Разова спеціалізована вчена рада з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Кіпаренко Олени Леонідівни для здобуття ступеня доктора філософії

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки

Шифр і назва спеціальності: 053 Психологія

Голова ради:

Родіна Наталія Володимирівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри диференціальної і спеціальної психології Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.

Члени ради:

  • РецензентАмплєєва Ольга Михайлівна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної психології Одеського національного університету імені І.І. Мечникова
  • ОпонентБочелюк Віталій Йосифович, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри спеціальної освіти та психології, Комунальний заклад вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради.
  • ОпонентПрохоренко Леся Іванівна, доктор психологічних наук, професор, директор Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України.
  • ОпонентСоколова Ганна Борисівна, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри дефектології та фізичної реабілітації, Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

Назва дисертаційної роботи: «Особливості розвитку вищих психічних функцій у дітей із труднощами навчання»

Автор дисертації: Кіпаренко Олена Леонідівна

Науковий керівник: Кременчуцька Маргарита Костянтинівна, кандидат психологічних наук, професор, професор кафедри диференціальної і спеціальної психології

Наказ ректора про утворення разової спеціалізованої вченої ради: 2779-18 від 12.12.2023

Дата, час, місце захисту: 15 лютого 2024 року, 11.00

Захист відбудеться з використанням засобів відеозв’язку в режимі реального часу (ZOOM)

Приєднатися до конференції Zoom

Ідентифікатор конференції: 825 5393 6633

Код доступу: 2023

ПРИЄДНАНІ ФАЙЛИ

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії

Звіт про перевірку підпису дисертації

Рішення Спеціалізованої вченої ради

Рецензія рецензента – Амплєєва Ольга Михайлівна

Відгук офіційного опонента – Бочелюк Віталій Йосифович

Відгук офіційного опонента – Прохоренко Леся Іванівна

Відгук офіційного опонента – Соколова Ганна Борисівна

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел./факс (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top