Разова спеціалізована вчена рада з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Івасюк Вікторії Сергіївни на здобуття ступеня доктора філософії

Галузь знань: 03 Гуманітарні науки

Шифр і назва спеціальності: 032 Історія та археологія

Голова ради:

Гончарук Тарас Григорович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії України та спеціальних історичних дисциплін ОНУ імені І. І. Мечникова.

Члени ради:

  • Рецензент - Музичко Олександр Євгенович, доктор історичних наук, доцент, професор кафедри історії України та спеціальних історичних дисциплін ОНУ імені І. І. Мечникова.
  • ОпонентКовалевська Ольга Олегівна, доктор історичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу спеціальних галузей історичної науки та електронних інформаційних ресурсів Інституту історії НАН України.
  • ОпонентТрубчанінов Сергій Васильович, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії України історичного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
  • ОпонентСереда Олександр Григорович, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії України Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

Назва дисертаційної роботи: «Регіональна специфіка у становленні та розвитку історичної географії України ХІХ – початку ХХ ст.»

Автор дисертації: Івасюк Вікторія Сергіївна

Науковий керівник: Бачинська Олена Анатоліївна, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України та спеціальних історичних дисциплін, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова.

Наказ ректора про утворення разової спеціалізованої вченої ради: № 556-18 від 03.04.2023 р.

Дата, час, місце захисту: 07 червня 2023 року час захисту 11.00

Захист відбудеться з використанням засобів відеозв’язку в режимі реального часу (ZOOM)

Підключитися до конференції Zoom

Ідентифікатор конференції: 502 042 4499

Код доступу: 2023

ПРИЄДНАНІ ФАЙЛИ

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії

Кваліфікований підпис здобувача, яким підписано дисертацію

Рішення спеціалізованої вченої ради на здобуття ступеня доктора філософії

Рецензія рецензента Музичко О.Є.

Відгук офіційного опонента Ковалевська О.О.

Відгук офіційного опонента Трубчанінов С.В.

Відгук офіційного опонента Середа О.Г.

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел./факс (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top