Навчальні матеріали

СТУДЕНТАМ

Розклад дзвінків

Перша зміна
І пара – 8.00 – 9.20
ІІ пара – 9.30 – 10.50
ІІІ пара – 11.20 – 12.40
ІV пара – 12.50 – 14.10

ДИСЦИПЛІНИ

Дисципліни, які викладаються за освітньо-професійними програмами, відповідають існуючим стандартам спеціальностей. Якщо стандарт відсутній, то відповідають національної рамки кваліфікації. 25 % складають дисципліни вільного вибору студентів, які формують індивідуальну траєкторію навчання студента. Навчальні плани за всіма освітньо-професійними програмами погоджені з роботодавцями та стейкхолдерами.

На старших курсах наші студенти проходять виробничі та педагогічні практики в спеціалізованих організаціях, підприємствах і навчальних закладах середньої освіти.

ЗМІСТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

(НП – навчальна програма, РП – робоча програма, АН – анотація, МР – методичні рекомендації)

 • Спеціальність 053 Психологія (Бакалавр) 2018 рік

  1. ОБОВ'ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
  1.1.Цикл загальної підготовки
  Іноземна мова (за проф. спрямуванням) НП РП Ан
  Історія України НП РП Ан
  Українська мова (за професійним спрямуванням) НП РП Ан
  Безпека життєдіяльності та охорона праці НП РП Ан
  Історія української культури НП РП Ан
  Філософія НП РП Ан
  Політологія НП РП Ан
  1.2. Цикл професійної підготовки
  Антропологія НП РП Ан
  Анатомія та еволюція НС людини НП РП Ан
  Зоопсихологія та порівняльна психологія НП РП Ан
  Загальна психологія НП НП2 РП Ан
  Психологія освіти НП РП Ан
  Вступ до спеціальності НП РП Ан
  Історія психології НП РП Ан
  Експериментальна психологія НП РП Ан
  Психометрика та методи обробки даних в психології НП РП Ан
  Психофізіологія НП РП Ан
  Гендерна психологія НП РП Ан
  Диференціальна психологія НП РП Ан
  П-кум із загальної психології НП РП Ан
  Соціальна психологія НП РП Ан
  Вікова психологія НП РП Ан
  Психодіагностика НП РП Ан
  Психологія родини НП РП Ан
  Клінічна психологія НП РП Ан
  Педагогічна психологія НП РП Ан
  Основи психіатрії НП РП Ан
  Основи психологічного консультування НП РП Ан
  Патопсихологія (із нейропсихологією) НП РП РП2 Ан
  Юридична психологія НП РП Ан
  Психологія управління НП РП Ан
  Методологія та теорія психології НП РП Ан
  Основи психотерапії НП РП Ан
  Психологія праці НП РП Ан
  Основи організаційної психології НП РП Ан
  Основи психологічної експертизи НП РП Ан
  Навчально-ознайомча практика НП РП Ан
  Навчальна практика НП РП Ан
  Виробнича практика НП РП РП2 РП3 Ан
  Курсова робота      
  Кваліфікаційна робота      
  Кваліфікаційний іспит з психології      
  2. ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
  2.1. Цикл загальної підготовки
  Основи психологічної практики НП РП Ан
  Психолінгвістика НП РП Ан
  Психологія інтелекту НП РП Ан
  Екологія людини НП РП Ан
  2.2. Цикл професійної підготовки
  Соціально-психологічний практикум НП РП Ан
  Психологія спілкування НП РП Ан
  Психологічна компетентність психолога НП РП Ан
  Психологія життєвого шляху НП РП Ан
  Екстремальна психологія НП РП Ан
  Теоретичні основи психологічного тренінгу НП РП Ан
  Спецпрактикум з мат. методів в психології НП РП Ан
  Психосоматика та психокорекція НП РП Ан
  Психологія спорту НП РП Ан
  Політична психологія НП РП Ан
  Психологія мотивації та емоцій НП РП Ан
  Економічна психологія НП РП Ан
  Інженерна психологія НП РП Ан
  Кримінальна психологія НП РП Ан
  Сучасні арттерапевтичні технології НП РП Ан
  Психологічний вплив ЗМІ та реклами НП РП Ан
  Прикладна соціальна психологія НП РП РП2 Ан
  Спецпрактикум з соціально-психологічного тренінгу НП РП Ан
  Психологія конфлікту НП РП Ан
  Основи психологічних досліджень НП РП Ан
  Основи гештальтерапії НП РП Ан
  Емоційне та професійне вигоряння особистості НП РП Ан
  Тренінгові технології особистісного зростання НП РП Ан
  Психологія травми НП РП Ан
  Основи реабілітології НП РП Ан
  Психологія ідентичності НП РП Ан
  Психологія творчості НП РП Ан
  Психологія бізнесу НП РП Ан
 • Спеціальність 053 Психологія (Бакалавр) 2019 рік

  1. ОБОВ'ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
  1.1.Цикл загальної підготовки
  ОКЗП1 Іноземна мова (за проф. спрямуванням) РП Силабус
  ОКЗП2 Історія України РП Силабус
  ОКЗП3 Українська мова (за професійним спрямуванням) РП Силабус
  ОКЗП4 Безпека життєдіяльності та охорона праці РП Силабус
  ОКЗП5 Історія української культури РП Силабус
  ОКЗП6 Філософія РП Силабус
  ОКЗП7 Політологія РП Силабус
  1.2. Цикл професійної підготовки
  ОКПП1 Антропологія РП Силабус
  ОКПП2 Анатомія та еволюція НС людини РП Силабус
  ОКПП3 Зоопсихологія та порівняльна психологія РП Силабус
  ОКПП4 Загальна психологія РП Силабус
  ОКПП5 Психологія освіти РП Силабус
  ОКПП6 Вступ до спеціальності РП Силабус
  ОКПП7 Історія психології РП Силабус
  ОКПП8 Експериментальна психологія РП Силабус
  ОКПП9 Психометрика та методи обробки даних в психології РП Силабус
  ОКПП10 Психофізіологія РП Силабус
  ОКПП11 Гендерна психологія РП Силабус
  ОКПП12 Диференціальна психологія РП Силабус
  ОКПП13 П-кум із загальної психології РП Силабус
  ОКПП14 Соціальна психологія РП Силабус
  ОКПП15 Вікова психологія РП Силабус
  ОКПП16 Психодіагностика РП Силабус
  ОКПП17 Психологія родини РП Силабус
  ОКПП18 Клінічна психологія РП Силабус
  ОКПП19 Педагогічна психологія РП Силабус
  ОКПП20 Основи психіатрії РП Силабус
  ОКПП21 Основи психологічного консультування РП Силабус
  ОКПП22 Патопсихологія (із нейропсихологією) РП Силабус
  ОКПП23 Юридична психологія РП Силабус
  ОКПП24 Психологія управління РП Силабус
  ОКПП25 Методологія та теорія психології РП Силабус
  ОКПП26 Основи психотерапії РП Силабус
  ОКПП27 Психологія праці РП Силабус
  ОКПП28 Основи організаційної психології РП Силабус
  ОКПП29 Основи психологічної експертизи РП Силабус
  ОКПП30 Навчально-ознайомча практика РП Силабус
  ОКПП31 Навчальна практика РП Силабус
  ОКПП32 Виробнича практика РП Силабус
  ОКПП33 Курсова робота МВ  
  ОКПП34 Кваліфікаційна робота МВ  
  ОКПП35 Кваліфікаційний іспит з психології Програма  

  2 ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

  Перелік навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОПП «Психологія»

  • Основи психологічної практики
  • Психолінгвістика
  • Психологія інтелекту
  • Екологія людини
  • Соціально-психологічний практикум
  • Психологія спілкування
  • Психологічна компетентність психолога
  • Психологія життєвого шляху
  • Екстремальна психологія
  • Теоретичні основи психологічного тренінгу
  • Спецпрактикум з мат. методів в психології
  • Психосоматика та психокорекція
  • Психологія спорту
  • Політична психологія
  • Психологія мотивації та емоцій
  • Економічна психологія
  • Інженерна психологія
  • Кримінальна психологія
  • Сучасні арттерапевтичні технології
  • Психологічний вплив ЗМІ та реклами
  • Прикладна соціальна психологія
  • Спецпрактикум з соціально-психологічного тренінгу
  • Психологія конфлікту
  • Основи психологічних досліджень
  • Основи гештальтерапії
  • Емоційне та професійне вигоряння особистості
  • Тренінгові технології особистісного зростання
  • Психологія травми
  • Основи реабілітології
  • Психологія ідентичності
  • Психологія творчості
  • Психологія бізнесу

  Запропоновано у 2020 році

  • Психологія сновидінь
  • Візуальна психодіагностика в практичній діяльності психолога
  • Психологія залежної поведінки
  • Глибинна психологія

  Запропоновано у 2021 році

  • Інтегративна  терапія творчим самовираженням
  • психологія батьківства

  Запропоновано у 2022 році

  • Етнопсихологія
  • Психологія здоров’я
  • Психологія зрілої особистості
  • Медіапсихологія
  • Психологія PR
  • Соціологічні  виміри  сучасного суспільства
  • Сучасна соціологічна наука: теорія і історія

  Каталог навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОПП «Психологія» на 2019-2020 навчальний рік

  Каталог навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОПП «Психологія» на 2020-2021 навчальний рік

  Каталог навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОПП «Психологія» на 2021-2022 навчальний рік

  Каталог навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОПП «Психологія» на 2022-2023 навчальний рік 

  З робочими програмами обраних вибіркових дисциплін 2022-2023 н.р. ОПП «Психологія» можна ознайомитися за посиланням 

 • Спеціальність 053 Психологія (Магістр) 2019

  НОРМАТИВНІ ДИСЦИПЛІНИ
  I. Цикл загальної підготовки
  Інтелектуальна власність НП РП Ан
  Охорона праці в галузі та цивільний захист НП РП Ан
  Іноземна мова (за професійним спрямуванням) НП РП Ан
  1.2. Дисципліни професійної підготовки
  Методика викладання у вищій школі НП РП Ан
  Актуальні проблеми теоретичної психології НП РП Ан
  Методологія та організація наукових досліджень НП РП Ан
  Сучасна психологічна наука у науковому просторі НП РП Ан
  Асистентська практика НП РП РП1 Ан
  Виробнича практика НП РП Ан
  2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
  2.1. Дисципліни вибору ВНЗ
  Психологія організацій НП РП Ан
  Психологія стресу, копінг-поведінки та здоров'я особистості НП РП Ан
  Сімейне консультування: системно - структурний підхід НП РП Ан
  Сучасні психологічні технології соціальної роботи НП РП Ан
  Розвиток особистісного потенціалу НП РП Ан
  Історична психологія НП РП Ан
  2.2. Дисципліни вільного вибору студента
  Дисципліна за вибором 1
  Психологія професійної діяльності НП РП Ан
  Психосоматичні аспекти в позитивної психотерапії НП РП Ан
  Психічне здоров’я і психосоціальний стрес НП РП Ан
  Дисципліна за вибором 2
  Сучасні підходи у роботі з РАС» (розладом аутистичного спектру) НП РП Ан
  Психогенетика і психофізіологія в реабілітології НП РП Ан
  Психологічні служби та напрямки психотерапевтичної практики НП РП Ан
  Дисципліна за вибором 3
  Акмеологія НП РП Ан
  Психодіагностичний потенціал арттерапії НП РП Ан
  Клінічна психодіагностіка НП РП Ан
  Дисципліна за вибором 4
  Психологія обдарованої людини НП РП Ан
  Психологія особистості в умовах невизначеності та ризику НП РП Ан
  Судова психологічна експертиза НП РП Ан
  Дисципліна за вибором 5
  Пренатальна психологія НП РП Ан
  Психодіагностика в реабілітології НП РП Ан
  Гештальт-підхід в клінічній практиці НП РП Ан
  Дисципліна за вибором 6
  Психологічні основи полілінгвізму НП РП Ан
  Екологічна фасілітація особистісного зростання НП РП Ан
  Клінічна психотерапія НП РП Ан
  Дисципліна за вибором 7
  Психодинамічна терапія характеру НП РП Ан
  Діагностика та корекція посттравматичних стресових розладів НП РП Ан
  Діагностика і корекція кризових станів вікового розвитку особистості НП РП Ан
 • Спеціальність 053 Психологія (Магістр) 2022

  1. ОБОВ'ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
  1. Цикл дисциплін загальної підготовки
  ОК1 Цивільний захист РП Силабус
  ОК2 Інтелектуальна власність РП Силабус
  ОК3 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) РП Силабус
  ОК4 Методика викладання у вищій школі РП Силабус
  ОК5 Актуальні проблеми теоретичної психології РП Силабус
  ОК6 Методологія та організація наукових досліджень РП Силабус
  ОК7 Сучасна психологічна наука у науковому просторі РП Силабус
  2. Цикл дисциплін фахової та практичної підготовки
  ОК8 Психологія організацій РП Силабус
  ОК9 Психологія стресу, копінг-поведінки та здоров'я особистості РП Силабус
  ОК10 Сімейне консультування: системно -структурний підхід РП Силабус
  ОК11 Історична психологія РП Силабус
  ОК12 Сучасні психологічні технології соціальної роботи РП Силабус
  ОК13 Розвиток особистісного потенціалу РП Силабус
  ОК14 Технології та психометрія психологічного відбору РП Силабус
  ОК15 Асистентська практика РП Силабус
  ОК16 Переддипломна (виробнича) практика РП Силабус
  ОК17 Кваліфікаційна робота та її захист МВ  
    Атестаційний екзамен Програма  

  ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ

  Перелік навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів

  другого (магістерського) рівня вищої освіти ОПП «Психологія»

  • Психологія професійної діяльності
  • Реабілітаційні і психосоматичні аспекти в позитивної психотерапії
  • Біо-психо-социальні детермінанти  поведінки в умовах стресу та  психічне здоров’я
  • Кризисне  консультування
  • Сучасні підходи у роботі з РАС» (розладом аутистичного спектру)
  • Психогенетика і психофізіологія в реабілітології
  • Психологічні служба та прямки психотерапевтичної практики
  • Акмеологія
  • Проблеми кроскультурної та етнічної психології
  • Особливості експертної діяльності психолога
  • Клінічна психодіагностіка
  • Психологія обдарованої людини
  • Масовидні явища та психологія масовидної поведінки
  • Психологічна реабілітації в менеджменті та бізнесі
  • Гендерні відносини та психологічна корекція  їхніх порушень
  • Сексуальність та гендерні відносини 
  • Психодіагностика в реабілітології
  • Психосоматика в психологічній практиці
  • Психологічні основи полілінгвізму
  • Психологія творчості
  • Екологічна фасілітація особистісного зростання
  • Психологічна корекція і психотерапія залежностей і співзалежностей
  • Психологія адитивної поведінки
  • Діагностика та корекція посттравматичних стресових розладів
  • Психологічна допомога в кризових  та екстремальних ситуаціях

  Запропоновано у 2020 році

  • Психосоматичні аспекти в позитивної психотерапії
  • Психічне здоров’я і психосоціальний стрес
  • Психодіагностичний потенціал арттерапії
  • Судова психологічна експертиза
  • Пренатальна психологія
  • Психологія особистості в ситуації невизначеності та ризику
  • Клінічна психотерапія.
  • Гештальт-підхід в клінічній практиці.
  • Психодинамічна терапія характеру
  • Діагностика і корекція кризових станів вікового розвитку особистості.

  Запропоновано у 2021 році

  • Емоційний інтелект та емоційна компетентність
  • Психологічна робота з залежностями: консультування, психотерапія.
  • Психолого-соціальні напрямки діяльності психологічних служб.
  • Психологія сексуальності
  • Транзактний аналіз у психологічній практиці
  • Аналіз сновидінь як метод діагностики в реабілітології
  • Психотравматерапія, теорія та практика стабілізації
  • Психологічне консультування в Позитум-підході
  • Психологічні технології доказового профайлінгу
  • Основи когнітивно-поведінкової психотерапії

  Запропоновано у 2022 році

  • Психологія креативності
  • Девіантна поведінка у кіберпросторі:корекція та реабілітація
  • Основи психогенетики
  • Кіберпсихологія
  • Комплексна психодіагностика дітей в реабілітології
  • Групова психотерапія
  • Тренінгові технології професійного становлення особистості

  Каталог навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОПП «Психологія» на 2019-2020 навчальний рік

  Каталог навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОПП «Психологія» на 2020-2021 навчальний рік

  Каталог навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОПП «Психологія» на 2021-2022 навчальний рік

  Каталог навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОПП «Психологія» на 2022-2023 навчальний рік

  З робочими програмами обраних вибіркових дисциплін 2022-2023 н.р. ОПП «Психологія» можна ознайомитися за посиланням.

 • Спеціальність 053 Психологія (PhD) 2016 рік

  I. Цикл загальної підготовки
  Нормативні дисципліни
  Історія, концепції та проблеми психології НП РП Ан МР
  Методологія та філософія наукових досліджень НП РП Ан МР
  English academic writing НП РП Ан МР
  Педагогічна практика НП РП Ан МР
  II. Цикл професійної підготовки
  Нормативні дисципліни
  Сучасні досягнення психологічної науки НП РП Ан МР
  Управління проектами, програмами та охорона інтелектуальної власності НП РП Ан МР
  Методи наукових досліджень, аналіз та презентація результатів дослідження НП РП Ан МР
  Професійна етика викладача та науковця НП РП Ан МР
  Дисципліни вільного вибору
  Дисципліна за вибором I
  Психологія вищої школи НП РП Ан МР
  Класифікація та характеристика сучасних методів психологічних наукових досліджень НП РП Ан МР
  Інтерактивні технології розвитку, корекції та терапії особистості НП РП Ан МР
  Психологія соціальної роботи НП РП Ан МР
  Дисципліна за вибором II
  Оціночні дослідження проектів та програм НП РП Ан МР
  Системне моделювання психологічних феноменів НП РП Ан МР
  Психологія тренінгу НП РП Ан МР
  Психологічна гігієна і психопрофілактика в охороні психічного здоров'я та психологічного благополуччя особистості НП РП Ан МР
  Дисципліна за вибором III
  Біографічний метод в системі психологічних методів НП РП Ан МР
  Психологія успішності особистості в бізнесі НП РП Ан МР
  Біо-психо-соціальні детермінанти психічного здоров’я (ПЗ) НП РП Ан МР
  Психофізіологія інструментальної детекції неправди НП РП Ан МР
  Дисципліна за вибором IV
  Психологічні проблеми сучасних організацій НП РП Ан МР
  Розвиток особистісного потенціалу в бізнесі НП РП Ан МР
  Індивідуальний розвиток та детермінанти психічного здоров’я особистості НП РП Ан МР
  Неінструментальна діагностика неправди та профайлінг НП РП Ан МР
  Педагогіка вищої школи НП РП Ан МР
 • Спеціальність 053 Психологія (PhD) 2020 рік

  Обов'язкові компоненти ОНП
  Філософія науки та етика науковця НП РП МР
  Наукова проектна діяльність та інтелектуальна власність НП РП МР | МР2
  Академічне письмо іноземною мовою НП РП МР
  Комунікаційні технології наукового дискурсу НП РП МР
  Історія, концепції та cучасні досягнення психологічної науки НП РП МР
  Методи, аналіз та презентація результатів наукових досліджень НП РП МР
  Педагогічна (асистентська) практика НП РП МР
  Загальний обсяг обов'язкових компонент:
  Вибіркові компоненти ОНП
  Педагогіка вищої школи* НП РП МР
  Психологія ефективного управління часом НП РП МР
  Інтернаціоналізація освітньо-наукової діяльності НП РП МР
  Методи статистичної обробки даних НП РП МР
  Психологія вищої школи НП РП МР
  Сучасні методи психологічних наукових досліджень НП РП МР
  Професійна орієнтація і психологічний професійний відбір НП РП МР
  Оціночні дослідження проектів та програм НП РП МР
  Формування адаптаційного потенціалу особистості в умовах сучасних інновацій у ЗВО НП РП МР
  Психологічна гігієна і психопрофілактика в охороні психічного здоров'я та психологічного благополуччя особистості НП РП МР
  Біографічний метод в системі психологічних методів НП РП МР
  Психологія успішності особистості в бізнесі НП РП МР
  Біо-психо-соціальні детермінанти психічного здоров’я НП РП МР
  Психологічні проблеми сучасних організацій НП РП МР
  Психологія особистісного та професійного зростання НП РП МР
  Індивідуальний розвиток та детермінанти психічного здоров’я особистості НП РП МР
 • Спеціальність 053 Психологія (PhD) 2022 рік

  1. ОБОВ'ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
  ОК1 Філософія науки та етика науковця РП Силабус
  ОК2 Наукова проектна діяльність та інтелектуальна власність РП Силабус
  ОК3 Академічне письмо іноземною мовою РП Силабус
  ОК4 Комунікаційні технології наукового дискурсу РП Силабус
  ОК5 Історія, концепції та сучасні досягнення психологічної науки РП Силабус
  ОК6 Методи, аналіз та презентація результатів наукових досліджень РП Силабус
  ОК7 Педагогічна (асистентська) практика РП Силабус
  2. ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ
    Дисципліна вільного вибору 1    
  ВБ1.1 Педагогіка вищої школи* РП Силабус
  ВБ1.2 Освітні вимірювання РП Силабус
  ВБ1.3 Інтернаціоналізація освітньо-наукової діяльності РП Силабус
  ВБ1.4 Інноваційні технології викладання у вищій школі РП Силабус
    Дисципліна вільного вибору 2    
  ВБ2.1 Психологія вищої школи РП Силабус
  ВБ2.2 Сучасні методи психологічних наукових досліджень РП Силабус
  ВБ2.3 Професійна орієнтація і психологічний професійний відбір РП Силабус
    Дисципліна вільного вибору 3    
  ВБ3.1 Оціночні дослідження проектів та програм РП Силабус
  ВБ3.2 Формування адаптаційного потенціалу особистості в умовах сучасних інновацій у ЗВО РП Силабус
  ВБ3.3 Психологічна гігієна і психопрофілактика в охороні психічного здоров'я та психологічного благополуччя особистості РП Силабус
    Дисципліна вільного вибору 4    
  ВБ4.1 Біографічний метод в системі психологічних методів РП Силабус
  ВБ4.2 Психологія успішності особистості в бізнесі РП Силабус
  ВБ4.3 Біо-психо-соціальні детермінанти психічного здоров’я РП Силабус
    Дисципліна вільного вибору 5    
  ВБ 5.1 Психологічні проблеми сучасних організацій РП Силабус
  ВБ 5.2 Психологія особистісного та професійного зростання РП Силабус
  ВБ 5.3 Індивідуальний розвиток та детермінанти психічного здоров’я особистості РП Силабус
 • Спеціальність 231 Соціальна робота (Магістр) 2016 рік

  Зміст освітньо-професійної програми за спеціальністю

  231 «Соціальна робота» (2016 рік вступу)

  (другий (магістерський) рівень вищої освіти)

  Обов’язкові компоненти освітньої програми

  1.1.Цикл професійно-орієнтованої гуманітарної та соціально-економічної підготовки

  Назва навчальної дисципліни або практикиНПРПАН
  Іноземна мова (за науковим спрямуванням) НП РП АН
  Філософія науки НП РП АН
  Охорона праці в галузі НП РП АН
  Цивільний захист НП РП АН
  Педагогіка і психологія вищої школи НП РП АН
  Інтелектуальна власність НП РП АН
  Методологія наукового дослідження та організації науки НП РП АН
  1.2 Цикл природничо-наукової професійної та практичної підготовки      
  Методика і технології викладання фахових дисциплін у вищих та спеціальних навчальних закладах НП РП АН
  Практикум підготовки наукових робіт НП РП АН
  Нормативна база соціальної роботи НП РП АН
  Управління у соціальній сфері НП РП АН
  Інновації в соціальній роботі НП РП АН
  Соціальні зміни та соціальний розвиток суспільства НП РП АН
  1.3. Цикл практичної підготовки      
  Науково-дослідна практика НП РП АН
  Асистентська практика НП РП АН
  Виробнича практика НП РП АН
  Вибіркові навчальні дисципліни      
  Вибіркова дисципліна №1      
  1.Теорії і практика управління навчальним закладом НП РП АН
  2.Гендерно-чутливий підхід у соціальній роботі НП РП АН
  3.Професійна майстерність і професіографія соціального працівника НП РП АН
  Вибіркова дисципліна №2      
  1.Теорія комунікації НП РП АН
  2.Комунікація у професійній діяльності НП РП АН
  3.Соціальні комункації НП РП АН
  Вибіркова дисципліна №3      
  1.Арт-технології в соціальній роботі НП РП АН
  2.Медіа-психологія  у соціальній роботі НП РП АН
  3.Соціальна робота в громаді НП РП АН
  Вибіркова дисципліна №4      
  1.Прогнозування, проектування та моделювання у соціаль-ній роботі НП РП АН
  2.Соціальне підприємництво НП РП АН
  3.Соціальна відповідальність НП РП АН
  Вибіркова дисципліна № 5      
  1.Соціальна реабілітація та адаптація осіб з девіантною поведінкою НП РП АН
  2.Соціальна інклюзія НП РП АН
  3.Медико-соціальна реабілітація НП РП АН
  Вибіркова дисципліна № 6      
  1.Профілактика соціальних ризиків НП РП АН
  2.Соціальна безпека НП РП АН
  3.Інноваційні форми та механізми управління працею НП РП АН
  Вибіркова дисципліна № 7      
  1.Недержавне пенсійне забезпечення НП РП АН
  2.Методологія та методики соціальних досліджень НП РП АН
  3.Правове регулювання надання соціальних послуг в Україні НП РП АН
 • Спеціальність 231 Соціальна робота (Магістр) 2020 рік

  Зміст освітньо-професійної програми за спеціальністю

  231 «Соціальна робота» (2020 рік вступу)

  (другий (магістерський) рівень вищої освіти)

  Обов’язкові компоненти освітньої програми

  1.1. Цикл загальної підготовки

  Назва навчальної дисципліни або практикиНПРПАНМР
  Іноземна мова (за професійним спрямуванням) НП РП АН МР
  Філософія науки НП РП АН МР
  Охорона праці в галузі та цивільний захист НП РП АН МР
  Педагогіка і психологія вищої школи НП РП АН МР
  Методологія, організація та презентація наукових досліджень НП РП АН МР
  II. Цикл професійної та практичної підготовки
  Методика і технології викладання фахових дисциплін у вищих та спеціальних навчальних закладах НП РП АН МР
  Тренінгові технології в соціальній роботі НП РП АН МР
  Комунікація в професійній діяльності НП РП АН МР
  Організація, управління та адміністрування в соціальній роботі НП РП АН МР
  Актуальні проблеми та інновації в соціальній роботі НП РП АН МР
  Соціальне проектування та фандрайзинг НП РП АН МР
  Транскультурні аспекти соціальної роботи НП РП АН МР
  Соціальні зміни та соціальний розвиток суспільства НП РП АН МР
  Асистентська практика НП РП АН МР
  Виробнича практика НП РП АН МР
  Підготовка та захист кваліфікаційної роботи магістра       МР
  Вибіркові компоненти освітньої програми
  Вибіркова дисципліна №1
  1. Кримінальне право у соціальній роботі НП РП АН МР
  2. Пенсійне забезпечення НП РП АН МР
  Вибіркова дисципліна №2
  1. Практикум з медіаторних технологій в соціальній роботі НП РП АН МР
  2. Основи самоменеджменту та лідерства НП РП АН МР
  Вибіркова дисципліна №3
  1. Асистивні інформаційно-комунікативні технології в соціальній роботі НП РП АН МР
  2. Соціальні комунікації НП РП АН МР
  Вибіркова дисципліна №4
  1. Арт-технології у соціальній роботі НП РП АН МР
  2. Менторська підтримка дітей та молоді НП РП АН МР
  Вибіркова дисципліна № 5
  1. Соціальна робота з людьми похилого віку НП РП АН МР
  2. Профілактика соціальних ризиків НП РП АН МР
  Вибіркова дисципліна № 6
  1. Інноваційні механізми регулювання трудових відносин НП РП АН МР
  2. Соціальний діалог та соціальне партнерство НП РП АН МР

Спеціальність 231 Соціальна робота (Бакалавр)

Спеціальність 231 Соціальна робота (Магістр)

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

Відповідно до Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти права на вільний вибір навчальних дисциплін в Одеському національному університеті імені І.І.Мечникова, студенти здійснюють запис на вивчення навчальних дисциплін вільного вибору з Переліку вибіркових дисциплін, який оприлюднено на сторінці факультету офіційного сайту ОНУ. Запис здійснюється на підставі написаної студентом заяви на ім'я декана факультету. В заяві студент зазначає назву дисципліни або їх перелік та подає до деканату. Обрані дисципліни вносяться до індивідуального плану студента. Інструкція щодо порядку реалізації здобувачами вищої освіти права на вільний вибір навчальних дисциплін

ПРАКТИКА

   
 • Фотозвіт

ВИКЛАДАЧАМ

ПОЛОЖЕННЯ

 

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел./факс (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top