Разова спеціалізована вчена рада з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Домусчи Світлани Василівни для здобуття ступеня доктора філософії

Галузь знань: 10 Природничі науки

Шифр і назва спеціальності: 106 Географія

Голова ради:

Світличний Олександр Олексійович, доктор географічних наук, професор, професор кафедри фізичної географії, природокористування і геоінформаційних технологій Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

Члени ради:

Рецензент - Сич Віталій Андрійович, доктор географічних наук, професор, професор кафедри економічної та соціальної географії і туризму Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.

РецензентБуяновський Андрій Олександрович, кандидат географічних наук, доцент, завідувач кафедри географії України, ґрунтознавства і земельного кадастру Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.

ОпонентМихайлюк Віктор Іванович, доктор географічних наук, професор, професор кафедри геодезії, землеустрою та земельного кадастру Одеського державного аграрного університету.

ОпонентКирильчук Андрій Андрійович, доктор географічних наук, професор, професор кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів Львівського національного університету імені Івана Франка.

Назва дисертаційної роботи: «Чинники і географія забруднення ґрунтів Одеської міської та приміської зон»

Автор дисертації: Домусчи Світлана Василівна

Науковий керівник: Тригуб Валентина Іванівна, кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри географії України, ґрунтознавства і земельного кадастру

Наказ ректора про утворення разової спеціалізованої вченої ради: 2272-18 від 24.10.2023

Дата, час, місце захисту: 21 грудня 2023 року, 11.00

Захист відбудеться з використанням засобів відеозв’язку в режимі реального часу (ZOOM)

Підключитися до конференції Zoom

Ідентифікатор конференції: 225 927 6077

Код доступу: 2023

ПРИЄДНАНІ ФАЙЛИ

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії

Кваліфікований підпис здобувача, яким підписано дисертацію

Рішення разової спеціалізованої вченої ради

Рецензія рецензента – Сич Віталій Андрійович

Рецензія рецензента – Буяновський Андрій Олександрович

Відгук офіційного опонента – Михайлюк Віктор Іванович

Відгук офіційного опонента – Кирильчук Андрій Андрійович

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел./факс (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top