Факультет романо-германської філології

Декан факультету професор Лідія Миколаївна Голубенко

logo rgf

Керівництво факультету

Декан факультету

Голубенко Лідія Миколаївна, кандидат філологічних наук,

професор. тел.: +38(0482) 63-07-03

Заступник декана

Тхор Неоніла Максимівна, кандидат філологічних наук,

доцент. тел.: +38(048) 748-03-13

Заступник декана з навчальної роботи  

Весна Тетяна Василівна, кандидат філологічних наук,

доцент. тел.: +38(048) 748-03-13

Заступник декана з наукової роботи

Кравченко Ніна Олександрівна, кандидат філологічних наук,

доцент. тел.: +38(0482 ) 63-13-07

Заступник декана з виховної роботи і роботи з іноземними
студентами

Єрьоменко Світлана Василівна, кандидат філологічних наук,

доцент. тел.: +38(048) 746-50-48

Історія факультету та сучасність

З 1960 року факультет романо-германської філології Одеського національного університету імені І.І. Мечникова є частиною одного з найпрестижніших класичних університетів України, щовідомий своєю історією далеко за її межами.

Факультет РГФ - це перш за все по­тужний колектив викладачів, спроможний виконувати на високо­му рівні своє основне завдання, а саме, готувати кваліфікованих філо­логів, фахівців з іноземних мов з широкою ерудицією, вихованих в кращих європейських університетських традиціях. До викладацького складу поряд з досвідченими спеціалістами, кандидатами та докторами наук, належать також молоді, перспективні випуск­ники факультету, які підвищують свій науковий і педагогічний потенціал у провідних університетах нашої країни і світу.

Серед викладачів факультету - 14 докторів наук, професорів, 110 кандидатів наук, доцентів, автори сучасних навчальних посібників та монографій, лектори з Німеччини, Франції, Іспанії, Греції, Італії. Серед наших випуск­ників - вчені-філологи, викладачі іноземних мов, перекладачі та ін. Наш диплом державного зразка визнається не тільки в Україні, але й за кордоном. Науковці факультету інтенсивно працюють у галузі філології, новітніх освітніх технологій; готують кандидатів і докторів наук - на факультеті функціонує докторантура і аспіран­тура, створено Спеціалізовану вчену раду із захисту кандидатських і докторських дисертацій.

В університеті і на факультеті є представництва європейських країн: Німецький Країнознавчий Центр, Французький, Італійський, Грецький та Іспанський Культурні Центри, а також Американський Ресурсний Центр. Через систему грантів викладачі та студенти беруть участь у міжнародних програмах академічної мобільності. Наші викладачі і аспіранти працюють у США, Великій Британії, Франції, Швейцарії, Німеччині, Іспанії, Греції, Італії та ін.

НАВЧАННЯ НА ФАКУЛЬТЕТІ РГФ

Ми готуємо викладачів двох іноземних мов: англійської/німецької/французької/ іспанської та перекладачів з англійської/німецької/французької/іспанської/італійської/ новогрецької мов. Факультет надає унікальну можливість абітурієнтам, які мають сертифікат ЗНО з англійської мови, навчатися на відділеннях німецької, французької та іспанської філології з початкового рівня (без попереднього знання цих мов). Завдяки інтенсивним методикам за два роки вони досягають необхідного рівня мовних компетентностей і продовжують навчання за відповідною програмою. Студенти вивчають також третю іноземну мову: німецьку/ французьку/ іспанську/ італійську/ новогрецьку/ румунську/китайську.

Як спеціальність на факультеті викладають зарубіжну літературу від античних творів давньої Греції та Риму до сучасної літератури різних країн світу. Наші випускники не мають проблем із працевлаштуванням. Більшість з них є викладачами закладів середньої та вищої освіти, перекладачами, співробітни­ками державних установ та підприємств різних форм власності. Частина випускників обирають академічну кар'єру і навчаються в аспірантурі і доктарантурі.

Факультет РГФ готує фахівців освітнього ступеня за спеціальностями:

Бакалавр (4 роки навчання)

  • 035.04. Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)
  • 035.05. Філологія. Романські мови та літератури (переклад включно)

Магістр (1,5 роки навчання)

  • 035.04. Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)
  • 035.05. Філологія. Романські мови та літератури (переклад включно)

Магістр (1,5 роки навчання)

  • 011 Освітні, педагогічні науки

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова як навчальний заклад найвищого (четвертого) рівня акредитації видає своїм випускникам диплом, який відповідає високим вітчизняним і зарубіжним стандартам. Формами навчання на факультеті є денна і заочна. Абітурієнти можуть всту­пати на факультет і навчатися як на бюджетній, так і на комерційній основі за результатами ЗНО з іноземної мови, української мови та літератури, а також з історії України або географії.

Наші студенти перемагають на Всеукраїнських олімпіадах з іноземних мов та у конкурсах наукових студентських робіт, публікують результати своїх досліджень у фахових видан­нях факультету і університету, проходять стажування в зарубіжних навчальних закладах.

Кафедри факультету РГФ

Граматики англійської мови
Завідувач кафедри - професор, доктор філологічних наук Карпенко Олена Юріївна
телефон: +38(048) 776-11-15

Зарубіжної літератури
Завідувач кафедри - доктор філологічних наук, професор Силантьєва Валентина Іванівна
телефон: +38 (0482) 68-12-88

Іноземних мов гуманітарних факультетів
Завідувач кафедри - кандидат філологічних наук, доцент Віт Надія Петрівна
телефон: +38 (0482) 635-745

Іноземних мов природничих факультетів
Завідувач кафедри – кандидат філологічних наук, доцент Васильченко Олена Германівна
телефон: +38 (0482) 635-745

Іспанської філології
Завідувач кафедри - кандидат філологічних наук, доцент Гринько Людмила Віталіївна
тел.: +38 (0482) 746-08-58

Лексикології і стилістики англійської мови
Завідувач кафедри - доктор філологiчних наук, професор Колегаєва Ірина Михайлівна
телефон: +38 (048) 776-21-89

Німецької філології
Завідувач кафедри - кандидат філологічних наук, доцентКулина Ірина Георгіївна
телефон: +38 (0482) 68-77-33

Педагогіки
Завідувач кафедри педагогіки – доктор педагогічних наук, професор Цокур Ольга Степанівна
Тел.: +38 (0482) 68-70-82

Теоретичної і прикладної фонетики англійської мови
Завідувач кафедри теоретичної та прикладної фонетики англійської мови - доктор філологічних
наук, професор Кравченко Ніна Олександрівна Телефон: +38 (0482) 63-13-07

Теорії та практики перекладу
Завідувач кафедри -  доктор філологічних наук, професор Матузкова Олена Прокопіївна.
Телефон +38 (048)746-50-48

Французької філології
Завідувач кафедри - кандидат філологічних наук, доцент Марінашвілі Мальвіна Джангізівна
Телефон: +38 (0482) 68-79-53

Факультет романо-германської філології має комп'ютерний клас, де створено умови для застосування інформаційних технологій при вивченні іноземної мови та перекладу, у лінгвістичних дослідженнях, для виконання курсових і дипломних робіт. На факультеті функціонує також кабінет мистецтвознавства, лабораторія експериментальної фонетики, спеціально обладнаний кабінет синхронного перекладу та ресурсні лінгвокраїнознавчі центри.

Студентське життя на факультеті РГФ неможливо уявити без актив­ного, змістовного дозвілля. З перших днів навчання студенти розкривають свої таланти у традиційному осінньому концерті самодіяльного мистецтва "Свято першокурсника". Інші цікаві заходи - Дні відділень, фонетичні конкурси, театральні вистави на іноземних мовах, вечори відпочинку в центрі культури університету, спортивні змагання.

Щорічним кульмінаційним моментом навчального року є День факультету - весняне свято студентів, викладачів і випускників, що не забувають і шанують свою Alma Mater.
Запрошуємо до співробітництва і спільної творчості на факультеті РГФ. Гарантуємо вам високий рівень навчання і сучасні методики викла­дання. На нашому факультеті ви зможете не лише досконало оволодіти багатьма мовами, але й долучитися до культури і традицій країн, мови яких вивчатимете.
 
Адреса
Одеса, Французький бульвар 24/26
поштовий індекс 65058
тел.: +38 (0482) 63-07-03
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5d869d5a1446c7998623331569103194
title_5d869d5a145876716736221569103194
title_5d869d5a1469a8364436351569103194
title_5d869d5a147ac3897860221569103194
Top