Разова спеціалізована вчена рада з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Косенко Тетяни Василівни на здобуття ступеня доктора філософії

Галузь знань: 09 Біологія

Шифр і назва спеціальності: 091 Біологія

Голова ради:

Галкін Борис Миколайович, доктор біологічних наук, професор кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології, директор біотехнологічного науково-навчального центру ОНУ імені І. І. Мечникова.

Члени ради:

  • РецензентКириленко Наталя Анатоліївна, кандидат біологічних наук, доцент кафедри фізіології, здоров’я і безпеки людини та природничої освіти біологічного факультету ОНУ імені І. І. Мечникова
  • РецензентЕберле Лідія Вікторівна, кандидат біологічних наук, доцент кафедри фармакології та технології ліків факультету хімії та фармації ОНУ імені І. І. Мечникова
    ОпонентТолстанова Ганна Миколаївна, доктор біологічних наук, професорка, проректорка з наукової роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка
  • ОпонентСкиба Василь Якович, доктор медичних наук, професор, заступник директора з наукової роботи ДУ «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України»

Назва дисертаційної роботи: «Роль дисбіозу у розвитку печінкової остеодистрофії»

Автор дисертації: Косенко Тетяна Василівна

Науковий керівник: Макаренко Ольга Анатоліївна, доктор біологічних наук, професор, завідуючий кафедри фізіології, здоров’я і безпеки людини та природничої освіти ОНУ імені І. І. Мечникова

Наказ ректора про утворення разової спеціалізованої вченої ради: № __ від 24.10.2023 р.

Дата, час, місце захисту: 25 грудня 2023 року о 14.00

Захист відбудеться з використанням засобів відеозв’язку в режимі реального часу (ZOOM)

Підключитися до конференції ZOOM

Ідентифікатор конференції: 821 066 6923

Код доступу: 3D8qfF

ПРИЄДНАНІ ФАЙЛИ

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії

Кваліфікований підпис здобувача, яким підписано дисертацію

Рішення Спеціалізованої вченої ради

Рецензія рецензента – Кириленко Наталя Анатоліївна

Рецензія рецензента – Еберле Лідія Вікторівна

Відгук офіційного опонента – Толстанова Ганна Миколаївна
Відгук офіційного опонента – Скиба Василь Яковлевич

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел./факс (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top