Разова спеціалізована вчена рада з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Чайковського Олега Ігоревича на здобуття наукового ступеня доктора філософії

Галузь знань: 08 Право

Шифр і назва спеціальності: 081 Право

Голова ради:

Гаран Ольга Володимирівна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного та господарського права Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

Члени ради:

  • РецензентСтепанова Тетяна Валеріївна, доктор юридичних наук, професор, завідувачка кафедри конституційного права та правосуддя Одеського національного університету імені І.І. Мечникова
  • РецензентЛевенець Анжела Вікторівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного права та правосуддя Одеського національного університету імені І.І. Мечникова
  • ОпонентКройтор Володимир Андрійович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного права та процесу факультету №6 Харківського національного університету внутрішніх справ
  • ОпонентАврамова Ольга Євгенівна, кандидат юридичних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу проблем приватного права Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України

Назва дисертаційної роботи: «Конституційно-правовий механізм захисту права на житло в Україні»

Автор дисертації: Чайковський Олег Ігоревич

Науковий керівник: Корчевна Любов Олександрівна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри конституційного права та правосуддя Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

Наказ ректора про утворення разової спеціалізованої вченої ради: № 2840-18 від 19.12.2023

Дата, час, місце захисту: 24 лютого 2024 року, 14.00, за адресою: м. Одеса, вул. Французький бульвар, 24/26, гуманітарний корпус, ауд. 408.

За адресою: м. Одеса, вул. Французький бульвар, 24/26, гуманітарний корпус, ауд. 408.

Захист відбудеться з використанням засобів відеозв’язку в режимі реального часу (ZOOM)

Підключитися до конференції Zoom

Ідентифікатор конференції: 759 433 7999

Код доступу: 828416

ПРИЄДНАНІ ФАЙЛИ

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії

Кваліфікований підпис здобувача, яким підписано дисертацію

Рішення разової спеціалізованої вченої ради

Рецензія рецензента – Степанова Тетяна Валеріївна

Рецензія рецензента – Левенець Анжела Вікторівна

Відгук офіційного опонента – Кройтор Володимир Андрійович

Відгук офіційного опонента – Аврамова Ольга Євгенівна

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел./факс (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top