Разова спеціалізована вчена рада з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Кологривової Надії Михайлівни для здобуття ступеня доктора філософії

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки

Шифр і назва спеціальності: 053 Психологія

Голова ради:

Кононенко Оксана Іванівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної психології Одеського національного університету імені І.І. Мечникова Кононенко Оксана Іванівна

Члени ради:

  • РецензентРодіна Наталія Володимирівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри диференціальної і спеціальної психології  Одеського національного університету імені  І.І. Мечникова 
  • РецензентБазика Євгенія Леонідівна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної психології Одеського національного університету імені І.І.Мечникова 
  • ОпонентЗавацька Наталія Євгенівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри практичної психології та соціальної роботи, Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля (м. Київ) МОН України 
  • Опонент Щербак Тетяна Іванівна, кандидат психологічних наук, доцент, доцента кафедри психології  Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка 

Назва дисертаційної роботи: «Особливості адаптаційних ресурсів особистості в умовах життєвих криз»

Автор дисертації: Кологривова Надія Михайлівна

Науковий керівник: Смокова Людмила Степанівна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри практичної та клінічної психології 

Наказ ректора про утворення разової спеціалізованої вченої ради: № 2476-18 від 15.11.2023

Дата, час, місце захисту: 19 січня 2024 року, 14.00

Захист відбудеться з використанням засобів відеозв’язку в режимі реального часу (ZOOM)

Приєднатися до конференції Zoom

Ідентифікатор конференції: 873 7091 3207 

Код доступу: 2023

ПРИЄДНАНІ ФАЙЛИ

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії

Звіт про перевірку підпису дисертації

Рішення Спеціалізованої вченої ради

Рецензія рецензента – Родіна Наталія Володимирівна

Рецензія рецензента – Базика Євгенія Леонідівна

Відгук офіційного опонента – Завацька Наталія Євгенівна 

Відгук офіційного опонента – Щербак Тетяна Іванівна

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел./факс (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top