Аспірантам

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється за освітньо-науковою програмою та навчальним планом, що затверджуються вченою радою Університету для кожної спеціальності. Нормативний строк підготовки здобувачів ступеня доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки.

Програма підготовки аспірантів містить освітню та наукову складову. Освітня складова в ОНУ імені І. І. Мечникова складає 45-49 кредитів ЄКТС та здійснюється переважно в перші два роки підготовки в аспірантурі. Наукова складова освітньо-наукової програми передбачає проведення власного наукового дослідження та оформлення його результатів у вигляді дисертації.

Протягом строку навчання в аспірантурі аспірант/докторант зобов’язаний:

 • виконати всі вимоги освітньо-наукової програми, зокрема здобути теоретичні знання, уміння, навички та інші компетентності, достатні для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності;
 • оволодіти методологією наукової та педагогічної діяльності;
 • провести власне наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та/або практичне значення, представити його у формі дисертації та захистити дисертацію.

ПОЛОЖЕННЯ про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.

ОСВІТНЯ СКЛАДОВА

СЕСІЯ

НАУКОВА СКЛАДОВА

ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ АСПІРАНТІВ

АРХІВ

 • Розклад загальних дисциплін в сесію 2021 р. аспірантів 1-го року навчання

  Шановні Аспіранти!

  Шановні Аспіранти! Заліково-екзаменаційна сесія 2021 року відбуватиметься з 17 по 30 травня в режимі оффлайн.

  Розклад загальних дисциплін в сесію 2021 р. аспірантів 1-го року навчання (для усіх спеціальностей)

  Назва дисципліниФорма підсум. контролюДатаЧасАудито- ріяНомер академічної групи або мовної підгрупиВикладачі
  Aкадемічне письмо іноземною мовою    Залік    17 травня 10.00 Ауд.153 Фр.бул. 2.1 (англ.) проф. Бігунова Н.О. асистент доц. Ткаченко Г.В.
  11.00 Ауд.153 Фр.бул. 2.2 (англ.) проф. Бігунова Н.О. асистент доц. Неклесова В.Ю.
  13.00 Ауд.153 Фр.бул. 3.2 (англ. вечірня) доц. Румянцева О.А. асистент проф. Бігунова Н.О.
  10.00 Каф. нім.філол 3.1 (німец.) доц. Березіна Ю.О. асистент доц. Козак Т.Б.
  18 травня 10.00 Ауд.159 Фр.бул. 1.2 (англ.) доц. Неклесова В.Ю. асистент доц. Ткаченко Г.В.
  11.00 Ауд.159 Фр.бул. 1.1 (англ.) доц. Ткаченко Г.В. асистент доц. Неклесова В.Ю.
  Філософія науки та етика науковця Іспит 20 травня 13.00 Ауд.6 Новос.,64 3 група Проф. Голубович І.В., Проф. Шевцов С.П.
  22 травня 1, 2 групи
  Інформаційні технології у науковій діяльності  Залік  26 травня 14.00 Ауд.73 Дворян.,2 Спеціальності: 032, 033, 051, 061, 073, 081, 091, 102, 104, 106, 162. Доц. Левченко А.О.
  Комунікаційні технології наукового дискурсу Залік 26 травня 14.00 Ауд.88, Фр. бул Спеціальності: 035, 052, 053,111, 113, 122, 292. Проф. Кондратенко Н.В.

  ПРИМІТКА: дисципліни ЗА ФАХОМ: «Історія, концепція та проблеми науки», «Дисципліна 2» (за вибором), «Дисципліна 3» (за вибором) – згідно з розкладами за відповідними спеціальностями!

 • Розклад сесії 2021 р. за спеціальностями 1 рік

 • Розклад загальних дисциплін в сесію 2021 р. аспірантів 2-го року навчання

  Шановні Аспіранти!

  Заліково-екзаменаційна сесія 2021 року відбуватиметься з 17 по 30 травня 2021 року. Форма проведення сесії буде визначена пізніше і залежатиме від епідеміологічної ситуації в Україні.

  Розклад загальних дисциплін в сесію 2021 р. аспірантів 2-го року навчання (для усіх спеціальностей)

  Назва дисципліниФорма підсум. контролюДатаЧасАудито- ріяНомер академ. групиВикладачі
   Academic writing  Іспит 20 травня 13.00 Ауд.159 Фр.бул. 1.1 група доц. Неклесова В.Ю. асистент доц. Ткаченко Г.В.
  14.00 Ауд.159 Фр.бул. 2.1 група доц. Ткаченко Г.В. асистент Неклесова В.Ю.
  18 травня 10.00 Ауд.116 Фр.бул. 3.4 група проф. Кравченко Н.О.
  10.00 Каф. німец. філології 3.3 група (німецька) доц. Козак Т.Б. асистент доц. Березіна Ю.О.
  11.00 Ауд.155 Фр.бул. 3.2 група доц. Румянцева О.А. асистент доц. Віт Н.П.
  10.00 Ауд.155 Фр.бул. 3.1 група доц. Віт Н.П. асистент доц. Румянцева О.А.
  Управління проектами та охорона інтелектуал. власності залік  21 травня 10.00 Ауд.7 Фр.бул. 1 група доц. Чайковська М.П., доц. Клейменова С.М. 
  12.00 Ауд.7 Фр.бул. 2, 3 групи
  Педагогіка вищої школи залік 25 травня 10.00 Ауд.25 Фр.бул. Усі спеціальності за вибором аспіранта проф. Цокур О.С. доц. Вейланде Л.В.

  ПРИМІТКА: дисципліни ЗА ФАХОМ - «Сучасні досягнення науки», «Методи наукових досліджень, аналіз та презентація результатів», «Дисципліна 3» (за вибором), «Дисципліна 4» (за вибором) – згідно розкладів за відповідними спеціальностями!

 • Розклад сесії 2021 р. за спеціальностями 2 рік

Порядок прикріплення до ОНУ поза аспірантурою

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел./факс (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top