Разова спеціалізована вчена рада з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Булах Інни Арсенівни для здобуття ступеня доктора філософії

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки

Шифр і назва спеціальності: 053 Психологія

Голова ради:

Кононенко Оксана Іванівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної психології Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.

Члени ради:

  • Рецензент - Кіреєва Зоя Олександрівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної психології та психологічного консультування Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.
  • РецензентМедянова Олена Володимирівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної психології Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.
  • ОпонентЗасєкіна Лариса Володимирівна, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри загальної та клінічної психології Волинського національного університету імені Лесі Українки.
  • ОпонентСавелюк Наталія Михайлівна, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Назва дисертаційної роботи: «Особливості ресурсної сфери пацієнтів на різних етапах формування внутрішньої картини хвороби»

Автор дисертації: Булах Інна Арсенівна

Науковий керівник: Псядло Едуард Михайлович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри практичної і клінічної психології

Наказ ректора про утворення разової спеціалізованої вченої ради: № 2840-18 від 19.12.2023

Дата, час, місце захисту: 9 лютого 2024 року, 11.00

Захист відбудеться з використанням засобів відеозв’язку в режимі реального часу (ZOOM)

Приєднатися до конференції Zoom

Ідентифікатор конференції: 869 3632 1696

Код доступу: 2023

ПРИЄДНАНІ ФАЙЛИ

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії

Звіт про перевірку підпису дисертації

Рішення спеціалізованої вченої ради

Рецензія рецензента – Кіреєва Зоя Олександрівна рецензія

Рецензія рецензента – Медянова Олена Володимирівна

Відгук офіційного опонента – Засєкіна Лариса Володимирівна

Відгук офіційного опонента – Савелюк Наталія Михайлівна

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел./факс (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top