Разова спеціалізована вчена рада ДФ 08.032.2022 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Налівайка Андрія Олександровича на здобуття ступеня доктора філософії

Спеціалізовану раду ДФ 08.032.2022 утворено відповідно до рішення Вченої ради Одеського національного університету імені І. І. Мечникова та затверджено наказом Одеського національного університету імені І. І. Мечникова № 2375-18 від 27.12.2022 р. із змінами, затвердженими наказом ОНУ імені І. І. Мечникова № 2717-18 від 08.12.2023 року у такому складі:

Галузь знань03 Гуманітарні науки 

Шифр і назва спеціальності: 032 Історія та археологія 

Голова ради:

Хмарський Вадим Михайлович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії України та спеціальних історичних дисциплін ОНУ імені І. І. Мечникова.

Члени ради:

  • Рецензент – Музичко Олександр Євгенович, доктор історичних наук,  професор кафедри історії України та спеціальних історичних дисциплін ОНУ імені І.І. Мечникова.
  • Опонент – Лиман Сергій Іванович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри туристичного бізнесу та країнознавства Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.
  • Опонент – Левченко Валерій Валерійович, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри соціальних і гуманітарних дисциплін Одеського національного морського університету.
  • Опонент – Венгер Альберт Григорович, кандидат історичних наук, доцент, кафедри Всесвітньої історії Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. 

Назва дисертаційної роботи: «Леонід Беркут: український медієвіст на зламі епох»

Автор дисертації: Налівайко Андрій Олександрович

Науковий керівник: Нємченко Ірина Вікторівна, кандидат історичних наук, доцент.

Дата, час, місце захисту: 12 лютого 2024 року час захисту 14.00

Захист відбудеться з використанням засобів відеозв’язку в режимі реального часу (ZOOM)

Підключитися до конференції Zoom

Ідентифікатор конференції: 867 1244 4894

Код доступу: 9SzU5H

Пряма трансляція відбудеться за посиланням: https://www.youtube.com/@user-zk7mr2rk4x

ПРИЄДНАНІ ФАЙЛИ

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії

Кваліфікований підпис здобувача, яким підписано дисертацію

Рішення Разової спеціалізованої вченої ради

Рецензія рецензента – Музичко Олександр Євгенович

Відгук офіційного опонента – Лиман Сергій Іванович

Відгук офіційного опонента – Левченко Валерій Валерійович

Відгук офіційного опонента – Венгер Альберт Григорович

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел./факс (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top