Разова спеціалізована вчена рада з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Білостоцького Олега Вікторовича на здобуття наукового ступеня доктора філософії

Галузь знань: 08 Право

Шифр і назва спеціальності: 081 Право

Голова ради:

Миколенко Олександр Іванович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри адміністративного та господарського права Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

Члени ради:

  • РецензентГаран Ольга Володимирівна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного та господарського права Одеського національного університету імені І.І. Мечникова
  • РецензентТокарчук Людмила Михайлівна, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільно-правових дисциплін Одеського національного університету імені І.І. Мечникова
  • ОпонентНіколенко Людмила Миколаївна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри господарсько-правових дисциплін та економічної безпеки факультету №4 Донецького державного університету внутрішніх справ МВС України
  • ОпонентПетренко Наталія Олегівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри трудового, земельного та господарського права інституту права та безпеки Одеського державного університету внутрішніх справ

Назва дисертаційної роботи: «Дискреційні повноваження судді: проблеми теорії та практики»

Автор дисертації: Білостоцький Олег Вікторович

Науковий керівник: Степанова Тетяна Валеріївна, доктор юридичних наук, професор, завідувачка кафедри конституційного права та правосуддя Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

Наказ ректора про утворення разової спеціалізованої вченої ради: 2840-18 від 19.12.2023

Дата, час, місце захисту: 24 лютого 2024 року, 10.00, за адресою: м. Одеса, вул. Французький бульвар, 24/26, гуманітарний корпус, ауд. 408

За адресою: м. Одеса, вул. Французький бульвар, 24/26, гуманітарний корпус, ауд. 408.

Захист відбудеться з використанням засобів відеозв’язку в режимі реального часу (ZOOM)

Підключитися до конференції Zoom

Ідентифікатор конференції: 759 433 7999

Код доступу: 828416

ПРИЄДНАНІ ФАЙЛИ

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії

Кваліфікований підпис здобувача, яким підписано дисертацію

Звіт кваліфікованого підпису

Рішення разової спеціалізованої вченої ради

Рецензія рецензента – Гаран Ольга Володимирівна

Рецензія рецензента – Токарчук Людмила Михайлівна

Відгук офіційного опонента – Ніколенко Людмила Миколаївна

Відгук офіційного опонента – Петренко Наталія Олегівна

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел./факс (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top