Разова спеціалізована вчена рада з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Мисова Костянтина Дмитровича на здобуття ступеня доктора філософії

Галузь знань: 11 Математика та статистика

Шифр і назва спеціальності: 113 Прикладна математика

Голова ради:

Алтоіз Борис Анатолійович, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри методів математичної фізики ОНУ імені І.І. Мечникова

Члени ради:

РецензентЖуравльова Зінаїда Юріївна, кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри методів математичної фізики ОНУ імені І.І. Мечникова
ОпонентЛобода Володимир Васильович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри теоретичної та комп'ютерної механіки Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара
ОпонентМихаськів Віктор Володимирович, доктор фізико-математичних наук, професор, головний науковий співробітник відділу обчислювальної механіки деформівних систем Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я.С. Підстригача
ОпонентЖук Ярослав Олександрович, доктор фізико-математичних наук, професор, член кореспондент НАН України, завідувач кафедри теоретичної та прикладної механіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Назва дисертаційної роботи: «Динамічні задачі кручення пружного двічі-зрізаного конусу»

Автор дисертації: Мисов Костянтин Дмитрович

Науковий керівник: Вайсфельд Наталя Данилівна, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри методів математичної фізики

Наказ ректора про утворення разової спеціалізованої вченої ради: № 1864-18 від 19.09.2023 р.

Дата, час, місце захисту: 02 листопада 2023 року час захисту 15.00

Захист відбудеться з використанням засобів відеозв’язку в режимі реального часу (ZOOM)

Приєднатися до конференції Zoom

Ідентифікатор конференції: 922 819 1752

Код доступу: 784650

ПРИЄДНАНІ ФАЙЛИ

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії

Кваліфікований підпис здобувача, яким підписано дисертацію

Рішення спеціалізованої вченої ради на здобуття ступеня доктора філософії

Рецензія рецензента - Журавльова З.Ю.

Відгук офіційного опонента - Жук Я.О.

Відгук офіційного опонента - Лобода В.В.

Відгук офіційного опонента - Михаськів В.В.

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел./факс (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top