Разова спеціалізована вчена рада з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Романової Катерини Василівни для здобуття ступеня доктора філософії

Галузь знань: 03 Гуманітарні науки

Шифр і назва спеціальності: 035 Філологія

Голова ради: Шевченко Тетяна Миколаївна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української літератури та компаративістики ОНУ імені І. І. Мечникова

Члени ради:

  • Рецензент – Мусій Валентина Борисівна, доктор філологічних наук, професор кафедри української літератури та компаративістики ОНУ імені І.І. Мечникова
  • Рецензент – Казанова Ольга Валеріївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури та компаративістики ОНУ імені І. І. Мечникова
  • Опонент – Кизилова Віталіна Володимирівна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри філологічних дисциплін ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
  • Опонент – Карпенко Світлана Дмитрівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри славістичної філології, педагогіки та методики викладання Білоцерківського національного аграрного університету

Назва дисертаційної роботи: «Художньо-естетичні властивості казок у творчості М. Жука»

Автор дисертації: Романова Катерина Василівна

Науковий керівник: Малютіна Наталія Павлівна, доктор філологічних наук, професор кафедри української літератури

Наказ ректора про утворення разової спеціалізованої вченої ради: № 1864-18 від 19.09.2023 р.

Дисертацію прийнято до захисту

Дата, час, місце захисту: 10 листопада 14:00

Захист відбудеться з використанням засобів відеозв’язку в режимі реального часу (ZOOM)

Приєднатися до конференції Zoom

Ідентифікатор конференції: 938 840 9397

Код доступу: qUg44M

ПРИЄДНАНІ ФАЙЛИ

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії

Кваліфікований підпис здобувача, яким підписано дисертацію

Звіт про перевірку підпису дисертації

Рецензія рецензента – Мусій Валентина Борисівна

Рецензія рецензента – Казанова Ольга Валеріївна

Відгук офіційного опонента – Кизилова Віталіна Володимирівна

Відгук офіційного опонента – Карпенко Світлана Дмитрівна

Рішення Спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел./факс (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top