Разова спеціалізована вчена рада ДФ 06.035.2022 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Бондар Катерини Сергіївни на здобуття ступеня доктора філософії

Галузь знань: 03 Гуманітарні науки
Шифр і назва спеціальності: 035 Філологія

Голова ради:

Колегаєва Ірина Михайлівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри лексикології та стилістики англійської мови ОНУ імені І. І. Мечникова.

Члени ради:

  • РецензентБігунова Наталія Олександрівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов гуманітарних факультетів ОНУ імені І. І. Мечникова.
  • РецензентНикифоренко Ірина Валеріївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри німецької філології ОНУ імені І. І. Мечникова.
  • ОпонентВалігура Ольга Романівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри східних та слов’янських мов Київського національного лінгвістичного університету.
  • ОпонентШковрченко Наталія Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри романо-германської філології та методики викладання іноземних мов Міжнародного гуманітарного університету.

Назва дисертаційної роботи: «Соціофонетичні особливості діалектного мовлення шотландців (інструментально-фонетичне дослідження)»

Автор дисертації: Бондар Катерина Сергіївна

Науковий керівник: Григорян Нектар Разміківна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри фонетики англійської мови Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.

Наказ ректора про утворення разової спеціалізованої вченої ради: № 2236-18_від 05.12.2022 р.

Дисертацію прийнято до захисту:

Дата, час: 12 січня 2023 року о 11.00

Місце захисту: Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, Французский бульвар 24/26 ауд. 166

Захист відбудеться з використанням засобів відеозв’язку в режимі реального часу (ZOOM)

Підключитися до конференції Zoom

Ідентифікатор конференції: 848 8409 0760

Код доступу: u8uB6X

ПРИЄДНАНІ ФАЙЛИ

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії

Кваліфікований підпис здобувача, яким підписано дисертацію

Рішення спеціалізованої вченої ради

Рецензія рецензента – Бігунова Наталія Олександрівна

Рецензія рецензента – Никифорекно Ірина Валеріївна

Відгук офіційного опонента – Валігура Ольга Романівна

Відгук офіційного опонента – Шкворченко Наталія Миколаївна

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел./факс (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top