Разова спеціалізована вчена рада з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Деде Юлії Володимирівни для здобуття ступеня доктора філософії

Галузь знань: 03 Гуманітарні науки

Шифр і назва спеціальності: 035 Філологія

Голова ради:

Ковалевська Тетяна Юріївна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови та мовної підготовки іноземців Одеського національного університету імені І.І. Мечникова 

Члени ради:

  • Рецензент – Морозова Ірина Борисівна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри граматики англійської мови Одеського національного університету імені  І.І. Мечникова 
  • Рецензент – Мікава Нана Михайлівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов професійного спрямування Одеського національного університету імені І.І.Мечникова 
  • Опонент – Приходько Ганна Іллівна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри англійської філології Запорізького національного університету 
  • Опонент – Русавська Ольга Олегівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри Англійської мови № 2 Національного університету «Одеська морська академія»

Назва дисертаційної роботи: «Вербальні та паравербальні засоби реалізації стратегії мітигації в англомовному художньому дискурсі» 

Автор дисертації: Деде Юлія Володимирівна

Науковий керівник: Бігунова Наталя Олександрівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри теоретичної та прикладної фонетики англійської мови

Наказ ректора про утворення разової спеціалізованої вченої ради: № 2561 від 22.11.2023

Дата, час, місце захисту: 26 грудня 2023 року о 13.00

Захист відбудеться з використанням засобів відеозв’язку в режимі реального часу (ZOOM)

Приєднатися до конференції Zoom

Ідентифікатор конференції: 638 232 0453

Код доступу: 7Xf0cJ

ПРИЄДНАНІ ФАЙЛИ

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії

Звіт про перевірку підпису дисертації

Рішення Спеціалізованої вченої ради

Рецензія рецензента – Морозова Ірина Борисівна

Рецензія рецензента – Мікава Нана Михайлівна

Відгук офіційного опонента – Приходько Ганна Іллівна 

Відгук офіційного опонента – Русавська Ольга Олегівна

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел./факс (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top