Разова спеціалізована вчена рада з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Степанової Світлани Євгеніївни на здобуття ступеня доктора філософії

Галузь знань: 03 Гуманітарні науки

Шифр і назва спеціальності: 035 Філологія

Назва дисертаційної роботи: «Соціальний статус у мовній картині світу художнього персонажа»

Автор дисертації: Степанова Світлана Євгеніївна

Науковий керівник: Яроцька Галина Сергіївна, доктор філологічних наук, професор кафедри прикладної лінгвістики

Спеціалізовану раду ДФ 35.035.2023 утворено відповідно до рішення Вченої ради Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (протокол №5 від 12.12.2023 року) та затверджено наказом Одеського національного університету імені І. І. Мечникова № 2749-18 від 12.12.2023 р. (із змінами, затвердженими наказом ОНУ імені І. І. Мечникова № 2830-18 від 18.12.2023 року) у такому складі:

Голова ради:

Шевченко Тетяна Миколаївна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української літератури та компаративістики ОНУ імені І. І. Мечникова

Члени ради:

  • РецензентМусій Валентина Борисівна, доктор філологічних наук, професор кафедри української літератури та компаративістики ОНУ імені І.І. Мечникова
  • ОпонентПанченко Олена Іванівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри перекладу та лінгвістичної підготовки іноземців факультету української й іноземної філології та мистецтвознавства Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара
  • ОпонентДерік Ілона Морисівна кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
  • ОпонентМарчук Людмила Миколаївна, доктор філологічних наук , професор, завідувач кафедри української мови Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Дисертацію прийнято до захисту

Дата, час, місце захисту: 5 лютого 2024 року о 13 00.

Захист відбудеться з використанням засобів відеозв’язку в режимі реального часу (ZOOM)

Підключитися до конференції Zoom

Meeting ID: 938 840 9397

Passcode: qUg44M

ПРИЄДНАНІ ФАЙЛИ

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії

Кваліфікований підпис здобувача, яким підписано дисертацію

Рішення Спеціалізованої вченої ради

Рецензія рецензента – Мусій Валентина Борисівна

Відгук офіційного опонента – Панченко Олена Іванівна

Відгук офіційного опонента – Дерік Ілона Морисівна

Відгук офіційного опонента – Марчук Людмила Миколаївна

 

Електронний підпис відеозапису

Протокол перевірки КЕП відеозапису

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел./факс (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top