Разова спеціалізована вчена рада з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Титаренко Надії Володимирівни на здобуття ступеня доктора філософії

Галузь знань: 16 Хімічна та біоінженерія

Шифр і назва спеціальності: 162 Біотехнології та біоінженерія

Голова ради:

Філіпова Тетяна Олегівна, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології ОНУ імені І.І. Мечникова

Члени ради:

  • РецензентЗінченко Оксана Юріївна, кандидат біологічних наук, доцент кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології ОНУ імені І.І. Мечникова
  • РецензентГалкін Микола Борисович, кандидат біологічних наук, доцент кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології ОНУ імені І.І. Мечникова
  • ОпонентЗеленянська Наталя Миколаївна, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, заступник директора з науково-інноваційної діяльності Національного наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова» Національної академії аграрних наук України
  • ОпонентКоломієць Юлія Василівна, доктор сільськогосподарських наук, професор, декан факультету захисту рослин, біотехнологій та екології Національного університету біоресурсів і природокористування України

Назва дисертаційної роботи: «Удосконалення біотехнології мікроклонального розмноження Rubus fruticosus L. і Paulownia tomentosa Steud. з використанням мікроорганізмів»

Автор дисертації: Титаренко Надія Володимирівна

Науковий керівник: Іваниця Володимир Олексійович, доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України.

Наказ ректора про утворення разової спеціалізованої вченої ради: № 2272-18 від 24.10.2023 р.

Дата, час, місце захисту: 20 грудня 2023 р. об 11.00.

Захист відбудеться з використанням засобів відеозв’язку в режимі реального часу (ZOOM)

Підключитися до конференції Zoom

Ідентифікатор конференції: 821 066 6923

Код доступу: 3D8qfF

ПРИЄДНАНІ ФАЙЛИ

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії

Кваліфікований підпис здобувача, яким підписано дисертацію

Рішення Спеціалізованої вченої ради

Рецензія рецензента – Галкін М.Б.

Рецензія рецензента – Зінченко О.Ю.

Відгук офіційного опонента – Зеленянська Н. М.

Відгук офіційного опонента – Коломієць Ю.В.

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел./факс (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top