Разова спеціалізована вчена рада з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Жиліна Михайла Володимировича для здобуття ступеня доктора філософії

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки

Шифр і назва спеціальності: 053 Психологія

Голова ради:

Кононенко Оксана Іванівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної психології Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

Члени ради:

  • РецензентЧернявська Тетяна Павлівна, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри диференціальної і спеціальної психології Одеського національного університету імені І.І. Мечникова
  • РецензентАмплєєва Ольга Михайлівна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної психології Одеського національного університету імені І.І.Мечникова
  • ОпонентТкалич Маріанна Григорівна, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології Запорізького національного університету
  • Опонент – Четверик-Бурчак Аліна Григорівна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри педагогічної та вікової психології Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

Назва дисертаційної роботи: «Трансформація емоційного інтелекту як життєвого ресурсу особистості в умовах кризи ідентичності»

Автор дисертації: Жилін Михайло Володимирович

Науковий керівник: Смокова Людмила Степанівна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри практичної та клінічної психології

Наказ ректора про утворення разової спеціалізованої вченої ради: 2779-18 від 12.12.2023

Дата, час, місце захисту: 14 лютого 2024 року, 11.00

Захист відбудеться з використанням засобів відеозв’язку в режимі реального часу (ZOOM)

Приєднатися до конференції Zoom

Ідентифікатор конференції: 844 3417 2756

Код доступу: 2023

ПРИЄДНАНІ ФАЙЛИ

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії

Звіт про перевірку підпису дисертації

Рішення Спеціалізованої вченої ради

Рецензія рецензента – Чернявська Тетяна Павлівна

Рецензія рецензента – Амплєєва Ольга Михайлівна

Відгук офіційного опонента – Ткалич Маріанна Григорівна

Відгук офіційного опонента – Четверик-Бурчак Аліна Григорівна

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел./факс (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top