Разова спеціалізована вчена рада з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Харитонової Юлії Вадимівни на здобуття ступеня доктора філософії

Галузь знань: 09 Біологія

Шифр і назва спеціальності: 091 Біологія

Голова ради:

Ткаченко Федір Петрович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри ботаніки, фізіології рослин та садово-паркового господарства ОНУ імені І.І. Мечникова

Члени ради:

  • РецензентЗаморов Веніамін Веніамінович, кандидат біологічних наук, доцент кафедри зоології, гідробіології та загальної екології, декан біологічного факультету ОНУ імені І.І. Мечникова
  • ОпонентКвач Юрій Валерійович, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітника відділу екологічної інтеграції біоциклів ДУ «Інститут морської біології НАН України»
  • ОпонентШелюк Юлія Святославівна, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття Житомирського державного університету імені Івана Франка
  • ОпонентУтєвський Сергій Юрійович, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри зоології та екології тварин Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Назва дисертаційної роботи: «Використання зоопланктону для визначення якості морських прибережних вод на прикладі північно-західної частини Чорного моря»

Автор дисертації: Харитонова Юлія Вадимівна

Науковий керівник: Дядичко Василь Геннадійович, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник ДУ «Інститут морської біології НАН України»

Наказ ректора про утворення разової спеціалізованої вченої ради: № 776-18 від 10.05.2023 р.

Дата, час, місце захисту: 23 червня 2023 року, 11:00. Захист відбудеться з використанням засобів відеозв’язку в режимі реального часу (ZOOM)

Захист відбудеться з використанням засобів відеозв’язку в режимі реального часу (ZOOM)

Підключитися до конференції Zoom

Ідентифікатор конференції: 821 066 6923

Код доступу: 3D8qfF

ПРИЄДНАНІ ФАЙЛИ

Рецензія рецензента - Заморов В.В.

Відгук офіційного опонента - Утєвський С.Ю.

Відгук офіційного опонента - Квач Ю.В.

Відгук офіційного опонента - Шелюк Ю.С.

 

 

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел./факс (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top