Разова спеціалізована вчена рада з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Попович Юлії Андріївни на здобуття ступеня доктора філософії.

Галузь знань: 09 Біологія

Шифр і назва спеціальності: 091 Біологія

Голова ради:

Ткаченко Федір Петрович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри ботаніки, фізіології рослин та садово-паркового господарства Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.

Члени ради:

  • РецензентСічняк Олександр Львович, кандидат біологічних наук, доцент кафедри молекулярної біології, біохімії та генетики Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.
  • ОпонентКозуб Наталія Олександрівна, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач Лабораторії екологічної генетики рослин та біотехнології Інституту захисту рослин НААН України.
  • ОпонентВолков Роман Анатолійович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри молекулярної генетики та біотехнології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.
  • ОпонентАнтонюк Максим Зиновійович, доктор біологічних наук,завідувач кафедри біології Національного університету «Києво-Могилянська академія».

Назва дисертаційної роботи: «Поліморфізм генів гліадинів в сучасних українських сортах та лініях пшениці м’якої»

Автор дисертації: Попович Юлія Андріївна

Науковий керівник: Чеботар Сабіна Віталіївна, доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії аграрних наук, завідувач кафедри молекулярної біології, біохімії та генетики Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.

Наказ ректора про утворення разової спеціалізованої вченої ради: № 2272-18 від 24.10.2023 року

Дата, час, місце захисту: 11 грудня 2023 року, 15.00

Захист відбудеться з використанням засобів відеозв’язку в режимі реального часу (ZOOM)

Підключитися до конференції ZOOM

Ідентифікатор конференції: 821 066 6923

Код доступу: 3D8qfF

ПРИЄДНАНІ ФАЙЛИ

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії

Кваліфікований підпис здобувача, яким підписано дисертацію

Рецензія рецензента – Антонюк Максим Зиновійович

Рецензія рецензента – Волкова Романа Анатолійовича,

Відгук офіційного опонента – Січняк Олександр Львович

Відгук офіційного опонента – Козуб Наталія олександрівна

Рішення Спеціалізованої вченої ради

 

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел./факс (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top