Разова спеціалізована вчена рада з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Парадісопулоса Софроніоса Іліаса здобуття ступеня доктора філософії

Галузь знань: 03 Гуманітарні науки

Шифр і назва спеціальності: 032 Історія та археологія

Назва дисертаційної роботи: «Соціо-демографічне становище грецького населення Одеси (кінець XVIII – початок XX ст.)»

Автор дисертації: Парадісопулос Софроніос Іліас

Науковий керівник: Дьомін Олег Борисович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри археології, етнології та всесвітньої історії ОНУ імені І.І. Мечникова

Спеціалізовану раду ДФ 15.032.2023 утворено відповідно до рішення Вченої ради Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (протокол № 2 від 19.09.2023 року) та затверджено наказом Одеського національного університету імені І. І. Мечникова № 1968-18 від 27.09.23 р. (із змінами, затвердженими наказом ОНУ імені І. І. Мечникова № 2684-18 від 05.12.2023 року) у такому складі:

Голова ради: Бачинська Олена Анатоліївна, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України та спеціальних історичних дисциплін ОНУ імені І.І. Мечникова

Члени ради:

РецензентГончарук Тарас Григорович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії України та спеціальних історичних дисциплін ОНУ імені І.І. Мечникова
РецензентСтоянова Галина Миколаївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри археології, етнології та всесвітньої історії ОНУ імені І.І. Мечникова
Опонент – Гедьо Анна Володимирівна, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України Київського університету імені Бориса Грінченка
ОпонентУварова Олена Олександрівна, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри суспільних наук Одеського національного медичного університету 

Дата, час, місце захисту: 08 лютого 2024 року час захисту 12.00

Захист відбудеться з використанням засобів відеозв’язку в режимі реального часу (ZOOM)

Підключитися до конференції Zoom

Ідентифікатор конференції: 825 9715 2262

Код доступу: 686783

Пряма трансляція відбудеться за посиланням: @odessagreekfund (YouTube)

ПРИЄДНАНІ ФАЙЛИ

Рішення Спеціалізованої вченої ради

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії

Рецензія рецензента – Гончарук Тарас Григорович

Рецензія рецензента – Стоянова Галина Миколаївна

Відгук офіційного опонента – Гедьо Анна Володимирівна

Відгук офіційного опонента – Уварова Олена Олександрівна

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел./факс (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top