Разова спеціалізована вчена рада з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Коробчук Анни Сергіївни на здобуття ступеня доктора філософії

Галузь знань: 03 Гуманітарні науки

Шифр і назва спеціальності: 032 Історія та археологія

Голова ради:

Музичко Олександр Євгенович – доктор історичних наук, доцент, професор кафедри історії України та спеціальних історичних дисциплін ОНУ імені І. І. Мечникова.

Члени ради:

  • РецензентСинявська Олена Олександрівна, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії України та спеціальних історичних дисциплін ОНУ імені І. І. Мечникова.
  • ОпонентШандра Валентина Степанівна, доктор історичних наук, професор, старший науковий співробітник відділу історії ХІХ – початку ХХ ст. Інституту історії України НАН України.
  • ОпонентДрач Оксана Олександрівна, доктор історичних наук, професор, професор, кафедри всесвітньої історії Київського університету імені Бориса Грінченка.
  • ОпонентУварова Олена Олександрівна, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри суспільних наук Одеського національного Медичного університету МОЗ України.

Назва дисертаційної роботи: «Історія жіночої освіти на півдні України у ХІХ – на початку ХХ ст.: Одеський інститут шляхетних дівчат».

Автор дисертації: Коробчук Анна Сергіївна

Науковий керівник: Хмарський Вадим Михайлович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії України та спеціальних історичних дисциплін ОНУ імені І. І. Мечникова.

Наказ ректора про утворення разової спеціалізованої вченої ради: № 2779-18 від 12.12.2023

Дата, час, місце захисту: 13 лютого 2024 року час захисту 12.30

Захист відбудеться з використанням засобів відеозв’язку в режимі реального часу (ZOOM)

Посилання на zoom-конференцію

Ідентифікатор конференції 385 281 7797

Код доступу: 2024

Пряма трансляція відбудеться за посиланням: https://www.youtube.com/@user-dg8xd2uj9w

ПРИЄДНАНІ ФАЙЛИ

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії

Звіт про перевірку підпису дисертації

Рішення разової спеціалізованої вченої ради

Рецензія рецензента - Синявська Олена Олександрівна

Відгук офіційного опонента - Шандра Валентина Степанівна

Відгук офіційного опонента Драч Оксана Олександрівна

Відгук офіційного опонента - Уварова Олена Олександрівна

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел./факс (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top