Разова спеціалізована вчена рада з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Сакалюк Олександри Володимирівни на здобуття ступеня доктора філософії

Галузь знань: 09 Біологія

Шифр і назва спеціальності: 091 Біологія

Голова ради:

Галкін Борис Миколайович, доктор біологічних наук, професор, директор Біотехнологічного науково-навчального центру ОНУ імені І.І. Мечникова

Члени ради:

  • РецензентГладкій Тетяна Володимирівна, кандидат біологічних наук, доцент каф. фізіології людини, здоров’я і безпеки людини та природничої освіти ОНУ імені І.І. Мечникова
  • РецензентКириленко Наталя Анатоліївна, кандидат біологічних наук, доцент кафедри фізіології людини, здоров’я і безпеки людини та природничої освіти ОНУ імені Мечникова
  • ОпонентБоріков Олексій Юрійович, кандидат біологічних наук, доцент кафедри молекулярної і медичної біофізики Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
  • ОпонентНебесна Зоя Михайлівна, доктор біологічних наук, директор ННІ морфології ТНМУ ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України

Назва дисертаційної роботи: «Обгрунтування профілактики порушень у кістковій та травній системах щурів при гіпотиреозі»

Автор дисертації: Сакалюк Олександра Воллодимирівна

Науковий керівник: Макаренко Ольга Анатоліївна, д.б.н., с.н.с., зав. каф. фізіології, здоров’я і безпеки людини та природничої освіти ОНУ імені І. І. Мечникова

Наказ ректора про утворення разової спеціалізованої вченої ради: № __ від 24.10.2023 р.

Дата, час, місце захисту: 18 грудня 2023 року о 15.00.

Разова спеціалізована вчена рада з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Сакалюк Олександри Володимирівни здобуття ступеня доктора філософії

Захист відбудеться з використанням засобів відеозв’язку в режимі реального часу (ZOOM)

Підключитися до конференції ZOOM

Ідентифікатор конференції: 821 066 6923

Код доступу: 3D8qfF

ПРИЄДНАНІ ФАЙЛИ

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії

Кваліфікований підпис здобувача, яким підписано дисертацію

Звіт кваліфікованого підпису

Рішення разової спеціалізованої вченої ради

Рецензія рецензента – Гладкій Тетяна Володимирівна

Рецензія рецензента – Кириленко Наталя Анатоліївна

Відгук офіційного опонента – Боріков Олексій Юрійович
Відгук офіційного опонента – Небесна Зоя Михайлівна

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел./факс (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top