Разова спеціалізована вчена рада з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Підгородинської Юлії Ігорівни на здобуття ступеня доктора філософії

Галузь знань: 08 Право

Шифр і назва спеціальності: 081 Право

Голова ради:

Стрельцова Євдокія Джонівна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри загальноправових дисциплін та міжнародного права Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

Члени ради:

  • Рецензент – Толкаченко Олена Володимирівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Одеського національного університету імені І.І. Мечникова
  • Опонент – Сурілова Олена Олексіївна, доктор юридичних наук, професор,  професор  кафедри міжнародного  та європейського права Національного університету  «Одеська юридична академія»
  • Опонент – Карвацька Світлана Богданівна, доктор юридичних наук, професор, в.о. завідувача кафедри міжнародного  права та порівняльного правознавства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
  • Опонент – Репецький Василь Миколайович, кандидат юридичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародного права Львівського національного  університету імені  Івана Франка 

Назва дисертаційної роботи: «Органи міжнародного контролю за дотриманням міжнародних договорів про охорону навколишнього середовища»

Автор дисертації: Підгородинська Юлія Ігорівна

Науковий керівник: Нігреєва Олена Олександрівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри загальноправових дисциплін та міжнародного права Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

Наказ ректора про утворення разової спеціалізованої вченої ради: № 2272-18 від 24.10.2023 року

Дата, час, місце захисту: 20 грудня 2023 року, 14.30

За адресою: м. Одеса, вул. Французький бульвар, 24/26, гуманітарний корпус, ауд. 408.

Захист відбудеться з використанням засобів відеозв’язку в режимі реального часу (ZOOM)

Підключитися до конференції Zoom

Ідентифікатор конференції: 759 433 7999

Код доступу: 828416

ПРИЄДНАНІ ФАЙЛИ

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії

Кваліфікований підпис здобувача, яким підписано дисертацію

Рішення разової спеціалізованої вченої ради

Рецензія рецензента - Толкаченко Олена Володимирівна

Відгук офіційного опонента - Сурілова Олена Олексіївна

Відгук офіційного опонента - Карвацька Світлана Богданівна

Відгук офіційного опонента - Репецький Василь Миколайович

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел./факс (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top