Разова спеціалізована вчена рада з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Сімовоник Альони Ігорівни для здобуття ступеня доктора філософії

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки

Шифр і назва спеціальності: 053 Психологія

Голова ради:

Кононенко Оксана Іванівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної психології Одеського національного університету імені І.І. Мечникова 

Члени ради:

  • РецензентЧернявська Тетяна Павлівна, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри диференціальної і спеціальної психології  Одеського національного університету імені  І.І. Мечникова 
  • РецензентМартинюк Юлія Олександрівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної психології та психологічного консультування Одеського національного університету імені І.І.Мечникова 
  • ОпонентБольшакова Анастасія Миколаївна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології, педагогіки та філології Харківської державної академії культури 
  • ОпонентФедотова Тетяна Володимирівна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри загальної та соціальної психології Волинського національного університету імені Лесі Українки 

Назва дисертаційної роботи: «Взаємозв’язок самоусвідомлення з життєтворчістю особистості»

Автор дисертації: Сімовоник Альона Ігорівна

Науковий керівник: Кіреєва Зоя Олександрівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної психології та психологічного консультування

Наказ ректора про утворення разової спеціалізованої вченої ради: № 2476-18 від 15.11.2023

Дата, час, місце захисту: 18 січня 2024 року, 11.00

Захист відбудеться з використанням засобів відеозв’язку в режимі реального часу (ZOOM)

Приєднатися до конференції Zoom

Ідентифікатор конференції: 818 6993 1541

Код доступу: 2023

ПРИЄДНАНІ ФАЙЛИ

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії

Звіт про перевірку підпису дисертації

Рішення Спеціалізованої вченої ради

Рецензія рецензента – Чернявська Тетяна Павлівна

Рецензія рецензента – Мартинюк Юлія Олександрівна

Відгук офіційного опонента – Большакова Анастасія Миколаївна 

Відгук офіційного опонента – Федотова Тетяна Володимирівна

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел./факс (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top