Разова спеціалізована вчена рада з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Чубик Інни Юхимівни на здобуття ступеня доктора філософії

Галузь знань: 09 Біологія

Шифр і назва спеціальності: 091 Біологія

Голова ради:

Ткаченко Федір Петрович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри ботаніки, фізіології рослин та садово-паркового господарства Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

Члени ради:

  • РецензентЗаморов Веніамін Веніамінович, кандидат біологічних наук, доцент кафедри зоології, гідробіології та загальної екології, декан біологічного факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова
  • РецензентАлєксєєва Тетяна Григорівна, кандидат біологічних наук, доцент кафедри молекулярної біології, біохімії та генетики Одеського національного університету імені І. І. Мечникова
  • ОпонентВолков Роман Анатолійович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри молекулярної генетики та біотехнології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
  • ОпонентСон Михайло Олегович, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник відділу якості водного середовища ДУ «Інститут морської біології НАН України»

Назва дисертаційної роботи: «Генетико-біохімічні характеристики Mytilus galloprovincialis (Lamarck, 1819) в північно-західній частині Чорного моря»

Автор дисертації: Чубик Інна Юхимівна

Науковий керівник: Чеботар Сабіна Віталіївна, доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НААН України, завідувач кафедри молекулярної біології, біохімії та генетики Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

Наказ ректора про утворення разової спеціалізованої вченої ради: № 2840-18 від 19.12.2023

Дата, час, місце захисту: 26 лютого 2024 року о 15:00.

Захист відбудеться з використанням засобів відеозв’язку в режимі реального часу (ZOOM)

Підключитися до конференції ZOOM

Ідентифікатор конференції: 821 066 6923

Код доступу: 3D8qfF

ПРИЄДНАНІ ФАЙЛИ

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії

Кваліфікований підпис здобувача, яким підписано дисертацію

Рішення разової спеціалізованої вченої ради

Рецензія рецензента - Заморов Веніамін Веніамінович

Рецензія рецензента - Алєксєєва Тетяна Григорівна

Відгук офіційного опонента - Волков Роман Анатолійович

Відгук офіційного опонента - Сон Михайло Олегович

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел./факс (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top