Разова спеціалізована вчена рада з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Садової Тетяни Сергіївни на здобуття ступеня доктора філософії

Галузь знань: 08 Право

Шифр і назва спеціальності: 081 Право

Голова ради:

Стрельцова Євдокія Джонівна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри загальноправових дисциплін та міжнародного права Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

Члени ради:

  • РецензентПавлова Тетяна Олександрівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права, кримінального процесу та криміналістики Одеського національного університету імені І. І. Мечникова
  • ОпонентБуроменський Михайло Всеволодович, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, професор кафедри міжнародного права Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка
  • ОпонентКолотуха Іван Олексійович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного права Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет»
  • ОпонентМануїлова Катерина Вікторівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного та європейського права Національного університету «Одеська юридична академія»

Назва дисертаційної роботи: «Воєнні злочини проти довкілля за міжнародним кримінальним правом»

Автор дисертації: Садова Тетяна Сергіївна

Науковий керівник: Нігреєва Олена Олександрівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри загальноправових дисциплін та міжнародного права Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

Наказ ректора про утворення разової спеціалізованої вченої ради: № 2779-18 від 12.12.2023.

Дата, час, місце захисту: 15 лютого 2024 року, 11.00, за адресою: м. Одеса, вул. Французький бульвар, 24/26, гуманітарний корпус, ауд. 408.

Захист відбудеться з використанням засобів відеозв’язку в режимі реального часу (ZOOM)

Підключитися до конференції Zoom

Ідентифікатор конференції: 759 433 7999

Код доступу: 828416

ПРИЄДНАНІ ФАЙЛИ

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії

Кваліфікований підпис здобувача, яким підписано дисертацію

Рішення разової спеціалізованої вченої ради

Рецензія рецензента - Павлова Тетяна Олександрівна

Відгук офіційного опонента - Буроменський Михайло Всеволодович

Відгук офіційного опонента - Колотуха Іван Олексійович

Відгук офіційного опонента - Мануїлова Катерина Вікторівна

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел./факс (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top