Разова спеціалізована вчена рада з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Трушевич Ганни Богданівни на здобуття ступеня доктора філософії

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки

Шифр і назва спеціальності: 052 Політологія

Голова ради:

Дунаєва Лариса Миколаївна, доктор політичних наук, професор, декан факультету психології та соціальної роботи ОНУ імені І. І. Мечникова.

Члени ради:

  • РецензентДяченко Ольга Вікторівна, кандидат політичних наук, доцент кафедри політології ОНУ імені І. І. Мечникова.
  • Опонент - Музиченко Ганна В’ячеславівна, доктор політичних наук, професор, проректор з наукової роботи Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського.
  • ОпонентНовакова Олена Вікторівна, доктор політичних наук, професор, професор кафедри політичних наук Українського державного університету імені Михайла Драгоманова.
  • Опонент Яковлев Денис Вікторович, доктор політичних наук, професор, декан факультету психології, політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія».

Назва дисертаційної роботи: «Іміджмейкінг у сучасних політичних технологіях: український досвід»

Автор дисертації: Трушевич Ганна Богданівна

Науковий керівник: Мілова Марія Іллівна, доктор політичних наук, професор, професор кафедри політології, Одеський національний університет імені І.І.Мечникова.

Наказ ректора про утворення разової спеціалізованої вченої ради № 683-18 від 24.04.2023 р.

Дата, час, місце захисту _____ 15 червня 2023 року час захисту 11.00

Захист відбудеться з використанням засобів відеозв’язку в режимі реального часу (ZOOM)

Підключитися до конференції Zoom

Ідентифікатор конференції: 756 9409 9974

Код доступу: 2023

ПРИЄДНАНІ ФАЙЛИ

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії

Кваліфікований підпис здобувача, яким підписано дисертацію

Рішення спеціалізованої вченої ради

Рецензія рецензента - Дяченко О.В.

Відгук офіційного опонента Новакова О.В.

Відгук офіційного опонента Музиченко Г.В.

Відгук офіційного опонента Яковлев Д.В.

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел./факс (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top