Разова спеціалізована вчена рада з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Добриніної Ірини Вікторівни для здобуття ступеня доктора філософії

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки

Шифр і назва спеціальності: 053 Психологія

Голова ради:

Кіреєва Зоя Олександрівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної психології та психологічного консультування Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. 

Члени ради:

  • Рецензент Кононенко Оксана Іванівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної психології Одеського національного університету імені І.І. Мечникова 
  • РецензентСмокова Людмила Степанівна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри практичної та клінічної психології Одеського національного університету імені І.І.Мечникова 
  • Опонент Завацька Наталія Євгенівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри практичної психології та соціальної роботи, Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля (м. Київ) МОН України 
  • Опонент Тавровецька Наталія Іванівна, кандидат психологічних наук, доцента, доцента кафедри психології, Херсонський державний університет МОН України 

Назва дисертаційної роботи: «Індивідуально-психологічні репрезентації особистістю образу світу майбутнього»

Автор дисертації: Добриніна Ірина  Вікторівна 

Науковий керівник: Кременчуцька Маргарита Костянтинівна, кандидат психологічних наук, професор, професор кафедри диференціальної і спеціальної психології 

Наказ ректора про утворення разової спеціалізованої вченої ради: № 2476-18 від 15.11.2023

Дата, час, місце захисту: 19 січня 2024 року, 11.00

Захист відбудеться з використанням засобів відеозв’язку в режимі реального часу (ZOOM)

Приєднатися до конференції Zoom

Ідентифікатор конференції: 875 3914 8558

Код доступу: 2023

ПРИЄДНАНІ ФАЙЛИ

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії

Звіт про перевірку підпису дисертації

Рішення Спеціалізованої вченої ради

Рецензія рецензента – Кононенко Оксана Іванівна

Рецензія рецензента – Смокова Людмила Степанівна

Відгук офіційного опонента – Завацька Наталія Євгенівна 

Відгук офіційного опонента – Тавровецька Наталія Іванівна

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел./факс (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top