Академічні наукові проекти

Зміст статті

 

ΕΙΤ logo

Проектна ініціатива Європейського інституту інновацій та технологій Європейського Союзу: Розбудова інноваційного потенціалу для вищої освіти згідно грантової угоди № 10047.

Accelerating Innovation and Entrepreneurial Excellence in Higher Education Institutes (Прискорення інноваційної та підприємницької майстерності у закладах вищої освіти (ЗВО)) www.accentproject.eu

Цілі проекту AccEnt: підтримка принаймні 50 стартапів і скейлапів; менторство над 150 студентами і більше; удосконалення відповідних відділів підтримки; навчання понад 1000 студентів; навчання та менторство понад 150 академічних і адміністративних співробітників; започаткування нових партнерств.

Пріоритет проекту AccEnt - покращення та розширення основної підприємницької діяльності на трьох різних рівнях:

 • студенти (підприємництво);
 • викладачі і дослідники (засновники академічних spin-off);
 • регіональна екосистема (scale-ups, відкриті інновації). 

Координатор проекту від Одеського національного університету імені І.І. Мечникова - Керівник Центру «Інноваційний офіс» проф. Ірина Нєнно.

Brochure AccEnt Ukrainian (PDF)

mediterreg logoSocial and Economic Inclusion of Refugees and Migrants in European Union: Challenges for Ukraine

101047919 — Кільце Середземномор’я: регіональні студії — ERASMUS-JMO-2021-HEI-TCH-RSCH (Номер угоди – 101047919 — Кільце Середземномор’я: регіональні студії)

Акронім проекту: MEDITERreg

Тривалість проекту: 1 березня 2022 – 28 лютого 2025

Інструмент фінансування ЄС: Програма ERASMUS+, що фінансується ЄС, Жан Моне, за підтримки Європейського інструменту сусідства

Цільові групи: студенти ОНУ та студенти за обміном; студенти, молоді дослідники та професіонали з ЄС, країн Середземномор’я та України; викладачі ОНУ та викладацька спільнота в Україні та країнах Середземномор’я

Одержувач гранту: Одеський національний університет імені  І.І. Мечникова

Координатор проекту: email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Цілі та конкретні завдання проекту: оновлений курс «Лінгвокраїнознавство»; нові курси «Регіональні дослідження», «Політика ЄС щодо Середземноморського регіону», «Регіональна політика та безпека в Південному та Східному Середземномор’ї» та «Міграційний процес у Середземномор’ї»; нові MOOС «Регіональні дослідження», «Політика ЄС щодо Середземноморського регіону», «Регіональна політика та безпека в Південному та Східному Середземномор’ї» та «Міграційний процес у Середземномор’ї».

Діяльність:

 1. Координаційна зустріч проекту: початкова зустріч, розподіл ролей та створення Ради із забезпечення якості. Обговорення логотипу модуля та короткого опису для вебсайту. Онлайн-платформа модуля буде розміщена в домені ОНУ і буде систематично оновлятися до кінця проекту.
 2. Розробка навчальних програм:  розробка чотирьох нових курсів «Регіональні дослідження», «Політика ЄС щодо Середземноморського регіону», «Регіональна політика та безпека в Південному та Східному Середземномор'ї» та «Міграційний процес у Середземномор'ї».
 3. Зустріч Ради із забезпечення якості: обговорення її звіту та виконання її пропозицій. Такі зустрічі проводитимуться двічі на рік.
 4. Майстер-класи: підготовка та проведення восьми майстер-класів за участю науковців та громадських діячів (відеозапис).
 5. Одноденні інформаційні семінари: вісім одноденних інформаційних семінарів у партнерських організаціях, які забезпечать розповсюдження матеріалів та викладацького досвіду, розроблених в рамках проекту експертами-партнерами, залученими до проекту, а також більш широкою аудиторією колег. Таким чином семінари забезпечать активне та повноцінне використання розроблених дидактичних матеріалів не лише в рамках MOOC, але й інших  курсів та заходів, запропонованих партнерськими університетами.
 6. Конференції випускників MEDITERreg: підготовка та проведення одноденної Конференції випускників MEDITERreg для магістрантів та молодих дослідників

Очікувані результати:

 1. Курс «Лінгвокраїнознавство»: розробка, оцінка та впровадження курсу «Лінгвокраїнознавство».
 2. Розробка, оцінка та впровадження чотирьох нових курсів «Регіональні дослідження», «Політика ЄС щодо Середземноморського регіону», «Регіональна політика та безпека в Південному та Східному Середземномор'ї» та «Міграційний процес в Середземномор'ї».
 3.  МООС: розробка, оцінка та впровадження чотирьох нових MOOC «Регіональні дослідження», «Політика ЄС щодо Середземноморського регіону», «Регіональна політика та безпека в Південному та Східному Середземномор’ї» та «Міграційний процес у Середземномор’ї».
 4. Електронна книга з дидактики: електронна книга з дидактики буде зосереджена на теоретичних і практичних аспектах регіоналізму, політиці ЄС щодо Середземноморського регіону, різних типах політичних та безпекових взаємозв’язків, ризиках і загрозах у Південному та Східному Середземномор’ї. Автори з різних дисциплін висвітлюватимуть ці теми.
 5. Монографія «Регіоналізм в Середземномор’ї»: монографія планується за участю 4 ключових учасників цього проекту та аналітиків із університетів-партнерів, а також із залученням молодих науковців та аспірантів ОНУ, зацікавлених у розвитку цієї теми в Україні. Запропонована структура матиме 7 або 8 розділів, які висвітлюють найактуальніші проблеми розвитку Середземномор’я.

 

Модуль Жана Моне «Соціальне та економічне включення біженців та мігрантів до Європейського Союзу: виклики для України»

Відносини Європейського Союзу та України у Фокусі: сусіди чи партнери?

(542469-LLP-1-2013-1-UA-AJM-MO)

Базова кафедра проекту – кафедра світового господарства і міжнародних економічних відносин факультету міжнародних відносин, політології та соціології.

Місія проекту – полягає у посиленні ваги економічних досліджень ЄС у науково-дослідних та навчальних компонентах мультидисциплінарної програми «Міжнародні економічні відносини» в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова на рівнях бакалавра та магістра.

Основними завданнями проекту є:

 • забезпечити високу якість викладання та інновації у нових розроблених курсах;
 • збільшити частку індивідуальної роботи порівняно із навантаженням студентів в аудиторії шляхом надання принаймні одного модуля у формі індивідуального завдання, яке надається, консультується та контролюється в режимі он-лайн;
 • підготувати якісну методологію лекцій та семінарів курсів, інструкції до складання та підготовки до тесту, кейси, керівництво для проведення індивідуальних досліджень;
 • створити он-лайн ресурси для дослідження європейської інтеграції, які містять методичні матеріали, посібники, а також можливості для подання та обговорення індивідуальних робіт;
 • посилити співпрацю та зв’язки із загальноосвітніми школами, органами місцевого самоврядування та неурядовими організаціями, бізнесом, Місією ЄС з питань прикордонної допомоги Молдові та Україні;
 • викласти спільний курс для одеських студентів, організований командою експертів Місії ЄС з прикордонної допомоги в Молдові та Україні та викладачами Одеського національного університету імені І. І. Мечникова;
 • започаткувати науково-дослідну роботу з питань інтеграції до ЄС серед випускників одеських шкіл;
 • організувати наукові конференції з питань інтеграції до ЄС;
 • вивчити міжнародний академічний досвід провідних світових інститутів у питаннях дослідження Європейського Союзу;
 • розповсюдити результати проекту в Україні та інших європейських країнах.

Термін реалізації проекту: 2013-2021 роки.

Координатор проекту: завідувач кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин ОНУ проф. С. О. Якубовський.
До проектної групи входять: доц. Родіонова Т.А., доц. Насадюк І.Б. (2013-2014 роки).

Основні досягнуті результати проекту:

 • розроблені, введені в навчальну програму та успішно викладаються такі модулі в галузі економічних досліджень ЄС: «Міжнародні економічні відносини. Економічна інтеграція ЄС», «Економіка єврозони» для програми бакалавра; «Валютно-фінансова інтеграція ЄС» для магістратури;
 • для стимулювання досліджень серед учнів одеських шкіл з питань інтеграції до ЄС було організовано щорічні конкурси робіт школярів. У змаганнях взяли участь 165 учнів середніх шкіл Одеської області. Конкурс дослідницьких робіт з питань інтеграції в ЄС стимулював дослідження в школах з питань, пов’язаних із імплементацією Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, та сприяв налагоджуванню зв’язку між університетом та учнями Одеської області;
 • для поширення результатів модуля Жана Моне було організовано шість міжнародних наукових конференцій. Під час конференцій учасники презентували результати досліджень та викладання міжнародних економічних відносин, включаючи питання впливу європейської інтеграції на створення конкурентного середовища в національній економіці;
 • для реалізації цілей проекту було видано п’ять навчальних посібників та чотири монографії. Вони містять результати досліджень європейської інтеграції, а також додаткові корисні матеріали для викладання та навчання. Загальна кількість публікацій, пов’язаних з проектом, дорівнює 27;
 • троє викладачів, науковим керівником яких був С.О. Якубовський, захистили кандидатські дисертації. Всі вони містять дослідження впливу європейської економічної інтеграції на розвиток України;
 • на кафедрі створено колекцію посібників, журналів, наукових робіт та статистичних баз даних у галузі економічних досліджень ЄС. Завдяки реалізації модуля Жана Моне, викладачі та студенти мають доступ до всіх останніх публікацій з питань європейської інтеграції, а також до міжнародних баз даних із статистикою для власних досліджень.

Модуль Жана Моне «Соціальне та економічне включення біженців та мігрантів до Європейського Союзу: виклики для України»

Модуль Жана Моне «Соціальне та економічне включення біженців та мігрантів до Європейського Союзу: виклики для України»

(611599-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-MODULE)

Вітаємо факультет міжнародних відносин, політології та соціології, колектив якого формував проектну пропозицію, із перемогою в конкурсі проектів ERASMUS+ від Одеського національного університету імені І. І. Мечникова!

Базова кафедра проекту – кафедра світового господарства і міжнародних економічних відносин факультету міжнародних відносин, політології та соціології.

Місія проекту - ознайомити студентів, викладачів, науковців та представників громадянського суспільства з базовими європейськими цінностями та шляхами їхньої імплементації під час реалізації політики Європейського Союзу щодо соціального включення біженців та мігрантів.

Основними завданнями проекту є:

 • запровадження вкрай важливого як для Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, так і для всієї системи вищої освіти України напрямку академічної діяльності - соціальне та економічне включення біженців та мігрантів;
 • створення нових відкритих освітніх ресурсів для вивчення та дослідження європейського досвіду соціально-економічного включення біженців та мігрантів;
 • підготовка та викладання нових навчальних дисциплін, сфокусованих на соціальному та економічному включенні біженців та мігрантів у країнах Європейського Союзу і використанні досвіду ЄС в Україні;
 • запровадження на регіональному та національному рівнях дискусії щодо ефективності заходів ЄС, спрямованих на соціально-економічне включення біженців та мігрантів;
 • підготовка та обговорення рекомендацій щодо використання в Україні європейського досвіду соціально-економічного включення біженців та мігрантів;
 • залучення до дослідження європейських цінностей викладачів та студентів Одеського національного університету імені І. І. Мечникова та інших ВНЗ України;
 • популяризація та інтенсифікація досліджень європейських цінностей в Україні шляхом організації відкритих лекцій, шкіл вихідного дня для школярів, круглих столів та наукових конференцій в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова та інших освітянських закладах України;
 • публікація результатів дослідницької та викладацької діяльності у навчально-методичних посібниках, монографіях, наукових виданнях України та країн ЄС, збірниках наукових конференцій.

Термін реалізації проекту: 2019-2027 роки.

Координатор проекту: завідувач кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин ОНУ проф. С. О. Якубовський. До проектної групи входять: доц. Родіонова Т.А., доц. Кифак А.О., доц. Цевух Ю.О.

Основні результати проекту, досягнуті у 2019-2020 навчальному році:

 • підготовлено та викладено три нові навчальні дисципліни: «Соціальне та економічне включення біженців та мігрантів: європейська практика та уроки для України»; «Ринок праці, міграція та соціально-економічний розвиток Європейського Союзу та України»; «Соціально-економічні наслідки міжнародної міграції та потоків біженців у Європейський Союз та Україну»;
 • разом з Місією Європейського Союзу з прикордонної допомоги Молдові та Україні (EUBAM) організовано серію відкритих лекцій «Європейські цінності та соціально-економічне включення у межах транскордонного співробітництва»;
 • для школярів Одеського регіону організовано школу вихідного дня «Впровадження європейських цінностей в Україні»;
 • організовано три дистанційні конференції: «Євроінтеграційна перспектива та інвестиційний потенціал економіки: теорія та практика» (14 березня 2020 року); «Проблеми міжнародної міграції: оцінка та перспективи вирішення» (16 травня 2020 року); “Добробут націй в умовах європейської інтеграції” (29 квітня 2020 року).

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел. (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top