Разова спеціалізована вчена рада ДФ 03.032.2022 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Герасименко Вікторії Вікторівни на здобуття ступеня доктора філософії

Галузь знань: 03 Гуманітарні науки 

Шифр і назва спеціальності: 032 Історія та археологія

Голова ради:

Музичко Олександр Євгенович - доктор історичних наук, доцент, професор кафедри історії України та спеціальних історичних дисциплін ОНУ імені І. І. Мечникова.

Члени ради:

  • РецензентБачинська Олена Анатоліївна, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України та спеціальних історичних дисциплін ОНУ імені І. І. Мечникова.
  • РецензентНовікова Людмила Володимирівна, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії України та спеціальних історичних дисциплін ОНУ імені І. І. Мечникова.
  • Опонент - Шандра Валентина Степанівна, доктор історичних наук, професор, старший науковий співробітник відділу історії ХІХ – початку ХХ ст. Інституту історії України НАН України.
  • Опонент - Марченко Олег Миколайович, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії України та всесвітньої історії факультету історії, бізнес-освіти та права Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Назва дисертаційної роботи: «Міські голови Одеси другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: просопографічний портрет»

Автор дисертації: Герасименко Вікторія Вікторівна

Науковий керівник:Гончарук Тарас Григорович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії України та спеціальних історичних дисциплін ОНУ імені І. І. Мечникова.

Наказ ректора про утворення разової спеціалізованої вченої ради № 2299-18_від 14.12.2022 р.

Дисертацію прийнято до захисту:

Дата, час, місце захисту: 14 лютого 2023 року 11.00

Захист відбудеться з використанням засобів відеозв’язку в режимі реального часу (ZOOM)

Захист дисертації Герасименко В.В. на здобуття ступеня доктора філософії

Time: Feb 14, 2023 11:00 AM Kyiv

Join Zoom Meeting

Meeting ID: 502 042 4499

Passcode: 2023

Підключитися до конференції Zoom

Ідентифікатор конференції: 502 042 4499

Код доступу: 2023

ПРИЄДНАНІ ФАЙЛИ

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії

Кваліфікований підпис здобувача, яким підписано дисертацію

Рішення разової ради

Рецензія рецензента – Бачинська О.А.

Рецензія рецензента – Новікова Л.В.

Відгук офіційного опонента – Шандра В.С.

Відгук офіційного опонента – Марченко О.М.

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел./факс (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top