Докторантам

Загальні відомості

До докторантури приймаються особи, які мають ступінь доктора філософії (кандидата наук), наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і які мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

Протягом строку перебування в докторантурі докторант зобов’язаний захистити результати своїх наукових досягнень у вигляді дисертації, або опублікованої монографії, або наукової доповіді за сукупністю статей, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, перелік яких затверджується МОН, у спеціалізованій вченій раді.

Здобувач ступеня доктора наук у дисертації (монографії, сукупності наукових робіт) повинен представити узагальнення самостійних досліджень стосовно актуальної наукової проблеми (групи проблем) у межах однієї або кількох галузей знань, результати яких забезпечують розв’язання важливої теоретичної або прикладної проблеми, мають загальнонаціональне або світове значення, є достовірними та пройшли широку апробацію.

Нормативні документи

Вступ до докторантури

Форми та термін підготовки в докторантурі: очна (денна) – 2 роки.

Фінансування: за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення); за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

Прийом заяв і документів: з 3 липня 2023 р. по 14 липня 2023 р. за адресою: вул. Дворянська , 2, каб. № 78, Відділ аспірантури та докторантури.

Спеціалізовані  вчені ради

з присудження наукового ступеня доктора наук  у  Одеському  національному  університеті   імені  І. І.  Мечникова.               

Фізико-математичні науки:   Д 41.051.01

              (затверджено  наказом МОН  України № 530 від 06.06.2022 р.)

Профіль ради:  01.04.10 «Фізика напівпровідників та діелектриків»,  01.04.14 «Теплофізика та молекулярна фізика», 01.04.17 «Хімічна фізика, фізика горіння та вибуху»

Голова ради: 1. Сминтина Валентин Андрійович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри, ОНУ імені  І.І. Мечникова, спеціальність 01.04.10.

Заступник голови: 2. Адамян Вадим Мовсесович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри, ОНУ імені І.І. Мечникова, спеціальність 01.04.14.

Вчений секретар: 3. Черненко Олександр Сергійович, доктор фізико-математичних наук, доцент, професор кафедри, ОНУ  імені І.І.  Мечникова, спеціальність 01.04.14.

e-mail  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

т. 097 92 84 409

 Філологічні науки: Д 41.051.02

                       (затверджено наказом МОН України № 894 від 10.10.2022 р.)

Профіль ради: 10.02.01 «Українська мова», 10.02.04 «Германські мови»

Голова ради: Колегаєва Ірина Михайлівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри, ОНУ імені І.І. Мечникова, спеціальність 10.02.04.

Заступник голови: Ковалевська Тетяна Юріївна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри, ОНУ імені І.І. Мечникова, спеціальність 10.02.01.

Вчений секретар: Матузкова Олена Прокопівна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри,  ОНУ імені І.І. Мечникова, спеціальність 10.02.04.

e-mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

т. 050 316 49 40

  Економічні  науки: Д 41.051.11

             (затверджено  наказом МОН  України № 530 від 06.06.2022 р.)

Профіль ради: 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством», 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)», 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Голова ради: 1. Кузнєцов Едуард Анатолійович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, ОНУ імені І. І. Мечникова, спеціальність 08.00.03.

Заступник голови: 2. Побережець Ольга Валеріївна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри, ОНУ імені І. І. Мечникова, спеціальність 08.00.04.

Вчений секретар: 3. Ломачинська Ірина Анатоліївна, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри, ОНУ імені І. І. Мечникова, спеціальність 08.00.08.

e-mail  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

т. 067 57 86 341

      Юридичні науки:  Д 41.051.12

                  (затверджено  наказом  МОН  України  №  1309  від  25.10.2023 р.)

Профіль ради:  12.00.03  «Цивільне право та цивільний процес;  сімейне право;  міжнародне  приватне право»,   12.00.07  «Адміністративне право  і процес;  фінансове право;  інформаційне  право».

Голова  ради:   1. Труба  Вячеслав  Іванович,   доктор  юридичних наук, професор, ректор,  ОНУ  імені  І.  І.  Мечникова,  спеціальність  12.00.03.

Заступник  голови:  2. Миколенко  Олександр  Іванович,  доктор юридичних наук,  професор,  завідувач  кафедри,  ОНУ  імені  І. І. Мечникова,  спеціальність

12.00.07.

Вчений секретар:  3.  Гаран  Ольга  Володимирівна,  доктор  юридичних наук,професор,  професор кафедри,  ОНУ  імені  І. І. Мечникова,  спеціальність

12.00.07.

e-mail  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Телефон для довідок: (38-048) 723 84 09 
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 
Веб-сайт: www.onu.edu.ua

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел./факс (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top