Разова спеціалізована вчена рада з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Святошнюка Сергія Сергійовича на здобуття ступеня доктора філософії

Галузь знань: 08 Право

Шифр і назва спеціальності: 081 Право

Голова ради:

Степанова Тетяна Валеріївна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри конституційного права та правосуддя ОНУ імені І.І. Мечникова

Члени ради:

  • РецензентГаран Ольга Володимирівна, доктор юридичних наук, професор кафедри адміністративного та господарського права ОНУ імені І.І. Мечникова
  • РецензентКлейменова Світлана Миколаївна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін ОНУ імені І. І. Мечникова
  • ОпонентЖорнокуй Юрій Михайлович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного права та процесу Харківського національного університету внутрішніх справ МВС України
  • ОпонентБерназ-Лукавецька Олена Михайлівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного права Національного університету «Одеська юридична академія». 

Назва дисертаційної роботи: «Цивільно-правове регулювання надання фінансових послуг в Україні»

Автор дисертації: Святошнюк Сергій Сергійович

Науковий керівник: Канзафарова Ілона Станіславівна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін

Наказ ректора про утворення разової спеціалізованої вченої ради: № 784-18 від 15.05.2023 р.

Дисертацію прийнято до захисту

Дата, час, місце захисту: 23 червня 2023 року, 12.00, за адресою: м. Одеса, вул. Французький бульвар, 24/26, гуманітарний корпус, ауд.202.

Захист відбудеться з використанням засобів відеозв’язку в режимі реального часу (ZOOM)

Підключитися до конференції Zoom

Ідентифікатор конференції: 759 433 7999

Код доступу: 828416

ПРИЄДНАНІ ФАЙЛИ

Рішення Спеціалізованої вченої ради

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії

Кваліфікований підпис здобувача, яким підписано дисертацію

Рецензія рецензента - Гаран Ольга Володимирівна

Рецензія рецензента - Клейменова Світлана Миколаївна

Відгук офіційного опонента - Жорнокуй Юрій Михайлович

Відгук офіційного опонента - Берназ-Лукавецька Олена Михайлівна

 

 

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел./факс (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top