони, особливо рідкісних та зникаючих видів;
 • розробка практичних і теоретичних питань інтродукції, селекції та насінництва;
 • розробка наукових основ декоративного садівництва та ландшафтної архітектури;
 • розробка наукових основ інтегрованого захисту рослин-інтродуцентів від збудників хвороб і шкідників;
 • дослідження генетичних і фізіолого-біохімічних аспектів стійкості рослин до техногенних факторів забруднення довкілля;
 • створення баз даних для ЕОМ щодо колекційного фонду рослин, рідкісних і корисних рослин регіону;
 • введення в культуру найбільш цінних рослин-інтродуцентів, їх масове розмноження і використання у зеленому будівництві.

Колекційний фонд рослин Ботанічного саду зберігається на території двох дендрологічних парків та в теплицях загальною площею 2400 м2.

Він нараховує 3800 видів та декоративних форм, у тому числі 2 тис. – оранжерейних, 204 види– місцевої флори.

Співробітники:

 • Азарова Людмила Василівна – провідний фахівець, орхідолог.
 • Осадча Лариса Петрівна – провідний фахівець, дендролог та інтродуктор деревно-кущових рослин.
 • Рижко Віра Євгенівна – фахівець I категорії, фахівець з квітникарства.
 • Міронюк Ірина Володимирівна – фахівець І категорії, куратор колекції кактусів.
 • Чеснокова Ірина Миколаївна – фахівець І категорії, куратор колекції сукулентів.
 • Пилюга Сусанна Арменівна – провідний фахівець, куратор колекції тропічних та субтропічних рослин.
 • Голокоз Ася Володимирівна – провідний фахівець, керівник програми з інтродукції.
 • Левчук Людмила Володимирівна – к.б.н., зав. лабораторією експериментальної ботаніки.
 • Возіанова Неллі Георгіївна – к. с/г. н., спеціаліст з плодівництва, декоративного квітникарства.
 • Оселедченко Тамара Олександрівна – провідний фахівець, фахівець з квітникарства закритого ґрунту.
 • Крицька Тамара Вікторівна – провідний фахівець, фахівець з фізіології та біохімії рослин відкритого ґрунту, куратор колекції декоративних трав'янистих рослин.
 • Чабан Катерина Василівна – провідний фахівець, дендролог, куратор колекції ґрунтопокривних рослин та дендрологічної колекції арборетуму (Французький бульвар, 48/50).
 • Єрмолаєва Олександра Юріївна – фахівець, куратор колекції рідкісних та зникаючих видів рослин.

Зв'язки з українськими та міжнародними установами:

Ботанічний сад Одеського національного університету імені І.І. Мечникова – член Ради ботанічних садів і дендропарків України бере участь у реалізації проекту «Адвентивна флора у ботсадах України», а також в освітніх програмах BGCI з охорони рослин; здійснює обмін насінням більш ніж із 200 ботанічними установами світу, періодично видає і розсилає каталог насіння "Іndex semіnum".

На регіональному рівні Ботанічний сад ОНУ співпрацює з Обласним гуманітарним центром позашкільної освіти і виховання – приймає участь у виконанні програми екологічного виховання школярів та пропаганді природоохоронних ботанічних знань.

Адреса, контактні дані:

м. Одеса,  Французький бульвар, 87; Французький бульвар 48/50

тел: +38 0482  63-92-76

факс +38 048 746-57-19

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

http://garden.onu.edu.ua/

Facebook 

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел. (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top