Разова спеціалізована вчена рада з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Василевської Надії Станіславівни на здобуття ступеня доктора філософії

Галузь знань: 08 Право

Шифр і назва спеціальності: 081 Право

Голова ради:

Миколенко Олександр Іванович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри адміністративного та господарського права Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

Члени ради:

  • Рецензент – Святошнюк Арина Леонідівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Одеського національного університету імені І. І. Мечникова
  • Рецензент – Клейменова Світлана Миколаївна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Одеського національного університету імені І. І. Мечникова
  • Опонент – Булеца Сібілла Богданівна, доктор юридичних наук, професор,  завідувач кафедри цивільного права та процесу, Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет»  
  • Опонент – Берназ-Лукавецька Олена Михайлівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного права Національного університету «Одеська юридична академія»

Назва дисертаційної роботи: «Цивільно-правове регулювання страхових відносин у сфері надання медичних послуг»

Автор дисертації: Василевська Надія Станіславівна

Науковий керівник: Валах Вікторія Володимирівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту охорони здоров’я Одеського національного медичного університету

Наказ ректора про утворення разової спеціалізованої вченої ради: № 2840-18 від «19» грудня 2023 р.

Дата, час, місце захисту: 20 лютого 2024 року, 12.00, за адресою: м. Одеса, вул. Французький бульвар, 24/26, гуманітарний корпус, ауд. 408

Захист відбудеться з використанням засобів відеозв’язку в режимі реального часу (ZOOM)

Підключитися до конференції Zoom

Ідентифікатор конференції: 759 433 7999

Код доступу: 828416

ПРИЄДНАНІ ФАЙЛИ

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії

Кваліфікований підпис здобувача, яким підписано дисертацію

Рішення разової спеціалізованої вченої ради

Рецензія рецензента - Святошнюк Арина Леонідівна

Рецензія рецензента - Клейменова Світлана Миколаївна

Відгук офіційного опонента - Булеца Сібілла Богданівна

Відгук офіційного опонента - Берназ-Лукавецька Олена Михайлівна

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел./факс (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top