Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Толмачевської Вікторії Олександрівни на здобуття ступеня доктора філософії

Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Толмачевської Вікторії Олександрівни на здобуття ступеня доктора філософії

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки
Шифр і назва спеціальності: 053 Психологія

Голова ради:

  • Родіна Наталія Володимирівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри диференціальної і спеціальної психології ОНУ імені І.І. Мечникова.

Члени ради:

  • Рецензент - Кононенко Оксана Іванівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної психології ОНУ імені І.І. Мечникова.
  • Рецензент - Кременчуцька Маргарита Костянтинівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри диференціальної і спеціальної психології ОНУ імені І. І. Мечникова.
  • Опонент - Бохонкова Юлія Олександрівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології та соціології Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.
  • Опонент - Ковальчук Олександр Петрович, кандидат психологічних наук, начальник кафедри морально-психологічного забезпечення діяльності військ Вищого військового навчального закладу “Національний університет оборони України імені Івана Черняховського”.

Назва дисертаційної роботи: «Психологічні особливості емоційної експресії у представників професій з високим емоційним навантаженням»

Автор дисертації: Толмачевська Вікторія Олександрівна

Науковий керівник: Смокова Людмила Степанівна, к.психол.н. доцент, доцент кафедри практичної і клінічної психології, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Наказ ректора про утворення разової спеціалізованої вченої ради: № 1881-18 від 18.10.2022 р.

Дисертацію прийнято до захисту: 

Дата, час, місце захисту: 20 грудня 2022 року, 13.00

Захист відбудеться з використанням засобів відеозв’язку в режимі реального часу (ZOOM)

Підключитися до конференції Zoom

Ідентифікатор конференції:  816 3707 5582

Код доступу: 2022

https://us02web.zoom.us/u/kbh27Zhaio

ПРИЄДНАНІ ФАЙЛИ

Рішення спеціалізованої вченої ради

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії

Кваліфікований підпис здобувача, яким підписано дисертацію

Рецензія рецензента Кононенко О.І.

Рецензія рецензента Кременчуцької М.К.

Відгук офіційного опонента Бохонкової Ю.А.

Відгук офіційного опонента Ковальчука О. П.

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел./факс (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top